پایان نامه با موضوع بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق گرایش خصوصی عنوان بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با...
ادامه مطلب

پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی استاد راهنما...
ادامه مطلب

پایان نامه با عنوان بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.) گرایش حقوق خصوصی عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا استاد راهنما: دکتر محمد حسین جعفری استاد مشاور: دکتر...
ادامه مطلب

پایان نامه با موضوع بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی موضوع بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل...
ادامه مطلب

پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام دانشکده معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان: وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید حسین صفایی استاد...
ادامه مطلب

پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه استاد راهنما: دکتر محمد روشن استاد...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شیراز دانشكده حقوق و علوم سیاسی  پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل استاد راهنما : جناب آقای دكتر امینی تیر ماه 1391 برای...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شیراز واحد بین الملل  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی  عنوان: جلب ثالث استاد راهنما: دکتر سیروس حیدری اسفند 1392   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی...
ادامه مطلب

پایان نامه با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه اصفهان دانشکده اقتصاد و علوم اداری گروه حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی ­­ عنوان: استاد راهنما: دکتر احد قلی زاده منقوطای  اسفند ماه 1391   برای...
ادامه مطلب

پایان نامه با عنوان تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حقوق خصوصی عنوان : تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی استاد راهنما : آقای دکتر...
ادامه مطلب
بالا