پایان نامه حقوق خصوصی :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها: الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها در مقابل طرفداران ادغام شرکتها دیدگاه دیگری معاملات مذکوررا عامل نابودی ثروت صاحبان سهام شرکت خریداری میدانند. مخالفان ادعا...
ادامه مطلب

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح -پایان نامه ارشد حقوق خصوصی –

واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)   عنوان: اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح تکه ای از متن : گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج شروط در ضمن عقد عموما جایگاه مهمی را در عقد بخود...
ادامه مطلب

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده معاملات دولتی از نظر...
ادامه مطلب

پایان نامه شناخت تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران

مفهوم نظریه ظاهر از آنچه گفته شد می توان با موضوع تحقیق پی برد،ظاهر و تأثیر آن در حقوق و روابط حقوقی چیست؟ اشخاص که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت های ظاهری هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا...
ادامه مطلب

پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان   دانشکده حقوق موضوع: تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران   استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد دمرچیلی   استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حسین سادات حسینی   زمستان 92-1391 مقدمه نقاش چیره دست بر روی...
ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران

 مفهوم نظریه ظاهر از آنچه گفته شد مي توان با موضوع تحقيق پي برد،ظاهر و تأثير آن در حقوق و روابط حقوقي چيست؟ اشخاص كه در روابط خود، ناگزير از اعتماد به ظاهر و وضعيت هاي ظاهري هستند، چگونه از حمايت حقوق برخوردار مي شوند و...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : ضمانت حسن انجام تعهد

گرایش :حقوق خصوصی عنوان :   ضمانت حسن انجام تعهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)  گرایش: حقوق خصوصی  عنوان: ضمانت حسن انجام تعهد  استاد راهنما: دکتر هدایت اله سلطانی نژاد  ...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق خصوصی عنوان: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر استاد راهنما: جناب آقای دکتر جمشید شریفیان برای رعایت حریم...
ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشکده حقوق پایان نامه برای دفاع درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی (M.A.) عنوان: دلالی در نظام حقوقی ایران استاد راهنما: دکتر سید محمد طباطبایی‌نژاد برای رعایت حریم خصوصی نام...
ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M. A) رشته حقوق گرایش: حقوق خصوصی موضوع: مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی استاد راهنما: دكتر محمد علی حیدری استاد...
ادامه مطلب
بالا