دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع :

مطالعه سطح ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکت های نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، لزوم رعایت حسابرسی مبتنی بر ریسک

بشکل تعدیل شده و عملی حسابرسی شرکتهای نساجی پذیرفته شده در

بورس کشور احساس می‌گردد، لیکن هیچگونه الگوی عملی در این را بطه در

کشور وجود ندارد، هرچند حسابرسان بطور غیرمتمرکز بسیاری از اصول

حسابرسی مبتنی بر ریسک ، به ویژه ریسک ذاتی و کنترلی را در رسیدگیهای

خود مد نظر قرار می‌دهند اما چنین رسیدگی‌هایی لزوما در دستور کار حسابر

سان قرار ندارد و نتیجه‌گیری حاصله از رسیدگی بطور شفاف مورد تجزیه و تحلیل

و بررسی نهایی قرار نمی‌گیرد. لذا با توجه به یکسان نبودن ریسک قابل پذیرش

حسابرسی در شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بورس نمی‌توان از الگویی ثابت

در این رابطه استفاده نمود. لیکن با توجه به خصوصیات شرکتهای مورد بحث می‌

بایستی توسط سازمان حسابرسی کشور که قانونا تدوین استانداردهای ملی

حسابرسی و حسابداری را به عهده دارد الگوی عملی در رعایت حسابرسی

مبتنی بر ریسک تدوین گردیده و در دستور کار حسابرسان قرار گیرد. توضیحا

حسابرسان در کشور ما در شرایط فعلی از حسابرسی مبتنی بر سیستم

استفاده می‌نمایند ولی در شرایط فعلی با توجه به پیچیدگی‌های شرکتها و

مدیریت‌های حاکم بر آن، حسابرس ، قبل از شروع به نوشتن سیستم می‌

بایستی ریسک ذاتی و اصول حاکم بر آن را رعایت نموده چرا که با انجام این کار

، بسیاری از نتایج و نحوه انجام کار در پیگیریهای بعدی مشخص خواهد شد و

در چنین شرایطی است که می‌توان از رسیدگی‌ها نتایج مستمری را استخراج کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

                                             واحد مرودشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.

                                     گرایش : حسابداری مالی

 

                                                     عنوان:

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد علی آقایی

 

استاد مشاور:

 

دکتر غلامرضا جمالی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3

1ـ2ـ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ3ـ هدف و دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 5

1ـ4ـ اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………… 6

1ـ5ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 7

1ـ7ـ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 15

1ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………… 14

2ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی                ………………………… 15

2ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد …………………………………………….. 16

2ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………………………………….. 17

2ـ 6ـ طبقه‌بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………… 19

2ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 8 ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ……………………………………….. 20

2ـ 9ـ مالیات بر درآمد …………………………………………………………………………………………. 20

2ـ10ـ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………….. 21

2ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی …………………………………………………………………………………… 22

2ـ12ـ روشهای محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ……………………………….. 22

2ـ13ـ ساختار دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………… 29

2ـ14ـ ساختار بدهی‌ها …………………………………………………………………………………………. 33

2ـ15ـ ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. 35

2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………………. 8

2- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………. 9

2ـ 18ـ پبشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 35

2- 19- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش تحقیق

3ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2ـ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 25

3ـ3ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 45

3ـ4ـ متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها ………………………………………………………… 8

3ـ5ـ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 46

3ـ 6ـ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 46

3ـ 7 ـ روش گرد ‌آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 9

3ـ 8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 49

3ـ 9ـ آماره‌های آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………… 53

3-10 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 58

4ـ2ـ آزمون فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 59

4ـ3ـ تفسیر نتایج نمونه کلی ………………………………………………………………………………….. 60

4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداری شده …………………………………………………………………………….. 61

4ـ3ـ2ـ سرمایه ‌گذاری …………………………………………………………………………………………. 61

4ـ3ـ3ـ سود سهام ………………………………………………………………………………………………. 62

4ـ3ـ4ـ تامین مالی خارجی …………………………………………………………………………………… 62

4ـ3ـ5ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ………………………………………. 63

4ـ3ـ 6ـ مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………………. 63

4ـ3ـ7ـ طبقه‌بندی تامین مالی خارجی ………………………………………………………………………. 65

4ـ3ـ7ـ1ـ تامین مالی بدهی …………………………………………………………………………………… 65

4ـ3ـ7ـ2ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. 66

4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمایه‌ای ……………………………………………………………………………………. 67

4ـ4ـ تاثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت ………………………………………………………… 68

4ـ5ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها …………………………………. 69

4ـ5ـ1ـ مبنای طبقه‌بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام …………………………………………………… 70

4ـ5ـ2ـ مبنای طبقه‌بندی ـ اندازه شرکت ……………………………………………………………………. 74

4ـ 6ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی ………………………………………………………………………………. 79

4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………. 86

 

 

فصل پنچم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 88

5- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 89

5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………. 92

5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………… 88

5- 5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 91

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. 93

 

چکیده

        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظورکمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و نحوه‌ی تخصیص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عکس‌العمل یارفتار شرکتها در بکارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.

این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

گروه حسابداری، گرایش حسابداری

عنوان پایان نامه:

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری

استاد راهنما:

دکتر مهدی صالحی

اساتید مشاور:

دکتر محمدرضا عباس‌زاده

دکتر علی‌رضا قادری

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکیده:

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی:

هوش هیجانی، رشته حسابداری، تجربه کاری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سلامت روان.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تشریح و بیان موضوع 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- فرضیه‌های تحقیق 5

1-5- اهداف اساسی تحقیق 6

1-6- روش انجام پژوهش 6

1-7- کاربرد نتایج تحقیق 6

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 7

1-9- ساختار کلی تحقیق 8

1-10- خلاصه فصل اول 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9

2-1- مقدمه 11

2-2- هوش 11

2-2-1- تعریف هوش 12

2-2-2- انواع هوش 12

2-3- هوش هیجانی 14

2-3-1- تعاریف هوش هیجانی 15

2-3-2- ابعاد هوش هیجانی 17

2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی 19

2-3-3-1- دیدگاه توانمندی 20

2-3-3-2- دیدگاه مختلط 20

2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی 21

2-3-5- اهمیت هوش هیجانی 24

2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری 25

2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی 28

2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی 29

2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی 30

2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی 31

2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری 31

2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی 32

2-4- ‌تحقیق‌های پیشین 34

2-4-1- هوش هیجانی 34

2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی 36

2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی 37

2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی 38

2-5- خلاصه فصل 40

فصل سوم: روش تحقیق 41

3-1- مقدمه 42

3-2- ‌سوال‌های پژوهش 42

3-3- فرضیه های تحقیق 43

3-4- اهداف اساسی تحقیق 43

3-5- روش تحقیق 44

3-6- قلمرو تحقیق 44

3-6-1- قلمرو موضوعی 44

3-6-2- قلمرو زمانی 44

3-6-3- قلمرو مکانی 44

3-7- جامعه آماری 45

3-8- نمونه آماری 45

3-8-1- حجم نمونه 46

3-9- روش جمع آوری دادهها 47

3-10- ابزار اندازه گیری 47

3-11- روایی و پایایی پرسشنامه 49

3-12- متغیرهای تحقیق 50

3-12-1- متغیر وابسته 50

3-12-2- متغیرهای مستقل 51

3-12-3- متغیر کنترل 52

3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

3-14- خلاصه فصل 53

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 54

4-1- مقدمه 55

4-2- نتایج آمار توصیفی 55

4-3- تحلیل داده‌ها 61

4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه 61

4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی 62

4-6- فرضیه‌ اول 63

4-7- فرضیه دوم 64

4-8- فرضیه سوم 65

4-9- فرضیه چهارم 66

4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل 67

4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل 68

4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری 70

4-10- فرضیه‌ پنجم 73

4-11- فرضیه ششم 74

4-12- سلامت روان 75

4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی 75

4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه 76

4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری 83

4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری 85

4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89

5-1- مقدمه 90

5-2- تحلیل یافته ها و نتایج 90

5-3- محدودیت‌های تحقیق 94

5-4- پیشنهادهای پژوهش 95

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 95

5-4-2- پیشنهاد برای ‌تحقیق‌های آتی 96

منابع و مآخذ 97

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

گرایش : حسابداری

عنوان : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

مرور ادامه

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از  تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

مرور ادامه