km، ,، Distance، km)، epicenter:

نمي‌گيرد. هرکسي که به رُک‌وراستيِ علي کريمي باشد، لزوما مورداقبال عمومي قرار نمي‌گيرد.
هرگز نبايد زندگي خود را صرفا بر پايه‌ي برنامه‌اي برنامه ريزي کنيم که براي ديگري موفقيت‌آميز بوده است. بايد تلاش کنيم تا خودمان، نقاط قوت و ضعف‌مان و آنچه را خوشحال‌مان مي‌کند، بهتر بشناسيم.
?. سوگيري لنگر

تعيين لنگر در مذاکرات استفاده مي‌شود؛ چون ارزش يک پيشنهاد به‌شدت تحت‌تأثير نخستين عدد مناسب يا همان لنگري است که سنگ‌بناي مذاکره را مي‌گذارد.
تحقيقات نشان مي‌دهد وقتي فروشنده نخستين پيشنهاد را مطرح مي‌کند، قيمت نهايي معمولا بالاتر از وقتي خواهد شد که خريدار نخستين پيشنهاد قيمت را ارائه مي‌دهد. نخستين پيشنهاد خريدار معمولا کم است و اين باعث مي‌شود لنگر پايين‌تر قرار بگيرد؛ مثلا اگر من پيشنهاد ??ميليون تومان براي خريد خودروي دست دوم شما بدهم، اين پيشنهادِ نخست، لنگر محسوب مي‌شود. حالا چه از اين پيشنهاد خوش‌تان بيايد و چه نيايد، اين مي‌شود نقطه‌ي شروع ذهني، حتي اگر پيشنهاد نخست خودتان که در ذهن داشته‌ايد، ??ميليون تومان بوده باشد.
در مذاکرات، لنگر مهم است.
لنگرها در جاهاي ديگر هم اهميت دارند. تصور کنيد به فروشگاه رفته‌ايد. نوشابه‌ي خانواده را حراج کرده‌اند، يک تابلو هم زده‌اند که به هر مشتري فقط چهار بطري نوشابه‌ي خانواده فروخته مي‌شود! تحقيقات نشان مي‌دهد شما حتي اگر در ابتدا فقط يک بطري نوشابه مي‌خواسته‌ايد، در چنين موقعيتي تمايل پيدا مي‌کنيد دو يا سه بطري بخريد.
يا به طرح‌هاي قيمت گذاري فکر کنيد: خيلي از کسب‌وکارها خدمت ويژه‌اي با قيمت زياد پيشنهاد مي‌کنند، صرفا به اين دليل که سطح کم‌هزينه‌تر آن خدمات را خوش‌قيمت‌تر جلوه بدهند و مثلا ما با خودمان فکر کنيم: «نه! امکان ندارد ماهي ???هزار تومان صرف آن کنم؛ اما ???هزار تومان براي اين يکي مناسب به‌نظر مي‌رسد.»
لنگرها همه‌جا استفاده مي‌شوند؛ چون بسيار تأثيرگذار هستند. در برخورد با آنها، مهم اين است که بدانيم چقدر مي‌خواهيم بپردازيم، چه مي‌خواهيم بکنيم و واقعا چه مي‌خواهيم، بعد هم محکم روي آن بايستيم؛ سپس چيزهايي که ممکن است تصميم ما را تحت‌تأثير قرار دهند را فراموش کنيم.
صرف اينکه آلفارومئوي جوليتاي مدل ???? مثلا ???ميليون تومان قيمت دارد، دليل نمي‌شود پرايد مدل ???? با چند لکه رنگ هم ??ميليون تومان بيرزد! هر جنس، هر خدمت يا هر چيزي ارزشي ذاتي دارد، به‌ويژه براي شخصِ ما.
پيش از آنکه پا پيش بگذاريم، آن ارزش را بدانيم.
?. سوگيري تأييدي

سوگيري تأييدي را مي‌توان سوگيري «من خيلي باهوش هستم، بگذار نشان بدهم چرا» هم ناميد. سوگيري تأييدي تمايل ما به جست‌وجو و يافتن اطلاعات براي تأييد آن چيزي است که باور داريم. اين جست‌وجو سطحي است و ما در اين سوگيري از کسب اطلاعاتي که برخلاف باور ما هستند، امتناع مي‌کنيم.
بنابراين اگر من تصور کنم مشتري‌ها محصول جديدم را دوست دارند، به بازخوردها از مشترياني که از تجربه‌شان لذت برده‌اند، توجه فراواني خواهم کرد و اطلاعاتي را که نشان مي‌دهند بعضي مشتريان چندان رضايت ندارند، ناديده خواهم گرفت.
من فکر مي‌کنم محصول موردنظر عالي است؛ پس به‌دنبال داده‌هايي خواهم بود که از اين ديدگاه حمايت کنند و داده‌هاي ديگر را ناديده مي‌گيرم.
سوگيري تأييدي با شکل‌دهي به يک فرضيه شروع مي‌شود، مثل اينکه غرق‌شدن در حال افزايش است، مشتري‌ها محصول ما را خيلي دوست دارند و…، بعد هم به‌دنبال اطلاعاتي مي‌گرديم که اين فرضيه را تأييد کنند. بدتر اينکه، هرقدر فرضيه‌ي خود را بيشتر دوست داشته باشيم، احتمال بيشتري دارد که به دام سوگيري تأييدي بيفتيم.
بهترين راهِ اجتناب از سوگيري تأييدي، نتيجه‌گيري پس از بررسي داده‌هاست. بايد به‌جاي آنکه فرض کنيم مشتري‌ها محصول‌مان را خيلي دوست دارند، با فکر باز با آن برخورد کنيم و ببينيم مشتري‌هاي ديگر چه مي‌گويند.
اين‌طوري سوگير نخواهيم شد. اين‌طوري خواهيم دانست و بعد هم مي‌توانيم بر اساس دانسته‌مان، تصميم هوشمندانه‌اي بگيريم.
?. سوگيري منشأ ايده

به‌شخصه دوست دارم اين سوگيري را «همين‌جا اختراع‌شده» بنامم!
اين سوگيري براساس يک قضيه‌ي ساده است: «اگر به فکر من (يا ما) نرسيده باشد، حتما بي‌ارزش است.»
همه‌ي ما با افرادي کار کرده‌ايم که از همه‌ي ايده‌ها بدشان مي‌آيد، مگر اينکه کاري کنيم فکر کنند ايده‌ي خودشان است! و اين‌گونه است که همه‌ي ما در دام يک مشکل گرفتار مي‌شويم.
اين به آن علت است که هرکسي ممکن است به سوگيري منشأ ايده آلوده شود، به‌ويژه رهبران و صاحبان کسب‌وکار؛ چون ريشه‌ي اين سوگيري در خودخواهي است. هرقدر بيش‌تر پيشرفت کنيم، به‌ويژه در برآوردهاي خودمان، ريسک ابتلا به اين سوگيري هم بيش‌تر مي‌شود.
اگر ما يا کسب‌وکارمان گرفتار سوگيري منشأ ايده‌ي مزمن شده‌ باشيم، اينها داروهايش هستند:
الف. نگذاريم منبع، منحرف‌مان کند
کارمندان در همه‌ي سطوح ايده‌هاي خوبي دارند. فرض اينکه ديدگاه يک کارمند دون‌پايه بي‌ارزش است، همان‌قدر احمقانه است که فرض کنيم ايده‌هاي مدير بخش فروش هميشه عالي است. همين امر براي دوستان، خانواده و افرادي که ملاقات مي‌کنيم هم صادق است.
ارزش هميشه در ايده و اجراي آن ايده نهفته است، نه منبع ايده.
ب. نگذاريم صنعت، منحرف‌مان کند
آن‌قدر که من درباره‌ي افزايش بازده توليد از ?? دقيقه گشت‌وگذار در يک کشتارگاه صنعتي طيور ياد گرفتم، از چندين برنامه‌ي بهبود فرايند رسمي که در آنها شرکت کرده بودم و حتي خودم برگزار کرده بودم، چيزي نياموختم.
گاهي اوقات بهترين ايده‌ها آنهايي هستند که از جاهاي به‌ظاهر بي‌ربط الهام مي‌گيريم.
ج. نگذاريم خودخواهي، منحرف‌مان کند
اينکه ما رئيس هستيم، دليل نمي‌شود باهوش‌تر، زرنگ‌تر يا خلاق‌تر باشيم. رئيس‌بودن فقط مسئوليت ماست. انحصارِ ايده‌هاي عالي در دست رهبران نيست.
بنابراين بايد بدون هيچ ترديدي اجازه دهيم ديگران هم بدرخشند. هرقدر آنها بيش‌تر بدرخشند، بيش‌تر تلاش مي‌کنند. اين‌طوري به نفع همه است، به‌ويژه ما.
د. نگذاريم سوگيري سازماني منحرف‌مان کند
اختراع دوباره‌ي چرخ، هدردادن زمان است و تضمين موفقيتي هم وجود ندارد. دفعه‌ي بعدي که با کارمندان‌مان جلسه‌ي طوفان فکري مي‌گذاريم، به آنها بگوييم فقط ايده‌هايي را مطرح کنند که واقعا موفقيتش را جاي ديگري ديده‌اند. اين امر به‌طور خودکار سوگيري منشأ ايده را از معادله حذف مي‌کند؛ چون هر ايده‌اي حتما بايد در جاي ديگري اختراع شده باشد.
نايد هرگز فراموش کنيم آدم‌هاي بزرگ و شرکت‌هاي بزرگ، استراتژي ها و روش‌هاي جالب‌توجهي به‌کار مي‌گيرند، مهم نيست آنها را از کجا يافته‌اند.
________________________________________
در ادامه بخوانيد: ? راه براي اينکه بتوانيم خطاهاي ذهني را کنار گذاشته و بهتر تصميم بگيريم
________________________________________آيا منتظر بهترين زمان براي سرمايه گذاري در بورس هستيد؟ وقتي که مقداري پول اضافه کنار گذاشته‌ايد، آيا بايد همه‌ي آن را دود هوا کنيد يا بايد بخشي از آن را وارد بازار نماييد؟
مطمئنا خيلي از شماها نمي‌خواهيد کل پول‌تان را حيف‌و‌ميل کنيد. پس بايد هميشه در ذهن داشته باشيد، تنها راهي که بسياري از مردم با آن به کسب ثروت بيشتر اميدوار هستند، سرمايه گذاري در بورس است. حتما شما هم روش فوق‌العاده‌اي در ذهن داريد مثلا تأسيس يک شرکت چند ميليارد دلاري يا برنده شدن در قرعه‌کشي، اما بايد بدانيد که شانس‌تان بسيار کم است.
آهستگي و پيوستگي در مسير موفقيت بهتر از موفقيت يک‌شبه و ناگهاني است. بر خلاف اميد به يک شبه پولدار شدن، سرمايه‌گذاري منظم به شما اين قدرت را مي‌دهد که بر سرنوشت خود کنترل پيدا کنيد.

اگر در خصوص سرمايه گذاري در بورس نگران هستيد، به اين ? دليلي که ثابت مي‌کند بايد بر اين نگراني فائق بياييد، توجه کنيد:
همگام با تورم پيش برويد.
1386/03/28 17:59:49.4
Lat: 34.52 Lon: 50.84
14 km South of Qom, Qom Province
15 km North of Kahak, Qom Province
17 km West of Hajiabad-e lakha, Qom Province
31 km South-West of Qamrud, Qom Province
35 km East of Salafchegan, Qom Province
17.30 km
1)QOM _F (Length: 55 km) , Distance to epicenter: 4 km
2) INDES_F (Length: 100 km) , Distance to epicenter: 26 km
3) KUSHK_E_NOSRAT_F (Length: 230 km) , Distance to epicenter: 39 km
4)BIDHEND_F (Length: 70 km) , Distance to epicenter:15 km
5)RAVAND_F (Length: 86 km) , Distance to epicenter: 27 km
6/19/2007 15:03
1386/03/29 18:33:34.1
Lat: 34.54 Lon: 50.87
12 km South of Qom, Qom Province
14 km West of Hajiabad-e lakha, Qom Province
17 km North of Kahak, Qom Province
27 km South-West of Qamrud, Qom Province
36 km North-West of Yahyaabad, Esfahan Province
8/25/2007 10:07
1386/06/03 13:37:35.3
Lat: 34.91 Lon: 51.94
41 km South of Shorqazi, Semnan Province
42 km South of Cheshmeh nadi, Semnan Province
47 km South-West of Lajran, Semnan Province
47 km South-East of Pishva, Tehran Province
48 km South-West of Evanekay, Semnan Province
52 km South-East of Varamin, Tehran Province
23.70 km
2) PISHAV_F (Length: 34 km) , Distance to epicenter: 21 km
3) GARMSAR_F (Length: 138 km) , Distance to epicenter: 30 km
3/5/2009 22:01
1387/12/16 01:31:44.7
Lat: 34.23 Lon: 51.17
10 km Mashgan, Esfahan Province
13 km East of Yahyaabad, Esfahan Province
15 km North-East of Armak, Esfahan Province
19 km North-West of Nasrabad, Esfahan Province
23 km North of Astarak, Esfahan Province
33 km North-West of Aran va bidgol, Esfahan Province
18 km
1)RAVAND_F (Length: 86 km) , Distance to epicenter: 5 km
2)BIDEHEND_F(Length: 70 km) , Distance to epicenter: 30 km
3)KASHAN_F (Length: 80 km) , Distance to epicenter: 36 km
4) QOM_F (Length: 45 km) , Distance to epicenter: 22 km
7/22/2009 9:20
1388/04/31 13:50:59.4
Lat: 34.50 Lon: 49.49
10 km Saruq, Markazi Province
17 km West of Farmahin, Markazi Province
18 km South-East of Safandan, Markazi Province
28 km South of Khanjin, Markazi Province
29 km South-East of Milajerd, Markazi Province
46 km West of Ashtiyan, Markazi Province
1) TAFRESH_F (Length: 117 km) , Distance to epicenter: 28 km
2) INDES_F (Length: 100 km) , Distance to epicenter: 73 km
3) KUSHK_E_NOSRAT_F (Length: 230 km) , Distance to epicenter: 92 km
8/28/2011 14:23
1390/06/06 18:53:16.2
Lat: 34.74 Lon: 52.45
48 km South of Gardovan, Semnan Province
51 km South-East of Lajran, Semnan Province
52 km South of Davarabad, Semnan Province
54 km South-East of Garmsar, Semnan Province
55 km South-West of Kohanabad, Semnan Province
1) SIAHKUH_F (Length: 154 km) , Distance to epicenter: 13 km
2) KUH_E_GACHAB_F1 (Length: 53 km) , Distance to epicenter: 39 km
3) KUH_E_GUGERD_F (Length: 73 km) , Distance to epicenter: 45 km
2/20/2011 11:22
1389/12/01 14:52:16.3
Lat: 35.47 Lon: 51.78
9 km East of Pakdasht, Tehran Province
13 km North of Khalilabad, Tehran Province
18 km East of Qarchak, Tehran Province
18 km North of Pishva, Tehran Province
19 km North-East of Varamin, Tehran Province
1) EYVANEKEY_F (Length: 74 km) , Distance to epicenter: 4 km
2) KAHRIZAK_F (Length: 40 km) , Distance to epicenter: 17 km
3) PISHAV_F (Length: 34 km) , Distance to epicenter: 20 km
1/22/2012 9:44
1390/11/02 13:14:51.2
Lat: 34.42 Lon: 49.79
13 km East of Farmahin, Markazi Province
15 km North of Davoodabad, Markazi Province
19 km North of Ebakabad, Markazi Province
21 km South-West of Shahrab, Markazi Province
22 km South-West of Ashtiyan, Markazi Province
12.10 km
1) TAFRESH_F (Length: 117 km) , Distance to epicenter: 10 km
2) INDES_F (Length: 100 km) , Distance to epicenter: 64 km
1/27/2012 12:52
1390/11/07 16:22:21.6
Lat: 34.30 Lon: 49.86
1 km Davoodabad, Markazi Province
14 km East of Ebakabad, Markazi Province
20 km West of Ebrahimabad, Markazi Province
27 km North-East of Marzijaran, Markazi Province
28 km South-West of Ashtiyan, Markazi Province
11.70 km
1) TAFRESH_F (Length: 117 km) , Distance to epicenter: 14 km
2) INDES_F (Length: 100 km) , Distance to epicenter: 65 km
3) KUSHK_E_NOSRAT_F (Length: 230 km) , Distance to epicenter: 105 km
1392/02/04 07:38:25.3
Lat: 33.60 Lon: 50.44
10 km Konjedkhan, Esfahan Province
11 km Saeedabad, Esfahan Province
16 km North of Gogad, Esfahan Province
16 km North of Nivan nar, Esfahan Province
20 km East of Robatmorad, Markazi Province
20 km North-East of Golpayegan, Esfahan Province
8.90 km
1) TAFRESH_F (Length: 117 km) , Distance to epicenter: 66 km
2) MAIN_ZAGROS_R_F (Length: 1106 km) , Distance to epicenter: 91 km
3) KASHAN_F (Length: 80 km) , Distance to epicenter: 80 km
4)BIDEHEND_F(Length: 70 km) , Distance to epicenter: 52 km
مقادیر PGA محاسبه شده برای هر گسل در هر سگمنت
28.33
108.73
(g)
0.08067
0.06188
0.05139
0.04493
0.04012
0.11301
0.08669
0.07199
0.06294
0.05621
0.15264
0.11709
0.09723
0.08501
0.07592
0.19878
0.15248
0.12662
0.11071
0.09887
0.24959
0.19146
0.15898
0.12414
0.30215
0.23178
0.19246
0.16828
0.15028
0.35268
0.27054
0.22465
0.19641
0.17541
0.3969
0.30446
0.25281
0.22104
0.1974
36.72
53.37
72.1
0.07206
0.06124
0.05395
0.05372
0.04426
0.10095
0.08579
0.07558
0.07526
0.13635
0.11587
0.10209
0.10165
0.08374
0.17756
0.15089
0.13294
0.13238
0.10906
0.22295
0.18946
0.16692
0.16622
0.13693
0.2699
0.22936
0.20208
0.20122
0.16577
0.31503
0.26772
0.23587
0.23487
0.19349
0.35453
0.30128
0.26544
0.26431
0.21774
گسل بیدهند
29.83
38.3
0.07888
0.07812
0.07075
0.06442
0.1105
0.10944
0.09911
0.09025
0.14925
0.14782
0.13387
0.1219
0.19437
0.1925
0.17434
0.15874
0.24405
0.2417
0.21889
0.19932
0.29544
0.2926
0.26499
0.24129
0.34485
0.34153
0.3093
0.28164
0.38808
0.38435
0.34809
0.31695
91.22
104.85
124.67
0.04564
0.04233
0.06794
0.06394
0.0593
0.09176
0.08637
0.0801
0.1195
0.11247
0.10431
0.15004
0.14122
0.13097
0.18164
0.17096
0.15855
0.21201
0.19955
0.18506
0.2386
0.22457
0.20827
40.7
0.07835
0.0689
0.10975
0.09653
0.14824
0.13038
0.19305
0.16978
0.24239
0.21318
0.29344
0.25808
0.32251
0.30123
0.35545
0.321
73.7
85.54
98.3
112.22
0.05321
0.04987
0.04694
0.04432
0.07455
0.06987
0.06576
0.06208
0.10069
0.09437
0.08882
0.08385
0.13112
0.12289
0.11567
0.1092
0.16463
0.1543
0.14524
0.1371
0.19931
0.18679
0.17583
0.16598
0.23263
0.21803
0.20523
0.19373
0.2618
0.24537
0.23096
0.21802
58.35
68.05
77.8
86.74
0.06339
0.05891
0.05509
0.05197
0.04957
0.0888
0.08252
0.07718
0.07281
0.06944
0.11994
0.11146
0.10424
0.09834
0.0938
0.15619
0.14515
0.13575
0.12807
0.12215
0.19612
0.18225
0.17045
0.1608
0.15337
0.23742
0.22063
0.20635
0.19467
0.18567
0.27712
0.25752
0.24085
0.22722
0.21671
0.31187
0.28981
0.27105
0.25571
0.24388
99.45
130.3
145.54
161.4
0.04671
0.04385
0.04153
0.03957
0.03783
0.06543
0.06142
0.05817
0.05544
0.08838
0.08296
0.07857
0.07488
0.07158
0.11509
0.10804
0.10232
0.09751
0.09322
0.14451
0.13565
0.12848
0.12244
0.11705
0.17494
0.16422
0.15553
0.14822
0.1417
0.20419
0.19168
0.18154
0.17301
0.16539
124.5
124.07
152.8
163.2
0.04353
0.04236
0.04242
0.04089
0.03982
0.03874
0.06099
0.05934
0.05943
0.05728
0.05578
0.05428
0.08237
0.08014
0.08027
0.07737
0.07534
0.07331
0.10727
0.10437
0.10453
0.10076
0.09811
0.09547
0.13469
0.13105
0.13124
0.12651
0.12319
0.11987
0.16305
0.15864
0.15888
0.15315
0.14914
0.14512
0.19032
0.18517
0.18545
0.17876
0.17407
0.16938
0.21418
0.20839
0.2087
0.20117
0.19062
گسل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *