پایان نامه بررسی مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

وجوه تمایز هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو

گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است. مسؤولیت‌ در لغت ‌به ‌معنای ‌ضمانت، ضمان ‌تعهد و مؤاخذه ‌می‌باشد. در حقوق مسؤولیت‌ ‌به...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران

مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

وجود ضرر هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد و اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند، مسئولیتی برای جبران نیز ایجاد نمی شود،...
ادامه مطلب

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

چکیده: مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد. با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از...
ادامه مطلب

پایان نامه مبانی و شرایط یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی

در حقوق ایران مقررات قانون مدنی مبنا و ریشه مطالبه خسارات وارده بر زیاندیده است ولی در مقررات این قانون هیچ اشاره ای به خسارات معنوی نگردیده است و سابقه قانونی جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات عمومی...
ادامه مطلب

پایان نامه وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه بررسی وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد. بند اول: وجوه تشابه قواعد اخلاقی آن قواعدی...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

گرایش :خصوصی عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌‌المللی بندر انزلی    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A گرایش : خصوصی   موضوع : مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین  استاد راهنما : دکتر...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

گرایش :بین المللی عنوان : مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین المللی   موضوع مسئولیت بین المللی دولت در...
ادامه مطلب
بالا