عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۱۲-۱- روان آزرده خویی[۱] (N)

موثرترین قلمرو مقیاس‌های شخصیت تقابل سازگاری یا ثبات عاطفی با ناسازگاری یا عدم ثبات عاطفی است، که در قلمرو روان آزرده خویی می‌باشد. متخصصان بالینی انواع گوناگونی از ناراحتی‌های عاطفی چون ترس اجتماعی، افسردگی و خصومت را در افراد تشخیص می‌دهند (مک گری و کاستا، ۱۹۹۹).

تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه N را تشکیل می‌دهد. درهر صورت N دربرگیرنده عناصری بیش از آسیب پذیری و ناخوش احوالی شناختی[۲] است. از آنجا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند، در زنان و مردانی که دارای نمرات بالا در N باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیرمنطقی باشند، قدرت کمتری در کنترل تکانه‌ها [۳] داشته باشند و درجه‌های انطباق ضعیف تری با دیگران در شرایط فشار روانی نشان دهد (حق شناس، ۱۳۸۵).

هم چنانکه اسم این عامل نشان می‌دهد بیمارانی که به طور سنتی به عنوان نوروتیک تشخیص داده می شوند، کلا نمره بالایی در اندازه‌های N به دست می‌آورند (عطاری، الهی فرد و هنرمند، ۱۳۸۵).

 1. ۱٫ neurosis
 2. ۲٫ psycohogical distress
 3. ۳٫ impulses

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۱۲-۲- مولفه‌های روان آزرده خویی(N)

 • اضطراب[۱]: افراد مضطرب معمولا بیمناک، ترسو، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند. افراد نمره پایین افرادی راحت و آرام هستند. این افراد معمولا در مواردی که امور مطابق با خواست آن‌ها پیش نمی رود، ستیزه جویی نمی کنند (ابراهیم زاده، ۱۳۸۷).
 • پرخاشگری[۲]: این مقیاس گرایش فرد به تجربه‌های خشم و حالات وابسته به آن همچون احساس درماندگی[۳] و ناکامی را اندازه گیری می‌کند. نمره پایین در این مقیاس به سطح سازگاری[۴] و راحت طلب بودن فرد اشاره می کند (نظری، ۱۳۸۵).
 • افسردگی[۵]: این مقیاس تفاوت‌های بین فردی بهنجار را در تجربه کردن حالت افسردگی اندازه گیری می‌کند. افراد نمره بالا، مستعد احساس گناه، غم، ناامیدی و تنهایی هستند. افراد نمره پایین بندرت چنین احساساتی را تجربه می‌کنند، اما ضرورت ندارد که افراد سرخوشی باشند (حق شناس، ۱۳۸۵).
 1. ۱٫ anxiety
 2. ۲٫ aggression
 3. ۳٫ frustration
 4. ۴٫ agreeable
 5. ۵٫ depressive

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۲-۱۲-۳- مولفه‌های برونگرایی(E)

 • صمیمیت [۱]: افراد صمیمی و با محبت که ارتباط دوستانه تری با دیگران دارند، در این مقیاس نمره بالاتری می‌آورند. این مقیاس در بین مقیاس‌های E، بیشترین ارتباط را با عامل سازگاری دارد (نظری، ۱۳۸۵).
 • جمع گرایی[۲]: افراد جمع گرا از بودن با دیگران لذت می‌برند و هر چه جمع بیشتر باشد آن‌ها شادترند. نمره پایین افراد در این مقیاس نشانه تمایل آن‌ها به تنهایی بوده و از محرک‌های اجتماعی یا فعالانه اجتناب می‌کنند و یا دنبال آن نمی روند (کریمی، ۱۳۸۲).
 • قاطعیت [۳]: افراد دارای نمره بالا در این مقیاس افرادی مسلط، با تکلم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام به شمار می‌آیند. افراد نمره پایین ترجیح می‌دهند که به جای قرار گرفتن در متن اجتماعات و مهمانی‌ها، در زمینه این موقعیت‌ها قرار داشته باشند و بیشتر علاقمندند به جای سخنگو، شنونده باشند (مک گری و کاستا، ۱۹۹۹).
 • فعالیت [۴]: نمره بالا در این مقیاس در افرادی دیده می‌شود که دارای آهنگ سریع در حرکت هستند، آنان معمولا پرانرژی بوده و زندگی پرتحرکی دارند. افراد نمره پایین در این مقیاس دارای آهنگی کندتر و آرامتر بوده (ابراهیم زاده، ۱۳۸۷).
 • هیجان خواهی[۵]: افراد دارای نمرات بالا در این مقیاس در آرزوی محرک و هیجان هستند، رنگهای روشن را دوست دارند و خواهان محیط‌های شلوغ هستند. نمرات پایین نشان دهنده نیاز کمتر به تحریک است (حق شناس، ۱۳۸۵).
 • هیجانهای مثبت [۶]: تمایل به تجربه هیجانهای مثبت همچون شادی، عشق و هیجان است. افراد دارای نمره بالا به راحتی می‌خندند و دارای روحیه ای شاد و خوشبین هستند. افراد دارای نمره پایین افرادی ضرورتا ناشاد نیستند (مک گری و کاستا، ۱۹۹۹).
 1. ۱٫ warmth
 2. ۲٫ congregate seeking
 3. ۱٫ assertivness
 4. ۲٫ activity
 5. ۳٫ excitment seeking
 6. ۴٫ positive emotions

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از ۱۷ سالگی و بعد از ۲۵ سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۶-۱- تعاریف نظری

ناسازگاری زناشویی : عدم سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک و همچنین عدم رضایت مندی زناشویی که باعث به خطر افتادن سلامت اعضای خانواده و همچنین باعث سست شدن بنیان خانواده می شود (عسکری، ۱۳۷۹).

مشکلات رفتاری : به مشکلاتی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری فرد با هنجارهای سنی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی تفاوت داشته باشد . به طوری که بر تمام جنبه های عملکردی فرد اعم از (روابط اجتماعی ، تحصیلی ، مراقبت از خود ، سازگاری فرد و … ) تاثیر منفی بگذارد (ریوتل،شیرت کلیف و فیشر[۱]، [۲] CEC، ۱۹۹۱).

پیشرفت تحصیلی : میزان پیشرفت شناختی و دریافتی ؛ دانش ، مهارت ، توانایی به نسبت سن و فرهنگ و ارزشهای از پیش تعیین شده پیشرفت تحصیلی می گویند.

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی :

ناسازگاری های زناشویی :در این پژوهش ناسازگاری های زناشویی نمره ای است که آزمودنی از (( پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر[۳][۴]DAS )) کسب می کند وکسب نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر ناسازگاری زناشویی است. این پرسشنامه توسط اسپانیر (۱۹۷۶) تهیه و ارایه شده است این پرسشنامه دارای ۳۲ ماده است نمره کلی بین ۰ تا ۱۵۱ متغییر است که یک نمرات برابر یا بیشتر از ۱۰۰ به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از ۱۰۰ به معنی وجود ناسازگاری زناشویی می باشد.

 

مشکلات رفتاری : در این تحقیق تعیین مشکلات رفتاری بر اساس عملکرد دانش آموز در محیط مدرسه و گزارش  مشاور مدرسه به هسته مشاوره آموزش و پرورش می باشد . در همین راستا  با  پرسشنامه ی  خود گزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آشنباخ[۵] (۱۹۹۱) (YSR)[6] که دارای ۳۴ پرسش است و شامل سنجش ابعاد پرخاشگری ، بیش فعالی ، اضطراب ، افسردگی ، ناسازگاری اجتماعی ، رفتارهای ضد اجتماعی می باشد مشکلات رفتاری دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت.

 

پیشرفت تحصیلی : در این تحقیق میزان پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات درسی که دانش آموز کسب می کند مشخص می شود. (برسی ریزنمرات وکارنامه تحصیلی )

[۱]۱- ruttle&shirtcliff& fisher

[۲]۲- council for exceptional children

[۳]۱- spanier

[۴]۲ – Dyadic Adjustment  Scale

[۵]۳- achenbach

[۶]۴- Youth SelfReport

متن کامل پایان نامه

رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲-۱-۲ عوامل مؤثر در رضایت و سازگاری زناشویی

از دهه ۱۳۵۰ پژوهشگران عوامل مؤثر بر رضایت و سازگاری زناشوئی را بررسی می کردند . جذابیتهای جسمی ، عاطفه ، سن ازدواج ، فرزندان ، زمینه اقتصادی – اجتماعی ، داشتن علایق و هدفهای یکسان و فعالیت جنسی ، همه عواملی هستند که مورد توجه بوده اند .(هوتسون[۱] و ونکلیستی[۲] ، ۱۳۹۹۱)

وینچ[۳] و دیگران (۱۹۷۴) به نقل از سلیمانیان (۱۳۷۳) هشت معیار موفقیت زناشوئی را که در سه دهه گذشته به کار رفته اند را مشخص کرده اند این رضایت و سازگاری زناشوئی مؤثر باشد و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهشهایش ، عواملی را برای رضایت و سازگاری زناشوئی بیان می کند . عده ای بلوغ فکری و عاطفی زوجین ، داشتن تحصیلات و طبقه مشابه و یا داشتن علاقه و طرز تفکر مشترک را از عوامل تأثیر گذار بر روابط زناشوئی می دانند و برخی دیگر نیز عوامل دیگری را ذکر می کنند . در ذیل به بررسی مهمترین عامل ها می پردازیم .

 

 

 • ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر :

احساس شدیایی اوایل ازدواج ، به مرور می تواند به عشقی بالغانه تبدیل شود . زن می تواند از گفتن « دوستت دارم» و شوهر از شنیدن لذت ببرند . زیرا محبت و جذابیت متقابل دریافت صمیمیت ، وفاداری ، اعتماد و دوستی به هم گره خورده . عشق قوی تر و عمیق تری را پایه گذاری می کند .(بک[۴] ، ۱۹۸۸ ، ترجمه قراچه داغی ، ۱۳۷۶ )

رسول اکرم (ص) می فرماید : وظیفه زن نسبت به شوهرش این است که مهر و محبتش را در دل بپروراند و در این خصوص حضرت علی (ع) نیز می فرماید :«در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید و به انها گفتار خوش نشان دهید باشد که آنان نیز کردار خوش نشان دهند» از نظر روانی هم نرم زبانی در تحکیم روابط زناشوئی ، دوام مهر و محبت تأثیر بسزائی دارد . در حدیث آمده است که گفتار مرد به همسر خود که من تو را دوست دارم ، هرگز از دل او بیرون نمی رود . (مشکینی، موسوی ، ۱۳۷۵)

آنچه در ازدواجهای پریشان وجود ندارد ابراز محبت و صمیمت است . زن و شوهر که به دلیل ابراز خشم خود را درک نمی کنند در مراودات خود به جایی می رسند که هر دو یا دست کم یکی از آنها به این نتیجه می رسند که به قدر کافی مورد عشق و محبت همسر خود قرار ندارند . (بلاچ[۵] ، ترجمه قراچه داغی ، ۱۹۹۲)

[۱]۴-hotson

[۲]۵-vangelisti

۶-winch[3]

[۴]۱-beak

[۵]۲-blach

متن کامل پایان نامه

 • احترام به همسر

تاجیک اسماعیل (۱۳۷۷) در رابطه با نقشهای شوهر می نوسید : مرد بایستی به همسر خود ، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد . این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانمی باشد . زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است . به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته باشد . این عنصر باعث می شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس ، شوق او را به زندگی زناشوئی و آمادگی وی را برای گذشت و بردباری در برابر محرومیتها و سختیهای احتمالی بیشتر کند و همچنین در مورد نقشهای زن معتقد است با توجه به این که در زندگی زناشوئی نقش محبت و اظهار عواطف بیشتر مناسب ساختار روانی و جسمی زن است و احساس دلگرمی و اطمینان خاطر را به شوهر باید در فضای خانواده ایجاد کند . زن بایستی دقت داشته باشد که احترام او نسبت به شوهر هم یک نیاز روانی و عامل علاقه و محبت بیشتر شوهر به اوست . پژوهشهای ویگن[۱] و مودی[۲] (۱۹۸۳) به نقل از سلیمانیان (۱۳۷۳) نشان می دهد که زوجهائی که به راحتی افکارشان را با یکدیگر در میان می گذارند قادر به پذیرش و درک احساسات یکدیگر هستند و از سازگاری و رضایتمندی بیشتری برخوردارند . همچنین پژوهشی که توسط میشل[۳] (۱۹۷۱) به نقل از موسوی در کشور آمریکا ، فرانسه و شوروی انجام شد به این نتیجه رسید که ۷۰ تا ۹۰ درصد زنان احترام متقابل را بهترین مسئله درسازگاری و رضایت زناشوئی می دانند .

 • برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت بسیار زیاد ارتباط در گروه غافل شویم . ارتباط باعث می شود تا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم تعامل بر قرار می کنند وحدت پیدا کنند . دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است . (هارجی[۴] ، ۱۹۹۴ ، ترجمه بیگی و فیروز بخت ، ۱۳۷۷).

مارکوسی و گرین وود به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت میان سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد . بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشوئی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق اند (موسوی ،۱۳۷۵).

[۱]۱-wigen

[۲]۲-modi

[۳]۳-mishel

[۴]۴-hargi

متن کامل پایان نامه

گرایش : خانواده

عنوان : رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره  دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش

مرور ادامه

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

مرور ادامه

گرایش :بالینی

عنوان : بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان رفسنجان

مرور ادامه