دانلود پایان نامه بررسی واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

عنوان کامل پایان نامه :  بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر فرضیه های تحقیق بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی رابطه...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و بکارگیری دانش

-۱-۳-۲- سابقه رهبری تحول آفرین یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش بر آن بوده که این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی، عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهای مشخصی که برای مطالعه...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تبادل دانش

-۱-۱- مفهوم رهبری اساس فرایند رهبری را توان تأثیرگذاری یک فرد بر دیگران، تشکیل می‌دهد یک رهبر دیگران را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ و یا چرا یک گروه انسان از طرف شخصی که به...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و سازماندهی دانش

مقدمه واژه رهبری بیشتر شبیه واژه آزادی، عشق و صلح است. هرچند هر یک از انسان ها به طور ادراکی می دانند که این واژه ها چه معنایی دارد و آن را با تمام وجود حس می کنند با این حال هر یک از این کلمات می تواند تعاریف مختلفی برای...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و خلق دانش

جامعه آماری و حجم آن : برای انجام تحقیق ابتدا باید جامعه را که می‌خواهیم از آن نمونه بگیریم، به دقت تعریف کنیم. جامعه آماری عبارتست از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع...
ادامه مطلب

پایان نامه شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش (براساس چرخه مدیریت دانش)در بین کارمندان شرکت لینا

– اهداف تحقیق ۱-۳-۱- هدف اصلی هدف اصلی این پژوهش « شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش (براساس چرخه مدیریت دانش)در بین کارمندان شرکت لینا» می‌باشد. ۱-۳-۲- اهداف فرعی اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از: شناسایی...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران

چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکت­ها و نمایندگی­های زیرمجموعه آن در استان اردبیل است. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین سبک رهبری...
ادامه مطلب

پایان نامه تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین و  توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

عنوان : رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت – گروه آموزشی بازرگانی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)  گرایش: مدیریت تحول   عنوان:...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

عنوان : بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)   عنوان: بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در...
ادامه مطلب
بالا