پایان نامه مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی ۳-۱- ضرورت پژوهش رویکردی که در چند سال اخیر در مورد مسأله اعتیاد در جهان گسترش یافته است و یکی از...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی ۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش الف- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش ۱- حافظه کاری:...
ادامه مطلب

پایان نامه تبیین عملکرد حافظه بینایی فوری در بین زنان و مردان

۲-۲- دیدگاه ساختاری حافظه مطالعات نشان داده است که آدمی انواع مختلفی از حافظه را دارد. انواع حافظه از نظر مدت زمان نگهداری اطلاعات عبارتند از: حافظه­ی حسی، حافظه­ی کوتاه­مدت و حافظه­ی بلند مدت ( چن و همکاران، ۲۰۱۲).  ...
ادامه مطلب

پایان نامه عملکرد حافظه بینایی تأخیری در بین زنان و مردان

۲-۲-۱-۱-  مراحل پردازش اولیه ­ی اطلاعات بینایی: چهار سیستم حافظه در ابقاء و نگهداری اطلاعات بینایی سهیم هستند: ماندگاری مرئی ، ماندگاری اطلاعاتی ، حافظه­ی کوتاه­مدت بینایی و حافظه­ی بلند مدت بینایی. ماندگاری مرئی و...
ادامه مطلب

پایان نامه عملکرد حافظه فوری چهره‌ها در بین زنان و مردان

۲-۲-۲- حافظه­ی کوتاه مدت (S.T.M) هنگام ثبت اطلاعات حسی، یعنی هنگام تشکیل حافظه­ی حسی اگر به محرک توجه کنیم، می­توانیم آن را، بعد از آن که خود محرک از بین رفت، به مدت تقریباً یک دقیقه در حافظه­ی کوتاه مدت خود نگهداریم (...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی         موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان                                دانشکده: علوم اقتصاد...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی وغیرشرطی

با عنوان : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی وغیرشرطی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این...
ادامه مطلب
بالا