1. پایان نامه : تعيين مقادير اجزاء بتن در يك متر مكعب
 2. پایان نامه : آئين‌نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني
 3. پایان نامه : بررسي و مقايسه تئوريهاي دانشگاهي و عمليات اجرايي در كارگاه
 4. پایان نامه : بررسي هنر معماري ايران در دوره ساسانيان
 5. پایان نامه:روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه
 6. دانلود پایان نامه:تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
 7. پایان نامه:تجديد ارزيابي داراييها
 8. پایان نامه :خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
 9. پایان نامه درباره اصلاحات
 10. پایان نامه:تأمين اجتماعي
 11. دانلود پایان نامه:مفهوم بازار و كاركردهاي آن
 12. پایان نامه:گذر بين مد پيوسته و ناپيوسته
 13. دانلود پایان نامه:انرژي تجديد پذير چيست؟
 14. دانلود پایان نامه:بويلر
 15. دانلود پایان نامه:مقايسه شبكه هاي هوايي و زميني
 16. دانلود پایان نامه:آنچه كه از برق بايد بدانيم
 17. پایان نامه:اختلال افسردگی
 18. پایان نامه ارشد:هيپرليپدميا
 19. دانلود پایان نامه ارشد: نظرية سلولي
 20. دانلود پایان نامه ارشد: نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب
 21. پایان نامه : فنون تصويربرداري
 22. پایان نامه : بازیگری
 23. پایان نامه : تاریخچه خط
 24. پایان نامه : هنر اصيل ايراني سفالگري و نقوش روي سفال
 25. پایان نامه : فلسفه زیبایی شناسی
 26. پایان نامه : چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌
 27. پایان نامه : نقش تبليغات و بازاريابي در فروش كالا و يا جلب مشتري
 28. پایان نامه : شرحي پيرامون فيلم هاي كمدي
 29. پایان نامه : تاثيرات نئورئاليسم بر سينماي ايتاليا
 30. پایان نامه : نقاشي در ايران زمين ( از ديروز تا امروز )
 31. بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد
 32. پایان نامه : بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان به نحو تاريخي و با توجه به تعاليم و فرصت‌هاي موجود در حوزة هنرهاي مختلف
 33. پایان نامه:چيست هنر
 34. پایان نامه:هنر قلمكاري در ايران
 35. پایان نامه:تاريخ هنر ملت ها
 36. پایان نامه:زمان و حركت در آثارتجسمي
 37. پایان نامه:معناي واقعي هنر و هنرمند
 38. پایان نامه:معناي هنر با روش‌هاي گوناگون و از نظر نظام‌هاي فكري و جهان‌بيني‌هاي مختلف
 39. پایان نامه : واليبال
 40. پایان نامه:نقش ورزش هاي روزمره ) بر سلامت انسان
 41. پایان نامه:رابطه ورزش با اندامهاي داخلي بدن و بهداشت
 42. پایان نامه:الگوريتم EZW
 43. پایان نامه:صنعت فورج
 44. پایان نامه:طراحي و ساخت نيروگاه توليد انرژي گازسوز
 45. پایان نامه : كامپيوزيت
 46. پایان نامه:انواع پوشش و شكستهاي متداول
 47. پایان نامه : كفپوش‌ها
 48. پایان نامه:صنعت تبليغات
 49. پایان نامه:صنعت سرمايه گذاري دوطرفة كانادا
 50. پایان نامه:بررسي سازه ها شخص القايي صدا وسيما جمهوري اسلاي ايران بر مخاطبان ( بر اساس نظريه سازه هاي شخصي جورج كلي)
 51. پایان نامه:طلا(GOLD)
 52. پایان نامه : صنعت نان
 53. پایان نامه : رضايت شغلي
 54. پایان نامه:علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر
 55. پایان نامه : سابقه سكونت بشر بر روي زمين
 56. پایان نامه :اهميت مطالعه كردن در تعليم و تربيت
 57. دانلود پایان نامه ارشد:ويتگنشتاين متقدم و ويتگنشتاين متأخر
 58. دانلود پایان نامه:روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه
 59. پایان نامه:تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
 60. پایان نامه:چاچوب مسير تكنولوژي
 61. دانلود پایان نامه:پرداخت يارانه
 62. دانلود پایان نامه:تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون
 63. دانلود پایان نامه:مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا
 64. پایان نامه:تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
 65. دانلود پایان نامه:حجم نمونه و جامعة آماري
 66. دانلود پایان نامه:پيمان
 67. دانلود پایان نامه:دستورالعمل اجرائي عقد مشاركت مدني
 68. پایان نامه:خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
 69. دانلود پایان نامه:رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه
 70. پایان نامه:بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي
 71. دانلود پایان نامه:الگوهاي كينزي
 72. پایان نامه: دستيابي به الگوهاي پيشرفته در سازمان و تشكيلات
 73. پایان نامه:طرح هاي بازاريابي
 74. دانلود پایان نامه:بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون
 75. دانلود پایان نامه ارشد:رقابت در بازار كار
 76. پایان نامه:- تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه
 77. دانلود پایان نامه ارشد: معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma
 78. پایان نامه:ضرورت استاندارد و شرايط آن
 79. دانلود پایان نامه:تخمين مدل و استنتاج آماري
 80. دانلود پایان نامه ارشد:واژة اصلاحات
 81. پایان نامه:نوآوريهاي ابزاري
 82. دانلود پایان نامه ارشد:بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي
 83. دانلود پایان نامه ارشد:پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي
 84. پایان نامه:نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن
 85. دانلود پایان نامه:قطبش پذيري مولكولي
 86. پایان نامه:علم الكترونيك
 87. دانلود پایان نامه :تعمير تلويزيون (تيونرها)
 88. پایان نامه:روشهاي آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت منفرد و متوسط يوني الكتروليتها
 89. دانلود پایان نامه ارشد:فناوري اطلاعات
 90. دانلود پایان نامه ارشد:راديوگرافي
 91. دانلود پایان نامه :پمپ هاب حرارتي – سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست
 92. پایان نامه:بررسي انواع واكنش ها از لحاظ آثار گرمايي
 93. دانلود پایان نامه:تعريف جذب
 94. پایان نامه ارشد :بررسي نور و رنگ ها در ارگونومي
 95. پایان نامه :گسترش انرژي هسته‌اي
 96. دانلود پایان نامه ارشد:چرا انرژي تجديد پذير مهم است؟
 97. دانلود پایان نامه ارشد:احتراق
 98. دانلود پایان نامه:آبگرمكن خورشيدي
 99. دانلود پایان نامه ارشد:نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي
 100. پایان نامه ارشد:ترانسفورماتور
 101. پایان نامه ارشد:هاديهاي خطوط توزيع و انتقال
 102. پایان نامه :نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع
 103. دانلود پایان نامه:آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی
 104. پایان نامه :زيانهاي ناشي از الكتروستاتيك
 105. پایان نامه:گسترش انرژي هسته‌اي
 106. دانلود پایان نامه ارشد:آزمايشگاه حرارت
 107. دانلود پایان نامه:ميکرو کنترلر AVR(ATMEGA8)
 108. دانلود پایان نامه ارشد:اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها
 109. پایان نامه:تشريح سيستم برق
 110. پایان نامه ارشد:تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني تهران در نيمه دوم سال 81
 111. دانلود پایان نامه ارشد:تاريخچه آندوسكوپي
 112. دانلود پایان نامه:تعريف درد
 113. پایان نامه:روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري
 114. دانلود پایان نامه:تعريف بهره وري
 115. پایان نامه ارشد:اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل
 116. پایان نامه:بررسي فراواني ضايعات پاتولوژيك رحم و سرويكس در نمونه هاي آسيب‌شناسي بيمارستانهاي بعث نهاجا و ميرزاكوچگ‌خان طي‌سالهاي
 117. پایان نامه ارشد:توليد مثل جنسي در جانوران
 118. دانلود پایان نامه:ساختار ميتوكندري
 119. دانلود پایان نامه ارشد:تمرين هاي كششي
 120. دانلود پایان نامه:ميكروسكوپ‌هاي الكتروني
 121. پایان نامه ارشد:نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران
 122. دانلود پایان نامه ارشد:ارتقاي سلامتي در جوامع مختلف
 123. پایان نامه ارشد:دانش ژنتيك
 124. پایان نامه ارشد:تبليغات در اينترنت
 125. دانلود پایان نامه ارشد:موارد استفاده از اينترنت در دنياي مدرن
 126. پایان نامه ارشد:سمنتيك هاي سرويس وب WSDL-S
 127. پایان نامه ارشد:پيشينة اصلاح مبدل‌هاي حرارتي
 128. دانلود پایان نامه ارشد:نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات
 129. پایان نامه ارشد:كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035
 130. پایان نامه ارشد: UML و كاربرد آن
 131. دانلود پایان نامه:توليد مثل جنسي در گياهان گلدار
 132. پایان نامه ارشد:نقش گياه دارچين در درمان بيماريها و …
 133. دانلود پایان نامه:آزمايش تحكيم
 134. پایان نامه :كاربرد مبردها
 135. دانلود پایان نامه: سيستم هاي اندازه گيري
 136. دانلود پایان نامه ارشد:كارخانه ريخته گري آلومينيوم
 137. دانلود پایان نامه :فرايندهاي جوشكاري
 138. پایان نامه: انواع پرسها
 139. دانلود پایان نامه:روشهاي موجود فرآوري “كاني آلونيت” در گذشته و حال
 140. پایان نامه ارشد:تعريف جوش ترميت
 141. دانلود پایان نامه:پوشش نسوز
 142. دانلود پایان نامه ارشد:آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها
 143. دانلود پایان نامه:برشكاري قوسي پلاسما
 144. پایان نامه:پلي كربنات ترمو پلاستيك آروماتيك بر پايه بيس فنول A
 145. دانلود پایان نامه ارشد:راه و ترابري ( راه زميني )
 146. پایان نامه:روشهاي موجود فرآوري “كاني آلونيت” در گذشته و حال
 147. دانلود پایان نامه:طراحي فرودگاه
 148. دانلود پایان نامه ارشد:مراحل مختلف آزمايش خاك
 149. دانلود پایان نامه ارشد:ابزارهاي اندازه گيري
 150. دانلود پایان نامه :تعريف جوشكاري
 151. پایان نامه:ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه
 152. پایان نامه:بر انگيختن مراجعين و كارمندان
 153. پایان نامه : تعادل
 154. پایان نامه:نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)
 155. پایان نامه:تهويه در ساختمان
 156. پایان نامه:طرح كانونهاي بحران فرسايش بادي منطقه ميبد
 157. تحقیق : مفهوم كلي فضا و مكان
 158. تحقیق :وضعيت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران
 159. پایان نامه:پرندگان و حيوانات
 160. تحقیق :ساختار زمین
 161. تحقیق : پارک ساعی
 162. تحقیق : آلودگی صوتی
 163. تحقیق : وضعيت اشتغال
 164. تحقیق : صنعت توريسم در اصفهان
 165. تحقیق : طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی
 166. پایان نامه:اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟
 167. پایان نامه:تاثير امكانات پولي بر توسعه توليد فعاليت در يك دوره دراز مدت
 168. دانلود پایان نامه ارشد:نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)
 169. پایان نامه:سيري در زندگاني حضرت علي (ع)
 170. دانلود پایان نامه:كتاب البيان آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خوئي
 171. دانلود پایان نامه:زندگينامه وودي آلن
 172. دانلود پایان نامه:زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي
 173. پایان نامه: نقدي بر انديشه هاي ماركس و نيچه
 174. دانلود پایان نامه ارشد:زندگی سیاسی حضرت فاطمه(س)
 175. دانلود پایان نامه:صنعت بيمه و گستردگي خدمات
 176. تحقیق :پته دوزي از صنايع دستي استان كرمان
 177. تحقیق :مطالعات طرح امكان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و كاربرد آن
 178. تحقیق :معماري پُلها در شهرهاي مختلف
 179. تحقیق :نقشه كشي ساختمان
 180. تحقیق :يـادگيـري TCP/ IP
 181. تحقیق :آئين‌نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني
 182. تحقیق :معماری سلجوقيان ساختمان مظهر زيبايي
 183. تحقیق :معماري نمادين
 184. تحقیق :معماري پلها
 185. تحقیق :تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
 186. تحقیق :بررسي پاياني و رواني عملكرد نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني از ديدگاه كارشناسان ستاد گمرك
 187. تحقیق : طرح تحقیق
 188. وينچ
 189. تحقیق : بررسي نقوش و تزئينات مسجد جامعه يزد
 190. تحقیق :اصول مقاوم سازي ساختمانها
 191. تحقیق:موزه ايران باستان
 192. تحقیق :گنبد سلطانيه
 193. تحقیق :پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها
 194. تحقیق :سراي دوستي
 195. تحقیق :معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها
 196. تحقیق :استانداردهاي ساختمان كتابخانه
 197. تحقیق :انواع مختلف روشهاي ساختمان سازي در ايران با رويكرد صنعتي كردن ساخت و‌ ساز
 198. تحقیق :نقش مهندسي Piping در پروژه هاي ساختماني
 199. تحقیق :مسجد احمد ابن طولون
 200. تحقیق :معماري ايران به قلم 33 پژوهشگرايراني
 201. تحقیق :معماري مساجد مختلف در شهر يزد
 202. تحقیق :معماري گذشته
