دانلود پایان نامه های ارشد رشته مدیریت جستجو رفتن به محتوا پایان نامه بررسی استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها ۱-۱-۱-      دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری کسب مشتری و نگه داشتن او، وفاداری مشتری و افزایش دادن سودآوری مشتری از مهمترین...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد:میزان اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک

عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها ۱-۱-۱-                 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری مزایای CRM را می توان هم برای مشتریان و هم برای سازمان ها در نظر گرفت که به شرح زیر آمده است:...
ادامه مطلب

پایان نامه تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

تعریف کلید واژه های  ساختار سازمانی ساختار سازمانی : ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازو کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند...
ادامه مطلب

پایان نامه تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران

قلمرو پژوهش قلمرو موضوعی : این تحقیق به بررسی عوامل سازمانی عنوان شده در مدل مفهومی که عبارت بودند از (اهداف ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان ) می پردازد . قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب و اداره امور...
ادامه مطلب

پایان نامه تبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

مقدمه از آغاز دهه ۱۹۹۰ این اتفاق نظر بین صاحبنظران جهان بوجود آمده که سازمانهای مشتری گرا و بازارگرا در بازارهای جهانی موفق ترند.  پورتر در کتاب مزیت رقابتی، بر این نکته تاکید دارد که مزیت رقابتی در زمینه بازاریابی به...
ادامه مطلب

پایان نامه موفقیت بازاریابی و ابعاد آن در صنعت ساختمان

– اهمیت و ویژگی دانش ضمنی عمده ترین مضامینی که در متون موجود برای دانش ضمنی بر شمرده شده است: دانش ضمنی نوعاً فردی است؛ قویاً مبنای سازمانی دارد؛ ارتباط مستقیم با مهارت دارد و زمینه مدار است. علاوه بر این دانش ضمنی با...
ادامه مطلب

پایان نامه مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

چکیده این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

چکیده: هدف این مطالعه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و ابعاد آن ( امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، توانمندسازی، اطلاع رسانی، حمایت کاری خانوادگی، رابطه رهبر_پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها) بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

چکیده: هدف این مطالعه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و ابعاد آن ( امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، توانمندسازی، اطلاع رسانی، حمایت کاری خانوادگی، رابطه رهبر_پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها) بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران …

گرایش :بازاریابی عنوان : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران  (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه مدیریت پایان نامه برای...
ادامه مطلب
بالا