بایگانی برچسب: s

روش درمان یا روش شجره نامه: بدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

« چه عواملی  درانحرافات  اجتماعی  موثراست » عوامل جسمانی : یکی از افراد ی که روی عوامل جسمانی کارکرده است بنام سزارلچرورو است که روی زندانیها بررسی انجام داده  که چه عواملی  جسمانی باعث زندانی  آنها شده است  عواملی مشترک  … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اهمیت مددکاری فردی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

کارهایی که باید درمصاحبه انجام دهیم . 1- مکان مناسب برای گفتگو امن باشد کسی رفت و آمد نکند . دمای مناسب، محل نور مناسب ، رنگ اتاق آرامش بخش، وصدا بیرون درز نکند فضاساده باشد،شلوغ نباشد،زدن یک پوسترآرامش بخش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پیشگفتار : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری

تقدیم به: تمامی مددکاران اجتماعی و زحمت کش در بنیاد شهید و امور ایثارگران  مددکارانی که همیشه برای مددرسانی و کمک به همنوعان خود از هیچ کاری کوتاهی نکرده و در همه عرصه های زندگی با مددجویان نهایت سعی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نتایج حاصل: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60ص

  نتایج حاصل از یافته های تحلیلی نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون کاران کمتر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نتایج و پیشنهادات: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60ص

  جدول 48-2 : خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان F R ضرایب b متغیرهای وارد شده به معادله متغیرهای وارده شده به معادله رگرسیون مراحل **42/11 10/0 033/4 x7 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

روش تحقیق: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60ص

چکیــده بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اصول و مبانی پیشگیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص

اصول و مبانی پیشگیری : سه رویکرد اصلی در اعتیاد : مبارزه با عرضه ـ درمان ـ پیشگیری اولین گام برای ارزیابی نیازها تحلیل موقعیت ها؛ به معنی این که فرهنگ، تحصیلات، شرایط اقتصادی و اجتماعی، سن، لهجه، آداب و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص

  مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ ـ عوامل اجتماعی ـ (پایگاه اجتماعی ) را به عنوان یک کل ثابت در نظر می‌گیریم. که بر حسب جنسیت ـ‌سن و سال ـ طبقات اجتماعی ـ وضعیت خانوادگی. مجرد بودن و متاهل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقدمه :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص

مقدمه :‌ نظریات متخصصان درباره اعتیاد :‌ پرسشهای زیادی درباره اعتیاد در جامعه مطرح می‌شود هر یک از متخصصان، کارشناسان و مردم جامعه از زاویه‌ای خاص بر مسئله نگاه می‌کند و متناسب با دیدگاه خود راه حل‌هایی را عرضه می‌کنند. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بحث و نتیجه گیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: علل گرایش جوانان به اعتیاد 70ص

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری : از بررسی نتایج آماری می‌توان نتیجه گرفت که : اغلب نمونه ها (63درصد)دارای جنسیت مذکر می‌باشند. (جدول و نمودار 1) وضعیت تأهل بطور تقریباً متعادلی در 2 سطح … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تز و پایان نامه, مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: