دانلود پایان نامه : بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عنوان کامل پایان نامه : بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق...
ادامه مطلب

پایان نامه اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی

متغیرها: تعاریف نظری و عملی: الف) تعاریف نظری: منابع شناخت خود: نوعی روان درمانی که دارای سه مولفه  می باشد. ۱-خود مشاهده گری :آگاهی بر حالات و احساسات خود ۲-پسخوراند اجتماعی : آگاهی فرد از دیدگاه دیگران در مورد خودش....
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

عنوان کامل پایان نامه : شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل تکه هایی از این پایان نامه :  دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل : صهیونیست ها به اعلامیه بالفور به عنوان سندی بر حاکمیت خود بر...
ادامه مطلب

پایان نامه تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر

۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد. ۱-۴-۲- اهداف کاربردی ۱-تعیین میزان تاثیرمشاوره...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی

گرایش :خانواده  عنوان : بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی دانشگاه‌ کردستان دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی گروه مشاوره  پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود …

گرایش :مشاوره خانواده  عنوان :  اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده عنوان: اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی …

گرایش : روانشناسی عنوان : بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات عنوان بررسی اثربخشی آموزش نظریه...
ادامه مطلب

روش اجرا پژوهش دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

  الف )‌ طرح پژوهش نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد. طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است. در این طرح افراد در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل نهاده...
ادامه مطلب

روش اجرا پژوهش-پرسشنامه- دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

مدت زمان اجرای پرسشنامه: پرسشنامه علائم مرضی کودک دارای ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده برای والدین و معلمان قابل فهم شده و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین‌واژه‌های فنی روانپزشکی شده است...
ادامه مطلب

فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

  فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري مشاوره درگروه سالها به عنوان روشي مؤثردر كمك به افراد براي روشن ساختن ابهامها و نگرانيها و يادگيري شيوه مؤثر انجام كارشناخته شده است . اين عمل با حضور چند نفر كه تجارب گرانبهاي...
ادامه مطلب
بالا