دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در …

گرایش :معماری  عنوان :  شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید دانشگاه آزاد اسلامی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری  عنوان : شناسایی معیار های طراحی مجموعه های...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

عنوان : بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری اسلامی عنوان پایان­نامه نظری: بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

گرایش :جغرافیای سیاسی عنوان : تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا    گرایش: جغرافیای...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا: راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی

گرایش برنامه ریزی شهری با عنوان : راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای...
ادامه مطلب

پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش …

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی عنوان: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهدر...
ادامه مطلب
بالا