دانلود پایان نامه:بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس …

عنوان : بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری   بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان …

عنوان : بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته علوم تربیتی  (گرایش برنامه...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

گرایش :خصوصی عنوان : تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایلام   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق«M.A» گرایش: خصوصی عنوان: تحولات قانون...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

عنوان : تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دانشکده علوم اجتماعی گروه روان شناسی   پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد   عنوان: تهیّه و هنجاریابی آزمون...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه :ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت …

گرایش :عمومی عنوان : ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی- گروه روان...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب …

گرایش : بازاریابی عنوان : بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی قشم واحد بین الملل   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) …

گرایش : بالینی عنوان : رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکزTC  به کمک آزمون TCI دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود دانشکده علوم انسانی ، گروه...
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رشته صنایع: کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای …

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی صنایع پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – گرایش صنایع عنوان پایان نامه: کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور...
ادامه مطلب
بالا