چارچوب نظری

(نظریه کارکردگرایی ساختاری در دیدگاه کلی مبتنی بر دو نظریه عمده کشمکش دارندوف و نظریه توافق پارسونز است که نظریه توافق، ارزشها و هنجارهای مشترک را برای جامعه بنیادی می انگارد و بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافقهای ضمنی تاکید می ورزد و نیز دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی کند و سامانمند می دانند. برعکس، نظریه کشمکش بر چیرگی برخی از گروه های اجتماعی بر برخی دیگر تاکید می ورزد و نظم اجتماعی را مبتنی بر دخل و تصرف و نظارت گروههای مسلط می انگارد و دگرگونی اجتماعی را دارای آهنگی سریع و نابسامان می داند جورج ریتزر 1980) .

(بسیاری بر این باورند که کارکردگرایی ساختاری بر نظریه جامعه شناسی مسلط بوده است. در این نظریه نباید دو اصطلاح ساختاری و کارکردی را لزوما با هم به کار برد، هر چند که معمولا این کار را انجام می دهند. ساختارهای یک جامعه را بدون توجه به کارکردهای آن برای ساختارهای دیگر می توان بررسی کرد. به همین سان، کارکردهای انواع فراگردهایی را که ممکن است ساختاری به خود نگیرند، نیز می توان به تنهایی بررسی کرد. با این همه، توجه به دو عنصر، شاخص کارکردگرایی ساختاری است همان) .

(مارک آبراهامسون استدلال می کند که کارکردگرایی ساختاری ماهیت یکپارچه ای ندارد و او سه نوع کارکردگرایی ساختاری را برمی شمرد. نخستین نوع کارکردگرایی فردگرایانه است که بر نیازهای کنشگران و انواع ساختارهای بزرگ به عنوان پاسخ های کارکردی به این نیازها پدیدار می شوند، تاکید می شود. نوع دوم کارکردگرایی فیمابینی است که در این نوع کارکرد گرایی بر روابط اجتماعی به ویژه مکانیسمهایی که برای سازگاری با فشارهای موجود در این روابط به کار برده می شود، تاکید می گردد. نوع سوم کارکردگرایی اجتماعی است که رهیافت غالب را در میان جامعه شناسان هوادار کارکرد گرایی ساختاری تشکیل می دهد که این نوع از کارکردگرایی بیشتر به ساختارهای اجتماعی و نهادهای پهن دامنه جامعه، روابط داخلی میان آنها و نیز تاثیر های مقید کننده آنها روی کنشگران، توجه دارد.که رهیافت غالب ما در این تحقیق این نوع از کارکردگرایی است و در این زمینه اشاره ای به خدمات و نظریه پردازی های تالکت پارسونز اشاره می شود. پارسونز معتقد است که چهار تکلیف است که برای تمام نظام ها ضرورت دارد

تطبیق (تطبیق دادن هر نظام با موقعیت اطرافش)

دستیابی به هدف (اینکه یک نمظام باید اهداف اساسی اش را تعریف و بدان ها دست یابد)

یکپارچگی (هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردیش سرو سامانی دهد)

سکون یا نگهداشت الگو (هر نظامی باید انگیزش های افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند همان) .

باری با توجه به مقدمه مختصری که گذشت و نقش کارکردی و اساسی  نظریه نظریه کارکردگرایی ساختاری  در جامعه شناسی و اهمیت توجه به نقش خانواده با توجه به  چهار الگوی معرفی شده توسط پارسونز به بررسی نقش زنان سرپرست خانوار خواهیم پرداخت و خواهیم دید که در خانواده و جامعه ای اگر مسئو لیت از یک سیستم (پدر) به سیستم دیگر (مادر) تفویض گردد چه تاثیرات و کارکردهایی می تواند برای این قشر آسیب پذیر و زحمت کش در بر داشته باشد.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

    فصل دوم

 

 

 • تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

 

 • ادبیات نظری
 • نظریاتاسلام
 • نظریه‌هایروانشناسی
 • نظریات جامعه شناسی

 

 • چارچوب نظری
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله

 

سرپرست خانواده

 یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق می شود که که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولا مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده وی می باشد .

بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار میباشد (خسروی،1380،25) در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده اند:

 

گروه اول: خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.

 

گروه دوم: خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .

 

گروه سوم: خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری و از کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستی را بر عهده دارد.

 

تعریف خانواده

 در نظر مردم خانواده به منزله واحد اجتماعی است که شامل یک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند .

 

در تعریفی دیگر از (راجرز):خانواده نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقامها ی مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها و افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تایید جامعه های است که خانواده جز لاینفک آن است ایفای نقش می کند .

 

تعریف وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار: براساس تعریفی که سازمان آمار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ارائه داداه است وضعیت اقتصادی به شرایطی اطلاق می شود بیشتر این زنان به تنهایی بدون فرد شاغل در خانواده تامین معاش بر عهده دارند که با توجه به عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب در مقایسه با مردان دارای درآمد کمتری بوده وعمدتا به مشاغل پاره وقت مشغولند لذا وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی ندارد و عده ای دارای درآمد بدون کار می باشد بخصوص زنان خود سرپرستی در سنین بالا هستند از مستمری همسر متوفی خود استفاده می کنند .

تعریف از وضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار : به دلیل حاکم بودن فضای سنتی در ایران زنان را برای سرپرستی فرزندانشان چندان به رسمیت نمی شناسد و نگرش منفی نسبت به آنان دارند یعنی تصور می شود که زنان توانایی اداره کردن خانواده خود را ندارند و باید با حمایت های مالی به آنها کمک کرد در زنان سرپرست خانوار علاوه بر این نگرش منفی، نقش های چند گانه و مسئولیت های بسیار آنان غالبا وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی ندارند این مورد به مرور موجب طرد آنها از جامعه و مشکلات عدیده ای برای آنها می شود .

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

اهمیت موضوع

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.

بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی  تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.

حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی  پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روشهای بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.

رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد  و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارایه حمایت مالی کمتر گرایش به ارایه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آمار استنباطی

 

 

جداول دو بعدی

 

 

  میزان تحصیلات جمع کل
بی سواد ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
نوع مسکن

 

شخصی 7 7 6 5 1 5 31
رهنی 0 0 2 5 4 0 11
استیجاری 2 12 18 7 2 0 41
امانی 3 3 5 5 0 1 17
جمع کل 12 22 31 22 7 6 100

جدول دو بعدی میزان تحصیلات و نوع مسکن

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات

                                                                                            

 

 

 بی سواد

شاغل

3

10

19

19

6

6

63

  میزان تحصیلات جمع کل
ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
وضعیت اشتغال
بیکار 9 12 12 3 1 0 37
جمع کل 12 22 31 22 7 6 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی محل سکونت و میزان درآمد

                                                                                                        

 

 

                                                                                                        

 

 

 کمتر از 100هزار تومان

حاشیه

5

23

8

8

9

1

54

  میزان درآمد جمع کل
بین 100تا 200هزار تومان بین 200 تا 300 هزار تومان بین 300 تا 400 هزار تومان بین 400 تا 500 هزار تومان از 500 هزار تومان به بالا
محل سکونت
مرکز 6 14 4 4 14 4 46
جمع کل 11 37 12 12 23 5 100

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی وضعیت تاهل مادر و میزان تحصیلات

 

                                                                                             

 

 

 بی سواد

متاهل

3

10

21

12

7

4

57

 مطلقه بیوه

  میزان تحصیلات جمع کل
ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
وضعیت تاهل مادر
4 6 6 9 0 0 25
5 6 4 1 0 2 18
جمع کل 12 22 31 22 7 6 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون فرضیات

 

 

1-بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد

H0: بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 86.281(a) 25 .000
Likelihood Ratio 62.501 25 .000
Linear-by-Linear Association 24.485 1 .000
N of Valid Cases 100    

 

 

با توجه به مقدار sig .000)) که از سطح 0.05 کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. در نهایت نتیجه می گیریم بین میزان درآمد و سطح تحصیلات رابطه منطقی وجود دارد هر چه قدر میزان تحصیلات بالاتر برود میزان درآمد نیز افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

2-بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.

H0: بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                            

 Sig. (2-tailed) N Sig. (2-tailed) N

    سن پرسش شوندگان میزان تحصیلات
سن پرسش شوندگان Pearson Correlation 1 -.381(**)
. .000
100 100
میزان تحصیلات Pearson Correlation -.381(**) 1
.000 .
100 100

 

 

 

 

با توجه به مقدار sig .000)) که از سطح 0.05 کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گیری می شود هر چه قدر میزان سن زنان سرپرست خانوار پایین تر باشد میزان تحصیلاتشان بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

3-بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه وجود دارد.

H0: بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                          

  Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi .477 .001
  Cramer’s V .338 .001
N of Valid Cases 100  

 

 

 

 

با توجه به مقدار sig .001)) که از سطح 0.05 کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گرفته می شود هر چه  مسکن زنان سرپرست خانوار به حاشیه نزدیکتر و از مرکز شهر دورتر باشد مراجعه به سازمانهای حمایتی جهت دریافت کمک های مالی و حمایتی بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-بین وضعیت سکونت (شخصی، استیجاری) و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه وجود دارد.

H0: بین نوع مسکن و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین نوع مسکن و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                          

 

  Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi .334 .004
  Cramer’s V .334 .004
N of Valid Cases 100  

 

 

با توجه به مقدار sig .004))  که از سطح 0.05 کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گیری می شود بین وضعیت سکونت و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود دارد هرچه وضعیت سکونت به استیجاری و رهنی بودن نزدیکتر باشد مراجع برای دریافت کمک بیشتر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فصل پنجم

 

 • پاسخ سوالات تحقیق
 • کلان
 • خرد
 • پیشنهادات
 • مشکلات
 • پیوست ها ضمائم
 • پرسشنامه
 • فهرست منابع

 

 

 

در این مجال اقدام به پاسخگویی به سوالات با توجه به یافته های تحقیق در دو سطح کلان و خرد می نماییم.

 

سوالات تحقیق

 

سوالات کلان

 • اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست است؟

با توجه به ضرورت بازنگری اساسی در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در جامعه در حال توسعه ایران و مرتفع کردن مشکلات مالی در مورد مسئله اقتصادی و مشکلات اجتماعی زنان سرپرست خانوار، ایجاد و تدوین قوانین و موسسات حمایتی برای تحت پوشش دادن این قشر آسیب پذیر احساس شده و اینجانب حجم حمایت ها را با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه ضعیف می دانم.

 

 

 • آیا با توجه به شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده است؟

مطالعه و توزیع مناسب در مورد حمایت های درست و اصولی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار نیازمند برنامه ریزی دقیق و کاربردی می باشد که با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن این قشر از جامعه می توان در جلوگیری از بسیاری از مشکلات اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار مهم بوده و باشد و به تکریم شخصیت زن در فرهنگ اسلامی-ایرانی کمک شایانی نماید و موجبات رشد و پیشرفت آنان را فراهم نماید.

 

 

سوالات خرد

 

 • آیا میزان درآمد زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی آنان تناسبی دارد؟

با توجه به یافته های تحقیق حاظر و بالا بودن میزان تورم و بیکاری در کشور، اکثر پرسش شوندگان میزان درآمد شخصی خود به غیر از کمک هایی که از موسسات حمایتی و بیمه دریافت می نمایند در حدود 100-200 هزار تومان در ماه بیان کرده اند که بسیار پایین می باشد و می توانند آنها را آسیب پذیزتر نماید.

 

 • آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان وجود دارد؟

با توجه به یافته های تحقیق بیشترین فراوانی مربوط به خانواده هایی با بعد 4 نفر می باشد که در مقایسه با درآمد ماهانه که در حدود 100- 200 هزار تومان می باشد تناسب چندانی بین بعد خانوارها و میزان درآمد مشاهده نمی شود و این مهم لزوم توجه جدی به این دست از خانوارها را ایجاب می نماید.

 

 • نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه است؟

 یافته های تحقیق از آمار 41 درصدی مستاجر نشینان در حجم نمونه از انواع اشکال سکونت  خبر می دهند.

 

 • آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و رابطه آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟

بله ، همان طور که در اولین فرضیه در فصل قبل می بینیم با بالا رفتن میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار وضعیت درآمد آنان نیز بهبود یافته و در مقایسه با سایر زنان از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردارند.

 

 • آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان دارد؟

بله چنان که در آمارهای استخراجی از تحقیق مشاهده می شود 54 درصد از خانوارهای زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر تهران زندگی می کنند که این خود می تواند اشاره به بالا بودن میزان اجاره بها در مقایسه با مر کز شهر را نماید.

 

 • آیا کمک های موسسات خیریه و امدادی (کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی) نقشی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان داشته اند؟

نظر سنجی ها در مورد تغییر وضعیت زندگی پس از مراجعه به موسسات حمایتی دولتی و  خصوصی مبین آمار 13 درصدی رضایت، 37 درصدی عدم رضایت و 50 درصدی نظر بی تفاوت می باشند که خود مبین ناکافی بودن این حمایت ها می باشد.

