مقاله دانشگاهی – مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان- قسمت 14

– پول‌های سیاه، پول‌های حاصل از قاچاق كالا است، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معادلات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت می‌گیرد، باعث پیدایش این پول می‌شود.– پول‌های خاكستری، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی پنهان ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان- قسمت 17

مطابق قانون اطلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 رسیدگی ‏به برخی از جرائم در صلاحیت محاکم کیفری استان است. شخصی که به‏عنوان ‏بزه‏دیده جرائم در صلاحیت این محاکم محسوب می‏شود در حین رسیدگی‏ بدوی به چنین جرائمی به‏عنوان شاکی و مدعی خصوصی محسوب می‏شود. اما در مرحله پژوهش‏خواهی ادامه مطلب…