دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

گرایش :طراحی صنعتی 

عنوان : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

ادامه‌ی خواندن

دانلود پایان نامه ارشد:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی …

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

ادامه‌ی خواندن

پایان نامه ارشد:راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

ادامه‌ی خواندن