مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- …

در این استان در مقابل هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک ساله برابر ۱۰۵ و در بین بزرگسالان (۶۵ساله و بیشتر) برابر ۱۰۷ بوده است.ج : وضع زناشوییدر مهر ماه ۱۳۶۵ ش در بین جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۷

ارزش ها را از ضد ارزش ها باز شناسد هر چند که آن ها در هزاران لایه پنهان باشند و هر چند کهبا هزاران رنگ چهره عوض کرده باشند.در همه ادوار تاریخ هر روزه شاهد هزاران ضد ارزشی بوده و هستیم که با نهایت زیرکی و مهارت در میان هزاران ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۴

هنگامی که ابراهیم به نمرود گفت: خدای من کسی است که زنده می کند، می میراند و نمرود در جواب گفت: من نیز چنین کنم و فوراً یک نفر زندانی را کشت و دیگری را آزاد کرد. حضرت ابراهیم می توانست بگوید که این استدلال صحیح نیست و مراد از ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۰

«وای بر تو این را ه که رفته ای غلط است، او مکان را مکان قرار داد، بدون این که برای او مکانیباشد و چگونگی را چگونگی قرار داد ، بدون این که بـرای خود او چگونگی باشد ، پس خدا بهچگونگی و مکان گرفتن شناخته نشود و به هیچ ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۲۸

ناپسند و مطرود می باشد ؛لذا تقلید بایستی آگاهانه و منطقی باشد.در این روش جنبه ی مثبت تقلید که به معنای الگو دهی می باشد مد نظر است.این روش برگرفته از نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی « بندورا » می باشد. از نظر « بندورا » بخش وسیعی از یادگیری ادامه مطلب…

روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۲

پ ) .آمادگی روانی و فکری : اینـان در مرحله ای هستندکه کمال انسان را در نیل به مـکارماخلاقی و روحانی می دانند و این توان فکری را می یابند که انسانیت صِرف خوردن و آشامیدن و لذت بردن و … نیست.ت ).آمادگی عاطفی وروانی: آنان در این سن آماده درک عشق ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۸

و در سنین بالا نیز از این جهت که متربیان دارای پیش‌زمینه‌های اکتسابی از ارزش ها می‌باشند، درهنگام یادگیری و در هنگام ارائه مباحث از سوی مربی، ممکن است تضادی میان آموخته‌های خود با آنچه مربی می‌گوید بیابند، در نتیجه میان آن‌ها چالش ایجاد شده و نسبت به مربی جبهه‌گیری ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۶

– سعیدی مقدم (۱۳۷۵) در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ساخت تربیتی و مذهبی خانواده با ارزش های اخلاقی و نوجوانان شهر تهران» بیان می‌دارد که:۱- پایبندی به ارزش های اخلاقی نوجوانان دختری که مادران مذهبی دارند بیشتر از نوجوانان دختری است که مادران غیر مذهبی دارند.۲- در مسئولیت ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳

در تعریف ارزش ها گفته می‌شود: باورهای ریشه‌داری که افراد گروه، هنگام روبرو شدن با پرسش درباره خوبی‌ها و بدی‌ها و امور مطلوب به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائیکه ارزش ها از لحاظ ریشه و منشاء پیدایش متفاوتند، این باورها گاه در اعتباریات صرف که مبتنی بر ذوق و سلایق ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

جدول 3-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس سال تحصيلي 57جدول 4-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده 58جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 59جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 60جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات اميد ادامه مطلب…