پایان نامه با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی مبنای فرض بی گناهی برخی حقوق دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی گناهی ذکر کرده اند.   و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده: تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن

پایان نامه مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن انواع مال انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات. با بررسی مصادیق اموال...
ادامه مطلب
بالا