دانلود پایان نامه ارشد: تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

عنوان :  تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا دانشگاه آزاد اسلامی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق  عنوان :  تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  گرایش: بین الملل  ...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک …

گرایش : بازرگانی داخلی عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی   دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی     پایان نامه برای دریافت...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

گرایش :بازاریابی بین الملل عنوان : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر نام دانشکده: دانشگاه ارشاد دماوند                     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع …

گرایش :بازرگانی داخلی عنوان : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا (مطالعه موردیسازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان) دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد تهران مرکزی...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرك جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

گرایش :حقوق بین الملل عنوان : تعامل سازمان گمرك  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز دانشكده حقوق پایان نامه برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حقوق بین الملل...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

عنوان : توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق عنوان : توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق عنوان : تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

گرایش : بین الملل عنوان : موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت دانشگاه آزاد اسلامی «واحد دامغان» دانشکده حقوق بین ­الملل   پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته حقوق بین­الملل (M.A) عنوان: موارد افتراق حقوق بشر با سازمان...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

عنوان : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق عنوان : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه...
ادامه مطلب
بالا