تحقیق دانشگاهی – مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان- قسمت 17

مطابق قانون اطلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی ‏به برخی از جرائم در صلاحیت محاکم کیفری استان است. شخصی که به‏عنوان ‏بزه‏دیده جرائم در صلاحیت این محاکم محسوب می‏شود در حین رسیدگی‏ بدوی به چنین جرائمی به‏عنوان شاکی و مدعی خصوصی محسوب می‏شود. اما در مرحله پژوهش‏خواهی ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان- قسمت 16

یکی از این روش‌ها شیاع است؛ شیاع، عبارت از شهادت‌هایی است مبتنی بر انتشار شایعه‏ای در افکار عمومی با فقدان هرگونه دلیلی مستقیم برای اثبات یک جرم.[50]مبانی اطلاعات جمع‌آوری شده، دقیقاً مشخص نیست، ولی وقتی استفاده از شهادت افراد نامعین و یا با تغییر هویت در مراجع قضایی به‌عنوان دلیل ادامه مطلب…