 203. تحقیق:معرفي كفهاي قوي و ملحقات آن
 204. تحقیق:پيشنهاد معماري براي شهر سنندج
 205. تحقیق :ديوارهاي موازي
 206. تحقیق :فضاهاي ورودي بناهاي سنتي
 207. تحقیق :آزمايشگاه معماري
 208. تحقیق :استخر شناي المپيك 2008 چين
 209. دانلود پایان نامه : جوشكاري و انواع آن
 210. دانلود پایان نامه : برشكاري قوسي پلاسما
 211. دانلود پایان نامه : جوشكاري با اكسي استيلن
 212. دانلود پایان نامه : روشهاي مختلف جوشكاري با برق
 213. دانلود پایان نامه : جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
 214. دانلود پایان نامه : تكنيك هاي بازرسي در آزمون فراصوتي
 215. دانلود پایان نامه : قابليت جوش پذيري و جوشكاري مس و آلياژهاي آن
 216. دانلود پایان نامه : فرآيندهاي جوشكاري «مقاومتي» Resistance Welding
 217. دانلود پایان نامه : تخمين تنش پمساند با استفاده از روش هاي غير مخرب و ارتباط آن با پروسه‌هاي توليد در انواع مختلف جوشكاري
 218. تحقیق : قدیمی ترین فرش موجود در جهان
 219. تحقیق :توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اكنون
 220. تحقیق :رنگ ها
 221. تحقیق : كليات هنر طراحي تذهيب و تشعير
 222. تحقیق : ماهيت «تصوير» و «انديشه»
 223. تحقیق:فلسفة زيبايي شناسي از ديدگاه فمينيستي
 224. تحقیق :تاريخچه مختصري از پوستر در غرب
 225. تحقیق:طبقه بندي سازها
 226. تحقیق :منابع الهام هنرهاي آرنوو سرآغاز طراحي قرن بيستم
 227. تحقیق:توجه به خط و نوشتار و اهميت آن
 228. تحقیق :رنگ در تاريخ ايران
 229. تحقیق :امپرسیونیسم(دریافت گری)
 230. تحقیق :شناخت هنر تاريخچه هنر گرافيک
 231. تحقیق :تئاتر چيست؟
 232. تحقیق :اولين موزه ملي ايران
 233. تحقیق :واقعيت- انتـزاع
 234. تحقیق :سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون
 235. تحقیق :بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران در سال تحصيلي 87-86
 236. تحقیق :ويژگيهاي ورزش بانوان
 237. تحقیق :اختراع اولين دوچرخه
 238. تحقیق :والیبال
 239. تحقیق:تاریخچه و ریشه بازی بَدمینتون
 240. تحقیق:پيدايش كونگ فو توا در ايران
 241. تحقیق :تمرينات تيم بزرگسالان ابومسلم يزد
 242. دانلود پایان نامه: GPS سیستم مکان یابی جهانی
 243. تحقیق:روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز
 244. تحقیق:من ري (Man Ray) را بشناسيم
 245. تحقیق:بررسي لزوم گرافيك محيطي براي محيطهاي بسته
 246. تحقیق:نغمـة عشـق «موسيقي هندي»
 247. تحقیق:صدا و بيان براي بازيگر
 248. تحقیق:چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»
 249. تحقیق:پژوهشي جهت بررسي ماساژ
 250. تحقیق:چگونه ورزش كنيم؟
 251. تحقیق:آمادگي جسماني و اروبيك
 252. تحقیق:خورجينگ و تكنولوژي آن
 253. دانلود پایان نامه:بهترين سرگرمي مؤمن شنا کردن است
 254. پایان نامه ارشد:تاریخچه دوچرخه ‌سواری
 255. پایان نامه:ضعفهاي بالا تنه
 256. دانلود پایان نامه ارشد:كمردرد چيست؟
 257. دانلود پایان نامه ارشد:والیبال
 258. دانلود پایان نامه:ورزش
 259. پایان نامه ارشد:بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتدايي
 260. دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر
 261. دانلود پایان نامه:بررسی رغبت های دانش آموزان بر انتخاب رشته دانشگاهی شهر گله دار در سال تحصیلی 92-91 از دیدگاه دانش آموزان
 262. پایان نامه ارشد:بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهرستان لامرد
 263. پایان نامه:بررسی مشکلات آموزشی و تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان بندرلنگه
 264. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور واحد گله دار
 265. دانلود پایان نامه:بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران حرفه و فن آموزش و پرورش شهرستان لامرد در سال تحصيلي93-92
 266. پایان نامه ارشد:تبعات منفي و عوارض جانبي استروئيد
 267. دانلود تحقیق:احتراق خفیف
 268. دانلود تحقیق:امار تصور از خود
 269. تحقیق:نقش والدین و مسئولین مدارس در کاهش مشکلات اخلاقی و تربیتی دانش آموزان
 270. دانلود تحقیق:نگهداری و تعمیرات
 271. دانلود متن کامل پایان نامه با ضمائم : پایان نامه شهرسازی
 272. پایان نامه معماری – سیر تحول وتطور نقوش محرابی
 273. پایان نامه معماری – مرمت : بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری
 274. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
 275. دانلود متن کامل پایان نامه هنر : تذهیب
 276. پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
 277. پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت 127 صفحه
 278. پایان نامه معماری : طراحی مجتمع مسكونی 85 ص
 279. پایان نامه طراحی خانه کودک
 280. پایان نامه معماری و مرمت درباره چوب 183 صفحه
 281. پایان نامه جهت اخذ درجۀ کاردانی رشته گرافیک : بسته بندی
 282. دانلود پایان نامه رشته گرافیک درباره استندهای گرافیكی
 283. پایان نامه معماری مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری
 284. پایان نامه كاردانی گرافیك : كاربرد نقوش گبه و دستبافته‌های‌ایرانی در دكوراسیون داخلی
 285. آموزش ویدیویی مقاله و پایان نامه نویسی
 286. پایان نامه کاردانی گرافیك -تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی
 287. پایان نامه تربیت بدنی : تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
 288. دانلود پایان نامه معماری : دانشکده معماری
 289. پایان نامه تربیت بدنی :مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
 290. دانلود متن کامل پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
 291. تحقیق درباره : هنر گرافیك نوین
 292. پایان نامه عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌
 293. پایان نامه سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان
 294. پایان نامه پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی
 295. دانلود متن کامل پایان نامه ورزش و حرکت درمانی
 296. پایان نامه جایگاه دیدن و فرآیند بینایی در هنر عكاسی
 297. پایان نامه پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی
 298. پایان نامه پارک جمشیدیه – پایان نامه معماری
 299. دانلود تحقیق درباره انرژی هسته ای
 300. دانلود متن کامل تحقیق درباره ازدواج 69 صفحه
 301. پایان نامه صحت گفتار
 302. پایان نامه : معماری برج‌های مسکونی شهرک صدرا 140 صفحه
 303. پروژه كارگاه تاسیسات شهری – پایان نامه شهر سازی
 304. دانلود پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری 130 ص
 305. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری مجموعه توریستی – تفریحی
 306. دانلود پایان نامه فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی
 307. دانلود پایان نامه خانه سینما 114 صفحه
 308. پاپان نامه همكشیدگی در گونه راش و مدل سازی
 309. دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پاپان نامه معماری مساجد
 310. دانلود پایان نامه تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق
 311. دانلود متن کامل پایان نامه معماری سرویس گرا
 312. دانلود پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 صفحه
 313. دانلود پایان نامه تأثیر عوامل انتقادی در تئاتر
 314. هم لذت ببرید هم انگلیسی یاد بگیرید + دیدن عکس های نمونه
 315. پایان نامه رشته معماری – مجتمع تجاری آرمان
 316. پروژه مساجد ایران 206 صفحه
 317. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تصویر متحرک (انیمیشن)
 318. دانلود تحقیق کامل درباره انیمیشن ( پویانمایی) 375 صفحه
 319. دانلود پایان نامه پوستر در ایران همراه با تصاویر
 320. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی: بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
 321. پایان نامه رشته مهندسی علوم و صنايع چوب و كاغذ : آزمایشات غیرمخرب تخته خرده چوب…
 322. پایان نامه درباره نقش گوشت مرغ در تغذیه انسان
 323. پایان نامه تربيت بدنی و علوم ورزشی تاثير زمان تمرين دانشجويان مرد ورزشكار..
 324. پایان نامه بهداشت علوم تغذيه در قرآن – دانلود متن کامل
 325. دانلود پایان نامه درباره انرژی هسته ای
 326. پایان نامه رشته معماری درباره طراحی هتلها و روند توسعه آن(مصور)
 327. پایان نامه رشته نقاشی – خیالواره (ما- زمان- رویا)
 328. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر – جنسیت و زیبایی شناسی
 329. پایان نامه کارشناسی تئاتر- اصلاح و بهبود تئاتر
 330. دانلود پایان نامه معماری – مجموعه ورزشی جوانان
 331. پایان نامه رشته ساخت و تولید با عنوان پاشش فلزات(Metal Spray)
 332. کاملترین راهنمای آموزش نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI
 333. دانلود تحقیق معماری : مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح
 334. پژوهش رشته تربیت بدنی درباره تکنیکهای کشتی
 335. پروژه مهندسی نرم افزار -درباره آموزشگاه های آزاد کامپیوتر
 336. پروژه دوره كارشناسی مدارك پزشكی با موضوع بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با اعتیاد
 337. پایان نامه شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج
 338. پایان نامه رشته موسیقی – بررسی تأثیرموسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران
 339. دانلود پایان نامه دکتری تخصصی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی – تأثیر فشار روانی
 340. پایان نامه تمرینات با وزنه و پلایومتریك بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیكنان فوتبال
 341. پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری
 342. پایان نامه تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار
 343. پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی مترجمی زبان روسی با موضوع ترجمه
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاله) : تغییرات سطح لیپیدها…
 345. راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت
 346. پایان نامه درباره هنر فلز کاری + عکس ها
 347. پایان نامه درباره كميك استريپ 194 ص
 348. پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری
 349. پایان نامه معماری – آتشپادی و ایمنی ساختمان
 350. پایان نامه مقاوم سازی ساختمان بنایی در برابر زلزله
 351. پایان نامه معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران
 352. پایان نامه آهارزنی سطح کاغذ تیمار سطحی کاغذهای تجاری ظریف
 353. پایان نامه موسیقی شعر معروف الرصافی
 354. پایان نامه بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي
 355. پایان نامه درك دنياي انيميشن
 356. دانلود متن کامل پایان نامه تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت
 357. پایان نامه رشته هنرهای سنتی و صنایع دستی
 358. پایان نامه : آلومینا
 359. پایان نامه اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting رشته هنر
 360. پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی رشته تربیت بدنی
 361. فایل پیش نویس
 362. دانلود متن کامل پایان نامه بررسي طبيعت در كارهاي ون گوگ
 363. پایان نامه بررسی پرتره در عکاسی ایران رشته آموزش هنرهای تجسمی
 364. پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری رشته هنر و گرافیک
 365. پایان نامه بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان
 366. پایان نامه بررسي ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت
 367. دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به پست مدرن رشته هنر
 368. دانلود متن کامل پایان نامه مواد پلاستیکی
 369. پایان نامه کارشناسی ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي درباره سرويس واليبال
 370. دانلود متن کامل پایان نامه اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
 371. دانلود متن کامل مقاله : يافتن مشاهدات پرت
 372. دانلود متن کامل پایان نامه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي
 373. دانلود متن کامل پروژه درباره هوا زدگی
 374. دانلود متن کامل مقاله درباذه نقاشي معاصر ايران
 375. دانلود پایان نامه نحوه دفاع در مقابل بمب هسته اي
 376. پایان نامه سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست رشته گرافیک
 377. پایان نامه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران رشته صنایع دستی
 378. پایان نامه ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی رشته هنر
 379. پایان نامه متن کامل بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
 380. پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر
 381. دانلود پایان نامه درباره انجمن خوشنويسان
 382. پایان نامه معماري اسلامي مسجد جامع الکبیر صنعا ــ یمن رشته معماری
 383. دانلود پایان نامه تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي آب فاضلاب
 384. دانلود متن کامل پایان نامه درباره تیراندازی
 385. دانلود متن کامل پایان نامه انرژی هسته ای و سلاحهای اتمی
 386. دانلود متن کامل پایان نامه انرژي اتمي ايران
 387. دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به آِب
 388. دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به ذخیره آب
 389. دانلود متن کامل پایان نامه : ماهواره حقیقی
 390. دانلود متن کامل پایان نامه آلودگی هوا
 391. دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به رشته بازیگری
 392. دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به بازي و بازي درماني
 393. دانلود متن کامل پایان نامه درباره فضای سبز پارك چيتگر
 394. پایان نامه سمبولیسم در ادبیات معاصر رشته هنر
 395. پایان نامه طراحي گنبد كامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني – اسلامي
 396. دانلود پایان نامه معماری : طرح و راه اندازی موزه شهر دماوند
 397. پایان نامه شهرنشيني در زاهدان رشته معماری و شهرسازی
 398. دانلود متن کامل پروژه درباره روش شناسی
 399. دانلود متن کامل تحقیق معماری درباره عجایب هفتگانه
 400. دانلود متن کامل پایان نامه مجموعه ورزشي تفريحي بانوان
 401. پایان نامه كارشناسي ارشد نقاشی :مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آنان در ايران باستان
 402. دانلود متن کامل پایان نامه حفظ محيط زيست
 403. دانلود متن کامل پایان نامه درباره خورشید
 404. دانلود متن کامل پایان نامه در ارتباط با دستگاه چاپ
 405. دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع راکت فضایی
 406. دانلود متن کامل پایان نامه روانشناسي ورزش
 407. دانلود متن کامل پروژه در مورد زندگي يك ستاره
 408. دانلود متن کامل پروژه درباره سینما
 409. دانلود متن کامل پایان نامه معماري شيشه اي و حركت هاي نوين
 410. دانلود متن کامل پایان نامه تاريخچه و روش‌های صنعت چاپ
 411. دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع طراحي پارچه و لباس
 412. دانلود پایان نامه با موضوع هنر خياطي
 413. پایان نامه فرش ایرانی، استانداردها و روش حفاظت و نگهداری
 414. دانلود متن کامل تحقیق مربوط به مشکلات کشور فلسطین
 415. دانلود پایان نامه فناوري هسته اي و كاربرد نظامي
 416. دانلودمتن کامل پروژه با موضوع پروسه تولید کاغذ و مقوا
 417. دانلود متن کامل پروژه با موضوع تاريخچه كتابخانه ملي ايران
 418. متن کامل پروژه با موضوع تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران
 419. سری دوم پایان نامه های پربازدید
 420. پایان نامه رشته کارشناسی معماری مربوط به گذري و نظري بر سقا‌خانه
 421. پایان نامه رشته هنر : عروسكهاي تك فريم (تئاتر)
 422. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی : ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو
 423. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون
 424. پایان نامه طرح خاورميانه بزرگ و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
 425. پایان نامه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
 426. پایان نامه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد
 427. پایان نامه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها
 428. دانلود پایان نامه کارشناسی در باره سيستم مديريت خودروهاي فرسوده
 429. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی در مورد رئاليسم
 430. پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول و تستوسترون
 431. دانلود پایان نامه جمع‌آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE
 432. دانلود پایان نامه کارشناسی در مورد معماري پسماندها(فرانك اون گهري)
 433. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته گرافیک – پردازشگرهاي ديجيتال
 434. دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
 435. دانلود پایان نامه کارشناسی تعريف ISO 9001-2000 در خط توليد Disa
 436. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره تله تكست (TELETXT)
 437. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره سینما
 438. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره صنایع دستی سیستان و بلوچستان
 439. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره موضوع طراحي و ساخت اتاق آنتن
 440. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته معماری با موضوع شهر باستاني گور و فيروزآباد كنوني
 441. پایان نامه امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني
 442. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي
 443. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی
 444. پایان نامه کارشناسی در مورد مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي
 445. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع هنر گرافيك و گرافیک متحرک
 446. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی
 447. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی هنر مجسمه سازی در یونان باستان
 448. دانلود پایان نامه طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia
 449. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع نقوش فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن
 450. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع اصلاح و بهبود تئاتر
 451. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع هنردرمانی به ويژه روی کودکان
 452. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی تاريخ هنر فرش ايران از آغاز تا كنون (دوران معاصر)
 453. دانلود پایان نامه رشته معماری درباره طراحی و چیدمان اتاق کودک
 454. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره تنديس‌هاي انتزاعي، هنر مينيمال و هنر مفهومي
 455. دانلود تحقیق رشته هنر درباره زیبایی‌شناسی هنر یونان و تأثیر آن بر هنر غرب
 456. پایان نامه رشته هنر با موضوع شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي
 457. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع کوبیسم و اکسپرسیونیسم
 458. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره انیمیشن و انیمیشن تلویزیونی
 459. پایان نامه رشته هنر: مروري بر مكتب اكسپرسيونيسم يا گزاره‌گرائي در ادبيات نمايشي
 460. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره پيكاسو و زندگي او
 461. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره موسيقي و تاثيرات آن بر موجودات
 462. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع تاريخ فرش و فرشبافي
 463. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان
 464. پایان نامه با موضوع بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد
 465. دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع تصادفات رانندگی در ایران
 466. دانلود پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی
 467. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع شرکت های چند ملیتی
 468. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع مالکیت فکری
 469. دانلود متن کامل پایان نامه معماری با موضوع طراحي پارك
 470. پايان نامه با موضوع تجزيه و تحليل فرآيند فروش خودرو در شركت ايران خودرو ديزل
 471. دانلود پایان نامه تاثیر شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه
 472. دانلود متن کامل پروژه کارشناسی با موضوع داروهاي ضد درد مخدر
 473. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره اصول و مباني پست مدرنيسم
 474. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع نگاهي به كلاه پارسيان
 475. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع نشانه شناسي بازيگر تاویل کنش
 476. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره فرش تركمن
 477. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره نقش فرش از هخامنشیان تا قاجاریه
 478. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع موسيقي محلي آذربايجان
 479. دانلود پایان نامه رشته هنر: بررسی و مقایسه هنر انیمیشن ایران – آمریکا و اروپا
 480. دانلود پایان نامه بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسی
 481. پایان نامه رشته هنر: طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان)
 482. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره تصويرگري براي كودكان
 483. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره نقاشي ديواري
 484. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره هنر غرفه آرایی
 485. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع بررسي عنصر بصري خط
 486. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره پوستر فیلم در ایران
 487. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی درباره فلزات سنگین
 488. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره هنر انتزاعی
 489. دانلود تحقیق رشته هنر با موضوع اکسپرسیونیسم یا هیجان‌ نمایی
 490. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع لیتوگرافی و چاپ
 491. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره مرگ مدرن
 492. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره قالی بافی
 493. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره موسيقي كلاسيك
 494. پایان نامه رشته هنر درباره مكتب لهستان
 495. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره طراحی جلد کتاب
 496. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره آرم لوگو و تبلیغات
 497. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره خط
 498. دانلود پایان نامه مقطع کاردانی رشته هنر درباره سازهای بادی
 499. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره طراحي لباس
 500. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع تئاتر نوع اروپایی
 501. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع انيميشن
 502. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع تصوير ديجيتال
 503. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع سوپر پنل
 504. دانلود کامل پایان نامه رشته معماری با موضوع بناهای مذهبی
 505. پایان نامه رشته معماری: پروژه معماری احيا و حفاظت از بافت‌هاي با ارزش تاريخی
 506. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته معماری با موضوع معماری بومی
 507. دانلود پایان نامه رشته معماری با موضوع ارمغان های ایران به جهان معماری
 508. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری درباره طراحی کتابخانه عمومی
 509. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع امپرسيونيسم
 510. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره تاریخ هنر جهان
 511. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره تاريخچه پوستر
 512. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع ريتم موسيقي
 513. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع عکاسی
 514. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت با موضوع بنتونیت
 515. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع كارهاي دستي
 516. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره صنعت چاپ
 517. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع گبه فارس
 518. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره هنر باروک
 519. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع طراحی فرش
 520. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع دیوار نگاری
 521. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره تئاتر مدرن
 522. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع سفال
 523. دانلود پایان نامه درباره هنر و گرافیک
 524. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع نمایش
 525. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره رمانتیک های آلمان
 526. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع بازیگری
 527. دانلود کامل تحقیق کارشناسی رشته هنر با موضوع هنر مفهومی
 528. دانلود کامل تحقیق رشته هنر درباره تاریخ هنر ايراني
