پایان نامه تفاوت بین جنسیت کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر

. الگوهای تفکر محققین زیادی درزمینۀ تفکر تحقیق و مطالعه نموده‌اند که در اینجا دو نوع الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون و سبک‌های تفکر استرنبرگ آورده شده است: ۲- ۵- ۱٫ الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون هریسون و...
ادامه مطلب

پایان نامه کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر بر اساس متغیرهای دموگرافیک

. دوران تکامل سبک‌های تفکر بیش از نیم‌قرن است که متخصصان و صاحب‌نظران تربیتی نقش سبک‌های تفکر و یادگیری را در عملکرد انسان موردبررسی قرار داده‌اند. به‌هرحال تا سال‌های اخیر سبک‌ها به شکل نامنظمی موردبررسی قرار...
ادامه مطلب

پایان نامه میزان رابطه بین سن کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر

.  ابعاد خودگردانی ذهنی ۲- ۵- ۲- ۲- ۱٫ کارکردها درمجموع، حکومت‌ها دارای سه نوع کارکرد هستند؛ قانون گذارانه، اجرایی و قضایی. ۱- سبک تفکر قانون گذارانه: افرادی که دارای سبک تفکر قانون گذارانه هستند، مایل‌اند کارها را به...
ادامه مطلب

پایان نامه شناسایی پیام های هدفمند در سازمان با الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی

مقدمه خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از  هم قطار شدن با آدمهای میان  مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا  راه می...
ادامه مطلب

پایان نامه تعیین رسانه موثر در سازمان با الزمات تغییر سازمانی در ادارات دولتی

اصول ارتباطات اصول ارتباطات ارتباطات عبارتست ازکلیه حرکات و تکنیک هایی که مدیران باید در استقرار یک سیستم ارتباطی سالم و موثر یرای اداره امور سازمان و رسیدن به کارآیی مطلوب به کار گیرند. مهمترین اصول ارتباطات به این شرح...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن ج- مدل های رشدی شناختی این برنامه ها نیز در طول سالهای ۱۹۶۰ پدید...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن ۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش توجه به آموزش در دوران کودکی از دیرباز در...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بوده که 300 نفر می باشند. تعداد پرسشنامه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه :احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

گرایش : خصوصی عنوان : احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خوراسگان دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق   پایان‌نامه برای دریافت درجۀ كارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی عنوان احکام و آثار...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

عنوان : بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله   تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا پایان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری   عنوان: بررسی نقش سیاست های...
ادامه مطلب
بالا