 

 • آیا سن زنان سرپرست خانوار تاثیری در وضعیت اجتماعی واقتصادی آنان دارد؟

آمارهای خروجی از حجم نمونه نشان دهنده بالاترین فراوانی در سن 35 سالگی را نشان می دهد که 31 درصد آنان از لحاظ تحصیلی در مقطع راهنمایی می باشند که با توجه به تحصیلاتشان اکثرا در مشاغل کم  درآمد با منزلت اجتماعی پایین و دارای ساعات کاری بالای 8 ساعت در روز می باشند که آمارها مبین ضعف در وضعیت اجتماعی و اقتصادی اینان می دهد که نیازمند حمایت جدی از سوی سازمانهای حمایتی دولتی و خصوصی می باشند.

 

 • زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟

با توجه به میزان تحصیلات پایین در این قشر از زنان جامعه، اکثرا در مشاغلی با درآمد و منزلت پایین اجتماعی (دست فروشی، تکدی گری،کار در تولیدیهای پوشاک و…) و سطح درآمد بین 100- 200 هزار تومان قرار دارند.

پیشنهادات

تحقیق حاظر مبین آمارهایی از جامعه آماری با حجم نمونه 100 زن سرپرست خانوار که به صورت تصادفی انتخاب شده اند می باشد که اینجانب در طی مراحل پیمایش متوجه تعدادی از مشکلات این دسته از زنان سرپرست خانوار شده ام که در ادامه نگاهی گذرا بر این مشکلات می نماییم که پیشنهادات لازمه نیز در ادامه آن می آید.

اکثر زنان مورد مطالعه از لحاظ میزان تحصیلات در سطح متوسط رو به پایین و بیسواد می باشند که لزوم توجه به وضعیت ادامه تحصیل و یا با سواد شدن آنان برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی- اقتصادی احساس می شود.

از لحاظ وضعیت سکونت اکثر آنان مستاجر و ساکن حاشیه شهر می باشند که این دو مسئله بیش از پیش آنان را آسیب پذیر می نماید که لزوم حمایت ها برای تامیین مسکن این افراد در برنامه ریزی ها و مطالعات احساس می شود.

این دسته از زنان با توجه به زیر چتر حمایت رفتن موسسات حمایتی دولتی و خصوصی اکثرا در مورد حمایت ها ناراضی و آنرا ناکافی می دانند که در این زمینه دولت باید اقدام به حمایت های بیشتر و برنامه ریزی هایی در جهت خودکفایی آنان با توجه به اهداف مددکاری اجتماعی و تکریم نقش زن سرپرست خانوار در جامعه نمایند.

با توجه به اینکه اکثر آنان در سن 35 سالگی قرار دارند لزوم آموزشهای مهارتی و حرفه ای در جهت اشتغال دائم و خودکفایی آنان احساس می شود.

رسانه های جمعی و مطبوعات باید با تکیه بر فرائض دین مبین اسلام و فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی اقدام به اطلاع رسانی و حمایت های اجتماعی و فرهنگی در مقابل افکار مسموم و آلوده مردان نسبت به زن مطلقه و یا بیوه و با تفکر ابزاری شدن زن در جامعه مبارزه نمایند.

لزوم اختصاص حمایت های شغلی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی با درآمد مکفی و امنیت بالا در برنامه ریزی ها احساس می شود.

اختصاص بانک اطلاعاتی حمایتی زنان سرپرست خانوار با اهداف اطلاع رسانی و سازماندهی برای برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.

همکاری بیشتر بخش های دولتی و خصوصی در زمینه سازماندهی و حمایت از زنان سرپرست خانوار احساس می شود.

حمایت های موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی از زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان با سهولت صورت پذیرد و در اعطای وام و یا حمایت از طرح های اقتصادی و اشتغال زایی آنان با سرعت بالایی صورت پذیرد.

در حمایت ها و سازماندهی از زنان سرپرست خانوار اولویت بندی ها رعایت و سعی شود از زنان با تحصیلات پایین و بعضا بی سواد و درآمد کم و فاقد همسر حمایت های بیشتر و ویژه تری برای جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر آنان صورت گیرد.

 

 

 

مشکلات

 

مشکلات پیش روی تحقیق در این زمینه در چند سطح قابل بررسی و معرفی است:

 

بیشترین مشکل پیش روی در این تحقیق کمبود مطالعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بود که خود از طرفی باعث سخت شدن مراحل تحقیق و بعضا در مراحلی غیر ممکن شدن آن می شد.

 

عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد ماهیت تحقیقات دانشگاهی با اهداف علم آموزی موجب همکاری ضعیف و در مواقعی عدم همکاری زنان سرپرست خانوار می شد.

 

کمبود بانک های اطلاع رسانی در مورد مسئله زنان سرپرست خانوار پیش روی تحقیق بود.

 

داشتن دیدگاه های اشتباه و غلط در مورد نظر سنجی از طریق پرسشنامه فرایند تحقیق را با دشواری روبرو می کرد.

پیوست ها و ضمائم:

تعداد 100 پرسشنامه به همراه CD فایل های خروجی ضمیمه تحقیق می باشد.

 

پرسشنامه

 

این پرسش نامه جهت کار تحقیقی در محیط دانشگاهی در مورد بررسی وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار تهیه شده است. شایان ذکر است اطلاعات شخصی  شما محفوظ خواهد ماند. پیشاپیش از همکاری شما نهایت سپاس را داریم.

 

1-سن شما چقدر است؟………………….2-تعداد افراد خانوار شما چقدر است؟……………..

 

3-میزان تحصیلات شما چقدر است؟

1-بی سواد c    2-ابتدایی     c    3-راهنمایی  c         4-دیپلم   c        5-فوق دیپلم c     6-لیسانس c

4-مسکن شما از چه نوعی است؟

1- شخصی  c          2- رهنی c    3 استیجاری  c              4-امانی c

5-وضعیت اشتغال شما چگونه است ؟

1- شاغل          2-بیکار  c

6-محل زندگی شما در کجا قرار دارد؟

1-حاشیه  c                     2-مرکز c

7-حمایت اقتصادی سازمانها ومراکز دولتی وخیریه به شما چگونه است؟

1-مستمر c              2-غیر مستمر c                    3-خود کفایی c

8-وضعیت تاهل مادر چگونه است؟

1-متاهل c               2-مطلقه  c              3-بیوه c

9-به کدام یک از موسسات زیر برای دریافت کمک مراجه کردید؟

1-کمیته امداد امام خمینی c  2- سازمان بهزیستی c  3-سازمانهای خیریه خصوصی

10-میزان درآمد شما چقدر است؟

1-کمتر از 100هزار تومان c     2-بین 100 تا 200هزار تومان  c   3-بین 200تا 300هزار تومان c                  4-بین 300تا400هزار تومان c   5-بین 400تا 500هزار تومان  c    6-از 500هزار تومان به بالا c

11-وضعیت شوهر چگونه است؟

1-از کار افتاده c     2-بیکار c  3-شاغل با درآمد کم c   4-فوت شده  c  5-معتاد  c

12- مقدار وامی که از موسسات حمایت کننده دریافت کرده اید چقدر است؟

1-کمتر از200هزار تومان c     2-بین 200 تا 300هزار تومان  c   3-بین 300تا 400هزار تومان c                  4-بین 400تا500هزار تومان c   5-بین 500 تا 1میلیون تومان  c    6- از 1میلیون تومان به بالا c

13-آیا بعد از مراجعه به سازمانها حمایت کننده و خیریه سطح زندگی شما تغییر کرده است؟

1-بله   c         2-خیر   c               3-تاحدودی c

14-آیا مراجعه به موسسه حمایت کننده اعتماد به نفس شما را پایین می آورد؟

1-بله     c         2-خیر  c              3-تاحدودی c

15-آیا دوستان و نزدیکان در تامین مایحتاج و خرج زندگی به شما  کمک می کنند؟

1-بله    c         2-خیر   c            3-تاحدودی c

 

 

فهرست منابع

 

1- قرآن کریم

2- ریتزر جورج 1980، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر/ ترجمه محسن ثلاثی- تهران: علمی 1374

3- مددکاری اجتماعی (1) کار با فرد /حسن موسوی چلک-تهران، سمت

4- مجلس، محمد باقر: «بحارالانوار»، ج3و4، بیروت: موسسه الوفاء، 1983

5-  مدنی، سعید: «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، دفتر بررسی‌های اقتصادی ـ فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شهریور1381.

6-مرکز آمار ایران: زنان سرپرست در ایران- ویژگی های اجتماعی اقتصادی اردیبهشت 1381 ناشر مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی

7- محمدی، زهرا: «زنان سرپرست خانوار»، انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان،1385.

8-گیدنز،آنتونی-جامعه شناسی با همکاری کارن بردسال، ترجمه حسن چاوشیان- تهران نشر نی 1386

9-  غفاری، مریم: «چند نقشه بودن زنان سرپرست خانوار، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش زنان، ش 5، بهار 1382.

10 – خسروی، زهره: «بررسی آسیب‌‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، ش39، 1380.

11-سایت مرکز آمار ایران www.amar.sci.org.ir

 

پیشنهادات :

با توجّه به مطالعات انجام گرفته و تحقیقاتی که در طول چند دهۀ اخیر صورت گرفته داده ها و یافته هایی که از نتایج همین تحقیقات بدست ما رسیده و نیز نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد.

1 ) طی یک دوره طولانی مدّت حداقل یکماهه بصورت تخصصی و حرفه ای ویژگی ها و خصوصیات دانش آموزان اجتماعی و انزوایی را برای آموزگاران و معلمان به صورت دوره ها تدارک ببینید.

2 ) دانش آموزان منزوی و اجتماعی هر سر ماهه توسط آموزگاران شناسایی و به مدیریّت معرفی شدند.

3 ) دانش آموزان منزوی منزوی و گوشه گیر و انزوا طلب پس از شناسایایی با یک دوره و جلسات مشاوره مورد مشاوره قرار گیرند.

4 ) در راهکارهای اجتماع گرایی انان با روش های اصلاحی و تشویقی و هدایتی اصلاح و بهبود یابد.

5 ) رادیو و تلویزیون برنامه های سازنده و مفیدی در برنامه های کودک و نوجوان تدارک ببینید.

6 ) در ماهنامه رشد تحت عناوین خاص نسبت به مسئله انزوا و دانش آموزان منزوی مطالبی آورده و به مسابقه گذاشته شود.

7 ) دبیران ورزش و بهداشتی با توجّه به اهمیت درسی آنان و قرابت نسبتاً بالا با دانش آموزان آنان را ترغیب به انجام ورزش و فعالیت های بهداشتی نمایند.

8 ) والدین و پدرومادرها در جریان انزوایی بچه ها و کودکان خود باشند.

9 ) مدیران ومعلمان و مربیان و کودکان یک همّت و اهتمام عمومی را برای اصلاح این قبیل کودکان در برنامه های خود بگنجاند.

10 ) در مدارس روی دیوار و محوطه شعارهایی برای جلب همکاری و هدایت ودوری از انزوایی کودکان با خط خوش و زیبا آورده شود.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ارتباط و مکالمه :

 یکی از مهمترین عملکردهای زبان برقراری ارتباط است. برقراری ارتباط موثر نه تنها مستلزم داشتن دانشی از قواعد دستوری (نحو)، و دانستن معنای کلمات (معناشناسی) است، بلکه همچنین مستلزم داشتن «توانایی در گفتن حرف مناسب در زمان و مکان مناسب، به افراد مناسب و با توجه به موضوعات مناسب است » (دور، 1979 ، ص 337). یعنی داشتن درکی از کاربردشناسی زبان.

همان طور که می دانیم کودکان پیش از اینکه حرف زدن بیاموزد می توانند ارتباط برقرار کنند؛ و این کار را از طریق حرکات و اعمال انجام می دهند تا به کمک آن حالات عاطفی خود را بیان کنند و برای ارضای نیازهای خود از دیگران کمک بگیرند. بچه دستش را به طرف شیء که می خواهد دراز می کند، اسباب بازی مکانیکی را به یک بزرگسال می دهد تا آن را برایش بیاندازد، و سرش را به علامت نفی تکان می دهد، ( چپمن، زیر چپ؛ پی، 1980 ). این حرکات با اولین ارتباط آوایی ارادی کودک همراه است. بعضی دیگر از ارتباطهای آوایی کودک توجه را به پدیده ها و اشیاء جلب می کنند. کودک دستش را به عنوان خداحافظی تکان می دهد و یا دالی بازی می کند. احتمالاً این حرکات و آواسازیها مقدمه ای است بر برقراری ارتباط از طریق زبان ( برونر، 1975 ).

مبادلات کلامی اولیه :

 اکنون بر سر این مسئله توافق است که پیاژه توانش کودکان در برقراری ارتباط را بسیار دست کم می گرفت. کودکان دو ساله مستقیماً با یکدیگر و بزرگسالان حرف می زنند. معمولاً گفتارشان بریده بریده است و درباره اشیای آشنا در محیط پیرامونشان حرف می زنند. غالب پیامهای کودک پاسخ مناسب به دنبال دارد؛ در غیر این صورت پیامش را تکرار می کند. غالباً گفتارها کوتاه هستند، ولی گفتگوهای طولانی تر و مفصلتر نیز در بعضی از بازیها مشاهده می شود، مثلاً وقتی که کودکان می کوشند تا در جابه جا کردن اثاثیه ای کمک کنند ( ولمن و لمپرز، 1977 ). در مکالماتی که بزرگسالان آغازگر آن هستند کودکان دوساله غالباً صرفاً گفته های بزرگسال را تکرار می کنند.

