جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۷

منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند بارنی ( ۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، و سرمایه ای تقسیم کرده است.وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان- قسمت 14

– پول‌های سیاه، پول‌های حاصل از قاچاق كالا است، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معادلات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد، باعث پیدایش این پول می‌شود.– پول‌های خاكستری، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی پنهان ادامه مطلب…

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و …

تحقیقی تحت عنوان ” بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توانمند سازي كاركنان” توسط حرآبادي فراهاني در سال 1383 صورت گرفت. نتایج نشان داد که نتيجه گرفت ميان عوامل شناختي توانمند سازي و رسميت ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين ميان عوامل شناختي توانمند سازي و تمركز ارتباط معناداري وجود دارد. ادامه مطلب…

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و …

نگرش شغلیقصد ترک شغلیتلاش برای خدمات1-5) فرضیه های تحقیقبین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی ادامه مطلب…

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت …

لام و همكاران(2004)هلير و ديگران(2003)اندرسون و ليندستاد(1998) ارتباط بین كيفيت خدمات و ارزش ادراک شده لاي و همكاران(2009)هلير و ديگران(2003)اندرسون و ليندستاد(1998)لي بلانك و انگوين(1998) جمع بنديدر اين بخش از تحقيق به بررسي مفاهيم خدمات،‌ مشتري، ‌وفاداري و رضايت مشتري پرداختيم و مدل هاي وفاداري مشتري را بيان كرديم. همچنين ادامه مطلب…

مقاله – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …

در بنگاههاي توليدي ارزش دارايي هاي ثابت كمتر از 12 ميليون دلار سنگاپور و بنگاههاي خدماتي تعداد پرسنل كمتر از 100 نفر ميزان دارايي و تعداد كاركنان چين تايپه در بنگاههي توليدي سرمايه پرداخت شده كمتر از 40 ميليون و مجموع دارايي هاي كمتر از 120 ميليون و در موسسات ادامه مطلب…