دانلود پایان نامه ارشد : طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد :تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

گرایش :معماری 

عنوان : تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد:تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،

عنوان : تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران»

عنوان :تاثیر عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران» 

ادامه‌ی خواندن