کودکان سه ساله به هنگام گفتگو با بزرگسالان نوبت را رعایت می کنند و تقریباً نیمی از پاسخهای آن اطلاعات مربوط و تازه ای به گفته های بزرگسالان می افزاید. البته مکالمه کوتاه است و به ندرت به بیش از دو نوبت می رسد ( بلوم، رکیسانو، و هور، 1976 ). گفتگو با دیگر کودکان سه ساله گاهی طولانی تر می شود. در مطالعه ای بین دو کودک سه ساله 21 سوال و جواب رد و بدل شد. آنان درباره مسافرتی که یکی از آنان قرار بود برود حرف می زدند ( گاروی، 1975 ، 1977 ).

کودکان در سن چهار سالگی توانایی چشمگیری در انعطاف پذیری دارند و می دانند که شیوه های مکالمه خود را در صورتی که موقعیت مخاطبشان اقتضا کند چطور تطبیق دهند. در مطالعه ای کودکان چهار ساله هنگام بازی خودجوش با کودکان 2 سله، همسالان و بزرگسالان و هنگامی که درباره چگونگی کار یک اسباب بازی توضیح می دادند مورد مشاهده قرار گرفتند. این کودکان 4 ساله به هنگام حرف زدن با کودکان 2 ساله جملات کوتاهتر و ساده تری به کار می بردند و از کلماتی استفاده می کردند که توجه کودکان دو ساله را جلب می کرد مثل «نگاه کن». آنان به هنگام حرف زدن با بزرگسالان یا سایر کودکان 4 ساله کمتر از چنین کلماتی استفاده می کردند. جملاتی که مخاطب آن بزرگسالان و همسالان کودک بود طولانیتر و پیچیده تر بود و بیشتر شامل بند وابسته و تبعی بود ( شانتز، گلمن، 1973 ).

 

آفرینندگی :

 تعریف آفرینندگی :

 همانند حل مسئله، از آفرینندگی نیز تعریف مشخصی به دست نیامده است. اکثر روانشناسان آفرینندگی و حل مسئله را فرایندهای مشابهی دانسته اند ( برای مثال، مایر، 1930 ؛ تورنس، 1960 ؛ دی چکو و کرافورد، 1974 ؛ گانیه، 1977 ؛ گیج و برلاینر، 1984 ) . گانیه در طبقه بندی خود از انواع یادگیری بالاترین سطح یادگیری را حل مسئله می داند، و معتقد است که آفرینندگی نوع ویژه ای از حل مسئله است.

یک اکتشاف علمی بزرگ با یک اثر بزرگ هنری مطمئناً از فعالیت حل مسئله سرچشمه می گیرد. این اعمال آفرینشی، همانند رفتار حل مسئله، برمقدار زیادی دانش قبلاً آموخته شده متکی هستند، چه این دانشها از نوع دانش «عمومی» شناخته شده در علوم باشند چه از نوع دانش «خصوصی» شناخته شده به وسیله شخص هنرمند. بسیاری از اندیشمندان آفریننده اظهار داشته اند که پیش از آفرینش یک اثر درباره مسائل مربوط به آن برای مدت طولانی عمیقاً به مطالعه و تفحص مشغول بوده اند. در واقع اگر مطلب به غیر از این بود تعجب آور می نمود. در اظهارات این افراد هیچ چیز نشان نمی دهد که بین حل مسئله و کوششهای آفریننده ای که منجر به کشفیات دارای آثار مهم اجتماعی می شود، تفاوت زیادی وجود دارد. 0 گانیه، 1977 ، ص 165 ).

در عین حال، می توان بین حل مسئله و آفرینندگی از این لحاظ تفاوت قائل شد که حل مسئله فعالیتی عینی تر از آفرینندگی است، و از آن هدف مشخص تری دارد. یعنی حل مسئله بیشتر بر واقعیات استوار است و هدف آن عینی و بیرونی است، در حالی که آفرینندگی بیشتر جنبه شخصی دارد و زیادتر از حل مسئله مبتنی بر شهود و تخیل است. به تعبیر دیگر، در حل مسئله شخص با موقعیتی رو به رو می شود که باید برای آن یک راه حل بیابد، اما در آفرینندگی فرد هم موقعیت مسئله و هم راه حل آن را خود می آفریند. به قول ویتیگ و ویلیامز ( 1984 ، ص 245 )، «آفرینندگی مستلزم حل کردن مسائل است، اما افراد آفریننده، پیش از آنکه مسائل را حل کنند، آنها را می آفرینند یا بر پیچیدگی آنها می افزایند.»

ویژگی مهم دیگر آفرینندگی که آنرا از حل مسئله متمایز می سازد تازگی نتایج تفکر آفریننده است. مورگان و همکاران (1984) در این باره گفته اند :

در مقایسه با حل مسئله به طور متداول، راه حلهای آفریننده راه حلهایی تازه هستند که دیگران قبلاً به آن دست نیافته اند. محصول تفکر آفریننده ممکن است راههای تازه تدوین دنیای پیرامون ما باشد. تأکید تفکر آفریننده بر کلمه تازه است. ( ص 198 ).

توانائیهای آفریننده :

 آفرینندگی را میتوان با اشاره به تعدادی توانایی ذهنی که منجر به تولید آثار خلاق می شوند توصیف کرد. مهمترین این ویژگیها تفکر واگرا است. گیلفورد ( 1950 ، 1959 ، 1962 ) در بیان نظریه ساخت ذهنی خود گفته است که ویژگی مهم تفکر آفریننده واگرایی آن است. او به طور کلی شیوه تفکر آدمیان را به دو دسته واگرا و همگرا تقسیم کرده است. در نظریه گیلفورد هم تفکر همگرا و هم تفکر واگرا در ساخت ذهنی نقش اساسی دارند، اما تفاوت آنها در این است که در تفکر همگرا، نتیجه تفکر از قبل معلوم است، یعنی همیشه یک جواب «درست» یا غلط وجود دارد، اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب موجود است که از نظر منطقی هر یک از آنها ممکن است درست باشد. گیلفورد در نظریه خود تفکر واگرا را به سه ویژگی انعطاف پذیری یا نرمش، اصالتف و سیالی مشخص کرده، وبرای اندازه گیری هر یک از آنها آزمونی ساخته است.

