پایان نامه ارشد:راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه دکتری : مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی …

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

گرایش :عمومی

عنوان : نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

گرایش : بین الملل

عنوان : مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

ادامه‌ی خواندن