 529. دانلود کامل تحقیق مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع تعزیه
 530. دانلود کامل تحقیق کارشناسی رشته هنر درباره پارچه قلمکار
 531. دانلود کامل تحقیق مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع واترمارکینگ
 532. دانلود تحقیق ارزیابی کارکرد و کارایی فیلتر پرس و بازیافت آب کارخانه های سنگبری
 533. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر درباره تایپوگرافی در پوستر
 534. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع تاریخ هنر
 535. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره تاریخ پیدایش خط
 536. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع سینما
 537. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع هنر هند
 538. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره قلم زنی
 539. پایان نامه تنش آبي و خشكي در گياهان و نقش اسيد آبسيزيك در ايجاد و كنترل تنش
 540. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری درباره روستای سرآسیاب
 541. دانلود کامل تحقیق رشته هنر با موضوع هنر و معماري كاشان
 542. تحقیق رشته هنر: معرق زمینه جورچین- پازلی و ابزار كار معرق روي چوب و كاربرد آن
 543. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع ظهور هنر انتزاعي
 544. دانلود کامل تحقیق رشته هنر با موضوع موسیقی ایران باستان
 545. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع اومانيسم
 546. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر درباره آبستره
 547. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع اكسپرسيونيسم
 548. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع پوستر
 549. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع تاريخ هنر
 550. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر درباره تئاتر مدرن
 551. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع سفالگری
 552. پایان نامه رشته هنر با موضوع عناصر بصري ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه
 553. دانلود کامل پایان نامه پروژه معماری مسجد جمعه و آرامگاه شيخ عبدالصمد
 554. پایان نامه رشته معماری درباره مطالعات طراحي پارك علمي، تحقيقاتي ساختمان
 555. دانلود پایان نامه رشته معماری با موضوع بناهاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد
 556. دانلود کامل پایان نامه رشته معماری با موضوع پروژه هتل کیش
 557. دانلود کامل پایان نامه رشته معماری با موضوع پروژه معماری
 558. دانلود کامل پایان نامه رشته معماری با موضوع باغ ایرانی
 559. دانلود تحقیق رشته هنر با موضوع نقش بر جسته هاي تخت جمشيد
 560. پایان نامه بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی
 561. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع لعاب و سفال و رنگ آميزي آن
 562. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع پست مدرنيسم
 563. پایان نامه طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
 564. دانلود کامل پایان نامه جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقي
 565. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع قطار شهري
 566. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی درباره آلودگی آب و هوا
 567. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاریخچه استفاده از خاک
 568. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع اعتیاد
 569. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی درباره کراک
 570. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع الکترونیک
 571. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تأسیسات
 572. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی درباره نقاشان مشهور جهان
 573. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سیل
 574. دانلود کامل پایان نامه بررسی هوش عاطفی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه ایذه
 575. دانلود کامل پایان نامه سمينار درس فيزيولوژي همزيستي درباره ميكوريز
 576. دانلود کامل پایان نامه بررسي شيوه هاي زبان آموزي در مناطق دو زبانه
 577. پایان نامه بررسي علل افزايش سن ازدواج در جوانان گروه سني 26 تا 35 سال
 578. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع صنعت جوش
 579. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رابطه سرطان با سبک زندگی
 580. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی مديريت منابع انساني استراتژيك
 581. دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی بررسي شبكه هاي توزيع
 582. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره پرورش شترمرغ
 583. دانلود پایان نامه کارشناسی درباره خشونت علیه زنان در شهرستان ایذه
 584. دانلود پایان نامه آموزش پرورش در پرتو هوش هيجاني و كاربردهاي آن
 585. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن
 586. پایان نامه رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي
 587. دانلود پایان نامه کارشناسی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک
 588. پایان نامه آمار مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي مادران شاغل و غيرشاغل
 589. پایان نامه بررسي خودشناسي با عملكرد تحصيلي دانشجويان زبان دانشگاه ايذه
 590. دانلود پایان نامه کارشناسی نگرشي بر فعاليتهاي بالادستي صنعت نفت
 591. دانلود کامل رشته پایان نامه هنر درباره طرح اشیاء در تمدن اسلامی (فرش)
 592. پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع خانه سینمای تهران
 593. دانلود پایان نامه رشته هنر درباره عکاسی و مکاتب و روش های آن
 594. دانلود پایان نامه رشته معماری درباره والترگرپيوس و بسط معماري در آلمان
 595. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته معماری با موضوع بيشاپور
 596. دانلود پایان نامه با موضوع بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير
 597. دانلود پایان نامه با موضوع پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
 598. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره شهر و شهر نشینی
 599. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جهاني شدن (globalization)
 600. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جهاني‌شدن و امنيت ملي
 601. دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع موسیقی دوره کلاسیک
 602. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع صنایع دستی
 603. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع موسیقی شعر رصافی
 604. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع هنر پاپ
 605. دانلود کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع چيستي تقدس در نقاشي
 606. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع كوره هاي قوس الكتريكي و القائي
 607. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نظريات هانتينگتون در مورد انقلاب ها
 608. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سيستم ماجان
 609. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره آسيب هاي ورزشي
 610. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توربو ماشین ها
 611. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع سازمان های یادگیرنده
 612. دانلود پایان نامه کارشناسی درباره سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B)
 613. دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع رنگرزي و چاپ و تكميل
 614. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع مفهوم برنامه‌ ريزي بر طراحي
 615. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی درباره آتشكده‌ هاي زرتشتيان
 616. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره ميراث فرهنگي
 617. پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران
 618. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجان
 619. پایان نامه با موضوع ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فن‌آوري مخابرات
 620. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی
 621. پایان نامه رشته روابط عمومی با موضوع نگاهي به نحوة ارتباط شهرداري قدس با مردم
 622. دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا
 623. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع شورای امنیت (UNSC)
 624. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره سيگنال صوت و تصوير
 625. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع نویسندگی
 626. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اصلاح نژاد زنبور عسل
 627. پایان نامه کارشناسی درباره بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات
 628. دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع سيستم مناسب اندازه‌گيري بهره‌وري
 629. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو
 630. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع استانداردهای کیفیت
 631. دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تطبيقي مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب
 632. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره مقدمه اي بر بيوتكنولوژي انتقال ژن در ماهي
 633. دانلود پایان نامه کارشناسی درباره بازيافت و خالص ساز گليسيرين از پساب
 634. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع آموزش الكترونيكي
 635. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره شكل دادن به وسيله نورد كردن
 636. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اشعه X (اشعه ایکس)
 637. دانلود پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي
 638. دانلود پایان نامه نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان
 639. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی درباره ديجيتال سازي صوت و تكنولوژي هاي آن
 640. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع معماری های مفهومی
 641. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تجارت الکترونیکی
 642. پایان نامه شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد
 643. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع معماری مصلی
 644. دانلود متن کامل پایان نامه تزئينات گچ بري بر روي خانه‌هاي قديمي دوران قاجاريه
 645. دانلود پایان نامه رابطه بين وضعيت اقتصادي با پذيرش اجتمايي دانش آموزان ابتدايي ايذه
 646. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پایان نامه مبحث نگهداري و تعميرات
 647. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع بسته بندی
 648. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پست مدرن
 649. دانلود متن کامل پایان نامه روش هاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري
 650. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع اوضاع در آخرالزمان
 651. پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ
 652. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي
 653. دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان
 654. دانلود پایان نامه کارشناسی درباره اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق
 655. دانلود متن کامل پایان نامه مخابرات ایران و چیپ های خانواده DSP و کدینگ G729
 656. دانلود متن کامل پایان نامه غني سازي گاز Co2 و تأثيرات آن بر روي فرآيندهاي زيستي گياه
 657. دانلود پایان نامه تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان و يزد و اصفهان
 658. دانلود متن کامل پایان نامه بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران
 659. دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راه های بهینه کردن آن
 660. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تحليل پوششي داده ها
 661. دانلود متن کامل پایان نامه شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي
 662. دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع ساختار و عملكرد و تأثيرات محيطي الكيل بنزن سولفونات خطي
 663. پایان نامه های دانلودی رشته معماری و شهرسازی
 664. پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 665. پایان نامه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
 666. آموزش ویدیویی طراحی معماری

انواع مشتری

الف ) طبقه بندی مشتری به لحاظ حضور وی در فرایند خرید مشتری :

 • مشتری حقیقی: به افرادی با ماهیت فردی و حقیقی خود که در فرآیند خرید شرکت می کنند مشتری حقیقی گفته می شود، مانند بسیاری از خریدهای روزانه که افراد حقیقی انجام می دهند.
 • مشتری حقوقی: به شرکت ها، سازمان ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی که در چارچوب شخصیت های حقوقی در فرآیندهای خرید شرکت می کنند مشتری حقوقی گفته می شود، مانند خریدهایی که وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت ها انجام می دهند.
 • مشتری سازمانی: مشتری از دیدگاه سازمان تولیدکننده یا عرضه کننده خدمات نیز به دو قسمت درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی شده است. بدین ترتیب که در زنجیره های تولیدی و خدماتی، مشتریان کسانی هستند که نتیجه کار معطوف به ایشان است. مثلاً در خط تولید خودرو، واحد مونتاژکننده مشتریان سازنده قطعه است. این گونه مشتریان را مشتریان درون سازمانی می گویند. در همین سازمان مصرف کننده خودرو، مشتری برون سازمانی است.
 • مشتریان جغرافیایی: تقسیم بندی دیگری که برای مشتری مطرح است. مربوط به محدوده جغرافیایی است، بدین ترتیب که مشتری موجود در یک محدوده جغرافیایی (محله، منطقه، شهر، کشور) مشتری داخلی و خارج از محدوده جغرافیایی موردنظر مشتری خارجی است.
 • مشتری الکترونیکی: استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی به منظور ایجاد رابطه بین طرفهای تجاری این تعریف بیشتر بر روی جنبه ارتباطی تاکید دارد. این تغییر در شکل و ظاهر کانال ارتباطی یعنی حرکت از حالت ارتباط مستقیم و ورود به حالت ارتباط الکترونیکی و مخابراتی به شکل گیری گروه خاصی از مشتریان انجامید که به آنها مشتریان الکترونیکی گفته می شود ( ادیبی و سیدی ، ۱۳۸۸)

ب ) طبقه بندی مشتری به لحاظ روانشناختی:

 • مشتریان وفادار: مشتریانی که خدمات سازمان را کاملا بهتر از خدمات سایر سازمان ها می دانند.
 • مشتریان نسبتا وفادار: مشتریانی که خدمات سازمان را کمی بهتر از سایر رقبا می دانند.
 • مشتریان بی وفا: مشتریانی که خدمات سازمان را بهتر از سایر رقبا نمی دانند.
 • مشتریان وفادار رقیب: مشتریانی که خدمات رقبا را کاملاً بهتر از خدمات سازمان می دانند ( آقا بزرگ حداد ، ۱۳۸۸)

۲-۳-۲ وفادارسازی، رضایتمندی و خلق ارزش برای مشتری

رضایتمندی مشتری مزایای زیادی را برای شرکت ایجاد می کند و سطوح بالاتری از رضایت مشتریان منجر به وفاداری بیشتر مشتریان می شود. حفظ مشتریان خوب دربلند مدت، نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید، برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند سودمندتر است ( ونوس ، صفائیان ، ۱۳۸۴). اما دستیابی به رضایتمندی مشتریان نیازمند عواملی است. امروزه برای موفقیت بنگاه های اقتصادی شناخت نظام، بازارها، نیازها و خواسته ها، انتظارات و ترجیحات مشتریان، داشتن ارتباط مؤثر و سودمند تر برای واکنش سریع و صریح و پاسخگویی به آنها از طریق داد و ستد مطلوب یک التزام است (ایوانس[۱]، ۲۰۰۸). آلرد و آدامز[۲] در بررسی خود دریافتند که ضعف در پنج عامل زیر باعث قطع ارتباط مشتریان از بانک و واحد اعتباری شده است:

 • اعتماد: اعتماد یعنی کار دقیق ، سازگار و قابل اطمینان است.
 • پاسخگویی: پاسخگویی مستلزم تمایل و توانایی کارکنان است.
 • قابلیت های کاری: صلاحیت های کاری مستلزم مهارت و دانش است تا بتوان در تمام سطوح سازمان، خدمات موردانتظار را عرضه کرد.
 • دسترسی: بیانگر آسان بودن برقراری تماس، اوقات مناسب کار، کوتاه بودن زمان انتظار و در دسترس بودن کارکنان می باشد.
 • ارتباطات: لازمه ارتباط بیان مطالب به طریقی است که مشتریان آنان را درک کنند و همچنین گوش دادن به مشتری به طور صمیمانه (میرهادی ، ۱۳۸۵)

وفادارسازی مشتریان در نتیجه رضایتمندی و خلق برای مشتری است. برای وفادار سازی مشتریان دست یابی به رضایتمندی درازمدت آنها امری اجتناب ناپذیر است. برای دست یابی به این منظور اقدامات زیر پراهمیت است:

 • طراحی خدمات بر مبنای چرخه زندگی: برقراری ارتباط بلند مدت با مشتری دارای اهمیت است. در این برنامه بلندمدت تمام نیازهای فرد در چرخه زندگی ( از مرگ تا تولد ) موردتوجه قرار می گیرد و حس وفاداری را در مشتریان تقویت می کند . در این رویکرد برای تک تک مشتریان یک

بنگاه نگاه استراتژیک وجود دارد که برای دوران های مختلف زندگی آنها و براساس نیازهای متفاوت آن دوره خدمات خاصی طراحی و ارائه می شود. این تفکر بیانگر آن است که باید خدمات نوین بطور مستمر و براساس نیازهای جدید مشتریان رشد کرده و خلق شوند زیرا ممکن است نیازهای قدیمی در اثر زمان کارایی و ارزش خود را از دست داده و یا اصلاً وجود نداشته باشند ( رشیدی ، ۱۳۸۷)

 • اطلاع رسانی و آموزش مشتریان: اطلاع رسانی و آموزش سریع وصریح مشتریان یکی از عوامل اصلی رضایتمندی بخش عمده ای از مشتریان بانک را فراهم می سازد و برای این منظور بانک ها بایستی سیستم و برنامه آموزش مناسب بانک خود را برای اطلاع رسانی به مشتریان و آموزش آنها بیابند و عملیاتی کنند. امروزه بانک های پیشرو در امر مشتری مداری به آموزش اهمیت ویژه ای می دهند. آموزش مشتریان می تواند برای بانک ها مزایایی داشته باشد از جمله:
 • آشنایی هرچه بهتر و بیشتر مشتریان بانک و کارکنان بانک
 • توسعه روابط دوستانه بین بانک و مشتری
 • کاهش شکایت مشتریان و …. (ایوانس، ۲۰۰۸)

 

 • مجموعه عواملی که بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط بانک اثر می گذارد از جمله:
 • سرعت و دقت در ارائه خدمات بانکی
 • استفاده از تکنولوژی و فن آوری پیشرفته روز در امر ارائه خدمات بانکی
 • موقعیت مکانی شعبه
 • رفتار و برخورد مودبانه و محترمانه کارکنان بانک با مشتریان
 • وجود امکانات و تجهیزات فیزیکی جنبی در محیط بانک (شیمپ[۳]، ۲۰۰۹)

[۱] Evans

[۲] Allerd & Addams

[۳] Shimp

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

ارتباطات راهبردی کارکنان:ارتباطات راهبردی کارکنان در سازمان یک ارتباط هدف گرا مبتنی برنامه ریزی هدفمند در سازمان است که در نهایت به اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان توسط مدیران کمک بسزایی می نماید(فرهنگی و دیگران،۱۳۸۳)

 مدیریت حمایتی: مشارکت وتمایل مدیریت عالی و میانی به صورت حمایتی برای موفقیت برنامه های تغییر بسیار لازم است.مدیریت باید به طور مستقیم درگیر شوند و نسبت به ارتباطات فوقانی و تحتانی و مورب احساس مسئولیت داشته باشند.این جزء با سبک رهبری تسهیل کننده متناسب است. (همان منبع).

استقرار مناسب کارکنان: کارکنان ارتباطات در شرکت باید با مباحث عمده تجاری آشنا باشند ودر فرآیندهای برنامه ریزی تجاری و راهبردی شرکت داشته باشند .اعضای تیم مدیریت ارشد باید اجازه دهند تا سرپرست بخش ارتباطات شرکت از راهبردها و تصمیم گیری های شرکت آگاهی داشته باشد.در عین حالی که به کارکنان ارتباطات شرکت باید به عنوان تسهیل کنندگان فرآیندهای تغییر نگریسته شوند نه فقط به عنوان انتشار کنندگان اخبار در شرکت. (همان منبع)

پیام های هدفمند: پیام عبارت است از هر مفهومی که به صورت کلامی و غیر کلامی است.این پیام می­تواند از طریق گفتار،نوشتار و یا حرکات (کردار) فرستنده پیام شکل گیرد. (همان منبع)

رسانه موثر: ارتباطات موثر کارکنان از همه ابزارها برای دسترسی به مخاطبانش استفاده می کند و به طور عمده بر ارتباطات چهره به چهره و مستقیم متکی است تا ارتباطات غیر مستقیم و رسانه های الکترونیکی. بنابراین آموزش های بین فردی، جلسات مدیریت و یادگیری مهارتهای ارتباطی برای همه مدیران ضروری است.(همان منبع).

الزامات تغییر سازمانی: تغییر نام یک بازی درمدیریت امروز است .بازار،محصول وشرایط رقابتی به سرعت درحال تغییراست.اثربخشی و موفقیت سازمانها بستگی به سازگاری آنها با تغییرات دارد.تغییربدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند. می توان گفت تنها اصل ثابت درجهان تغییر می باشد یعنی دگرگونی ازوضعیت فعلی به وضعیت دیگر.حال الزامات تغییر در واقع وجوبی بر اعمال تغییرات در یک سازمان به منظور دستیابی به راندمان بیشتر می باشد. (همان منبع)

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی است که در آن به بررسی رایطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(شهرستان آستارا)پرداخته می شود.

۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین و کارکنان ادارات دولتی استان گیلان(شهرستان آستارا) می باشد.

۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر در پائیز  ۱۳۹۲ می باشد که به مدت شش ماه از زمان تصویب طرح اولیه به مرحله اجرا در آمده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای انجام این تحقیق با کمک داده های اولیه که از طریق استفاده از روشهای آماری استنباطی و توصیفی بدست می آید و از طریق نرم افزارهای لیزرل و  AHP به سوالات پاسخ داده خواهد شد و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها انجام خواهد گرفت.

۱-۱۴- تعاریف متغیر ها و داده ها

۱-۱۴-۱- فناوری[۱]

فناوری وسیله ای برای توسعه و افزایش توانایی ها و قابلیتهای زیستی بشر است(فهیمی ، ۱۳۸۲ ،۳۸ ).تکنولوژی واژه ای یونانی است که از دو  جز تکنو” به معنی هنر و فن و لوژیا” به معنی مطالعه ساخته شده است و در فارسی آن را به فناوری ترجمه کرده اند. از نظر مفهومی، فناوری از دیدگاه اندیشمندان مختلف به صور گوناگون تعریف شده است:

دایره المعارف آمریکایی نیکا، فناوری را شیوه ساختن اشیاء و انجام امور می داند. دایره المعارف علم و فناوری مگ گرامیل، فناوری را دانش و علم سیستماتیک عموما در فراگردهای صنعتی اما قابل فهم به هر فعالیت دیگر می داند. فرهنگ لاروس فناوری را مطالعه ابزارها، شیوه ها و روش های مورد استفاده از حوزه های گوناگون صنعت تعریف کرده است.( صنایعی ،۱۳۸۱ ،۴۶)

بنابراین همانطور که از تعاریف فوق مستفاد می گردد فناوری اصلاحی است قراردادی که دارای مضامین زیادی است و نویسندگان مختلف هر یک این واژه را به گونه ای تعریف کرده و به آن از زاویه بخصوص نگاه کرده اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری بر ماشین آلات مورد استفاده تاکید کرده اند و برخی تاکید شان بر دانش مورد استفاده بوده است. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروه دیگری توجه خود را به مواد به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته اند( هودی و انتونی ، ۱۹۹۸ ،۴۹)

۱-۱۴-۲-  فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)[2]

فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکی اطلاعات با استفاده از تعدادی رسانه است. این مفهوم به صورت( ICT)، ترکیبی از حروف اول کلمات informationبه معنی اطلاعات و communication  به معنی ارتباطات و  technology به معنی فناوری است و هدف آن تسهیل و تسریع  و دستیابی به اطلاعات و بر قراری ارتباط از سه طریق ابزارها و فنون ارتباطات است (مهدوی ، ۱۳۹۰ ،۳۳)

۱-۱۴-۳-  فناوری اطلاعات[۳]

فناوری اطلاعات عبارت است از بکارگیری بهینه نرم افزار- سخت افزار و فکر افزار در جهت تولید و توزیع و استفاده به منظور هدایت و نظارت و مشاهده و ارائه خدمات به منظور افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات سازمان .(همان منبع ، ۳۸)

در واقع تکنولوژی اطلاعاتی سیستمی است جامع و پویا از داده ها و اطلاعات و روش ها در رویه ها و نیروی انسانی و ابزارهایی است که اطلاعات مربوط به عوامل بهره وری سازمان را جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص وجمع آوری می کند و به صورت به هنگام در اختیار کاربران در سطح مدیریت بسته به وسعت و در حد تصمیم گیری آنها قرار می دهد که با توجه به ساختار و نوع فعالیت و پیچیدگی سازمان طراحی می شود که درمورد انواع سیستم ها در فصل ۲ توضیح داده خواهد شد.

۱-۱۴-۴- اطلاعات[۴] 

داده پردازش شده را اطلاعات گویند، اطلاعات عبارت است از داده های پرداز ش شده، با معنا و مفید که در اختیار دریافت کننده قرار می گیرد تا از آن ها برای تصمیم گیری استفاده کنند.

۱-۱۴-۵- کسب و کار الکترونیک[۵]

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خودکارکردن تراکنش ها ، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستم های بین سازمانی، مانند: تلفن اینترنت، ایمیل، یا شبکه های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب وکار های جدید،  تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است.(Hanafizadeh,2006, 78 )

 

همچنان که اقتصاد جهانی به سمت یکپارچگی ناشی از پیشرفت فناوری اطلاعات و کاهش موانع تجاری حرکت می کند، برخورداری از فرایندهای الکترونیکی فرصت های زیادی را برای کسب و کارهای الکترونیک برای مشارکت در بازارهای منطقه ای و بین المللی فراهم می آورد.(Mutula & Brakel, 2006,101)

۱-۱۴-۶- کاربر گرایی[۶]

زمانی که صحبت از کاربرگرایی میشود منظورعلائق کاربران تنها دلیل احتمالی برای عملیات‌ها شمرده شود، تا جایی که هیچ دلیل دیگری مورد توجه قرار نگیرد. که شامل : توجه به مشتریان و کاربران، مدیریت ارتباط با مشتری/ کاربر، مشارکت کارکنان و مدیریت تقاضا می باشد.

۱-۱۴-۷- مشارکت و همکاری کسب و کار[۷] (سازمان)

مشارکت و همکاری کسب و کار در تدوین استراتژ ی های بخش فناور ی اطلاعات موجب بهبود ارتباط برنامه های فناوری اطلاعات با اهداف سازمانی خواهد شد که شامل : آگاهی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب وکار، درک کسب وکار از فناوری اطلاعات، تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، تعیین ساختار فناوری اطلاعات، تعیین اولویت بندی پروژه های کسب وکار و فناوری اطلاعات، ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها، پشتیبانی مدیریت ارشد، میزان مشارکت مدیران کسب وکار در برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و مدیریت مالی می باشد.

۱-۱۴-۸- مزیت عملیاتی[۸]

مزیتی که شامل افزایش اثربخشی و کارایی حاصل از فناوری اطلاعات در سازمان، عملیاتی کردن نرم افزارها، مدیریت کیفیت، مدیریت امنیت، شناسایی چالش ها، شناسایی ریسک ها ، مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات، و ارزیابی می باشد.

۱-۱۴-۹- آینده نگری[۹]

آینده نگری فرآیندی است که به کمک تلاش های نظام مند به دوره هایی طولانی تر از آینده علم، فناوری، اقتصاد و محیط زیست و جامعه نگاه می کند و در این مسیر به دنبال مشخص کردن فناوری های عام نوظهور” و تعیین کردن آن دسته از بخش های زیر بنایی تحقیقات راهبردی است که احتمال ثمردهی و سود دهی اقتصادی و اجتمای بیشتری دارد”. که شامل آموزش و افزایش مهارت افراد، توسعه و پشتیبانی، نوآوری در فناوری اطلاعات، شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصتها،  افزایش توانایی های راهبردی مدیریت می باشد.( مانیان ، ۱۳۸۸ ،۱۴-۱۰)

 

[۱]   Information

[۲]  Information Communication Technology

[۳]  Information Technology

[۴]  Information

[۵]  E-business

[۶]  Tion users

[۷]  Business partner

[۸]  Operational advantages

[۹]  Futures

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق:

تعاریف عملیاتی، سطح مفهومی(نظری) را با سطح تجربی مشاهده پیوند می زند و محقق را قادر می سازد که با استفاده داده های اولیه ای که همواره به صورت واقعیت های مشاهده پذیر قابل اندازه گیری در اختیار اوست تا بتواند تحقیق را اجرا کند(خاکی ،۱۳۸۷،ص۶۲) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر   می باشد:

الف) سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات[۱]: فناور ی اطلاعات شاخه ای از فن آوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار،شبکه افزار،مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی،دستکاری،انتقال ،مدیریت،کنترل،داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد(فتحیان و مهدوی نور،۱۳۸۳ص۷۱).مجموعه ماشین ها،دانش فنی،روش ها ومهار ت های استفاده ازآن ها در تولید، پردازش،انباشت و بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات است،از ساده ترین تا پیچیده ترین و از اولی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی است(خادمی ، ۱۳۸۷). اصطلاح سرمایه گذاری در اطلاعات هم میزان دارا بودن مولفه های فن آوری اطلاعات است. اندازه گیری میزان اجرایی شدن IT توسط مولفه های زیر قابل دستیابی است:

 

 

 • زیرساخت[۲]-این متغیر به معنای تمامی اجزای سخت افزاری و نرم افزاری موجود در شرکت است(مبارکی و همکار،۱۳۸۳،ص۲).در این تحقیق اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی نظیر تعداد کامپیوترها، قابلیت های کامپیوترها،تعداد چاپگرها، بسته های نرم افزاری، به روز بودن داده ها و اطلاعات می باشد که به وسیله پرسشنامه از مدیران وکارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
 • اتوماسیون اداری[۳]– این متغیر مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط  می شود(محمدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۲).اندازه گیری این متغیر از طریق سازه هایی مانند کارتابل الکترونیک، بایگانی الکترونیک مکاتبات، پست الکترونیک، ارجاع الکترونیک صدور الکترونیک شماره اندیکاتور،اسکن مکاتبات و مکاتبات وارده وصادره الکترونیک صورت می گیرد که از طریق پرسشنامه از کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
 • شبکه[۴] و امکانات ارتباطیشبکه‌های کامپیوتری برای به اشتراک گذاشتن به کار می روند. شبکه یک سیستم ارتباطی بین کامپیوترها و وسایل جانبی از قبیل کامپیوترها ، چاپگرها، فاکس ها ، مودم ها و غیره در جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات است (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۸). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند ویدیو کنفرانس، ایمیل، اینترنت، اکسترانت،وب سایت و چت اندازه گیری می شود به وسیله ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
 • سیستم گزارشات مدیریت (MRS)[5]این سیستم بیشتر نیازهای اطلاعات روزانه مدیران را برای تصمیم گیری تأمین می کند. این سیستم گزارشات متنوعی تهیه کرده و در اختیار مدیران قرار می دهد. محتوی این گزارشات پیشاپیش توسط مدیران مشخص می شود و بنابر این کاملاً با نیازهای آن ها تطابق دارد(حسین نخعی، ۱۳۹۱، ص ۲). در این تحقیق این متغیر از طریق سازه هایی مانند گزارشات برنامه ای، گزارشات درخواستی، گزارشات خاص، گزارشات تفصیلی و گزارشات شاخص اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.
 • منابع انسانی پشتیبان[۶]-عبارت است از تمامی کارکنان شرکت که در امر ذخیره سازی، پردازش و توزیع اطلاعات مشغول به کار هستند و با سخت افزارها و نرم افزارها کار می کنند(مبارکی و همکار،۱۳۸۳، ص ۲). در این تحقیق،این متغیر از طریق سازه های دانش بکارگیری، میزان آموزش، مهارت در استفاده،انگیزه استفاده، سرعت استفاده و رضایت استفاده اندازه گیری می شود که به وسیله پرسشنامه از مدیران و کارشناسان شرکت ها سوال خواهد شد.

ب) عملکرد مالی- این متغیر به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی است و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مالی درجه یا میزانی است که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید.(فتحی و همکاران،۱۳۸۶،ص۶۸). مولفه های اندازه گیری عملکرد مالی در این تحقیق شامل رشد فروش، رشد سودآوری و  بازده سهام است که به صورت زیر تعریف می شوند.

 • رشد فروش(SG)[7]میزان افزایش فروش در یک سال را رشد فروش می گویند(کردستانی و همکار،۱۳۹۰،ص۱۷۴) نرخ رشد فروش از رابطه زیر قابل محاسبه است:

 

که در آن S بیان کننده میزان فروش است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.

 • رشد سودآوری-سودآوری توانایی شرکت در به دست آوردن درآمدوسود است(اسماعیل پور و همکار،۱۳۹۰،ص۴۷)، که رشد سالیانه آن معیار خواهد بود. رشد سودآوری از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

که در آن I بیان کننده میزان سودآوری است و منظور از t ، سال t و t-1سال ماقبل سال t می باشد.

 • بازده سهام[۸] -معمولا بازده سهام در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است و برابر است با :

 

که در آن r نرخ بازده سهام ، P قیمت سهام و D منافع حاصل از مالکیت می باشد.

اندازه شرکت[۹]: این متغیر تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است(توکلی و همکاران،۱۳۸۸، ص۵۰) در این تحقیق حجم فروش شرکت ها معیار خواهد بود و از طریق لگاریتم فروش به دست می آید.

 

۱-۸)قلمرو تحقیق:

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی،مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

 • قلمرو موضوعی– موضوع این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است که ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
 • قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات این تحقیق در سه ماهه اول سال ۹۳ جمع آوری شده اند

[۱] .Information technologhy Investing

[۲] Infrastructure

[۳] Office automation

[۴] Network

[۵] Management Report System (MRS)

[۶] Back up Human Resource

[۷] Sales growth

[۸] Return on Stock

[۹] Firm Size

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مراحل دولت الکترونیک

علاوه بر شناسایی ابتکار عمل‌های دولت الکترونیک براساس بخش‌هایش چنین پروژه‌هایی قابل طبقه‌بندی براساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار عمل‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک سعی در انجام اهداف متفاوتی دارند، عده‌ای معتقدند یکی از مهم­ترین اهداف دولت الکترونیک درک کاملی از قابلیت‌های فن‌آوری موجود جهت تغییر دولت از دولتی نهاد محور، با کارهای محدود به دولتی شهروند محور با قابلیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان می‌باشد. اما به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این بخش‌ها به ظرفیت‌های کامل خود دست پیدا کنند. به این دلیل، عده‌ای از ناظران از یک طرح کلی برای طبقه‌بندی مراحل تکامل پروژه‌های دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. این طرح براساس ویژگی‌های فن‌آوری اطلاعات است که از آن برای ارائه خدمات بصورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. براساس این طرح، چهارمرحله حضور- تعامل- معامله- دگرگونی برای تکامل دولت الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد(بام و همکاران[۱] ، ۲۰۰۰).

 • حضور : مرحله اول می‌باشد. در این مرحله جایگاهی برای ارائه اطلاعات در آینده بوجود می‌آید. این مرحله کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین مرحله ورود به دولت الکترونیک است اما کم­ترین گزینه‌ها را برای شهروندان ارائه می‌کند. نمونه بارز آن وب سایتی است که فهرستی از اطلاعات مربوط به یک ارگان مانند ساعات کار، آدرس پستی، و شماره تلفن‌های شرکت را ارائه کرده اما فاقد قابلیت‌های تعاملی است و این یعنی نمود و بروز منفعلانه اطلاعات. بعضی از ناظران چنین سایت‌هایی را نرم‌افزار بروشوری(Brochureware) می‌گویند که بیانگر این حقیقت است که آنها معادل الکترونیکی بروشور کاغذی هستند(جفری، ۲۰۰۳).
 • تعامل: مرحله دوم تعامل است. گرچه بخش‌های تعاملی و وب‏محور دولت ارائه کننده قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند. تلاش‌های صورت گرفته در این گروه‌ها هنوز محدود به توانایی آن‏ها به نظام‌مند و اتوماتیک کردن کارهای دولت می‌شود. تعاملات نسبتاً ساده و حول محور اطلاعات هستند. هدف این بخش کمک به ارباب رجوعان است تا از مراجعه به دفاتر دولتی خودداری و اجتناب کنند و شامل آموزش‌هایی برای کسب اطلاعات هستند، نحوه­ی گرفتن فرم‌ها، میل‌کردن آن‌ها به نهادها و ارگان‏ها و ارتباطات از طریق پست الکترونیکی از سایر موارد این قسمت است(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).
 • مبادله: سومین مرحله از مراحل توسعه دولت الکترونیک می‌باشد. این بخش پیچیده‌تر از مرحله تأمین اطلاعات ساده است و خود متشکل از سه نوع فعالیت در ارتباط با دولت الکترونیک است. این فعالیت‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که در هر ساعت از شبانه‌روز کارهای خود را به‏صورت الکترونیکی انجام دهد مانند تجدید مدارک، پرداخت مالیات و قبوض و … این مرحله با این حال از جریان آزاد اطلاعاتی نیز بهره می‌برد(جفری، ۲۰۰۳).
 • تغییر: عالی‌ترین مرتبه از تکامل دولت الکترونیک مرحله تغییر و تحول است. ابتکار عمل در این سطح شامل بکار بردن تمام ظرفیت‌های فن‌آوری اطلاعات برای تغییر عمل کردهای دولت از حیث اجرا و سازماندهی می‌باشد. این قابلیت‌ها در برگیرنده قابلیت‌های مدیریتی روابط مشتری می‌باشند که لازمه مقابله با مشکلات و نیازهاست. مثال‌ها و نمونه‌هایی بسیار محدودی از این بخش در دسترس است. این بخش جریان آزاد اطلاعات را تسریع می‌بخشد و همچنین تسریع در تصمیمات گروهی بین دولت‌های فدرال، ایالتی محلی(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

 

۲-۲-۴- راه‏کارهای دولت الکترونیکی

در هر یک از این وجوه ، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در کلیه فعالیت­هایی که در این راستا صورت می‏گیرد، باید راه‏کارهای زیر در نظر گرفته شود:

 1. ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها.
 2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی.
 3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود .
 4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان.
 5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات، کاهش هزینه­ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم­های زاید.
 6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت.
 7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی در این بحث، مشتری می­تواند هر یک از مردم ، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان­های دولتی باشد(رضایی و داوری ۱۳۸۳).

[۱]-Bam And et al.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای میلیونها اروپایی،یاد گرفتن مهارتهای شغلی با ارزش،مقدمه بردن طال در
جنگ حرفه ای بین شرکتهای اروپایی است. این یادگیری را از طریق اینترنت به
دست میآورند.
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید که خیلی سریع و با کارآئی باال این
مهارتهای جدید را یاد میدهد،خودنمایی میکند و یا به عبارتی یک روشی از
یادگیری است که تمام منابعی که در اختیار شما قرار میگیرد الکترونیکی است
یعنی کلیه مطالب و موضوعاتی که یاد میگیرید روی پایگاههای اطالاعاتی و یا به
صورت نمایش عکس و پاورپوینت روی کامپیوتر ذخیره شده اند بیشترین شکل عمومی
آن،محصوالات آموزشی کامپیوتری هستند مثل دیسکتهای فشرده و نوارهای ویدیویی و
شکل پیشرفته تر آن مبتنی بر وب است یعنی آموزش از طریق اینترنت.
آموزش الکترونیکی ثابت کرده است که تا 52 درصد یادگیری را نسبت به کلاسهای
درس سنتی افزایش میدهد.در آموزشهای سنتی به طور خالصه تمرکز روی استاد است،
که در حقیقت یک نوع آموزش غیرفعال و یک سویه است،دانش از طریق استاد منتقل
میشود،ممکن است از تکنولوژی استفاده شود اما بخش اصلی برای یادگیرنده
نیست.ممکن است از رسانههای گوناگون استفاده شود اما بیشتر از طریق صحبت
کردن مطالب منتقل میشوند.ولی دسترسی به آموزشهای الکترونیکی از روی میل
است.برای رفتن به کالس الزم نیست یادگیرنده مسافرتی را انجام دهد.آموزش
میتواند کامال انفرادی باشد. به عبارتی به شیوهای که یادگیرنده میخواهد و در
زمانی که تعیین میکند انجام خواهد شد. بنابراین می تواند هم در محل کار خود
به انجم امورات جاری شغل خود و هم به یادگیری حرفه مورد نظر بپردازد.
این یعنی کار فرصتی برای یادگیری و یادگیری فرصتی برای بهتر کار کردن
آموزش در سیستم یادگیری الکترونیکی کامال فعال است و درصد زیادی از
یادگیرندگان در بحثها و ارتباطات دوسویه مثل اتاق گفتگو شرکت
میکنند.تکنولوژی وب به انها کمک میکند که به تمام منابع، اطالعات جدید و
برنامه های جدید دسترسی داشته باشند و خیلی سریع آنها را تحت کنترل
درآورند.یکی از مزیتهای یادگیری الکترونیکی شرکت در امتحانات به روش مستقیم
است. که به ارزیابی از سطح علمی فراگیر کمک میکند،با امتحانی که گرفته می
شود نشان میدهد که فراگیر نسبت به قبل چقدر پیشرفت داشته است و یا اگر اولین
بار است که امتحان میدهد در چه سطحی است و از کجا باید درس را شروع کند تا
مطالب برای وی تکراری نباشد.از دیگر ابزارهای آموزش الکترونیکی شرکت در
کنفرانس الکترونیکی است این تکنولوژی اجازه میدهد که یادگیرنده از فایلهای
صوتی بزرگ همزمان با نشان دادن برنامه پاورپوینت استفاده کند.
بهطور خالصه تمام سدهای کالس درس سنتی شکسته می شود.برخالف آموزش سنتی)کالس
درس( آموزش الکترونیکی به شیوه خودش دورهها را به صورت آموزشهای غیر همزمان
از طریق کالسهای مجازی زنده کامل میکند و هرگز شخص یادگیرنده محل کار خود را
ترک نمیکند. زیرا در زمان جابجا شدن از صرف هزینه و زمان که مهترین بعد
یادگیری الکترونیکی است صرفه جویی می شود.آموزش الکترونیکی نیاز دارد که شخص
یادگیرنده به صورت موثری وقت خود را مدیریت کند. لذا همچنانکه در باال اشاره
شد سازمان ها برای تحقق امر آموزش در میان کارکنان خود با هدف ارتقاء دانش
سازمانی، معموال هزینه های زیادی را برای رفت و آمد، محل برگزاری دوره های
آموزشی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تهیه و تکثیر کتابها و جزوات آموزشی،
حق تدریس مدرسین و هزینه های مدیریتی می پردازند؛ به طوری که حتی گاهی
دوسوم هزینۀ آموزش را هزینۀ حمل و نقل تشکیل می دهد، از سوی دیگر با رشد
فناوری های اطالعاتی و دانش تولیده شده، ارتقاء سطح دانش سازمانی کارکنان
برای سازمان ها با تخمین هزینه های مذکور نمی تواند مفید و سوددهی داشته
باشد.
از طرف دیگر سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت
جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع
محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به این
نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خالق و
باانگیزه باال برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را
تشکیل می دهد.
شرکت هیبریدنیرو با هدف اصلی ایجاد سازمان دانشمدار و ارتقاء دانش کارکنان
اقدام به برگزاری دورههای الکترونیکی زبان انگلیسی کرده است، در برگزاری
دوره های الکترونیکی عوامل گوناگونی در موثر بودن و اثربخش بودن آنها در
فعالیتها و اهداف شرکتها و سازمانها تاثیر دارند، بر اساس یافتههای تحقیقات
،5105( آموزش الکترونیکی علمی موثر نیاز به زیرساختهای سخت 1 پیشین )الیس
افزاری و نرم افزاری خاص دارد که بعد از تجهیز سازمانها به زیرساختهای الزم
بایستی سایر عوامل موثر در سودمندی این دوره ها مانند مدرک تحصیلی، پست
سازمانی و میزان اگاهی کارکنان از ضرورت برگزاری این دوره ها تبیین شوند،
این پژوهش کاربردی با هدف اساسی »بررسی عوامل موثر بر اثربخشی دورههای
یادگیری الکترونیکی مدیران و ارتباط آن با توانمندسازی آنان در شرکت
هیبرید« برای تبیین عوامل فنی و غیرفنی موثر بر سودمند بودن دوره های
یادگیری الکترونیکی از دید کارکنان شرکت کننده در دوره و مدیران شرکت طراحی
شده است.
2-1- بیان مساله :
نیازهای روزافزون به آموزش کارکنان سازمانها، عدم دسترسی به مراکز آموزشی،
کمبود امکانات اقتصادی، کمبود مدرسان مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش
کارکنان و روزآمد نگهداشتن دانش آنها میشود، متخصصان را بر آن داشت که با
کمک فناوری اطالعات، روشهای جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه بوده و نیز دارای کیفیت باال باشد تا با استفاده از
آن روش بتوان به طور همزمان جمعیت زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد
)فرهادی، 0831(. با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی
به عنوان یک الگوی2 جدید در آموزشهای مدرن، پدیدار گشت )چو3 و همکاران،
5113(. یادگیری الکترونیکی، به عنوان شیوهای جدید در آموزش، تاثیر زیادی بر

1Ellis
2paradigm
3Chiu,C.M.h
مدارس و موسسات و دانشگاهها داشته اما تاثیر آن بر سازمانها بعلت کمبود وقت
در میان کارکنان و کمبود بودجه سازمانی برای آموزش های غیرمجازی بیشتر بوده
است. در مقاالت و گزارشهای علمی روزافزونی که در جهان ارائه می شود، بسیار
تاکید شده است که بین دستاوردهای آموزشی کارکنان در سازمانها از طریق آموزش
الکترونیکی و آموزش رو در رو فرق چندانی وجود ندارد، ولی هنوز این نوع
آموزش از نظر عده بسیاری کیفیت پایینتری نسبت به آموزش حضوری در یک محل و
زمان دارد. بنابراین، برنامههای آموزش الکترونیکی الزم است شاخصهای کیفی
مناسبی ارائه دهند و در عین حال، مهارتها و توانمندیهای فراگیران این نوع
آموزش باید بیشتر معرفی شوند تا سازمانها به این باور برسند با حفظ
استانداردها و شاخصها، جای نگرانی نخواهد بود )صفوی، 0831(.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

بیان مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان های مختلف مثل همه افراد دیگر سازمان در بخش ها و واحدهای مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرایندها، اقدامات و فعالیت های آموزشی آنها مورد پذیرش قرار گیرد و به آنها اعتماد شود. این پذیرش و اعتماد از طریق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعالیت های سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی این امر به وسیله سنجش و ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی محقق می شود. ارزشیابی آموزشی جزء جدایی ناپذیر فرایند آموزش کارکنان در راستای تعیین اثربخشی برنامه های اجرا شده در ایجاد دانش، نگرش و مهارت های کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود مبنی بر سرآمدی در توسعه منابع انسانی، همه ساله سرمایه گذاری کلانی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عمل می آورد. به طوری که بنا به آمارهای ارائه شده از سوی اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است. این مسأله و در کنار آن وقت و انرژی که پرسنل صرف آموزش می کنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بیش از پیش نمایان می سازد. گرچه عوامل مختلفی در این میان دخیل هستند اما با توجه به دخالت مستقیم عامل انسانی یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در کلیه فرایندهای کاری سازمان، توجه به اثربخشی برنامه های آموزشی حائز اهمیت فراوان می باشد. حال با توجه به مطالب فوق برای ارزیابی برنامه های آموزشی در سازمان این سؤال مطرح است که آیا برنامه های آموزشی سازمان موجب رضایت فراگیران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای تحقیق:

این تحقیق درصدد است تا با تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی فعالیت های آموزش سازمان اقدام به تعیین ابعاد مختلف اثربخشی این سری از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جایگاه آموزش را در سازمان احیاء نماید و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.

هدف کلی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

 • مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
 • مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :

از این رو توجه به بهسازی منابع انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالی و اقتصادی، فرهنگ سازمانی، فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت یک هرم چهار وجهی درنظر بگیریم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پایه توسعه سایر جوانب توسعه سازمانی محسوب می شود. همانطور که در شکل نیز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسی توسعه نامیده می شود. همانطور که انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی چند جامعه هستند و توسعه کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه سازمانی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

گرایش :بازاریابی داخلی

عنوان : ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

مرور ادامه

گرایش : روزنامه نگاری

عنوان : بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

مرور ادامه