پایان نامه ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد تبیین ارتباط

مدیریت موجودی کالا

از سه قلم دارایی جاری مورد بحث، فقط موجودی کالاست که به صورت دارایی فیزیکی است و بقیه به صورت دارایی‌های‌مالی هستند.‌ وجوه نقد وحساب‌های دریافتنی بر حسب واحد پول مورد توجه مدیریت قرار می‌گیرند ولی مدیر مالی باید موجودی کالا را بر حسب آحاد فیزیکی مورد توجه قرار دهد. هدف مدیریت موجودی کالا به حداکثر رساندن ثروت سهام داران از طریق طراحی و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که به کاهش هزینه‌های خرید و نگه‌داری کالا منجر می‌شود. همچون سایر اقلام دارایی جاری، موجودی کالا نیز باید از میزان بهینه‌ای برخوردار باشد زیرا سرمایه گذاری بیشتر یا کمتر از حد لازم موجب افزایش هزینه فرصت یا موجب از دست دادن مشتریان می‌شود. ‌( مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۷)

موجودی کالا در شرکت‌های بازرگانی شامل کالاهای آماده برای فروش و در شرکت‌های تولیدی شامل ۱) مواد اولیه، یعنی موادی که برای تولید محصول از فروشندگان خریداری می‌شود، ۲) کالای در جریان ساخت یعنی کالاهایی که تا پایان دوره حسابداری بخشی از آن‌ها تکمیل شده و ۳) کالاهای ساخته شده، یعنی کالای تکمیل شده،‌ و آماده برای فروش است. میزان موجودی مواد اولیه به پیش‌بینی تولید، درجه اطمینان از منابع فروشنده و کارائی برنامه‌ریزی خرید و عملیات تولیدی بستگی دارد. موجودی کار در جریان شدیدا به مدت زمان تولید، که عبارتند از زمان بین وارد شدن مواد اولیه به جریان تولید و تکمیل مواد خام بستگی دارد. با کاهش مدت زمان تولید، گردش موجودی افزایش می‌یابد. یک راه برای حصول به این هدف عبارتست از بهبود تکنیک‌های مهندسی به منظور سرعت بخشیدن در جریان تولید و یک راه دیگر آن است که به جای تولید دست به خرید بزنیم تا موجودی کار در جریان کاهش یابد. میزان موجودی کالای ساخته شده به مسئله هماهنگی تولید و فروش مربوط می‌شود.

مدیریت موجودی کالا مستلزم ایجاد تعادل بین هزینه‌های مربوط به نگه‌داری موجودی کالا و منافع حاصل و نگه‌داری آن‌ها است هر چه سطح موجودی کالا افزایش یابد، هزینه‌های انبارداری، بیمه، ضایعات و هزینه‌های بهره وام‌های مربوط به خرید کالا بیشتر می‌شود، در مقابل امکان از دست رفتن فروش و کاهش تولید (حاصل از نداشتن موجودی کالای کافی) را کاهش می‌دهد. به علاوه خرید در حجم بالا استفاده از تخفیف بیشتر را امکان پذیر می‌سازد. سطح موجودی کالا می‌تواند تحت تاثیر نرخ‌های بهره کوتاه مدت نیز باشد برای مثال هر چه نرخ بهره کوتاه مدت افزایش یابد، سطح مطلوب موجودی کالایی که از طریق استقراض تامین مالی می‌شود کاهش می‌یابد. ‌

 

۲-۲-۱-۲-۱-  مدیریت موجودی کالا و سیستم به هنگام (JIT)[1]

پویایی و تغییر از اصول اولیه دنیای امروز است در نتیجه مدیریت برای سازگاری با شرایط باید تعدیل و اصلاح سیستم‌ها را همواره مورد توجه قرار دهد. یکی از سیستم‌های جدید، سیستم به هنگام است که هدف آن جلوگیری از راکد ماندن سرمایه به شکل موجودی است. اساس این روش فرایند تولید از طریق سیستمی است که حداقل موجودی را استفاده کند. این روش اولین بار در صنعت اتومبیل سازی تویوتای ژاپن به کار گرفته شده، در این کشور توسعه یافته است. (مدرس و عبد اله زاده، ۱۳۸۷).

هدف روش تولید به هنگام ۱) حذف فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده ۲) بهبود کیفیت تولید ۳) تاکید بر بهبود مستمر و ۴) تاکید بر ساده سازی عملیات است. در صورتی که این روش با موفقیت اجرا شود مزایای زیر را در بر دارد. ‌

۱- کاهش‌موجودی کالاو در نتیجه کاهش فضای مورد نیاز برای انبار و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط

۲- افزایش کیفیت تولید، کاهش دوباره کاری و ضایعات

۳- کاهش زمان تاخیر ساخت و افزایش بهره وری

۴- ایجاد روابط صمیمانه با فروشندگان

 

۲-۲-۱-۳- مدیریت حساب‌های پرداختنی

از دیگر اجزاء سرمایه در گردش حساب‌های پرداختنی است ولی ماهیتی متفاوت از دیگر اجزاء دارد زیرا جزء منابع مصرفی نیست در عوض به عنوان یک منبع کوتاه ‌مدت تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به شرکت در جهت کاهش چرخه تبدیل وجه نقد کمک کند (کیسی ون، ۲۰۰۶ ). ‌

اگر پرداختنی‌های شرکت افزایش یابد شرکت اعتبار اضافی از عرضه کنندگان مواد اولیه خویش دریافت کرده است و در نتیجه بر موجودی نقدی شرکت افزوده می‌شود، اما اگر حساب‌های پرداختنی شرکت کاهش یابد معنی اینکار آنست که شرکت پرداختیهائی را از محل وجوه نقد خویش به عرضه‌کنندگان مواد اولیه شرکت انجام داده است .بنابر این افزایش بدهی‌های جاری از قبیل حساب‌های پرداختنی باعث افزایش وجه نقد و کاهش آن موجب کاهش در وجه نقد می‌گردد (اصلانی، ۱۳۸۸)

۲-۲-۱-۴- مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد (متغیر وابسته تحقیق)

تولید کالا مستلزم مصارف سرمایه درگردش است شرکت‌ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند سپس آن‌ها را تغییر شکل داده و به صورت کالاهای ساخته شده درآورند. آنگاه با فروش موجوی کالاهای ساخته‌ شده حساب‌های دریافتنی یا اسناد دریافتنی‌افزایش می‌یابند و با وصول مطالبات، دوره گردش وجه نقد به پایان می‌رسد. از آنجا که برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمی‌شود، مقداری از سرمایه درگردش از محل حساب‌های پرداختنی و سایر هزینه‌های پرداختنی تامین می‌گردد. تقریبا همه شرکت دارای فعالیتی مستمر و دائم برای مراحل تولید، سرمایه در گردش نیاز است. در ادامه (بخش دوم) بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.

[۱]. ‌Just- in- time

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی نقش سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها

٫          مبانی نظری تحقیق:

فعالیت مدیران توسط برخی عوامل ،هدایت یا بعضا محدود می شود .این عوامل برای حاکمیت شرکتی مناسب تر ،مطرح و مستقر شود شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را برای را در انجام وظایف ،رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند .این عوامل مواردی از قبیل سازوکارهای کنترل درونی (نظیر هیئات مدیره) و سازوکار بیرونی (نظیر بازار )می باشند. به طور کلی شرکت هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند تمایل دارند سرمایه گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریع تر مصرف کنند . مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه ،وجوه را برای تحصیل و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها مصرف کنند ،برای سرمایه گذاران این سوال مطرح است که آیا تصمیمات سرمایه گذاری و سطوح وجه نقد نگهداری شده برای شرکت ها بر حسب نوع سازوکار کنترلی درونی چگونه است؟ شواهد نشان می دهد در کشور هایی با حاکمیت ضعیف ،مدیران می توانند با مصونیتی نسبی وجه نقد را انباشته و سود نقدی کمتری تقسیم کنند .همچنین میانگین نگهداشت وجه نقد برای کشورهایی با حاکمیت قوی که بازار سرمایه آن ها توسعه یافته تر است کمتر می باشد ،این نشان می دهد که سهامداران می خواهند وجه نقد در اختیار مدیران را محدود کنند . (دیتمار و همکاران ،۲۰۰۳)

نیزتأثیرحمایتازحقوقسهامداراندرسطحکشوربرنگهداشتوجهنقدراآزمودهونشانمیدهندکهدرکشورهاییباحمایتپایینازسرمایهگذار،وجهنقدبرایسهامدارانخردارزشکمیدارد . ایننتیجهبااینفرضهماهنگاستکهحمایتضعیفازحقوقسهامداراناینامررابرایمدیرانوسهامداراندارایکنترلتسهیلمیکندکهمنابعشرکترادرجهتمنافعخودهدایتکنند.(پینکویتز و همکاران ،۲۰۰۴)

بررسیکردندکهچگونهحمایتازحقوقسهامدارانبرنگهداشتوجه نقدتأثیرمیگذارد. آن هادریافتندکهدرسطحبینالمللی،کشورهاییباحقوقضعیفترسهامدارانوجهنقدبیشترینگهداریمیکنند. به علاوه،آن هانتیجهگرفتندکهداراییهاینقدیباارزششرکترابطهیامنفیدارد.(کالچو و لینز ،۲۰۰۷)

بنابراین با طراحی مدلی رگرسیونی سعی شده به بررسی رابطه سازوکار کنترل درونی شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد پرداخته شود.

۱-۲٫          روش شناسی تحقیق:

این تحقیقیک تحقیق توصیفی مبتنی بر مطالعه پس رویدادی است که از لحاظ روش و ماهیت جز تحقیقات همبستگی است این روش پژوهش صرفا درجات همبستگی و روابط بین متغیر ها را بررسی میکند و هنگامی به کار میرود که تعداد متغیر های بازیگر در موقعیت مورد آزمایش زیاد باشد ، از طرف دیگر در این روش الزاما روابط علت و معلولی شناسایی نمی شود بلکه هدف آن ،این است که مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگربه طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.

در این تحقیقبا استفاده از شاخصه هایی از هیئت مدیره ، نقش هیئت مدیره در تصمیم گیری جهت نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار میگیرد  . داده ها با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین برداشت شده وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت ترکیبی(panel Data ) مورد تحلیل قرار می گیرند زیرا در دو بعد زمآن های مختلف و متغیرهای مختلف نیاز به بررسی شرکتها داریم . نهایتأ مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیلهای آماری و آزمون فرضیات ایجاد می شود. عملیات در محیط نرم افزار Eviewsٍ انجام گردیده و به کمک آزمونهای متفاوت براساس مدل  رگرسیونی چند متغیرهانجام گرفته و فرضیات مطرح شده مورد آزمون واقع می شوند.

 

۱-۳٫          فرضیات تحقیق :

فرضیه اول : بین سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سازوکارهای کنترلی و نسبت جاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۴٫          متغیر های تحقیق

۱- طولدورهتصدیمدیرعامل: کهبهمدتزمانیاشارهداردکهیکمدیرعاملدرشرکتانجاموظیفهمیکند .

۲- سهامتحتتملکاعضایهیئتمدیرهشرکت : اینمتغیرنشاندهندهمیانگینسهاماعضایحقیقیوحقوقیعضوهیئتمدیرهمیباشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه با موضوع شناخت سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها

۱٫          مقدمه:

در دنیای امروز مدیریت نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری شرکت ها دارد.در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه ومدیریت، امروزه نقش مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در دنیای رقابتیامروز فشار زیادی برای دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبدع آن تصمیم گیری های سریعوجود دارد که مدیران در اجرای این مهم نقش حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایجمطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی در سازمان صورت میگیرد.
مدیران پس از اینکه به این سمت منصوب می شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلند مدتیرا برای خود پیش بینی نمی کنند صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند بلکه ازمدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند با مصرف وجوه نقد شرکت و در اختیار قرار دادن مزایا شرایط کاری بهتری برای خود ایجاد کنند وبههمین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت، به دلیل اینکه دردوره تصدی آن ها به بازدهی نمیرسد خودداری می کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می تواندبرای منافع شخصی مدیریت مفید باشد مانند روشهای استفاده از وجه نقد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه ای نباشد.مدیران در ابتدای انتصاب به هر مسئولیت، دوره غیر موثر را می گذرانند و پس از آن دوره تاثیر مثبت فعالیت های آن ها شروع می شود. حال اگر مدیران قبل از رسیدن به این دوره ازسمت خود برکنار شوند هزینه های زیادی برای شرکت ایجاد خواهد شد.
یکی از تضادهای بین مدیر و ذینفعان شرکت این است که افق تصمیمگیری مدیران برای شرکت کوتاه تراز افق سرمایهگذاری سهامدران می باشد.

یکی از سه عامل ایجاد تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم گیری درسرمایه گذاری بین مدیران و این ذینفعان می باشد) جنسن، اسمیت۱۹۸۵ (هنگامی که عمرشرکت بیشتر از دوره ی خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود بهدوره ی تصدی ایشان در شرکت می باشد. از آنجا که افق تصمیم گیری مدیران محدود به دورهتصدی مورد انتظار آن ها میباشد، آن ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یاتعویض آن ها محتمل است، بر این اساس آن ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدیشان اتفاق می افتد از خود نشان نمی دهند.این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصتهای مناسب برای سرمایه گذاری میگردد. همچنین حضور مدیران غیر موظف در هیدت مدیره با ایجاد تاثیر در تصمیم گیری مدیران می تواند فاصله ایجاد شده در منافع مدیران و ذینفعان را برطرف کرده و بیشتر به کنترل عملکرد فعالیت مدیران بپردازد.
در این مطالعه تمرکز برروی شاخص های کنترلی شرکت برای مثال مدیران عامل و اعضای موظف و غیر موظف هیدت مدیره و ارتباط افق تصمیم گیری در مورد میزان نگهداشت وجه نقد و یا میزان استفاده از ان می باشد. بنابراین مادر این فصل به بررسی ادبیات نظری عوامل کنترل شرکتی و تئوریهای نگهداری وجه نقد میپردازیم و پیشینه مرتبط با این موضوع را بیان میکنیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه ارشد:تعیین سازوکارهای کنترلی شرکتها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها

۱-۱٫          مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری

نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد می باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی ها به وجوه نقد قلمداد می شود و همچنین به ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می‌گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیع‌تر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می‌گردد.در معنای دقیق‌تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصت‌های مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق‌الذکر در ارتباط با یکدیگر می باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده‌تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده‌تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی،۲۶،۱۳۸۵).

در گروه دارایی های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید.اما از طرف دیگر صورت جریآن های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید.

 

۱-۲٫          اهمیت جریان های نقدیو مدیریت وجه نقد

استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات  در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند.

جریآن های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر اساس آن ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمآن ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.

اهمیت روز افزون مدیریت وجه نقد  به حدی است  که مدیران مالی در شرکت های بزرگ همواره در حال بررسی و کنترل ان می باشند و همیشه مدیران اجرایی خود را تشویق به بررسی در این موضوع می کنند از دلایل اهمیت مدیریت وجه نقد و میزان نگهداری ان چند مورد بیان می گردد.

  • سطح واقعی و مطلوب دارائی های جاری دستخوش تغییرات دائمی است چون همواره در فروش واقعی و پیش بینی شده تغییراتی رخ میدهد ،این وضع باعث می شود درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارائی های جاری به صورت مستمر تصمیم گرفته شود .
  • بدلیل تصمیمات جدید که در میزان دارائی ها رخ داده است مدیران مجبور میشوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند.
  • میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می شود باید نسبت به کل دارائی ها و بدهی ها مشخص شود .
  • اگر مدیریت وجه نقد صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود کاهش یابد و شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و دیون ناتوان گردد .

با توجه به این موضوع که وجه نقد یکی از اقلام مدیریت سرمایه در گردش می باشد بررسی و توجه به موضوع سرمایه در گردش نیز حایز اهمیت می گردد ،مجموع مبالغی که در دارائی های جاری سرمایه گذاری می شود اگر در بدهی های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید (ریموند پی نوو ۱۹۸۹)

وجوه نقد نیازهای مالی کوتاه مدت موسسه تجاری را براورده می کند .سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود در طول عملیات تجاری تغییر میکند .نیاز برای حفظ سرمایه در گردش کافی می تواند به سختی مورد سوال قرار گیرد .همانطور که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ سلامت و زندگی در انسان یک موضوع بسیار مهم است ،گردش وجوه نقد برای تداوم عملیات تجاری ضروری است (کیسی ون ۲۰۰۶)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

پایان نامه بررسی ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت

۱٫                       انگیزه سفته بازی:

گاهی اوقات شرکت ها وجه نقد را به منظوربهره مند شدن از فرصت های سرمایه گذاری و موقعیت های سود آوربالقوه نگهداری می کنند. نگهداری کردن وجوه نقد برای این هدف انگیزه سفته بازی نامیده می شود.گاهی یک شرکت ها از طریق خرید سایر شرکت ها تمایل به رشد دارند و منتظر شناسایی فرصت های جذاب هستند و وجه نقد را برای این منظور ذخیره می کنند(فرصت های خارج از شرکت ) یا گاهی پیش بینی می شود فرصت هایی یا پروژه هایی با NPV مثبت در درون خود شرکت به وجود آید کان (۱۹۹۵). انگیزه سوداگری کمک می کند تا واحد انتفاعی از فرصت های زیر برخوردار شود:

  • فرصت خرید مواد اولیه در زمان کاهش قیمت با پرداخت سریع وجه نقد
  • استفاده از تغییرات نرخ بهره از طریق بازخرید اوراق بهادار هنگامی که نرخ بهره موردانتظار کاهش می یابد.
  • انجام هرگونه خرید دیگر با قیمت های مناسب.

به طور کلی انگیزه سودا گری بخش کم اهمیت تری از اولویت های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می دهد و انگیزه های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر اینکه هر سه مانده فوق تحت تاثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان های نقدی قرار می گیرد.

 

۱-۲٫          انواع تئوری های نگهداری وجه نقد :

۱-۲-۱٫                       تئوری مبادله ای :

فرض تئوری مبادله ای بر این است که شرکت ها سطح بهینه نقدینگی خود را از طریق موازنه بین هزینه و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد تعیین میکنند دیتمار و مهارات(۲۰۰۷)[۱] .

مزایای بسیاری برای نگهداری وجه نقد وجود دارد : اولا دارایی های نقدی با عملکرد به صورت ذخیره احتیاطی جهت رویارویی با زیان های غیر مترقبه و محدودیت در افزایش تامین مالی خارجی ،باعث کاهش احتمال مواجه شدن با بحران های مالی میگردد .ثانیا :حتی در زمان وجود محدودیت های مالی نیز داشتن وجه نقد ،اجازه در پیش گرفتن سیاست های سرمایه گذاری بهینه را میدهد و در نهایت اینکه وجوه نقد  می تواند بعنوان یک منبع داخلی تامین مالی ،نیاز به تامین مالی خارجی پر هزینه و یا تحمل هزینه های نقد نمودن دارایی های موجود در زمان مواجه شدن با مشکلات مالی را کاهش دهد . هزینه نهایی نگهداری وجه نقد هزینه فرصت سرمایه است که بدلیل کاهش بازده بر اثر نگهداری دارایی های نقدی و عدم استفاده از ان در فعالیت های سودآور ایجاد میگردد.

۱-۲-۲٫                       هزینه معاملات:

شرکتی که با هدف حداکثر سازی ارزش فعالیت می نماید در زمان وجود هزینه معاملاتی ، هزینه نهایی و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد را جهت تعیین یک میزان وجه نقد به ……. ارزیابی می کند.

از یک سو عدم وجود صرفه اقتصادی در افزایش تامین مالی خارجی شرکت ها را ملزم به نگهداری وجه نقد به عنوان سپر و یا بازدارنده ای در برابر تامین مالی پر هزینه از خارج شرکت میکند .اولر (۲۰۰۹)[۲]

از سوی دیگر هزینه نگهداری دارایی های نقدی ،کسب بازده کمتر بدلیل عدم بکار گیری نقدینگی می باشد . در حضور هزینه های نمایندگی یکی از منافع نگهداری دارایی های نقدی این است که اسانتر می توان ان را به وجه نقد تبدیل نمود.

۱-۲-۳٫                       هزینه های نمایندگی:

هزینه های نمایندگی نقش بسیار مهمی را در میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ایفا می کنند .نتایج تحقیقات…………………………………….نشان داد که حاکمیت شرکتی اثر زیادی بر ارزش دارایی های نقدی دارد .

شرکت هایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی در ضعف هستند اغلب ذخایر نقدینگی کمتری نگهداری می کنند .

………..به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و میزان نگهداری وجه نقد در بازار های امریکا پرداخته اند ،یافته های تحقیق آن ها نشان داد که وجه نقد مازاد و حاکمیت شرکتی ضعیف گاه منجر به خرج نمودن سریع نقدینگی در خرید شرکت های دیگر و هزینه های سرمایه ای میگردد. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکتهایی که حاکمیت شرکتی ضعیف دارند ،نیز اغلب ذخایر نقدی کمتری را نگهداری می کنند و ارزش دارایی های نقدی در بازارهای ایالات متحده به صورت مقایسه ای می باشد .

[۱]dittmar,A,mahart,smit,j,2007

[۲]oler,D,picconi.M,2009

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در …

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد …

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای …

عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با صورت جریان وجوه نقد …

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

ادامه‌ی خواندن