دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

سلامت روانی:۱

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه­ی «بهداشت روانی»، «سلامت روانی» و «بهزیستی روانی۲» گر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می­روند(هرشن سن۳ و پاور۴، ۱۹۸۸،ترجمه منشی طوسی،۱۳۷۴).

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می­کنند: «سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب»( میلانی­فر، ۱۳۷۶).

بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده­ی روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری­های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری­های روانی، تشخیص زودرس بیماری­های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری­های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش­آمدهای زندگی( میلانی­فر، ۱۳۷۶).

۱.Mental health

۲.Well- being

۳.Hershenson

Power.4

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

 

 بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف

بهداشت روان سازش با فشارهای مکرر زندگی می­باشد و سازگاری عبارت است از ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط به گونه­ای که ضمن حفظ تعادل روانی یا در ارتباط با تغییرات و دگرگونی­های محیط خودش نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد لذا هر فرد به طور موفقیت آمیز باید خود را به محیط سازگار نماید و عموماً ناگزیر است که با زندگی نسبتاً سازش مؤثر داشته باشد ولی باید توجه داشت که هرکس دارای ظرفیت مشخص جهت تحمل فشارهای زندگی روزانه است وجود فشارهای عاطفی گوناگون خطر از هم پاشیدگی روان را افزایش خواهد داد و به سلامت روان لطمه وارد خواهد نمود و فرد قادر نیست رفتار موزون و هماهنگی با جامعه داشته باشد و سلامت روان خود را حفظ نماید.

سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقیعت­های اجتماعی و قدرت سازگاری با آن­ها، ارضا کننده نیازهای خویشتن به طور متعادل و شکوفایی استعداد فطری خویش می­باشد. فردی از سلامت روان برخودار است که قادر باشد تا عقده­های درونی خود را حل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تلاش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد زیرا سلامت روان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی، عاطفی و شعوری، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است(آقاجانی و همکاران ۱۳۸۱).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

نظریه­ی آدلر:

بنابر نظریه آدلر فرد برخودار از سلامت روانشناختی، توان و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد. چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سلامت روان مطمئن و خوش­بین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود در حد توان اقدام به رفع آن­ها می­کنند(کورسینی، ۱۹۷۳). فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و گروه­های اجتماعی به درستی می­شناسد. فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت­مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. عالی­ترین هدف شخصیت سالم به عقیده آدلر تحقق «خویشتن» است.  فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خویش می­پردازد و اشتباهاتش را برطرف می­کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن­ها. آفرینش­گری و ابتکار فیزیکی از دیگر ویژگی­های سلامت روانشناختی است. فرد سالم از اشتباهات اساسی پرهیز می­کند و اشتباهات اساسی شامل تعمیم افراطی، اهداف نادرست و غیر ممکن، درک نادرست و توقع بی­مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشمندی خود، ارزش­های و باورهای غلط می­باشد. فرد سالم دارای علاقه اجتماعی و میل به مشارکت اجتماعی است. چنین فردی سعی در کاستن عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه و چیرگی بیشتر بر بی­جرأتی است و در نهایت چنین فردی موفق می­شود که انگیزه­های نامطلوب خود را  دگرگون سازد(کورسینی، ۱۹۷۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

۲-۵-۱۲- الف) شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

بخش‌اول درمان‌ارزیابی جامع‌مشکل مراجع است. مهمترین هدف این ارزیابی، شناخت طرحواره‌هایی است‌که در‌ساختار شناختی‌فرد مهمترین‌طرحواره‌ها محسوب می‌شوند. اولین هدف طرحواره درمانی، آگاهی روان شناختی از وجود آنهاست. درمانگر به مراجع کمک می‌کند تا طرحواره‌هایش را بشناسد و نسبت به خاطرات دوران کودکی، هیجانات، شناخت‌ها، احساسات‌بدنی و سبک‌های مقابله‌ای مرتبط‌با طرحواره‌ها آگاهی پیدا کند. هدف درمان افزایش کنترل هوشیارانه بر روی طرحواره‌ها و تضعیف خاطرات،‌ هیجانات، شناخت‌ها و رفتارهای مرتبط با طرحواره‌هاست. بنابراین درمان شامل مداخله‌های شناختی، عاطفی، رفتاری و بین فردی است. طرحواره‌ها به سختی تغییر پیدا می‌کنند. چون ما نمی‌توانیم خاطرات مربوط به آنها را از دوران کودکی از بین ببریم. طرحواره‌ها هرگز به طور کامل از بین نمی‌روند بلکه وقتی بهتر شدند کمتر فعال می‌شوند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

اصل‌مهم در طرحواره درمانی‌شناسایی طرحواره‌های واقعی‌مراجعان است. شناسایی طرحواره‌های مراجع از طریق تکمیل پرسشنامه طرحواره یانگ YSQ- فرم کوتاه (یا بلند) توسط وی صورت می‌گیرد. این پرسشنامه ترکیبی از مجموعه جملات خود- گزارش دهی مرتبط با طرحواره‌های ناکارآمد اولیه است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

  ضرورت فرا تحلیل :

همانطور که گفته شد سؤالات مهم نوعاً بیش از یکبار مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند. و غالباًتیم های پژوهشی مختلف و متعددی درباره آنها به پژوهش می پردازند. در نتیجه پژوهش های بسیار زیادی درباره برخی موضوعات و سؤالات پژوهشی به عمل میآید.

همچنین پژو هش های منفرد بر روی نمونه های کوچکی انجام می شوند، نتایج آنها در مقایسه با مطالعات با نمونه های بزرگتر دستخوش سوگیری برآورد هستند.  ودر نتیجه تفاوت در کاربندی ها، ابزارهای اندازه گیری، روش ها و موقعیت های پژوهشی، مقایسه داده ها  ی این مطالعات را دشوار می سازد.

علاوه بر تعدادزیاد تحقیقات درباره یک موضوع خاص،   یکی دیگر از دلایلی که ضرورت پژوهش هایی از نوع فرا تحلیل را نشان میدهد وجود پژوهش هایی است که اعتبار آنها قابل شک است و یانتایج آنها، یکدیگر ر ا تأیید نمی کنند. جین گلاس میگوید:

تجربه به من آموخته است که هر پژوهشی حداقل از یک نظر دچار کاستی است. به عبارت دیگر هیچ پژوهشی یافت نمی شود که از هر جهت معتبر باشد([۱]گلاس،:۱۹۷۶)

بنا براین کاربرد نتایج متناقض پژوهش ها، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شناخت نقاط ضعف آنها مستلزم راه حلی است که مبتنی بر بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پیشینه پژو هشی، بکارگیری شواهد متضاد و استفاده از یک روش ترکیبی است(دلاور ۱۳۸۹)

به طور خلاصه آرای صاحبنظران در مورد ضرورت فرا تحلیل و علل نیاز به این نوع پژوهش ها را می توان به شرح زیر ارائه نمود:

۱)حجم زیاد و فزاینده پژوهش ها و نیاز به تلخیص و ترکیب نتایج این پژوهش ها.

۲)وجود ناسازگار ی، تعارض و تناقضات بین نتایج پژوهشها ی انجام شده وضرورت حل این مسأله.

۳)تعیین میزان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بر اساس پژوهش ها ی موجود و مربوط به یک موضوع خاص.

۴)تشخیص متغیرهای تعدیل کنند ه که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته راتحت تأثیر قرار داده اند.

۵)تشخیص حوزه های پژوهشی مسأله دار.

۶)تشخیص حوزه های پژوهشی خاصی که پژوهشگران به آنها نپرداخته اند. (زاهدی ، محمدی ۱۳۸۴  ص۱۳۶)

بنابر دلا یلی که وجود فراتحلیل را ضرورت می بخشید می توان هدف ازانجام پژوهش فرا تحلیل را این چنین بیان کرد:اولا انداز ه گیری تغییر پذیری موجود درنتایج مطالعات و پژوهش ها ی انجام شده تا بر اساس اطلاعات حاصله بتوان خلاصه ای کلی و آمار ی از نتایج پژوهش ها ارائه دا د، ثانیا ، متغیرهای موجود درپژوهش را معین نمود و تغییرات موجود در بین یافت ههای پژوهش های متعدد را تبیین کرد([۲]۲۰۰۰ ، دانشگاه یو.سی.اِل.آ  نقل از (زاهدی ، محمدی ۱۳۸۴  ص۱۳۸)

[۱] Glass

[۲] Ucla

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۱-۵- نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین

۲-۲-۱-۵-۱- نظریه فشار روانی بعد از ضربه

روسمن و هو (۲۰۰۰)، توضیح می دهند مشاهده خشونت بین والدین یک واقعه ضربه زننده برای کودک می باشند، کودکی که در خانواده واجد خشونت رشد و پرورش می یابد، بمانند این است که در نوعی منطقه جنگی” زندگی می کند. گاهی اوقات وقوع حمله بین والدین را می تواند پیش بینی کند اما گاهی اوقات نزاع به صورت غیر منتظره شروع می شود. این وضعیت باعث می شود که فرزندان احساس درماندگی و ترس داشته باشند (برنهارد، شلی، ۲۰۰۴). اختلال فشار روانی بعد از ضربه دارای چهار عامل ملاک می باشد:

عامل الف : مواجهه با واقعه ضربه زننده، کودک با حوادث تهدید کننده مواجهه می شود.

عامل ب : تجربه مجدد علائم و آثار تجدید خاطرات و تفکرات ناخوانده که اغلب شب هنگام در شب زنده داری ها رخ می دهد، ازاین رو کودک دچار کابوس های شبانه و خوابهای نامنظم می شود.

عامل ج : علائم اجتناب؛ کودک ممکن است از افکار، احساسات، و نیز مکان ها و کارهایی که یادآور واقعه هستند اجتناب نماید.

عامل د : بیش برانگیختگی؛ این عامل به پیامد های روانی مواجهه مربوط است، از جمله خواب آشفته، مشکلات تمرکز، کج خلقی، انفجار عصبانیت، وحشت زدگی و بیش حساسی. کریج (۱۹۹۹)، جهت بیان علائم اختلال فشار روانی پس از ضربه در دوران کودکی و نوجوانی، به تفاوت های رشدی توجه می کند. موقع ارزیابی تأثیرات ضربه روانی بر کودکان لازم است چندین بعد در نظر گرفته شود. این ابعاد ویژگی های فردی کودک، ماهیت اتفاق ضربه زننده و محیط اجتماعی کودک هستند که این مراحل با هم ارتباط متقابل دارند و هر کدام می تواند منبع خطر یا منبع حمایت باشند (برنهارد، شلی، ۲۰۰۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدین و رفتار پرخاشگری فرزندان.
  2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدین و اعتماد به نفس فرزندان.
  3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدینو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۲-۲-۴- عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت

کوپراسمیت عزت نفس را ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت شخص در مورد ارزش خود می داند. وی چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند:

نخستین و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت میکند. دومین عامل اسنادی عزت نفس، تاریخ و تجارب موفقیت هایمان در زندگی می باشد و به طور کلی موفقیت و مقامی که در محیط داریم می باشد. سومین عامل، ارزش ها و انتظاراتی که بر این مبنا تجارب را مورد تفسیر قرار می دهیم. چهارمین عامل روش پاسخ دهی فردی نسبت به آن موقعیت هایی می باشد که به نحوه قضاوت و ارزیابی، حساسیت عاطفی، نگرش و روش عکس العمل فرد بستگی دارد. مثلاً دو فرد از یک موقعیت اضطراب آور دو برداشت متفاوت دارند. افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند و اطمینان و تأیید درونی دارند، نحوه قضاوتشان به وضوح متفاوت از افرادی است که عزت نفس پایین دارند. کوپر اسمیت در جایی از عوامل چهار گانه فوق به عنوان موقعیت ها، حمایت ها، ارزش ها و انتظارات یاد می کند. به طور کلی از یافته های کوپراسمیت چنین نتیجه گیری میشود که افراد با عزت نفس بالا به خود اعتماد و اطمینان لازم دارند، برای حل مشکلات راه حل مناسبی می یابند، نگرش مثبت نسبت به خود دارند احساس ارزش می کنند، در بحث ها و فعالیت های گروهی بیشتر شرکت می کنند. برعکس، اشخاصی که از عزت نفس پایینی برخوردارند به خود اطمینان کمتری دارند و دریافت و درک از خودشان غنی یافته نیست، آنها در بحث های گروهی به جای فعالیت کردن ترجیح می دهند گوش دهند و تماشاگر باشند (بالدوین، ۱۹۹۸، به نقل از هوشمندی، ۱۳۸۸).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدین و رفتار پرخاشگری فرزندان.
  2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدین و اعتماد به نفس فرزندان.
  3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدینو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان