پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران-دانلود پایان نامه گرایش حقوق تجارت بین‌المل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A» گرایش حقوق تجارت بین‌المل تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران ملاحظات سیاسی ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها،...
ادامه مطلب

پایان نامه انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

ادامه بهره وری از دیدگاه ژاپنی پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که به کارگر به عنوان عامل کار توجه نشده است و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است. S = P (شاخص بهره وری) L+M S: قیمت ارزش کالا و خدمات فروخته شده در...
ادامه مطلب

پایان نامه سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری

مقدمه : از آنجا که نیروی انسانی محور کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و…است. لذا سرمایه گذاری در این منبع و مدیریت صحیح آن، یکی از اهداف مهم توسعه همه جانبه محسوب می گردد. به طوری که کشورهای پیشرفته نیز ابتدا در تربیت نیروی...
ادامه مطلب

ایان نامه بررسی بین سبک تصمیم گیری وابسته مدیران با رویکرد مالی

توسعه و بسط مدل : اسکات و بروس(۱۹۹۵)باتکیه برکاردریور ( ١٩٧٩)بیان کردندکه سبکهای تصمیم گیری یادگرفتنی هستند و الگوی پاسخ به صورت عادت است که توسط یک شخص وقتی با شرایط تصمیم روبرو می شود،  بروز می کند.آن ها کمی به نیازهای...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران با رویکرد مالی

رویکردمالی : مهمترین شاخصهای مالی که دراکثر بررسی های مالی درتمام دنیا از بانکها صورت می گیردوتوسط بانک توسعه بین المللی و موسسات رتبه بندی معتبر مورد استفاده قرارگرفته است، به شرح زیر می باشد:     الف-ساختارسرمایه :...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل …

گرایش : مالی  عنوان : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با بهره گرفتن از تکنیک  تحلیل پوششی  داده ها موسسه آموزش عالی خاتم گروه مهندسی مالی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش  مالی عنوان پایان نامه اندازه گیری...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت …

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشکده علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: حسابداری...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی …

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشكده علوم انسانی     گروه مدیریت   عنوان طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال) استاد راهنما دكتر علی مروتی شریف‌ آبادی    استاد...
ادامه مطلب

پایان نامه : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس …

گرایش : مالی عنوان : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند موضوع : رتبه بندی مالی...
ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه …

عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بخش حسابداری پایان نامه تحصیلی برای...
ادامه مطلب
بالا