منبع پایان نامه درباره دارایی ها، قیمت گذاری، بازده دارایی، بازده سهام

که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده، به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به بیان دیگر، دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی قیمت گذاری می شوند. بنابراین، قیمت ها زمانی که ظهور پیدا می … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه تعیین هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان

فرضیه های تحقیق: فرضیه اول: با افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه هموار سازی سود با بازده سهام قویتر می شود. فرضیه دوم:پایداری سود در شرکت هایی که در گذشته بیشتر اقدام به هموار سازی سودکرده اند تحت شرایط عدم اطمینان … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه میزان هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان

۱مقدمه تأکید بیش از حد بر سود حسابداری، بیانگر این نکته است که بازار آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان توجه زیادی دارد. سود به عنولن نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری که همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی … ادامه‌ی خواندن

سمینار قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختارشده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت عنوان: قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختارشده برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه آسیب شناسی نظام قیمت گذاری خطوط هوایی ایران با توجه به تجربیات جهانی

مقدمه کسب وکار یک بازی شرطی است. Branderburger می گوید که لازمه موفقیت کسب و کار در درست بازی کردن نهفته است.در ساختار از زمانی که قیمت پایین بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد، در بازار ایرلاین های ارزان … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

چکیده: در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل

چکیده: در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولیدی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه می شود وکرایه حمل و نقل … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری گروه حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری موضوع : بررسی ارتباط قیمت های مبادلاتی سهام با روش های متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری  عنوان: مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل … ادامه‌ی خواندن