فایل – بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 28

2-4-1-1-2- “بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني …

صالح مهرداد در اسفندماه سال 90 روي چند قلم از داروهاي مورد استفاده ي بيماران تحت شيمي درماني از لحاظ قيمت داروخانه، قيمت مبنا براي بيمه و سهم پرداخت از جيب بيماران بررسي هایی انجام داد که نتايج زير مربوط يك نمونه از اين داروهاست که در درمان سرطان سینه ادامه مطلب…