پایان نامه شناخت اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۲-۲-۶-چرخه عمر سازمان یکی از مدل های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمانها، روش تعیین دوره عمر سازمان می باشد . بر طبق ایـن مـدل هـرمحصول، خدمت، صنعت یا کسب وکاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمـان...
ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت:تاثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

نقش  سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی گروه­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهامداران به ویژه سرمایه­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا می­کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در...
ادامه مطلب

پایان نامه اندازه گیری متغیرهای تحقیق- متغیر وابسته در این تحقیق ارزش شرکت می باشد و استفاده از ابزار مشتقه

اهداف تحقیق این یک اصل است که هر عمل باید دارای هدف باشد و عمل بدون هدف ، عملی است که راه به جایی نمی برد . اهداف تحقیق در واقع بیان کننده خلاصه ای از آن چه که بایستی با انجام تحقیق به آن دست یافته شود،می باشد.در واقع هدف...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی برقراری رابطه بین متغیرها در چهارچوب مدل تحقیق

فرضیه های تحقیق فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن محقق راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند به خصوص رابطه ی بین متغیرهای موجود را(خلعتبری،۱۳۸۵،ص۱۱۵) . به عبارتی فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید...
ادامه مطلب

پایان نامه میزان مالکیت شرکتی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

فرضیه همسویی استراتژیک طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد...
ادامه مطلب

پایان نامه تعیین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مالکیت انفرادی١ یکی دیگر از ترکیب‌های سهامداری شرکت‌ها سهامداران انفرادی هستند. شرکت‌های با مالکیت انفرادی شرکت‌هایی هستند که سهامدار عمده آن‌ها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهم‌ترین عوامل...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده: تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

چکیده برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه های مختلف فراهم می سازد. تنوع بخشی به منابع تولید برق نیز از الویت اول این صنعت است. از این...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده …

عنوان :بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشكده ی علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A. »     عنوان: رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی   استاد راهنما: دکتر احمد مدرس    زمستان 1393 برای رعایت...
ادامه مطلب
بالا