روش اجرا پژوهش دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

  الف )‌ طرح پژوهش نوع پژوهش حاضر-شبه آزمایشی- می‌باشد. طرح‌پژوهش حاضر به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با نمونه در دسترس است. در این طرح افراد در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل نهاده...
ادامه مطلب

روش اجرا پژوهش-پرسشنامه- دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

مدت زمان اجرای پرسشنامه: پرسشنامه علائم مرضی کودک دارای ویژگیهایی همچون سادگی اجرا و سهولت است. سوالهای آن به گونه‌ای ساده برای والدین و معلمان قابل فهم شده و اصطلاحات ساده‌تر جایگزین‌واژه‌های فنی روانپزشکی شده است...
ادامه مطلب

فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

  فرايند مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري مشاوره درگروه سالها به عنوان روشي مؤثردر كمك به افراد براي روشن ساختن ابهامها و نگرانيها و يادگيري شيوه مؤثر انجام كارشناخته شده است . اين عمل با حضور چند نفر كه تجارب گرانبهاي...
ادامه مطلب

تغییرات رفتاری-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟ برای افراد مختلف از شیوه‌های مختلف می‌شود بهره گرفت برای بعضی خود گویی منطقی موثر بوده. به جای واکنش سریع اغلب تفکر. در ابتدا این تفکرات آگاهانه و کند است ولی به مرور...
ادامه مطلب

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان تالیا الی و همکاران (2008) با هدف بررسی این سوال که وراثت و محیط هر کدام چه قدر در اضطراب و افسردگی کودکان موثر است و کدام بیشتر موثر است؟ پژوهشی انجام داده‌اند. تئوریهای روان شناسی تاثیر...
ادامه مطلب

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان روابط خانوادگی تاثیر مهمی در رشد شخصیت کودک می‌گذارد آنچه کودکان درباره خود فکر می‌کنند قسمتی از آنچه‌اعضای خانواده درباره آنان فکر می‌کنند آرزوها و اهداف کودکان سطح...
ادامه مطلب

دیدگاه وجودی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

دیدگاه وجودی در این دیدگاه اضطراب ویژگی هستی شناختی هر فرد است که در رابطه با تهدید نیستی در‌وجود ما‌ریشه دوانده است. پذیرش آزادی و آگاهی از متناهی بودن، ناگزیر موجب اضطراب می‌شود. در درمان وجودی این اعتقاد که آگاهی از...
ادامه مطلب

اختلال وحشتزدگی دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

اختلال وحشتزدگی اختلال‌وحشتزدگی با‌وقوع حداقل یک حمله وحشتزدگی غیر منتظره یک ماه (یا بیشتر) با هم فاصله دارند، تعریف می‌شود، تشخیص اختلال وحشتزدگی در کودکان ممکن است به خاطر محدودیت‌های شناختی- رشدی کودک دشوار باشد....
ادامه مطلب

اختلال اضطراب جدایی:دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

  اختلال اضطراب جدایی: مشخصه اصلی اختلال اضطراب جدایی، ظاهر شدن اضطراب بیش از حد در مورد جدایی از کسانی است که کودک به آنان دلبستگی دارد. (انجمن روانپزشکی آمریکا 1987 به نقل از هربرت، ترجمه فیروز بخت، 1384). کودک مبتلا به...
ادامه مطلب

ترس در برابر اضطراب-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثيرات مشاوره گروهي

ترس در برابر اضطراب ترس و اضطراب هر دو با مضمون تهدید مرتبط هستند ترس یک واکنش مشخص به محرک‌های معین‌تلقی می‌شود و‌اضطراب یک‌واکنش منتشر‌تر و‌درونی‌تر است (گراهام، ترجمه‌ي محمدی و هاشمی کهن زاد، 1381). همچنین در ترس...
ادامه مطلب
بالا