دانلود پایان نامه ارشد : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی …

گرایش :مدیریت مالی  عنوان : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ابهر دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" رشته مدیریت...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات …

گرایش :حقوق خصوصی عنوان : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت  در برات ، سفته و چک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A ) رشته حقوق خصوصی عنوان : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ،...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : ضمانت حسن انجام تعهد

گرایش :حقوق خصوصی عنوان :   ضمانت حسن انجام تعهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)  گرایش: حقوق خصوصی  عنوان: ضمانت حسن انجام تعهد  استاد راهنما: دکتر هدایت اله سلطانی نژاد  ...
ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی گروه حقوق عنوان پایان­ نامه: ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان) استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور:...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : قواعد ضمان بیت المال در پرداخت …

با عنوان :  قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان...
ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ضمانت در تعهدات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یــزد پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق خصوصی عنوان: ضمانت در تعهدات  استاد راهنما: دکتر حسن رحیم زاده میبدی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

با عنوان : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید....
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد حقوق : خیار شرط در عقد ضمان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A) گرایش حقوق خصوصی عنوان: خیار شرط در عقد ضمان استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری استاد مشاور:...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن استاد...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شیراز دانشكده حقوق و علوم سیاسی  پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل استاد راهنما : جناب آقای دكتر امینی تیر ماه 1391 برای...
ادامه مطلب
بالا