مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- قسمت ۲۰

۲۵۲۶۰۵-۰۷۷۱ ۰ هتل سعدی ۱۱ بوشهر ۲۵۲۲۳۴۶-۰۷۷۱ ۱۲ هتل صدرا ۱۲ منبع : سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر ۱۳۹۲۳-۱۴ ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهراستان بوشهر با دارا بودن بخش زیادی از سواحل و آبهای خلیج فارس از قابلیت زیادی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه برخوردار ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۷

۲-۲-۶- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانیبا توجه به فرآیند تبدیل داده ها در درون سازمان به دانش (نمودار۲-۱ ) آن چیزی که حائز اهمیت است این است که ما بتوانیم با کاربردی کردن دانش، به خرد رسیده و با ایجاد ارزش افزوده از طریق دانش، برتری ادامه مطلب…

متن کامل – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۵

ایجاد دانش: ایجاد دانش عبارتست از فعالیتهایی که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش میشود (مجیدیان و دیگران، ۱۳۸۸).۱-۹- قلمرو پژوهشقلمرو موضوعی پژوهشقلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان می باشدقلمرو زمانی پژوهشاین تحقیق به مدت شش ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲

نمودار شماره (۲-۲). تئوری مدیریت دانش جامعه نگر ۴۷نمودار شماره (۲-۳). مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ۴۹نمودار شماره (۲-۴). مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش ۵۱نمودار (۲-۵). چرخه مدیریت دانش ۵۷نمودارشماره(۲-۶). رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمانی(لیائو و وو، ۲۰۱۰) ۶۴نمودار شماره (۴-۱). توزیع سابقه خدمت ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۴۲

در علم اخلاق از میانه روی و اعتدال در قوه شهویه به «عفت» تعبیر کرده اند با میانه روی قوه شهویه تحت کنترل انسان در می آید و به طور صحیح ارضاء می گردد.د) قوه وهمیه:«از حواس باطنی است و شأن آن ادراک معانی جزئیه متعلق به محسوسات است مانند: ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۸

در بررسی تبادل یا تقابل عقل ودین در تعیین و تشخیص ارزش ها و ضد ارزش ها به این نتیجه می رسیم که شارع مقدس، علاوه بر این که بر هر آن چه عقل سلیم و فطرت پاک انسان ها ارزش می داند واقف است وارزش های فطری وعقلانی را ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۰

«وای بر تو این را ه که رفته ای غلط است، او مکان را مکان قرار داد، بدون این که برای او مکانیباشد و چگونگی را چگونگی قرار داد ، بدون این که بـرای خود او چگونگی باشد ، پس خدا بهچگونگی و مکان گرفتن شناخته نشود و به هیچ ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۲۴

متربیان با سنین پایین که هـنوز آلـوده به رذایـل و صفات مذمـوم نمی‌باشند ، تزکـیه بسیـار آسـانمی‌باشد؛ اما در مورد متربیان با سنین بالاتر این کار نیاز به دقت و تأمل و صرف وقت بیشتری دارد. تصور تزکیه کامل در این مرحله امری دور از واقع است؛ اما واضح است ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۸

همچون سایر فعالیت های یادگیری ، در آموزش ارزش ها نیز مداومت و استمرار در تکرار و تمرین محتواهای ارزشی می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری و در نهایت تثبیت ارزش ها بر ضمیر فراگیران داشته باشد.۵-۳-۳-وحدت و یکپارچگی:محتوای برنامه درسی باید به گونه ای باشد که ، برداشت های ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۶

۵-۲-۲-اعتبار:یکی از مهم ترین ویژگی های یک محتوای آموزشی مناسب معتبر بودن آن بر اساس منابع می باشد بـاید مفاهیـم و اصولی که از نـظر علمی صحیح و معتبـر هستند انتخـاب شده و به طور مرتـباعتبار محتوا بررسی و بازبینی گردد (عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴).در زمینه ی آموزش ارزش ها نیز ادامه مطلب…