پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: الگوریتم تکاملی جستجوگر یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع – صنایع موضوع: الگوریتم تکاملی جستجوگر، یک الگوریتم جدید برای مسائل...
ادامه مطلب

پایان نامه مقطع دکتری مهندسی صنایع: برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران دانشكده مهندسی صنایع عنوان: برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی...
ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه پردیس دانشگاهی گروه مهندسی صنایع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع عنوان: شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمانبندی و مسائل واقعی دنیای صنعت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع عنوان پایان نامه: کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمانبندی و مسائل واقعی دنیای صنعت برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب:...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-صنایع عنوان پایان‌نامه: مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشور های منتخب در …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی و اجتماعی موضوع: تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با بهره گرفتن از رویكرد برنامه‌ریزی …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی دانشكده مهندسی صنایع عنوان: بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با بهره...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع: بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه دانشکده مهندسی صنایع گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی پایان نامه كارشناسی‌ ارشد رشته صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی-اجتماعی عنوان:‌ بررسی...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع   مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی عنوان: انتخاب تامین کننده...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه صنعتی ارومیه پردیس دانشگاهی گروه مهندسی صنایع عنوان : تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت...
ادامه مطلب
بالا