پایان نامه بررسی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد :

در پانزدهم می ۱۹۴۸، هم زمان با اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل را در سازمان ملل مطرح کرد. وی با اشاره به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی و حق طبیعی مردم یهود برای تشکیل دولت، خواستار عضویت در سازمان ملل شده بود و در ۲۹ نوامبر همان سال، اسرائیل مجدداً بر درخواست خود تاکید کرد و در هفده دسامبر ۱۹۴۸ درخواست رژیم صهیونیستی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت که درخواست اسرائیل از سوی شورای امنیت رد شد.

در ماه مارس ۱۹۴۹، اسرائیل مجدداً درخواست عضویت خود را ارائه کرد و با مخالفت برخی نمایندگان در شورای امنیت مواجه شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان عضویت اسرائیل را طی قطعنامه ۲۷۳ به صورت مشروط به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اظهارات نماینده اسرائیل در کمیته سیاسی ویژه مجمع و با اشاره به پذیرش قطعنامه ۱۸۱ و ۱۹۴ در مورد تقسیم و بازگشت آوارگان، عضویت اسرائیل به تصویب رسیده است. باید گفت اولاً عضویت اسرائیل مشروط به اجرای دو قطعنامه فوق است و این دو قطعنامه هرگز از سوی اسرائیل جدا نشده و ثانیاً عضویت در سازمان ملل متحد به معنای مشروعیت رژیم تازه عضوشده نیست.

پس از آن رژیم صهیونیستی با توسل به انواع روش های غیر قانونی، تلاش کرد تا به عضویت سازمان ملل متحد درآید و سرانجام در یازدهم می ۱۹۴۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۳ خود با اکثریت ۳۷ رای مثبت، دوازده رای منفی و نه رای ممتنع عضویت این رژیم را در سازمان ملل پذیرفت و شش کشور عربی سوریه، مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن که مخالف عضویت بودند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. یکی از شرایط عضویت دولت ها در سازمان ملل متحد، پذیرش تعهدات منشور است که دولت اسرائیل بدون هیچ شرطی تعهدات منشور ملل متحد را پذیرفت و متعهد گردید که آنها را از زمان عضویت در سازمان ملل متحد رعایت نمایدکه پس از صدور تسلیم اعلامیه توسط دولت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل برای نخستین بار در جلسه دوم دسامبر ۱۹۴۸ شورای امنیت مطرح شد. شورای امنیت تقاضای عضویت را به « کمیته پذیرش اعضای جدید » واگذار کرد. کمیته مذکور اعلام نمود که «به دلیل نداشتن تمامی اطلاعات لازم، نمی تواند برخورد قاطعی در این مسئله داشته باشد ».

در فوریه ۱۹۴۹، تقاضای عضویت اسرائیل مجدداً مطرح شد. تقاضای مذکور در چهارم مارس ۱۹۴۹ در شورای امنیت بررسی شد، که پس از کسب حد نصاب در شورای امنیت، شورای مذکور بیانیه ۶۹ (۱۹۴۹) عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه می کند.

در مجمع عمومی، لبنان پیشنهاد می دهد که تا زمان موافقت اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی با نظارت سازمان ملل متحد، عضویت آن به تأخیر افتد، که این پشنهاد با مخالفت ۲۵ دولت عضو و موافقت ۱۹ دولت عضو رد می شود. شیلی با درج بند مشروطی، پس از ارائه گزارش نماینده اسرائیل در برابر کمیته ویژه سیاسی در خصوص حقوق آزادگان، به عضویت پذیرفته می شود.[۱]

قطعنامه پذیرش عضویت  اسرائیل پس از ارائه گزارش نماینده آن کشور نزد « کمیته ویژه سیاسی » و درج رعایت دو قطعنامه مهم (قطعنامه های ۱۸۱ و ۱۹۴ ) طی قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی دریازده می ۱۹۴۹ تصویب می شود.

مع الوصف، عضویت در سازمان ملل متحد به معنی مشروعیت تازه عضو شده نیست نه عضویت در سازمان ملل مشروعیت می آورد و نه عدم عضویت در سازمان ملل متحد یک دولت مشروع را از مشروعیت ساقط می کند. لذا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نمی تواند برای این رژیم مشروعیت به همراه آورد. ضمن آنکه عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یازدهم می ۱۹۴۹ هم چنان که صریحاً در قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی آمده است به صورت مشروع است و نماینده این رژیم درکمیته­سیاسی­انجام قطعنامه های مصوب درتاریخ ۲۹نوامبر۱۹۴۷و ده ویازده دسامبر ۱۹۴۸ را پذیرفته است.

در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این تعهد، رژیم صهیونیستی هم چنان از پذیرش و اجرای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و به ویژه ماده یازده آن در مورد بازگشت آوارگان خودداری می ورزد. هم چنان که علاوه بر سرزمین های قطعنامه ۱۸۱ سرزمین های دیگری از فلسطین و اعراب را در اشغال خود دارد، و در واقع می توان گفت این رژیم به تعهدات و شروطی که بر طبق قطعنامه ۲۷۳      مقدمه ای برای عضویتش در سازمان ملل بوده عمل نکرده است و لذا نه تنها عضویت در سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی برای دولتی به ارمغان بیاورد، بلکه خود عضویت نیز به جهت تخلف رژیم صهیونیستی از شروط پذیرش عضویت، ابقاء یا استمرار ماهیت عضویت را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

نتیجه‌گیری :

 1. بعد از جنگ جهانی اول حاکمیت چهار قرنی امپراتور عثمانی به پایان رسید و بر اساس توافقی که به توافق سایکس پیکو مرسوم شد ، ترکیه در جهان عربی به نفع کشورهای برنده این جنگ تقسیم شد، بدین ترتیب جغرافیای تازه ای با حضور مجموعه ای از کشورها ایجاد شد که عمر هر کدام از آنها هم به صفر رسیده است. بدین ترتیب کشورهای استعماری اروپایی موفق شدند به نام نمایندگی خود تعیین سرنوشت کشورهای جدید و ملت های آنها را بر اساس نقشه های برنامه ریزی شده خود در دست بگیرند و با ایجاد درگیریهای مرزی،مذهبی ودینی از این­اهرم ها برای تامین منافع خود در این کشورها استفاده کنند.
 2. جنگ جهانی اول نیز با صدوربیا نیه بالفور در سال ۱۹۱۷ به پایان رسید، این بیانیه خواستار تشکیل دولت یهودی در فلسطین شد و موضوع استعمار این منطقه با صدور قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی به پایان رسید و بدین ترتیب دولت یهودی با حمایت‌ها و تاییدهای کشورهای اروپایی و آمریکا در سال ۱۹۴۸ ایجاد شد، اما دولت فلسطینی و عربی هنوز هم به صورت کامل بوجود نیامده است. در سالهایی که بر تشکیل رژیم صهونیستی در قلب جهان عرب می گذرد تمامی تلاش های این رژیم بر تشویق مهاجران یهود برای یهودی تر کردن فلسطین بر اساس اسناد جعلی بوده است، تا از این طریق بهانه ای را برای جنایت انگلستان در پیمان بالفور و تقسیم فلسطین پیدا کند.
 3. نتیجه طبیعی تشکیل رژیم صهیونیستی چه بر پایه بالفور و چه در قطعنامه تقسیم فلسطین ، نابودی وجود مادی و معنوی ملت عربی در فلسطین بوده است. این قضیه بدون آنکه یک راه حل عادلانه برای آن پیدا شود در همان وضعیت باقی مانده است .
 4. رژیم صهیونیستی، یک رژیم غیرقانونی است چون در سرزمین فلسطین تشکیل شده و قطعنامه تقسیم نمی تواند سند قانونی برای تاسیس دولت یهودی در فلسطین و دستیابی رژیم به حق حاکمیت بر این سرزمین باشد.
 5. عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر مغایرت با ماده ۲۷ مبنی بر اینکه قطعنامه های مجمع دست کم باید با موافقت ۹ عضو از جمله هر پنج عضو دائم شورای امنیت صورت گیرد، باطل است چون انگلیس در آن زمان از رای دادن خودداری کرد.
 6. رژیم صهیونیستی از مولفه های یک کشور مندرج در قوانین بین المللی شامل ملت، منطقه جغرافیایی و حاکمیت بی بهره است.
 7. پذیرش مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد مغایر با اولین رای مشورتی دادگاه بین المللی در سال ۱۹۴۸ است که در آن اکثر قضات گفتند، آزادی رای دادن، باید در چارچوب شروط مندرج در ماده چهارم منشور ملل متحد انجام شود.

[۱].صفاتاج، مجید، دانشنامه فلسطین، اسرائیل در سازمان ملل متحد (عضویت)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫

تکه هایی از این پایان نامه :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطین

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

اعضای سازمان ملل به دو گروه تقسیم می شوند :یکی اعضای اصلی سازمان، کشورهایی هستند که اعلا میه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسیسکو شرکت و منشور را امضا وتصویب کرده بودند ،این گروه فقط می بایست منشور سازمان ملل را به تصویب مقاماتی که قوانین اساسی آنها معین کرده بود برسانند بدون اینکه حق تغییری در مواد آن داشته باشند واعضای جدید دولتهایی هستند که بعداٌ به عضویت سازمان ملل درآمدند و اهداف  منشور را پذ یرفتند. عضویت این دولتها باید به تصویب سازمان می رسید .طبق ماده ۴منشور ،دیوان بین المللی دادگستری شرایطی را برای این داوطلبان عضویت به شرح ذیل در نظر گرفته است :

۱-یک دولت مستقل باشد.

۲-صلح جو باشد.

۳-تعهدات اساسنامه را بپذیرد.

۴-قادر به انجام تعهدات باشد.

۵-آماده انجام ان تعهدات باشد..

لذا قبل از ورود به موضوع  اصلی بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زمینی که شامل تاسیس کشورها وانواع کشورها وشنا سایی وجانشینی کشورها میشود اشاره وسپس به تجزیه و تحلیل عضویت کشورها  می پردازیم.

گفتار اول : قلمرو سرزمینی

سرزمین یکی از عناصر تشکیل دهنده کشورها محسوب می شود. کشور در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بین الملل می گردد.در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیتهای آن به عهده حقوق بین الملل است.

نظام حقوقی کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقی و گاه به عنوان یک واقعیت تاریخی مرجع می‌داند آمیختهایی از قواعد متحد الشکل مبتنی بر اصل « برابری حاکمیت » کشور ها از یک سو و قواعد گوناگون و کم و بیش منطبق با اختلافات ناشی از ثروت، قدرت و نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها از سوی دیگر است. بنابراین، شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات بعدی است:

الف : تأسیس کشورها

ب : انواع کشورها

ج : شناسایی کشورها

د : جانشینی کشورها

۱-۱- تاسیس کشورها:

کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.

از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایم و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشور ها را دارد.

با این توصیف، کشور از عوامل کاملاً مباینی تشکیل یافته، زیرا از سویی جمعیت و سرزمین دو عنصر اجتماعی هستند و از سوی دیگر، قدرت عمومی یا سیاسی یک عنصر حقوقی است.

۱-۲- عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده کشور:

عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور عبارتند از :

۱ – جمعیت

۲ – سرزمین

۳ – حکومت

۴  – حاکمیت

۱-۲-۱ جمعیت :  

جمعیت گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام « تابعیت » با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت، و مذهب واحدی باشند . اصولاً معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، کاملاً نسبی است، اما در مجموع آن تعداد باید در حدی باشد که بتوان تأسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود.

با وجود این، امروز با ورود « کشور های کوچک » به صحنه بین الملل و حتی پذیرش عضویت آنها در سازمان ملل متحد، این نسبی گرایی نیز نادیده انگاشته شده است.

جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم‌بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند : یکی اعضای جامعه ملی، و دیگری آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی‌شوند. مفهوم عضو جامعه ملی، یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را سلب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملل، به رغم کسب تابیعت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی‌شود و حقوق و وظایفی که دارد، محدود است، ملت گروهی از افراد هستند که در سرزمین مشخصی سکونت داشته، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، آنان را به یکدیگر متصل می سازد.[۱]

افرادی که به طور دائم در یک سرزمین زندگی می کنند به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : ملت، اقلیت ها و خارجیان.

الف – ملت:[۲]

به گروهی اطلاق می‌گردد که براساس ولادت دارای رابطه، همبستگی با هم در جامعه ملی باشندو طبیعتاً به علت تبادل خدمات و زندگی اجتماعی به زبان واحدی تکلم کنند و دارای فرهنگ واحدی باشند، به عبارت دیگر ملت با داشتن ایده آل های مشترک، معنویات، روحیات، آداب و سنن، فرهنگ مشترک، وجدان و آگاهی و هدف مشترکی مشخص می‌گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد

سری دوم حقوق

 1. فایل های دانلودی: کار تحقیقی وکالت رشته حقوق
 2. دانلود پایان نامه:بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي
 3. تحقیق : توقيف اموال
 4. تحقیق : جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
 5. تحقیق : فورس ماژور (قوه قاهره) در اجراي قرارداد
 6. تحقیق : لوث در نظام حقوقی ایران
 7. تحقیق : بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها
 8. تحقیق : تاثير مستی ارادی بر مسئووليت كيفری
 9. تحقیق : بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دوره اسلامی
 10. تحقیق : چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران
 11. تحقیق : بررسی جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفری بين المللی
 12. تحقیق : بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
 13. تحقیق : مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني
 14. تحقیق : ماده22 قانون ثبت
 15. تحقیق : جـرم سيـاسـي
 16. تحقیق : حمايت از حقوق مالكيت معنوي
 17. تحقیق : دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي
 18. پایان نامه:شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
 19. تحقیق : مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي
 20. تحقیق :جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد
 21. تحقیق :مفهوم ديه (قصاص) در اسلام
 22. دانلود پایان نامه ارشد:رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
 23. دانلود پایان نامه:ظهر نويسي، مقررات و انواع آن
 24. پایان نامه:انواع بيمه
 25. دانلود پایان نامه ارشد:اجاره به شرط تملیک
 26. دانلود پایان نامه:احياء اراضي موات
 27. دانلود پایان نامه ارشد:اختلاس
 28. پایان نامه:آسیب شناسی عمومی
 29. دانلود پایان نامه ارشد:اقاله
 30. دانلود پایان نامه:تعريف بيمه
 31. پیان نامه ارشد: مفهوم اشتباه و انواع آن
 32. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی
 33. دانلود پایان نامه:بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی
 34. پایان نامه:تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد
 35. دانلود پایان نامه:تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه
 36. دانلود پایان نامه ارشد:تخفیف مجازات
 37. پایان نامه ارشد:تسبیت در قانون مجازات اسلامی سال 92
 38. دانلود پایان نامه ارشد:: تقسیم اموال به اعتبار اختصاص آنها
 39. دانلود پایان نامه:حقوق جزا
 40. پایان نامه:تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي
 41. دانلود پایان نامه ارشد:ديه متفاوت و كفاره متساوى
 42. دانلود پایان نامه:ربا
 43. پایان نامه ارشد:زن در اسلام از چه منزلت و حقوقي برخوردار است؟
 44. پایان نامه:سرقفلی در حقوق ایران
 45. دانلود پایان نامه ارشد:: شرط
 46. دانلود پایان نامه:ضمان معاوضى
 47. پایان نامه ارشد:قانون مجازات اسلامي ديات
 48. دانلود پایان نامه ارشد:کلاهبرداری رایانه ای
 49. دانلود پایان نامه:کودک آزاری و حمایت‌های کیفری
 50. پایان نامه ارشد:گزارش عملکرد دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری
 51. پایان نامه:بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي، حقوقي و تطبيقي
 52. دانلود پایان نامه ارشد:ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
 53. دانلود پایان نامه: مبانی مجازات های جایگزین حبس
 54. پایان نامه:مجموعه سياستهاي كلي و قوانين و مقررات مبارزه با مواد مخدر
 55. پایان نامه ارشد:منظور از «عدم نفوذ» در مواد 199 و 200 قانون مدني چيست؟
 56. دانلود پایان نامه:معاهدات
 57. پایان نامه ارشد:عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی
 58. پایان نامه:مراوده با جهانگردان غيرمسلمان
 59. پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان
 60. دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال
 61. پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل
 62. پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وكالت
 63. پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق
 64. پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
 65. پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس
 66. پایان نامه فرار دختران – 104 صفحه
 67. پایان نامه علل فرار نوجوانان از خانه
 68. پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری
 69. پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
 70. دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
 71. دانلود متن کامل پایان نامه اکراه
 72. پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
 73. پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق
 74. دانلود پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
 75. پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
 76. پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی
 77. تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه
 78. دانلود کار تحقیقی (پایان نامه) رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
 79. تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب
 80. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
 81. کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم
 82. پایان نامه نظام کیفری ایران باستان
 83. پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
 84. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 85. پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح
 86. پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره
 87. پایان نامه رشته حقوق درباره سند
 88. پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه
 89. پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی
 90. پایان نامه حقوق درباره غصب
 91. رشته حقوق : پایان نامه درباره جزای اسلامی
 92. پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان
 93. پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
 94. پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی
 95. بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه – پایان نامه حقوق
 96. پایان نامه مصادره اموال غير منقول
 97. پایان نامه اسناد حقوقی
 98. پایان نامه همايش ملي نقش زنان در توسعه پايدار
 99. پایان نامه تعلیق اجرای مجازات
 100. پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی
 101. پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی رشته حقوق
 102. پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی
 103. پایان نامه بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه
 104. پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
 105. دانلود متن کامل پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
 106. پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی
 107. پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
 108. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی
 109. پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران – رشته حقوق
 110. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء
 111. پایان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق – همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران
 112. دانلود متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی
 113. دانلود متن کامل پایان نامه استیفاء در قانون مدنی
 114. دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی
 115. پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
 116. پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر رشته حقوق
 117. پایان نامه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی رشته حقوق
 118. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان رشته حقوق
 119. پایان نامه كارشناسي ارشد نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت رشته حقوق
 120. پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته حقوق
 121. پایان نامه كارشناسي ارشد بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران
 122. پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران
 123. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
 124. پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و علوم سیاسی
 125. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق :بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک
 126. پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي درباره تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس
 127. پایان نامه کارشناسي ارشد علوم جزائي و جرم شناسي – جزاي نقدي در حقوق ايران
 128. پایان نامه هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنیت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي
 129. پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق
 130. دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 131. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود ا لاثر
 132. پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم
 133. دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق
 134. پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد
 135. دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
 136. پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 137. دانلود متن کامل پایان نامه درباره گمرک در ایران
 138. پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
 139. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : مسؤولیت مدنی دولت
 140. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی
 141. پایان نامه کارشناسی رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
 142. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
 143. پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد رشته حقوق
 144. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری…
 145. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
 146. پایان نامه رشته حقوق :مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه
 147. پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
 148. پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران
 149. دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
 150. دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها
 151. دانلود پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی
 152. دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت
 153. پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری
 154. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل
 155. دانلود پابان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها
 156. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع (قاچاق و عناصر آن)
 157. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
 158. پایان نامه رشته حقوق : احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
 159. پایان نامه رشته حقوق : اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران
 160. دانلود پایان نامه رشته حقوق : ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات
 161. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع استراتژي
 162. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استفتاآت قضايي
 163. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : اشتباهات ثبتی
 164. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
 165. پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
 166. دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰
 167. پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار
 168. دانلود پایان نامه رشته حقوق: بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
 169. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي حقوق شهروندي
 170. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات
 171. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بزهكاري زنان
 172. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بزهكاري و احساس امنيت
 173. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بزهکار و مسئولیت کیفری
 174. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بيع زماني
 175. دانلود پایان نامه با موضوع بيمه – رشته حقوق
 176. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پناهندگی
 177. پایان نامه ارشد رشته حقوق: پيش بيني ضرر در مسئوليت قراردادي و قهري
 178. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی
 179. پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : جرائم عليه تماميت جسماني
 180. پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع شرط خیار
 181. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی
 182. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي
 183. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفيف و تبديل مجازات
 184. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع كليات تعارض قوانين
 185. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي
 186. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقيم و جرم محال (جرم ناقص)
 187. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات
 188. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی
 189. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق و حقوق زن -نکاح – طلاق
 190. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بين الملل
 191. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق كودك
 192. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خروج صغير از حجر
 193. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف سند و انواع آن
 194. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاك
 195. پایان نامه رشته حقوق با موضوع غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن
 196. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فرار
 197. پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه تجارت
 198. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محكوميت هاي مالي
 199. پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی
 200. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواي قاهره و آفات ناگهاني
 201. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو
 202. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران
 203. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک
 204. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی
 205. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قبض در قرض
 206. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز
 207. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت
 208. دانلود پروژه رشته حقوق درباره گزارش کار وکالت
 209. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات كارآموزي وكالت
 210. دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع گزارشات كيفري وحقوقي
 211. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونيت پارلماني
 212. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
 213. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران
 214. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم
 215. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
 216. پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعيت حقوقي معاملات معارض
 217. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وكيل و قاضي
 218. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعريف وکالت و وکيل
 219. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
 220. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
 221. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع توارث مسلمان و کافر
 222. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت الکترونیک
 223. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت
 224. پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى
 225. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش تحقیق در حقوق
 226. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى
 227. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 228. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مدنی
 229. پایان نامه رشته حقوق باموضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
 230. متن کامل پایان نامه پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن
 231. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
 232. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول اساسی حقوق فضا
 233. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری
 234. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی
 235. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
 236. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی
 237. پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی
 238. پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
 239. دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع طلا‌ق (رجعی)
 240. پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی
 241. پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997
 242. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرور زمان در دعاوی کیفری
 243. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسائل و روشهای تعیین مقررات شرکتهای چند ملیتی
 244. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب
 245. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مشارکت تجارتی بین المللی
 246. پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟
 247. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي
 248. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی دیگر به قانون حاکم بر خارجیان مقیم ایران
 249. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی
 250. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استرداد مجرمین
 251. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اشغال در حقوق بین الملل
 252. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اصل 44 قانون اساسی
 253. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل
 254. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی
 255. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعسار از محکوم به
 256. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل
 257. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی
 258. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه
 259. پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران
 260. پابان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
 261. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط
 262. متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آئین استرداد مجرمین
 263. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی
 264. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه
 265. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری
 266. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر
 267. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
 268. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه
 269. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
 270. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
 271. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 272. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه
 273. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری
 274. دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
 275. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی
 276. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار
 277. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت
 278. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی
 279. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز
 280. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران
 281. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
 282. پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی
 283. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران
 284. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم
 285. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
 286. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار
 287. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
 288. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی
 289. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
 290. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای
 291. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس
 292. پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم شناسی زنا در حقوق
 293. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال
 294. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن
 295. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
 296. پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
 297. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
 298. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
 299. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی
 300. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس
 301. دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق زنان -نکاح – طلاق
 302. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت
 303. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات
 304. پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي
 305. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بين‏ الملل
 306. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
 307. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصيت‏ حقوقى سازمانهاى بين‏ المللى
 308. پایان نامه رشته حقوق با موضوع كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد
 309. پایان نامه رشته حقوق با موضوع منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
 310. دانلود پایان نامه رشته حقوق نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست
 311. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال
 312. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر
 313. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بیمار
 314. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی
 315. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع
 316. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا
 317. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ايران
 318. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث
 319. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت هاي تعاوني
 320. پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری
 321. دانلود کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حاکمیت قانون
 322. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
 323. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری
 324. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري در اسلام
 325. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کيفري کار
 326. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق كودكان
 327. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شيوه‌هاي رفتار مدني
 328. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین
 329. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت عليه زنان در ايران
 330. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خيانت جنگي در حقوق بين الملل
 331. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی
 332. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوي چک
 333. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ديات
 334. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي
 335. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات
 336. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
 337. متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجي ايران و آمريكا
 338. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا
 339. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی
 340. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی و چگونگی انتقال آن
 341. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنين
 342. پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
 343. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص
 344. پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت
 345. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب
 346. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
 347. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم
 348. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)
 349. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله
 350. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانين طلاق
 351. دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رويه قضايي
 352. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان
 353. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره
 354. پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
 355. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضي در پويه قضاوت
 356. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم
 357. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگي
 358. پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
 359. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت
 360. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه
 361. دانلود گزارش كارآموزي رشته حقوق درباره ی پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني
 362. دانلود متن کامل گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت
 363. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق كودكان
 364. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفي عسر و حرج
 365. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا
 366. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اجراي محكوميت هاي مالي
 367. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي
 368. پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال
 369. پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 370. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو
 371. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع
 372. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر
 373. پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
 374. پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي
 375. دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق باموضوع اعتبارات اسنادي
 376. پایان نامه رشته حقوق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه بین نوجوانان و جوانان
 377. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت
 378. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حريم خصوصي در رويه كميته حقوق بشر
 379. دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه
 380. دانلود متن کامل گزارشات كيفري رشته حقوق
 381. پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهي و جرم انگاري در حوزة جرائم
 382. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گناه و مجازات
 383. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
 384. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی
 385. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مباني مشروعيت مطلقه فقيه
 386. دانلود پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت
 387. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق
 388. پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون
 389. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي
 390. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد
 391. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت غاّر
 392. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني و ضمان
 393. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني
 394. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونيت قضايي قضات در حقوق فرانسه
 395. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
 396. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
 397. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران
 398. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسووليت کيفري در مطبوعات
 399. دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع مفهوم ابرا در حقوق انگلستان
 400. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری
 401. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ناســيوناليسـم
 402. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور
 403. دانلود پایان نامه جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي
 404. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرايي
 405. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
 406. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
 407. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي
 408. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع وقف
 409. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
 410. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی
 411. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسي جمهوري فنلاند
 412. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
 413. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
 414. دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
 415. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهي به جرم قاچاق مشروبات الكلي
 416. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب
 417. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي
 418. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن
 419. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای عمومی
 420. پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
 421. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك
 422. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بين اللل خصوصي
 423. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله
 424. پایان نامه رشته حقوق با موضوع احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي
 425. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی
 426. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اخلاق و حقوق پزشکی
 427. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
 428. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتداد
 429. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ارتشاء (رشوه)
 430. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني
 431. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري
 432. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري
 433. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ازدواج
 434. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت
 435. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانی
 436. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بين‌المللی پول
 437. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استراتژي
 438. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری
 439. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استفتاآت قضايي
 440. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استقلال، دموکراسي و حقوق بشر
 441. پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون احكام مدني
 442. دانلود پایان نامه رشته حقوق در مقطع کارشناسی با موضوع استيفاء
 443. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استيفاء در قانون مدني
 444. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اسناد هويتي
 445. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه از نظر حقوقي
 446. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در موضوع معامله
 447. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل
 448. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی
 449. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
 450. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي
 451. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معانی اصل صحت
 452. دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره سازمان ملل متحد
 453. دانلود پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی با موضوع اصول جديد استرداد مجرمين
 454. دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهاي قضايي
 455. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول و قوانین بیمه
 456. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏
 457. دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار
 458. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري
 459. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادي
 460. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اعتصابات كارگري
 461. پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
 462. دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه
 463. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ايران وتطبيق آن با فرانسه
 464. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامه ي دليل در حقوق کيفري
 465. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار
 466. پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت
 467. دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنيت ملي
 468. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنيت و ناامني سياست جنايي
 469. دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات رياست جمهوري
 470. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم
 471. پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدني ايران
 472. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اسلامی عقود
 473. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص
 474. دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی
 475. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف اقرار از دید فقهى‌ و حقوقى‌
 476. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اکراه در قتل
 477. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اكراه در عقود
 478. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اكراه و اجبار در حقوق
 479. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنيت اجتماعي
 480. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
 481. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع هدف اصلي نظام سياسي اسلام
 482. پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود
 483. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهداي جنين در پرتو فقه و حقوق
 484. دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع موانع تعقیب دعوای عمومی
 485. دانلود پروژه حقوق با موضوع ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي
 486. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقيح مصنوعى انسان
 487. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي
 488. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل
 489. دانلود پروژه حقوق با موضوع مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر
 490. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مفهوم حقوقی آزادی
 491. دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور
 492. پایان نامه رشته حقوق با موضوع آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور
 493. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده
 494. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع درباره آئين دادرسي مدني
 495. دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عراق در آیینه مطبوعات دنیا
 496. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
 497. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
 498. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران
 499. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حريم در فقه وحقوق مدنی
 500. مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی سیاست جنایی ایران در مورد بهره کشی جنسی
 501. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها
 502. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها
 503. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
 504. دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک
 505. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات
 506. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری دربارة سلاح های هسته ای
 507. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
 508. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق
 509. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
 510. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن
 511. دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع بررسی جرم سقط جنین
 512. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه حقوق ايران
 513. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري
 514. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
 515. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها
 516. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
 517. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران
 518. دانلود پروژه حقوق با موضوع بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك
 519. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بزهکار و مسئولیت کیفری
 520. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم از ديدگاه جرم شناسي
 521. دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)
 522. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیکاری
 523. دانلود پایان نامه درباره بیمه
 524. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم
 525. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
 526. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل فردی بزهکاری
 527. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران
 528. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم خاص عليه بورس
 529. دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعديل قرارداد
 530. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهي به مسائل پناهندگان در ايران
 531. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري
 532. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي آمريکا
 533. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخ تحولات قانون ارث زن
 534. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تأملي بر جرم زناي به عنف در حقوق انگلستان
 535. پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده
 536. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم عليه تماميت جسماني
 537. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان
 538. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل
 539. پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل در فلسطین
 540. پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر
 541. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل
 542. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی
 543. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران
 544. دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفيف و تبديل مجازات
 545. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده
 546. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تساوی حقوق زن و مرد در ایران
 547. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل
 548. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
 549. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاكره
 550. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف آدم ربایی از دیدگاه حقوقی
 551. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصرف عدوانی
 552. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع جرم از دیدگاه حقوقی
 553. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت
 554. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت با دیدگاه حقوقی
 555. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی
 556. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری
 557. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
 558. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران
 559. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جا یگاه و حدود قاعده درء
 560. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی حقوقی
 561. دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع جامعه شناسی سیاسی
 562. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
 563. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی و مشارکت نوجوان
 564. مقاله رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
 565. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای
 566. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
 567. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی
 568. دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع جرائم جنسی
 569. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم رایانه‌ای
 570. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
 571. پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
 572. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان بین المللی اکو
 573. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع اذن و آثار حقوقی آن
 574. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم مطبوعاتی
 575. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي
 576. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري
 577. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
 578. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم انگاری فرهنگ جوانی
 579. دانلود پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران
 580. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی
 581. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
 582. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی
 583. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط موجر و مستأجر
 584. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنبه های اخلاقی نام تجاری در افزایش اعتبار شرکت
 585. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع چک و سفته
 586. پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی
 587. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حفظ کاربری اراضی در ایران
 588. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق شفعه در حقوق مدنی ایران
 589. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
 590. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق از دریچه‌ی ایران باستان
 591. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین حقوق اداری
 592. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قرآن و حقوق انسان
 593. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر
 594. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشر و فقر مفرط
 595. پایان نامه تغییرات معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام (حقوق بین المللی)
 596. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
 597. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت داخلی
 598. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت و حقوق ایران
 599. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق حیوانات در فقه اسلامى
 600. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع اقتصاد و کاپیتالیسم
 601. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر ساختار سازمان ملل متحد
 602. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل
 603. دانلود کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وکالت بلاعزل
 604. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ضمن عقد
 605. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
 606. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع خیار شرط
 607. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى
 608. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری
 609. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع پسماندهای بیمارستانی
 610. پایان نامه رشته حقوق با موضوع دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن
 611. پایان نامه رشته حقوق با موضوع دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران
 612. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه دیه
 613. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
 614. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری
 615. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تشکیلات دیوان عدالت اداری
 616. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معرفی حقوق گرایی قانون اشغال
 617. پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان
 618. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
 619. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سورئالیسم
 620. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیا و جعل اسناد
 621. دانلود مقاله رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی
 622. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست خارجی با دید حقوقی
 623. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط عدم مسولیت در حقوق ایران
 624. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرکت ومعاونت درجرم
 625. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی
 626. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت
 627. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناخت حقوق بین الملل
 628. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شهادت در امور معنوی و کیفری
 629. پایان نامه رشته حقوق با موضوع شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
 630. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صدور بیمه های درمان
 631. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران
 632. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلح ابتدایى
 633. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صندوق بین‌المللی پول (IMF)
 634. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حوزه های قضازدائی مطروحه
 635. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع خدمات اجتماعی
 636. پایان نامه رشته حقوق با موضوع راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه
 637. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ربا در حقوق اجرایی ایران
 638. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ربا و شرایط تحقق آن
 639. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء
 640. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق و سهم زن از زندگی مشترک
 641. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی حواله
 642. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقه زنان و مسئله برابری
 643. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات و کرامت انسان
 644. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی ایالات متحده امریکا
 645. دانلود پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی
 646. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری
 647. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
 648. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون تجارت
 649. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون مربوط به حق حضانت
 650. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون برگزاری مناقصات
 651. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره
 652. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
 653. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل و خودکشی از منظر قانون ایران
 654. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران
 655. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه
 656. پایان نامه رشته حقوق با موضوع تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی
 657. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران
 658. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
 659. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی
 660. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
 661. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
 662. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه هیات منصفه در حقوق
 663. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری
 664. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
 665. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانين و مقررات و لزومات اجرایی آن
 666. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قولنامه و مبایعه نامه
 667. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه
 668. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران
 669. پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
 670. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
 671. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کاربری فضای تفریحی و باز
 672. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قانون جزایی اطفال
 673. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
 674. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اتانازی
 675. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌
 676. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قبض در قرض
 677. دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری در امور ثبتی
 678. دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
 679. دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
 680. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات
 681. دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی
 682. پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه
 683. پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى
 684. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مارکسیستی
 685. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
 686. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع
 687. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی وصیت
 688. دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی
 689. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
 690. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع (استصحاب ) حکومت یقین بر شک
 691. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف خانواده از دید حقوقی
 692. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات
 693. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق مدیریت محیط زیست
 694. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری
 695. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبنا و هدف حقوق
 696. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان
 697. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
 698. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف
 699. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجازات اعدام
 700. مقاله رشته حقوق :نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی
 701. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام
 702. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارث در بزهکاری
 703. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرز و محدودیت طلاق
 704. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف مفهوم مرور زمان
 705. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مساله نيروي هسته اي ايران
 706. پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
 707. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تجارت غیر قانونی در خاورمیانه
 708. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
 709. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی اطفال
 710. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت ظهر نویس در قانون چک
 711. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات
 712. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصالح مرسله و امکان حجیت آن
 713. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی
 714. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران
 715. پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
 716. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت اعمال حقوقی
 717. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اسناد تجاری
 718. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
 719. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت پارلمانی
 720. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبيقى ارث زن
 721. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان
 722. پایان نامه مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه
 723. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاونت در جرم
 724. پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی
 725. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشر
 726. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
 727. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها
 728. پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران
 729. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران
 730. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل
 731. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان
 732. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
 733. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
 734. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی
 735. پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
 736. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
 737. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نسل کشی چیست؟
 738. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)
 739. دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق : حقوقی کردن اخلاق
 740. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320
 741. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
 742. دانلود کتاب با موضوع اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان
 743. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای امنیت و امنیت جهانی
 744. پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
 745. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی
 746. دانلود پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع ضمان در فقه و قانون مدنی
 747. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل بزهکاری اطفال و نوجوانان
 748. دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل شکست اصلاح‌ طلبان

پایان نامه ارتباط چندگانه متغیرهای جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و ابراز وجود

۲-۲- مهارت ابراز وجود

ابراز وجود کردن، پروریی کردن نیست، حق دیگران را ضایع کردن نیست، پرخاشگری و زورگویی هم نیست بلکه عبارت است از: ابراز عقیده‌ها، احساسات، وافکار، به صورت شایسته به گونه‌ای که به هیچ کس بی احترامی روا نداریم وحق کسی را نیز ضایع نکنیم. به عنوان پایه آموزش مهارت‌های جرات ورزی و ابراز وجود باید این فرض را در ذهنتان داشته باشید که تمام انسان‌ها از حقوق یکسان و برابر برخودارند و باید ضمن حفظ ادب و رعایت حقوق دیگران، نظر خود را ابراز کنند و به حقوق خود دست یابند. (بهرامی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱- مداخلات روانشناختی (جرات ورزی)

ذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل می‌دهد روابط میان انسان‌ها است؛ روابط میان من وشما با آن‌ها که می‌شناسیم یا نمی‌شناسیم. از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعۀ جهانی. در روابط بین فرد، نوعی داد وستد روانی مستمر شکل می‌گیرد. در اداره ای به انتظار ورود به اتاق رئیس هستید. مدتی را صرف کرده‌اید تا نوبت شما شده است. یک نفر از راه می‌رسد و بامنشی رئیس احوالپرسی گرمی می‌کند و منشی او را به داخل اتاق رئیس راهنمایی می‌کند شما دلتان می‌خواهد اعتراض کنید و بگویید نوبت شماست و شما یک ساعت منتظر مانده‌اید اما همچنان ساکت می‌مانید. چرا؟ آیا جواب این سوال آن است که شما فردی هستید مبادی آداب یا آدمی هستید صبور؟ با شخصیت؟ موقر؟ بی قید؟ کدام یک؟ آیا این سکوت را به حساب مناعت طبع خود می‌گذارید یا برعکس، از این سکوت خود بیزارید ولی نمی‌دانید چه بکنید؟ ابراز وجود کردن یا جرات مندی یکی از خصیصه‌های مهم برای هر انسانی باشخصیت سالم است. لازم نیست و نباید نوبت دیگران را غصب کنید ولی قطعاً لازم است از نوبت خود دفاع کنید. اهمیت دادن به خود و افزایش اعتماد به نفس: اساس اهمیت دادن به خود یک آرزوست – آرزوی بهبود رفتارتان باخود؛ کاهش استرس زندگی‌تان؛ وتقویت شخصیتتان. ممکن است احساس کنید که این نیاز شدیدی است که از اعماق وجودتان برمی خیزد ممکن هم هست از گوش فرا دادن به آرزوهایتان و تصمیم به اهمیت دادن به خود، ترس داشته باشید؛ زیرا تبدیل آن به بخشی از زندگی‌تان مستلزم تغییر است. هنگامی که از آرزویتان در مورد اهمیت دادن به خود، واقف شدید، هرگز بازنگردید. در ابتدا انکار کننده سعی دردفن آن داشته باشد. آرزویتان باقی خواهد ماند و تا زمانی که به آن گوش ندهید، به سر و صداهای خود ادامه خواهد داد. بخشی از وجودتان (آن بخش معتبر وجودتان) می‌داند که اهمیت دادن به خود منفعت‌هایی فراتر از احساس سلامت؛ داشتن انرژی بیش تر؛ و دنبال کردن یک زندگی پر معنا دارد. هنگامی که به خود اهمیت بیش تری می دهیدوطبعاً طرز برخوردتان تغییر پیدا می‌کند، روابطتان بهبود می‌یابند وکم تر احساس تنهایی می‌کنید؛ در ضمن استرستان کاهش می‌یابد و مسائل پیش پا افتاده، کم تر خاطرتان را آزرده می‌کند. به علاوه در زندگی‌تان از وفور نعمت بهرمند خواهید شد.

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه رابطه ی هوش معنوی و ذهن آگاهی با حس خودمختاری بیماران سرطانی

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به بحث در مورد سرطان، هوش معنوی، ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن و ماهیت و خاستگاه آن‌ها و ارائه دیدگاه­های مختلف در این مورد پرداخته خواهد شد، سپس رویکرد­های مختلف در مورد امید به زندگی از دیدگاه روان‌شناسان موردبحث قرار خواهد گرفت. درنهایت به پژوهش‌هایی اشاره خواهد شد که ارتباط هر یک از این متغیرها را با بیماری سرطان موردبررسی قرار داده­اند.

 

۲-۲ بخش اول: سرطان

۲-۲-۱ تعریف سرطان

سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری‌ها است که در آن سلول‌های غیرطبیعی بدون کنترل تقسیم می‌شوند و می‌توانند به سایر بافت‌ها تهاجم کنند. سلول‌های سرطانی همچنین می‌توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند (جواهری، ۱۳۸۴). سرطان یک بیماری منفرد نیست، بلکه بسیاری از بیماری‌ها را شامل می‌شود. بیش از ۱۰۰ نوع متفاوت سرطان وجود دارد.

۲-۲-۲ منشأ سرطان

همه سرطان‌ها در سلول‌های واحد پایه‌ای بدن آغاز می‌شوند. بدن از انواع بسیاری از سلول‌ها ساخته‌شده است، این سلول‌‌ها به شیوه‌ای کنترل‌شده رشد می‌کنند و تقسیم می‌شوند تا سلول‌های بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه‌داشتن بدن لازم است. هنگامی‌که این سلول‌ها پیر یا آسیب‌دیده می‌شوند، می‌میرند و با سلول‌های جدید جایگزین می‌شوند؛ اما گاهی این فرآیند منظم به هم می‌خورد. ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش‌های رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد. هنگامی‌که این واقعه رخ می‌نهد، این سلول‌ها هنگامی‌که بایست بمیرند، نمی‌میرند و سلول‌های جدیدی تشکیل می‌شوند که بدن به آن‌ها نیازی ندارد. این سلول‌های اضافی ممکن است توده‌ای بافت را تشکیل دهند که تومور نامیده می‌شود. همه تومورها سرطانی نیستند؛ تومورها ممکن است خوش‌خیم یا بدخیم باشند. تومورهای خوش‌خیم سرطانی نیستند. آن‌ها را در اغلب موارد می‌توان برداشت، بدون اینکه عود کنند، سلول‌ها در تومورهای خوش‌خیم به سایر نقاط بدن منتشر نمی‌شوند. تومورهای بدخیم سرطانی هستند. سلول‌های این تومورها می‌توانند به بافت‌های مجاور تهاجم کنند و به سایر بخش‌های بدن گسترش یابند. این گسترش سرطان از یک بخش بدن به بخش دیگر «متاستاز» نامیده می‌شود. اغلب سرطان‌‌ها برحسب اندام یا نوع سلولی که از آن منشأ می‌گیرند نام‌گذاری می‌شوند. برای مثال سرطانی که از معده آغاز می‌شود، سرطان معده نامیده می‌شود (توکاتلی[۱]، ۲۰۰۵).

[۱] Tokatli

 متن کامل پایان نامه

پایان نامه بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا

عنوان

بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. آنچه ما در این رساله بدان می پردازیم شناخت حقوق معنوی کودکان و سپس بررسی آسیب های پیش روی این حقوق و در نهایت بیان رویکرد حقوقی قانونگذار ایران نسبت به این آسیب ها است.

کلمات کلیدی: حقوق معنوی کودک آسیب شناسی حقوق کودکان قوانین ایران

مقدمه

بیان مسأله

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند.  با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ، قوانین  جایگاهش کجاست!!!!  قوانین باید اجرا بشود نه اینکه مسکوت باشد.ایران باید الگوی رفتاری  برای سایر ملل باشد. رسا ترین الگوهای رفتاری را از دین مبین اسلام استخراج و به منصه سیاست گزاری های تقنینی بکشاند از یافته های سایر ملل بهترین بهره برداری را بکند مشاهده کردیم همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، فحشای کودکان در خانواده های بی سرپرست  یا تک سرپرست بیداد می کند چه کسی این کودکان را از نگاه هرزه آلود جوانی که به سن بلوغ رسیده و امکان ازدواج را هم ندارد مصون نگاه می دارد نمونه های هولناک را طی نوشتار بیان خواهم داشت تا نظاره گر تجاوزات آشکار به کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست باشیم. این ها جرایم سر بسته هستند! گزارش نمی شوند! علت  شیوعش چیست! آسیب  شناسی بشوند!!! بیکاری جوان امروزی؟ اوقات فرغت سازماندهی نشده جوانان؟ عدم توجه مساله ازدواج جوانان؟ عدم آموزش کنترل غرایز جنسی جوانان!! آموزش باید باشد! جوان امروز حقوق جنسیش نادیده گرفته شده! نادیده گرفته شده!!!!!!! کودکان در معرض خطر هستند!! کودکان امروز  مردان و زنان جامعه ی فردای ما هستند!! که از طغیان غرایز اطرافیان ضربه های هولناک می بینند. آسیب را بشناسیم!! علت یابی بشود!!  کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و…که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:

اولا: دولت آموزش بدهد  کدام خانواده صلاحیت دارا شدن فرزند را دارد! خانواده متزلزل امروز ما کودک به چه کارش می آید! اول آموزش در تمام ابعاد اخلاقی در خانواده لازم است ! خانواده منشاء قدرت ایران است نباید متزلزل بشود!  که این عدم آموزش  باعث می شود خانواده ها در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده بگیرد. ثانیا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله کارسخت برای  کودک، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و پیشگیری بهتر از درمان است!!

آموزش را در تمام سطوح تربیتی و بهداشتی  به خانوادها اعلام بدارید! قبل از ازدواج ! بعد از ازدواج!!! بعد از طلاق!!!

لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

پایان نامه نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده

پایان نامه بررسی نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده

دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی

نظر به اهمیت نظریه های حقوقی دانشمندان علم حقوق در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این نظریات در شکل گیری و تغییر و تحول قوانین و رویه های قضایی در حقوق داخلی و بین المللی ، در این مبحث به دکترین های حقوقی در این زمینه می پردازیم .

یکی از مهمترین منابع دریافت دکترین های حقوقی در زمینه جبران خسارت معنوی ، نظریات علمای حقوق فرانسه در این زمینه است . حقوقدانان فرانسه در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی اتفاق نظر ندارند . شاید فقدان نص صریح قانونی در قانون مدنی فرانسه در این زمینه ، منشأ این اختلاف بوده است .

از جمله حقوقدانانی که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی کرده اند می توان از لاکانتی نری ، ساوینی ، ماسن و بودری نام برد . ایشان در اثبات ادعای خود به دلایل علمی ، عملی و اخلاقی استناد کرده اند . بعضی از حقوقدانان این دلایل را تحت عناوین سه گانه دلایل نظری ، فنی و اخلاقی شمارش کرده اند[1] . در این قسمت به اختصار به توضیح هر یک از این دلایل می پردازیم و ابتدا دلیل نظری :

اولین دلیلی که منکرین امکان جبران مالی خسارتهای معنوی مطرح کرده اند عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول است . ساوینی در این زمینه می گوید : « دارایی معنوی از اموال فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می دهد قراردارد . ویژگی انسانیت ، حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است . سرمایه فطری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در ورای قوانین قرار دارند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد . »[2]

برخی در تبیین دلیل نظری منکرین نوشته اند : « چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست ، لذا پرداخت غرامت نمی تواند ضرر را از بین ببرد . » [3] بعضی نظر به عدم مماثلت بین ضرر و چیزی که برای جبران آن داده می شود ، جبران مالی آن را محال تلقی کرده اند چون به زعم این دسته از حقوقدانان با ایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیاندیده وارد نشده که با مال جبران شود و اصولاً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر غیرمالی نامیده اند . برخی نوشته اند : « خسارت معنوی را نمی توان با پول ارزیابی کرد حتی اگر در عوض مبلغی درد و رنج یا اندوه یا از بین رفتن زیبایی به زیاندیده پرداخت شود این مبلغ درد را مرتفع نمی سازد و حزن را از بین نمی برد و زیبایی از بین رفته را باز نمی گرداند . » بوردی و لاکانتی نری می گویند : « نقش اساسی ضرر و زیان این است که به دارایی زیاندیده به هر میزانی که کاهش یافته دوباره افزوده شود . در مورد زیان معنوی به دنبال چنین مقصدی نمی توان رفت زیرا نقصانی در دارایی متضرر از جهت کمیت حادث نشده است در صورت تحقق زیان معنوی ، از آنجایی که این نوع از زیان هیچ تأثیری بر پول ندارد اگرچه درد احساس شده بزرگ باشد و هر قدر که جنبه حیثیتی داشته باشد کاری برای جبران آن نمی توان کرد . »[4] برخی نیز گفته اند از آنجایی که موازنه واقعی بین خسارت معنوی و جبران مالی آن وجود ندارد هرگونه جبرانی موجب ظلم و اجحاف است زیرا ارزیابی مالی خسارت معنوی ممکن نیست و مال نیز رنج احساس شده را از بین نمی برد و شرف از بین رفته را بر نمی گرداند[5] .

ماسن در این زمینه می نویسد : هدف تأسیس قانون آن است که عامل خسارت را به پرداخت ضرر و زیان در حق مجنی علیه محکوم کند تا خسارت را محو و ناپدید کند و مجنی علیه را در حالت قبل از وقوع جرم قراردهد . در مورد خسارت صرفاً معنوی چگونه می توان به این هدف رسید ، با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه آیا می توان خسارت وارده را محو کرد ؟ آیا هزار یا صد فرانک لطمه به حیثیت ناشی از توهین زشت را که موجب لکه دارشدن آبروی مجنی علیه می شود جبران می کند ؟ آیا فلان مبلغ پول تألمی را که بر اثر مرگ فرزند به پدر او دست داده است ترمیم می کند ؟ آیا پول زخمی را که موجب تغییر قیافه و زشتی مجنی علیه گردیده برطرف می سازد ؟ محققاً ، نه . عمل زشتی که واقع شده است دیگر ترمیم آن امکان پذیر نیست و به هیچ وجه نمی توان آن را تدارک کرد و پول نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد . در این مسأله پول مطرح نیست ، پول نمی تواند برای درد باشد و روانشناس نمی تواند راه اقتصاد را طی کند .[6]

بنابر نظرات مطرح شده که بیشتر بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد ، جبران مالی خسارت معنوی غیرممکن است . به تعبیر دیگر ، از آنجایی که زیان معنوی فاقد جنبه مادی است ، قاضی نمی تواند میزان آن را دقیقاً تعیین کرده و خطاکار را به جبران آن محکوم کند . بنابراین ، او مجبور است میزان ضرر را با درجه تقصیر زیانکار مقایسه کند . بدیهی است خطا ، هرچه سنگین تر باشد ، حکم به خسارت نیز بیشتر می شود و در حقیقت مبلغ پرداختی به جای اینکه جبران ضرر باشد ، جریمه و کیفر است و این مطلبی است که با مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آن از مسئولیت کیفری سازگار نیست .

در توضیح دلیل فنی اینکه ، برخی از حقوقدانان اثبات خسارت معنوی را از جهت نفس وجود ضرر و تعیین حدود و وسعت آن غیرممکن دانسته اند و گفته اند : در فرض اثبات ، تعیین رقم آن عملاً میسر نخواهد بود[7] . بعضی دیگر بر انکار جبران خسارت معنوی به دلیل نظری و عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول استدلال کرده و نوشته اند : تعیین غرامت قاضی در مورد خسارت معنوی ، امر فوق العاده دقیق و مشکلی است . با عنایت به عدم وجود معیار دقیق ارزشیابی خسارت معنوی و معادل سازی آن به مال ، هر دادرسی عقیده و برداشت خویش را ملاک محاسبه قرار می دهد و در نتیجه دادگاهها احکام متفاوتی را صادر خواهند کرد که با وحدت رویه قضایی مغایرت دارد .[8]

از جمله دلایل مورد استدلال مخالفین امکان جبران خسارت معنوی ، دلیل اخلاقی است . بر اساس این دلیل ، پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مستلزم تنزل بخشیدن سرمایه های عاطفی و معنوی تا مرتبه نازل مادیات است . سرمایه های عاطفی و معنوی آدمی از درجه و رتبه ای برخوردار است که اصولاً هیچ سنخیتی با مادیات ندارد . بنابراین شرف ، اعتبار و عواطف متعالی انسانی در قلمرو ملاکهای ارزیابی مادی قرار نمی گیرند چه بسا ملاکهای ارزشهای اخلاقی با معیارهای مادی منافات دارد . از این رو ساوینی می گوید : « از نظر اخلاق بسیار زننده و زشت خواهد بود که با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه بهای درد و رنج او داده شود . »[9] میشل لوراسا در تبیین دلیل اخلاقی منکرین می نویسد : « از نظر اخلاقی زننده است کسی که مدعی است عواطف و احساساتش جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کند . »[10]عده ای از حقوقدانان جبران خسارت معنوی امری غیرمنطقی و منافی با قانون و ارزشهای عالی اخلاقی دانسته اند . اصولاً پذیرفته نیست که شخص شرف و اعتبار خویش را به منزله امور مادی قراردهد تا تجاوز و اقتدار دیگری به او امری سهل و ساده و قابل پذیرش تلقی شود .

هانس نیز در رساله خویش معتقد است مسأله از دو حال خارج نیست یا زیاندیده دارای ویژگی است که گرفتن مال را در ازای خسارت معنوی وارد شده به خویش ننگ و عار می شمرد در این صورت آن را نمی پذیرد یا مال را در مقابل تجاوز به شرف و حیثیت خویش می پذیرد که این با اخلاق منافات دارد .[11]

در یک جمع بندی ، استدلال کنندگان به دلیل اخلاقی یا منکر جبران مالی خسارت معنوی به صورت مطلق هستند یا جبران خسارت معنوی را در برخی از انواع یا موارد از آن نفی می کنند .

در این باره نظریه مختلط هم وجود دارد ، طبق این نظریه حقوقدانان بر حسب مورد یا نوع خسارت قائل به تفکیک شده اند . حقوقدانانی چون ابری ، رو ، می نیال ، اسمن ، دالوز ، تربوتین ، لابور ، مانژن از کشور فرانسه و ماتیاس و فن لیتز از آلمان از این نظریه پیروی کرده اند . بر اساس نظریه ابرو و رو چنانچه خسارت معنوی از جرم جزایی نشأت گرفته باشد آن خسارت قابل جبران است ولی خسارت معنوی که از جرم جزایی ناشی نشده باشد قابل جبران نیست . بر اساس نظریه می نیال ، اسمن و دالوز تنها جبران خسارت معنوی آن گروه از خسارتهای معنوی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد . پذیرش این نظریه به معنای عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی به صورت مستقل است . می نیال معتقد است شرف نیز مانند بقیه امور دیگر معتبر است چه بسا بتوان آن را ارزیابی مالی کرد ، وی می گوید : تاجری که به اعتبار او لطمه وارد شده است اعتماد تجاری خویش را از دست می دهد ، این خسارت معنوی از آنجایی که مقرون به یک خسارت مادی است می توان آن را ارزیابی به پول کرد ولی اگر به او فحاشی شود یا نسبت ناروا داده شود ، ضرر مالی وارد نشده است . لذا نمی توان آن را جبران کرد .[12] البته این نظریه پذیرفته نیست زیرا سرمایه های عاطفی و معنوی دارای اهمیت و ارزش مستقل از سرمایه های مادی هستند . بنابراین ، لطمه به سرمایه های معنوی نیز نیازمند جبران مستقل است .

فن لیتز از حقوقدانان آلمانی است که نظریه مختلط را ارائه می دهد . او معتقد است تنها منافعی که به طور قانونی حمایت شده باشند قابل جبران هستند . بر اساس این نظریه هر گونه لطمه ای که بر منافع و سرمایه های معنوی مورد حمایت قانون وارد شود جبران آن ضروری است . به طور طبیعی آن دسته از منافع و سرمایه هایی که قانون آنها را مورد حمایت قرارنداده باشد قابل جبران نیستند .

بسیاری از حقوقدانان ، استدلال مخالفین جبران مالی خسارت معنوی را چندان مستحکم نیافته اند ، لذا جبران زیان معنوی را در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه در آن تمام باشد ممکن و میسور دانسته اند . حقوقدانانی چون لارموبیه ، دمولبه ، مازو ، راتر ، سوردا ، لارنت ، دراویل ، هوک و گیود از جمله حقوقدانانی هستند که به این نظریه باور دارند . حقوقدانان دیگری نیز بر لزوم جبران خسارت معنوی تأکید کرده اند . که ذیلاً به نظرات برخی از آنها اشاره می کنیم .

لاگوست در تبیین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه می گوید : موارد مذکور نه تنها ناظر به منع جبران خسارت معنوی نیستند بلکه این مواد برای جبران وضع شده اند لذا نه تنها به محاکم حق اصرار حکم به جبران زیان معنوی می دهد بلکه محاکم را ملزم به حکم به جبران می کنند . تریبس معتقد است اگرچه در ماده 1382 ق . م . فرانسه جبران خسارت معنوی به صراحت پیش بینی نشده است ولی به صراحت نیز امکان جبران آن نفی نشده است لذا تفسیر موسع از زیان که شامل زیان معنوی نیز باشد با منعی روبرو نیست . استارک می گوید : جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نباشد بهتر از عدم جبران است . دیموگ در این زمینه می نویسد : جبران خسارت از ضرری که به عواطف و احساسات وارد می شود به معنای تقدیر و تعیین نقدی آن نیست بلکه بدین وسیله تنها بر حق جبران ضرر تأکید ورزیده ایم . در نهایت مازو از جانبداران اصلی نظریه امکان جبران خسارت معنوی ، معتقد است که دادن مبلغی پول به زیاندیده گاه تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را جبران می کند . چنانکه با آن پول ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند به پزشکی ماهر رجوع کند و وضع را به حالت پیشین درآورد . و هم او می گوید : درج حکم در جراید خواه به حکم محکمه و خواه از محل غرامت دریافتی از عامل زیان می تواند آثار توهین را محو کند و از بین ببرد .[13]

لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند ، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را از دست داده است به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او را فراهم آورد . البته از نظر انصاف ترمیم این خسارت لازم است . در تمدن پیشرفته ای مانند تمدن امروزی بسیار زشت است که بدون ترس از مسئولیت مدنی احساسات عالی و برجسته افراد را به بازی گیرند در حالی که کوچکترین آسیب به دارایی مادی موجب تدارک زیان باشد .

نتیجه آنکه ، اگرچه عدم امکان ارزشیابی دقیق خسارتهای معنوی با پول ، مسئله ای غیرقابل تردید است ولی این بدان معنی نیست که زیانکار خویشتن را در مقابل افعال زیانبار خویش مبری بپندارد بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که زیانکار در مقابل عمل زیانبار خویش مسئول باشد و زیان واردشده را جبران کند . البته دادرس باید با توجه به وضعیت و شرایط اختصاصی زیاندیده تلاش کند معادل زیان معنوی در اختیار زیاندیده قرارگیرد تا او بتواند آلام روحی خود را تسکین دهد و لطمه های وارده را ترمیم نماید .

نباید چنین پنداشت که هدف از جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیاندیده به حالت سابق است چون چنین هدفی در بیشتر خسارتهای معنوی دست نیافتنی است و در برخی از زیانهای مادی نیز ممکن نیست . چنانچه به یک نسخه خطی منحصر بفردی که ارزش مالی زیادی دارد خسارت وارد شود آیا پرداخت بهای آن می تواند این اثر نفیس و گرانبها را به حالت پیشین برگرداند ؟ بدون تردید پرداخت ما به ازای مالی ، آن را به حالت سابق بازنمی گرداند . مع الوصف نباید از نظر دورداشت که دریافت معادل آن به مالک آن امکان می دهد تا این اثر را به ماهرترین ترمیم کننده نسخه های خطی بسپارد تا او با چیره دستی خویش در حدود امکان در رفع نقص آن بکوشد .

به گمان می رسد ادله ارائه شده از ناحیه منکرین امکان جبران خسارت معنوی از استحکام و مبانی کافی برخوردار نیستند . چگونه می توان به بهانه عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و ما به ازای جبران آن ، جبران را غیرممکن پنداشت ؟ لزوم مماثلت بین ضرر ایجادشده و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد . دلیل فنی منکرین امکان جبران خسارت معنوی اگرچه تا حدودی صحیح به نظر می رسد یعنی قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبرو است . ولی این مشکلات غیرقابل رفع نیستند . دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیاندیده را مورد ملاحظه قرار دهد ، البته شخصیت زیانکار نباید از نظر دور نگه داشته شود . دادرس با بررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیاندیده و وجه تأثیرپذیری او از سبب ایجاد ضرر ، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و ما به ازای آن تعادل برقرار کند . البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر مؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است ولی نباید فراموش کرد که دشواری اجرای اصول بنیادی چون عدالت نباید موجب عدم اجرای آن اصول شود .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد:تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران

پایان نامه تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران

منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی

عنوان خسارت معنوی یک ترکیب وصفی است . در این ترکیب واژه خسارت با عنوان معنوی وصف شده است . بنابراین در لغت خسارت معنوی در مقابل خسارت مادی قرار می گیرد . و در قوانین و متون حقوقی تحت عناوینی چون « ضرر و زیان معنوی » و « ضرر معنوی » از آن نام برده شده است .[1]علیرغم اینکه دو واژه خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند ، از نظر اصطلاحی حقوقدانان تلاش کرده اند تا برای آن تعریفی منطقی و قابل قبول ارائه کنند . در کشورهایی که خسارت معنوی به عنوان یکی از اقسام خسارت پذیرفته شده است ، جز در موارد استثنایی ، از آن تعریفی به عمل نیامده است و در موارد محدودی هم که در برخی از قوانین به طور صریح از آن تعریف شده است ، این تعاریف تنها به بیان مصادیق پرداخته و تعریف جامعی از خسارت معنوی به دست نداده اند . در حقوق ایران نیز تعریف جامعی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و نویسندگان حقوقی کوشیده اند که به نحوی آن را تعریف کنند و هریک از دیدگاه خود تعریفی ارائه داده اند . اما به طور کلی می توان خسارت معنوی را این گونه تعریف کرد : « خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر متعلقات غیرمالی شخص و شخصیت او » و مواردی چون حیثیت و اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و احساسات و عواطف و از این قبیل را می توان از جمله مصادیق خسارت معنوی محسوب کرد . حال در این گفتار قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را مورد بررسی قرارداده و به منشأ اعتبار آن پرداخته و به دیدگاههای مختلف در این زمینه می پردازیم .

 

1 – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران

1 – 1 – 1 : در فقه

دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی در مفاهیم نظری مربوط به انسان شناسی و ارزشهای اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان توجه خاص نموده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی نموده است . آیه ها و روایت های متعدد و موارد بسیاری از سیره عملی بزرگان دین اسلام و ادله ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه ضمان ، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارده به آن است .

به عنوان نمونه امام زین العابدین علیه السلام در متن متعالی نیایشی خود چنین نیایش می کند : « پروردگارا هر بنده ای از بندگانت که از من عقوبت و شکنجه ای یافته یا از ناحیه من آزاری به او رسیده یا از من یا به وسیله من ستمی به او روی داده و حق او را از دست داده و دادخواهی از حقش را از بین برده باشم پس بر محمد و آل محمد درود فرست و او را از توانگری خود از من خشنود ساز و از جانب خویش حق او را بی کم و کاست عطا فرما . »[2]

خداوند در تعالیم دینی خویش به آدمیان ، بر شناسایی منزلتشان تأکید کرده است « یا ایهاالذین آمنوا علیکم انفسکم ؛ بنابراین او باید بر پاسداری از منزلت خویش اهتمام ورزد . »[3] انسان از آن جهت که کاملترین نوع و اشرف مخلوقات است باید از حرمت آن پاسداری شود . و شناسایی و حرمت و کرامت آدمی ایجاب می کند که حقوق و منافع معنوی نشأت گرفته از آن مورد حمایت قرار گیرد . مفاهیمی چون غیبت ، تهمت ، استهزاء و . . . از مفاهیمی هستند که مبین عنایت پاسداری از حرمت آدمی و مقابله با متجاوز سرمایه و حقوق معنوی انسان در دین اسلام است .

سخریه و استهزا نیز مانند غیبت و تهمت یکی از روشهای ایراد خسارت معنوی است که در متون دینی و اخلاقی مورد سرزنش قرار گرفته است . خداوند در قرآن کریم فرموده : « از یکدیگر عیب جویی نکنید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید . »[4]

از مباحث فوق الذکر نتیجه می گیریم هرگونه ایراد خسارت معنوی به انسان از منظر تعالیم اخلاقی دین مذموم و موجب سرزنش است . بنابراین لزوم رعایت حرمت اشخاص مهمترین آموزه تعالیم اخلاقی دین در زمینه اخلاق اجتماعی است و همین مطلب مؤید رعایت حرمت و حقوق معنوی انسانها است .

ضرر و زیان معنوی از دیدگاه فقها ‌در فقه امامیه به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته ؛ بلکه در بیان قواعد لاضرر ، تسبیب ، اکراه و نظایر آن به این امر اشاره شده است . صاحب « مختصر النافع » در مبحث اکراه به زنی اشاره می‌نماید که به عنف و اکراه با او آمیخته‌اند و 4 هزار درهم به او می‌دهند . مؤلف می‌گوید: « لمکابرته علی فرجها » ؛ از لحاظ این که به زور با وی درآمیخته‌اند و موجب تأثر و آزار شده‌اند . صــدمـه روحـی یـا روانـی نـیـز به‌تنهایی برای مطالبه خسارت مورد نظر قرار نگرفته ؛ اما نویسنده کتاب « وسائل الـشـیـعـه » در بـاب دیـه عقل ، راجع به قـضاوت حضرت علی (ع) چنین می‌گوید: « حضرت علی ( ع ) در مورد مردی که دیگری را با عصا مضروب نموده و موجب زوال شنوایی و بینایی و گویایی و عقل و قدرت تناسلی او شده بود ، به پرداخت 6 دیه در حق مصدوم حکم فرمودند . »[5] بدیهی است ورود صدمه به مغز و اعصاب که موجب از بین رفتن قوه عاقله می‌‌شود ، با صدمات روحی متفاوت است . از آنجا که ممکن است بر اثر صدمه‌ وارد شده ، دستگاه مغز و اعصاب ظاهراً سالم بماند ؛ اما فشارهای ناشی از آن صدمه شخص را به جنون کامل یا نقص عقل مبتلا نماید ، از این رو می‌توان برای تشخیص صدمات روحی از آن صدمه استفاده کرد . ماده 444 قانون مجازات اسلامی می‌گوید : « هر جنایتی که موجب زوال عقل شود ، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ، ارش دارد . » ایـن ماده تنها به زوال کامل عقل توجه ندارد ؛ ‌بـلـکـه نـقصان یا زوال نسبی آن را نیز مورد توجه قرار داده است . به عنوان مثال ، هرگاه بر اثر جنایتی که نسبت به فرزند زنی وارد شده آن زن دچار بیماری کـامـل یا نسبی روحی شود ، از نظر قانون مسئولیت مدنی وی می‌تواند مطالبه ضرر و زیان معنوی نماید و بعید نیست با توجه به اطلاق ماده 444 قانون مجازات اسلامی بتواند دیه کامل یا ارش نقصان عقل را نیز از جانی درخواست کند . روایات دیگری درخصوص دیه عقل در کتاب « وسائل الشیعه » آمده است که برای رعایت اختصار نقل نمی‌شود . صاحب « شرایع » می‌گوید : « نمی‌توان عقل را تجزیه و دیه نفس را بر آن تقسیم کرد. ‌ » علامه هم در کتاب « قواعد » گفته است: « مقدار نقصان عقل به این صورت است که می‌بینیم مجنی‌علیه چه مدت زمانی در حالت طبیعی و چه مدت زمانی در حالت غیرطبیعی به سر می‌‌برد . » بدین ترتیب از وضعیت روانی شخص می‌توان ارش صدمه وارد شده را معین کرد .

در سوره بقره ، آیه 233 آمده است : « . . . لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده . . . » : « نباید مادری به فرزند زیان برساند و همچنین پدری به فرزندش » در تفسیر این آیه گروهی گفته اند : این آیه پدران و مادران را از زیان رساندن به فرزندانشان باز داشته است و گروهی دیگر گفته اند : که این آیه هر یک از پدر و مادر را از زیان زدن به یکدیگر بواسطه فرزندانشان نهی کرده است که در هر دو صورت منظور نهی از زیان رساندن به دیگری است . در کشف الاسرار درباره این آیه می خوانیم ضرر و زیانی که در این آیه آمده و بر فرزند روا داشته می شود ، چه از سوی پدر باشد یا مادر ، دوری از مهر مادری است که بیگمان این ضرر غیرمالی از نوع زیان معنوی است[6] .

در آیه 6 از سوره طلاق آمده است : « . . . و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن . . . » : « با سختگیری بر آنان ( زنان مطلقه ) به آنها زیان نرسانید . » این آیه مردان را از اینکه در مدت عده از راههایی مانند خودداری از دادن هزینه زندگی به زنان مطلقه بر آنان سخت گرفته شود ، بازداشته که نه تنها نوعی نهی و منع از زیان رساندن است ، بلکه زیان یادشده از نوع سختی و تنگی و فشار بر زنان است که بیشتر به زیان معنوی تمایل دارد تا مادی[7] .

در آیه ای دیگر از سوره بقره آمده است : « و ما اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکو بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه . . . »[8] : « هرگاه زنان را طلاق دادید و عده ایشان به سر آمد ، یا از سر نیکی نگه داریدشان و یا با شایستگی وارهانید ؛ و آنها را از سر آزاررساندن بازمگیرید که بر آنها ستم کنید که هرکه چنین کند بر خویشتن ستم کرده است . . . » این آیه به مردان توصیه کرده است که بعد از طلاق دادن همسرانشان در مدت عده با آنها به نیکی رفتارکنند و حتی اگر می خواهند آنها را از سر خود واکنند چه خوب است که با رفتار و کردار خداپسندانه باشد تا شأن و منزلت زنان حفظ شود و چنانچه می خواهند به آنها رجوع کنند این رجوع در جهت سوء نیت و اذیت و آزار رساندن به آنها نباشد ؛ چرا که این آزار و اذیتی که از این باب به زنان مطلقه می رسد به هر انگیزه مالی یا غیرمالی که باشد ، زیانی معنوی است که این آیه به روشنی مردان تیره دل را از چنین رفتارهای ناشایستی بازداشته است .

مشهورترین روایت در این باره ، داستان پندآموز « سمره بن جندب » است . با این مضمون که ؛ « سمره بن جندب درخت خرمائی در باغ یکی از انصار داشت ، خانه آن مرد انصاری در محل ورودی باغ بود . او همواره به سوی درخت خویش از خانه انصاری می گذشت و اجازه نمی گرفت . مرد انصاری با او صحبت کرد که وقتی برای سرکشی درخت می رود اجازه بگیرد ولی سمره امتناع کرد ؛ به جهت امتناع او ، مرد انصاری نزد پیامبر شکایت برد و آن حضرت را از جریان مطلع نمود . پیامبر ( ص ) سمره را احضار کرد و از او خواست وقتی قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد . سمره امتناع ورزید ، چون پیامبر امتناع او را دید از او خواست تا درخت خویش را بفروشد و قیمت آن را تا توانست بالا برد ولی سمره نپذیرفت . پیامبر فرمود : در ازای آن درختی در بهشت بگیر ، سمره نپذیرفت . پیامبر فرمود : تو می خواهی ضرر بزنی در حالی که ضرر و ضرار بر مؤمن نیست . سپس پیامبر دستور دادند درخت را کندند و مقابل او انداختند . رسول خدا فرمود : برو و هر مکانی که خواستی آن را بکار . »[9]

با ذکر واقعه ای دیگر می توان بهتر به لزوم جبران خسارت معنوی در صدر اسلام پی برد ؛ « پس از فتح مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برای دعوت مسالمت آمیز مردم به اسلام ، نیروهایی را به اطراف مکه می فرستادند ؛ از جمله خالد بن ولید را با سپاهی به سوی قبیله بنی خزیمه فرستادند . وقتی خالد بر ایشان وارد شد ، آنان مسلح شدند ، خالد به آن ها گفت : مکه فتح شده و مردم آن ، اسلام آورده اند ، سلاح بر زمین گذارید . و آنها چنین کردند ، سپس خالد آن ها را قتل عام کرد. چون خبر این واقعه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رسید ، حضرت دست را بلند کردند و گفتند : « اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد » ; بارالها ، من از آنچه خالد انجام داد ، به سوی تو بیزاری می جویم . سپس علی علیه السلام را با مقداری مال برای رسیدگی و جبران خسارت های وارد شده به سوی بنی خزیمه فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت های مالی آنان را بپردازد و آنها را راضی کند . نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام حتی قیمت ظرف آب سگ هایشان را ، که آسیب دیده بود ، پرداخت و نیز در عوض این که زنهایشان ترسیده و یا کودکانشان آزرده شده بودند ، مبلغی به آنها دادند و بقیه مالی را که همراه داشتند برای این که از پیامبر اکرم ( ص ) راضی شوند ، به آنها پرداختند . »[10]

 

در حقوق اسلام پیش از سایر نظامهای حقوقی ، اصول کلی جبران خسارت تنظیم و تدوین شده و در چهره قاعده لاضرر ، اتلاف ، نفی عسر و حرج و مانند آن تجلی یافته است . در اینجا شمول بعضی از این قواعد نسبت به خسارت معنوی را به اختصار بررسی می کنیم .

قاعده لاضرر : اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر نسبت به زیان معنوی تردید به خویش راه نداده اند و استعمال آن را برای خسارت معنوی حقیقی دانسته اند . با این توجیه که ضرر از عناوین عرفیه است و اصولاً تطبیق آن بر زیان های معنوی نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان نسبت به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است[11] . در تفاوت لفظ ضرار و لفظ ضرر این نظر مطرح است که زیان اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت پذیرد صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن بکارگرفته شود . انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو ، بر زیان معنوی شمول لفضی قاعده را نسبت به امکان جبران خسارت معنوی فراهم می آورد . بنابراین نتیجه می گیریم که شمول قاعده بدون هیچگونه تردیدی خسارت معنوی را در بر می گیرد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

ادامه‌ی خواندن