آزمون گیلفورد برای اندازه گیری انعطاف پذیری تفکر، آزمون استفاده های غیرمعمول نام دارد. برای مثال، به آزمون شونده کلمه آجر داده می شود و از او خواسته می شود تا در مدت هشت دقیقه تمام موارد استفاده آجر را نام ببرد (گیلفورد، 959 ). پاسخهای یکی از دانش آموزان از این قرار بوده است : ساختن خانه، ساختن طویله، ساختن مدرسه، ساختن کلیسا، ساختن دودکش، ساختن اجاق. چنانکه ملاحظه می شود همه این پاسخها به طبقه واحدی از موارد استفاده آجر، یعنی ساختن مربوط می شود، و نشان دهنده انعطاف پذیری و واگرایی کمی هستند. دانش آموز دیگر این پاسخها را داده است : گذاشتن جلو در، زدن به یک سگ، درست کردن قفسه کتاب، غرق کردن یک گربه، کوفتن یک میخ، ساختن خاک آجر، درست کردن دروازه های بیس بال. به اعتقاد گیلفورد، این پاسخها انعطاف پذیرترند و نشان دهنده واگرایی بیشتر تفکر هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

محدودیت ها و مشکلات و ملاحظات :

 هر پژوهش و تحقیقی در انتخاب موضوع و تبیین مراحل مختلف آن و نیز ذکر اهمیت و ضرورت ها و حتی در تعیین انداف و مقاصد و یا تعاریف عملیّاتی و تعاریف اصطلاحات و واژه ها محدودیتی دارند.

برخی از تحقیقات به دلیل نو و بدیع بودن دارای مبانی نظری و تئوری اندکی هستند و دستیابی به همۀ مطالعات و منابع و فاقد بسیار مشکل است. و گاهی مطالعات و تحقیقات در دسترس هستند ولی نتایج بدست آمده یکسان بوه و مغایر یکدیگر هستند و این خود عامل بازدارنده و مانعی برای رسیدن به نتایج تحقیق هستند.

از موانع و محدودیت های دیگر جامعه و ابزار گردی آوری اطلاعات و دوش گرد آوری اطلاعات و روش آماری و در نهایت مهم تر از همه آزمودنی ها هستند. و بالاخره فصل بعدی و چهارم که تحلیل و مهمترین بخش آنالیز یافته هاست و با دقّت و وسواس بیشتری دنبال می شود. و منابع و مآخذ که حتی الامکان باید از کتب و آقار دست اول و با اعتبار تعیین گردد.

در این پژوهش خوشبختانه محدودیت ها و موانع متنوع و گسترده نبوده و فقط شامل آزمودنی ها می شدند. که به تبع آن سایرشاخص ها هم تحت اشعاع قرار گرفتند.

آزمودنی ها شامل کودکان دختر و پسر 8 ساله فاقد توانایی درک و تحلیل مواد و مفاد مفهوم خلاقیت و اجتماع پذیری و انزوا بودند و با استفاده از پرسشنامه و یا مصاحبه و پرونده تحصیلی نمی توانستیم رفتارهای ذکر شده را برآورد و ارزیابی کنیم.

بههمین دلیل مقیاس (مشاهده) را برای جمع آوری اطلاعات در نظر گرفتیم هر چند خود روش مشاهده محدودیت هایی داشت و نمی توانستیم رفتار کودک در خانه و یا خلوت و خواب را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ولی بهر حال با استفاده از روش مشاهده که بهترین و مؤثرترین روش دربرآورد متغیّرهای موضوع تحقیق یعنی خلاقیّت در میان کودکان انزوایی و اجتماعی بود، انتخاب کردیم و با کمک گرفتن از معلّمان و مربّیان بهداشت و پرورش ومدیران و خود محقق این رفتارها را که شامل خلاقیت در پاسخ به سئوالات، خلاقیت روابط خلاقیت در ورزش، خلاقیت در همۀ زمینه های ارتباطی و تحصیلی و ورزشی و فردی بود، تعریف و آنها را به هنگام بروز در هفته یادداشت و جمع آوری کردیم.

پس محدودیّت عمده شامل :

1 ) سن کودکان و شرایط وضعی از لحاظ پاسخگویی به سئوالات

2 ) به تبع آن تغییر ابزار جمع آوری اطلاعات که به مشاهده تغییر یافت.

سایر موانع و مشکلات از جمله کسب مجوّز و اجازه از اولیاء و مربیان تا حدّی قابل حل بود.

و نیز تعیین رفتارهای اجتماع پذیری که در یک لسه با جمع آوری کنندگان مطرح کردیم.

و جمع آوری و طبقه بندی و دسته بندی یافته ها در 2 گروه کودکان انزوا و کودکان اجتماعی که با دقّت سو وسواس بالایی صورت گرفت.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فصل پنجم :

ø  ملاحظات و محدودیت های تحقیق

 ø پیشنهادات و توصیه ها

ø منابع و مأخذ

ø ضمائم و پیوست ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

 ویژگی های خاصی در رفتارهای فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه و عنایت صاحب نظران و فیلسوفان و روانشناسان و علمای نفس و حکمت و فلسفه بوده و هست.

از میان همه ویژگی ها و خصوصیات مثبت و منفی و برجسته در ذات و نهاد و تمامیت وجودی و در یک کلمه شخصیت افراد اجتماع پذیری و انزواطلبی آنهاست. این دو صفت تقریباً متضاد و روبروی هم هستند و دو قطب مخالف یک آهنربای خطی و میله ای شخصیت انسانی هستند. ویژگی هایی برای هر دو صفت بارز و مهم اجتماع پذیری و انزواطلبی فهرست شده اند که در فصل اول و به صورت مبانی نظری و تئوریک در فصل دوم و نیز در فصل سوم به صورت طرح تحقیق و اطلاعات عددی و آماری نشان داده ایم. که به علت آشنایی عموم بر این صفات و درک عمیق از این ویژگی ها مشکلات چندانی در تبیین و توضیح ویژگی های ذکر شده نداشته و خوشبختانه درک و دریافت این شاخص ها برای همگان روشن و بدیهی است.

خلاقیت صفت و ویژگی دیگری است که در اغلب افراد و کسان کم و بیش به چشم می خورد.

مفهوم خلاقیت تا حدی پیچیده است. و معمولاً درنظر و دیدگاه عمومی کسی که خالق و به وجود آورنده و مخترع و مکتشف موضوع و پدیده وضعیت و روش و وسیله و شیء باشد. خلاق و این کار را خلاقیت می نامند.

اما مفهوم شناختی و عمیق خلاقیت به مراتب اساسی تر و گسترده تر از مفهوم رُند و خشک و سنتی پذیرفته شده است.

اگر دانش آموزی با محاسبه روزها و فصول سال پیش خود فکر کند که چه روزهایی را پیاده و چه روزهایی را با دوچرخه و چه روزهایی را با تاکسی و چه روزهایی را با آزانس وچه روزهایی را توسط سرویس و یا به وسیله والدین به مدرسه و آموزشگاه آمد و شد نماید دارای خلاقیت است.

دانش آموزی که با درک شرایط درصدد انتخاب دوست و همکلاسی و ایجاد ارتباط حسنه و انجام تکالیف مدرسه ای و شرکت در گروه های روزنامه دیواری و یا مسابقات علمی و فرهنگی و هنری و … هستند دارای روح خلاقانه و رفتارهای خلاق هستند.

در فصل اول نیز به مقیاس معیار هوش عمومی اعم از توانایی در هوشمندی عمومی، استعدادهای خاص تحصیلی، تفک خلاق یا مولد، توانایی رهبری و مدیرت، توانایی و هنرهای تجسمی و نمایشی و توانایی روانی – حرکتی اشاره شده است. و متفکرانی نظیر ترمن و استنفرد بینه این موارد را تایید و تصدیق کرده اند. و در این تحقیق 20 ویژگی برای کودکان خلاق و تیزهوش در فصل اول آمده است. که برخی از آنها جنبه جسمانی، برخی از آنها روانی و ذهنی و اغلب نیز شناختی و ارتباطی هستند.

کودکان انزوا طلب یا منزوی طیف مخالف کودکان اجتماعی هستند و در فصل اول به 10 مورد ویژگی اصلی کودکان انزواطلب اشاره شده است. هدف نیز متناسب با مسئله و در جهت شناخت ویژگی ها و تفکیک این ویژگی ها در دو گروه انزوایی و اجتماع پذیری و مقایسه آنها توضیح داده شده است. فرضیات نیز متناسب با اهداف با پنج عنوان طراحی شده است.

در فصل دوم به ماهیت یادگیری و خلاقیت کاملاً پرداخته شده است. و حافظه به عنوان مخزن و منبع جمع اوری اطلاعات و فراگرد عمومی و تخصصی آن توضیح داده شده است.

روابط کودکان با والدین با محیط با اجتماع با طبیعت و با همسالان تحت عناوین مختلف اشاره شده است.

در فصل سوم هم با اشاره به جامعه تحقیق و حجم نمونه و روش جمع آوری اطلاعات از طریق (مشاهده) به ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته ایم. که رابطه معنی داری و روایی و اعتبار یافته ها تحت سه عنوان روش توصیفی و روش همبستگی = r و نیز روش آمار استنباطی T استیودنت برآورده شده است.

و فرضیه ها در 5 مورد نیز تایید شده اند و رابطه اجتماع پذیری و خلاقیت کودکان حدود سنی 8 ساله بیشتر از رابطه انزواطلبی کودکان و خلاقیت آنان آمده است.

 یعنی کودکان اجتماع گرا بیش از کودکان انزواطلب 8 ساله خلاقیت دارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تحلیل استنباطی :

 در نمودار صفحه 39 و نمودار شماره 1 مفهوم همبستگی (پراکنش) نیز با استفاده از 22/0 = r نشان داده شده است.

و اگر دقت گردد، خط افقی میزان اجتماع پذیری و انزوا را کاملاً نشان می دهید و فقط صفر انزوای مطلق و هرچقدر به طرف عدد 20 حرکت کنیم اجتماع گرایی بیشتر می شود و در خط عمودی هم خلاقیت را نشان می دهد.

نمودار نشان می دهد هر چقدر نرخ و شاخص ها و اندازه ها و گرایش های اجتماعی گرایی و گروه گرایی و جمع گرایی کودکان بیشتر شود. خلاقیت آنان بالاتر می رود.

البته ابن تحقیق باید تکرار گردد و در گروه های سنی بالاتر و یا همین سن در سالهای دیگر و شهرهای متفاوت تجدید گردد تا اعتبار و روایی آن کاملاً اثبات گردد.

زیرا در برخی از گزارشات آمده است که بچه های انزوا طلب و منزوی اتفاقاً درس خوب می خوانند و شاید خلاقیت هم در خلاء انزوا اتفاق می افتد.

برای بالا بردن اعتبار یافته ها و اینکه آیا میانگین های بدست آمده از اجتماع گرایی  و نیز خلاقیت ها دو گروه اجتماع گرایی  و خلاقیت منزوی ها  در سایر عملیات آماری نیز اعتبار دارد یا نه . از روش T استیودنت نیز استفاده کردیم که T به دست آمده 70/1 در مقابل T نرم کتاب های آماری 65/1 معنی دار نشان می دهد.

به عبارت دیگر T محاسبه شده از T جدول با احتمال 10% خط و 90% اطمینان و درجه آزادی  رابطه معنی داری را نشان می دهد. یعنی بین خلاقیت و انزواطلبی و اجتماعی گرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

و هرچه قدر میزان اجتماع گرایی داش آموزان حدود سنی 8 ساله بیشتر باشد. خلاقیت آنان نیز بالا می رود.

و برعکس هرچه قدر انزواطلبی کودکان بیشتر باشد. خلاقیت آنان کمتر می گردد. و رابطه خلاقیت بین دو گروه انزواطلب و اجتماع گرا متقابل و ضد هم است.

تحلی الفای کرونباخ :

 پس از استخراج داده های پرسشنامه و 60 سوالی خلاقیت تورنس که در ایران توسط جمال عابدی نُرم شده است عملیات آماری الفای کرونباخ که پراکندگی یک متغیر را در دو گروه به شاخص های چهارگانه ارزیابی می کند. مورد بررسی قرار گرفت و جداول و نمودارهای آن در همین فصل آمد. و عملیات ناشی از الفای کرونباخ یا  مساوی با 028/8 حاصل و گزارش می شود و چون  نرم در کتاب های آماری 625/6 و  محاسبه شده طرح تحقیق این پژوهش بیش از  نرم است بنابراین بین خلاقیت کودکان حدود سنی 8 ساله در ابهر تفاوت معنی دار وجود دارد.

و این تفاوت توسط ضریب همبستگی و نیزآزمون T استیودنت نیز تایید می گردد. و تفاوت خلاقیت و پراکندگی آن در جداول و نمودارها توضیح داده شده است و یک نسخه از آزمون سنجش خلاقیت تورنس جهت اطلاع پیوست میگردد. که پایائی و اعتبار محتوایی هنجار شده در ماده های مختلف اثبات شده و در همان پیوست آمده است.

اعتبار و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات :

 آزمون خلاقیت جمال عابدی 60 ماده سه گزینه ای دارد این آزمون برپایه نظریه تورنس درباره خلاقیت ساخته شده است.

و خلاقیت را در 4 بعد سیاسی، انعطاف پذیری، بسط و ابتکاری سنجد.

