دسترسی به منابع مقالات : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۱۵

کوپتا و گویندراجان[۴۳] (۲۰۰۰) فرهنگ سازمانی را بیش از هر عامل دیگری برای موفقیت مدیریت دانش کلیدی می دانند. به اعتقاد ایشان ایجاد فرهنگ موثری که در درون آن فرهنگ افراد در سازمان عمل می کنند، یک الزام بسیار مهم برای مدیریت دانش موثر می باشد. طبق گفته مارتین (۲۰۰۰) کلید ادامه مطلب…

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و …

توانمندسازی می تواند در سه محور عمده ذیل ظاهر شود. توانمندسازی فردی: به کارکنان به نسبت مسئولیتها باید اختیارات کافی داده شود؛ توانمندسازی گروهی: برای حل مشکلات، بهبود فرایند یا مواجه با چالشها گروههای موقت توانمند به وجود می آیند؛ برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir ادامه مطلب…

مقاله – نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد …

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشد.قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال 1393 می باشد.فصل دومادبیات تحقیق2-1)مقدمه:نيروي انساني بخش عمده اي از زندگي خود را در محيط سازماني ميگذرانند، طبيعي است كه توجه و آگاهي به ابعاد ادامه مطلب…