تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان در بانک رفاه استان آذربایجان شرقی

  مرکز اسکو پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی عنوان: تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان در بانک رفاه استان آذربایجان شرقی     1-1.مقدمه در دنياي پيچيده امروز که سرعت پيشرفت ابداعات و نظريه پردازيهاي بشر بسيار زياد است و هر روزه سبکها، ادامه مطلب…

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت …

لام و همكاران(2004)هلير و ديگران(2003)اندرسون و ليندستاد(1998) ارتباط بین كيفيت خدمات و ارزش ادراک شده لاي و همكاران(2009)هلير و ديگران(2003)اندرسون و ليندستاد(1998)لي بلانك و انگوين(1998) جمع بنديدر اين بخش از تحقيق به بررسي مفاهيم خدمات،‌ مشتري، ‌وفاداري و رضايت مشتري پرداختيم و مدل هاي وفاداري مشتري را بيان كرديم. همچنين ادامه مطلب…

مقاله – شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …

در بنگاههاي توليدي ارزش دارايي هاي ثابت كمتر از 12 ميليون دلار سنگاپور و بنگاههاي خدماتي تعداد پرسنل كمتر از 100 نفر ميزان دارايي و تعداد كاركنان چين تايپه در بنگاههي توليدي سرمايه پرداخت شده كمتر از 40 ميليون و مجموع دارايي هاي كمتر از 120 ميليون و در موسسات ادامه مطلب…