لازم به تذکر است نرم اولیه این آزمون شامل 75 سوال است که در سال 1365 مورد بازنگری قرار گرفته و فرم 60 سوالی آن ساخته شده است (پیوست 1 ).

روایی و پایایی فرم اولیه (75) سوال آزمون سنجش خلاقیت در سال 1363 روی یک گروه 650 نفری دانش آموزان کلاسهای سوم راهنمایی در تهران اجرا شد. به یک گروه 200 نفری از همین دانش آموزان علاوه بر این آزمون خلاقیت تورمن نیز داده شد از آزمون تورنس به عنوان شناختن روایی همزمان استفاده شد. ضریب پایایی بخش های سیالی با ابتکار انعطاف پذیری و بسط، از طریق بازآزمایی به دست آمده بود به ترتیب 85% ، 82% ، 84 % و 80% بود. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل فرم اولیه آزمون سنش خلاقیت 46% بود.

به منظور سنجش پایانی و روایی نرم 60 سوالی از روش ضریب همسانی و روش آلفای کرونباخ روی دانش آموزان اسپانیایی استفاده شده است. این ضریب برای سنجش سیالی 75% برای سنجش و ابتکار 67% و برای سنجش انعطاف پذیری 61 % و برای سنجش 61% بود (دائمی 1375) به منظور هنجاریابی آزمون خلاقیت عابدی در مدارس دوره متوسطه انجام داده است. ومقیاس های سیاسی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری را به ترتیب 23% و 44% و 61% و 59 % به دست آورده است.

خلاقیت در پژوهش ما به کل چهار شاخص اطلاق می شود. زیرا هر شاخص شامل سوالات خاصی است شامل :

 • سوالهای 16 – 1 نمره خام ابتکار و دامنه نمرات از 16 تا 48 ؛
 • سوالهای 38 – 17 نمره خام سیاسی و دامنه نمرات از 22 تا 66 ؛
 • سوالهای 49 – 39 نمره خام انعطاف پذیری و دامنه نمرات از 33 – 11 ؛
 • سوالهای 60 – 50 نمره خام بسط و توسعه و دامنه نمرات از 33 – 11 .

و ما در پژوهش حاضر به تفکیک ابتکار و سیاسی و انعطاف پذیری و بسط و توسعه نپرداخته ایم و همه شاخص ها و مواد در حکم یک نمره و نمره خلاقیت قرار دارند.

که در جدول و داده ها و نیز عملیات آماری  آلفای کرونباخ معنی دارای آنها نیز نشان داده شده است.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فصل چهارم : 

 

تحلیل یافته ها :

در تحقیق حاضر چون قصد محقق بررسی و تحلیل داده های رفتاری و پاسخی کودکان حدود سنی 8 ساله در ابهر بود. اجرای پرسشنامه و یا مصاحبه و حتی پرونده تحصیلی در استخراج داده ها اعتباری نداشت. زیرا داشن آموزان و کودکان 8 ساله شناخت و درک درستی از سوالات ما نداشتند و نمی دانستند که رفتار اجتماعی چه شاخص هایی دارد؟

رفتار اجتماعی چه ویژگی هایی دارد؟

رفتار اجتماعی چه تبعات و اثراتی دارد؟

حتی رفتار اجتماعی چه لزومی دارد؟

در مقابل رفتارهای منزوی و انزوایی را هم نمی شناسند.

رفتارهای گوشه گیرانه را درک نمی کنند.

رفتارهای دوری جو را نمی شناسند.

هرچند ممکن است خودشان به شدت اجتماعی و یا منزوی باشند. بنابراین با هماهنگی والدین و مدیران به مشاهده رفتارهای آنان اقدام کردیم و با کمک مربی و مدیران و معاونان پرورشی و محقق در طول یک هفته رفتارهای اجتماعی و انزوایی آنان را که در فصل قبل تعریف کرده ایم ثبت و ضبط کردیم.

در مقابل هر دانش آموز در طول هفته اعدادی از صفر تا 20 را به عنوان تعداد رفتارهای انزوایی و یا اجتماعی گزارش کردیم. و در مقابل همان دانش آموز تعداد رفتارهای خلاقانه را ثبت کردیم. رفتار خلاقانه ایجاد و کشف یک اختراع جهانی نبوده بلکه همین که در بازی گروهی مدلی را پیشنهاد می کند. و یا در کلاس درس در نحوه پاسخ دادن روش خاصی را به کار می بندد و یا در ارتباط با همسالان و دیگران و در لباس پوشیدن و … روش و شیوه نسبتاً متفاوتی را ارائه می کند به عنوان رفتار خلاقانه تعریف و ثبت و گزارش شده است.

دانش آموزان منزوی و اجتماعی که در کل 100 نفر بودند به دو دسته 50 نفری تقسیم شده اند. و نرخ رفتارهای اجتماعی و انزوایی هر دو گروه ثبت شده است.

در نمودار شماره 1 تعداد و نرخ فراوانی رفتارهای اجتماعی و انزوایی هر دو گروه آمده است.

نرخ رفتارهای اجتماعی گروه دانش آموزان اجتماعی 850 مورد و نرخ خلاقیت 188 مورد آمده است.

نرخ رفتارهای انزوایی 50 مورد و خلاقیت 48 مورد گزارش شده است و نرخ خلاقیت این گروه 48 می باشد.

تحلیل نموداری :

 در جدول شماره 1 که تعداد و نرخ خلاقیت دو گروه را نشان می دهد. با استفاده از روش همبستگی پیرسون داده ها محاسبه و 22/0 = r گزارش شده است.

ضریب 22/0 به این معنی است که به ازای هر 100 نفر 22 نفر از دانش آموزان اجتماعی بیش از انزوایی خلاقیت دارند.

و در واقع فرضیه های ما در هر 5 مورد تأیید می شود.

زیرا ما خلاقیت را شامل :

1 ) میزان توجه و دقت دانش آموزان در دریافت و نگهداری و یادآوری دروس تعریف کرده ایم که همان فرضیه دوم است.

2 ) خلاقیت سرعت یادگیری و طبقه بندی رفتارها و فراخوانی سریع و به موقع به هنگام تصمیم گیری است که همان فرضیه سوم است.

3 ) خلاقیت را شرکت در کتابخانه و گروه ها و روزنامه دیواریها فرض کرده ایم که گرایش بچه های اجتماعی به آن بیشتر است و مفهوم فرضیه چهارم است.

4 ) بین عوامل ژنتیکی و درونی افراد در بروز رفتارهای خلاقانه فرضیه پنجم است که این ارتباط نشان داده شده است.

و فرضیه اول کل سطح ارتباطات اجتماعی گروه اجتماعی بیش از کودکان منزوی است و موضوع تحقیق است که کاملاً تایید شده و معنی فرضیه اول است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 سال 95برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه