پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۸

همچون سایر فعالیت های یادگیری ، در آموزش ارزش ها نیز مداومت و استمرار در تکرار و تمرین محتواهای ارزشی می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری و در نهایت تثبیت ارزش ها بر ضمیر فراگیران داشته باشد.۵-۳-۳-وحدت و یکپارچگی:محتوای برنامه درسی باید به گونه ای باشد که ، برداشت های ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۲

پ ) .آمادگی روانی و فکری : اینـان در مرحله ای هستندکه کمال انسان را در نیل به مـکارماخلاقی و روحانی می دانند و این توان فکری را می یابند که انسانیت صِرف خوردن و آشامیدن و لذت بردن و … نیست.ت ).آمادگی عاطفی وروانی: آنان در این سن آماده درک عشق ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۶

– سعیدی مقدم (۱۳۷۵) در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ساخت تربیتی و مذهبی خانواده با ارزش های اخلاقی و نوجوانان شهر تهران» بیان می‌دارد که:۱- پایبندی به ارزش های اخلاقی نوجوانان دختری که مادران مذهبی دارند بیشتر از نوجوانان دختری است که مادران غیر مذهبی دارند.۲- در مسئولیت ادامه مطلب…