روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۳۳

با تذکرِ سازنده، کودکان و نوجوانان به خطاهای خود آگاه شده و وادار می گردند که در برابر یک مساله یا رفتار نامناسب، روشی معقول را در پیش گیرند و دست از رفتار ناهنجار خود بردارند.مربی باید بداند که هدف از تذکر، هدایت و احیاء شخصیت متربیان است، نه انتقام ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۱۸

همچون سایر فعالیت های یادگیری ، در آموزش ارزش ها نیز مداومت و استمرار در تکرار و تمرین محتواهای ارزشی می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری و در نهایت تثبیت ارزش ها بر ضمیر فراگیران داشته باشد.۵-۳-۳-وحدت و یکپارچگی:محتوای برنامه درسی باید به گونه ای باشد که ، برداشت های ادامه مطلب…

پژوهش – روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۶

– سعیدی مقدم (۱۳۷۵) در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ساخت تربیتی و مذهبی خانواده با ارزش های اخلاقی و نوجوانان شهر تهران» بیان می‌دارد که:۱- پایبندی به ارزش های اخلاقی نوجوانان دختری که مادران مذهبی دارند بیشتر از نوجوانان دختری است که مادران غیر مذهبی دارند.۲- در مسئولیت ادامه مطلب…