تحقیق با موضوع عملکرد برند، برند گرایی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت وحسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلیعنوان: تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره ناسیونالیسم، دوره پهلوی، عقب ماندگی، باستانشناسی

ساخته شده است. این طبقه با سه پلکان به طبقه دوم راه مییابد. طبقه دوم راهروی بلندی دارد که در دو سوی آن اتاقهای تو درتو جای دارد. در مرکز این طبقه تالاری بزرگ و با شکوه وجود دارد. سقف تالار چوبی است و به نقشهای گل بوته،...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه تهران، تخت جمشید، الگو برداری، طراحی معماری

«معماری ایران در دو راهه سبک ملی و جدید»، درصدد آشتی دادن سنن ایرانی با معماری مدرن بود و عمده نقد او از التقاط گرایی معماری هم عصر خود، برداشت و تقلید کورکورانه آن از فرم های گذشته بود276. میراث سبک وارطان را میتوان در عدم...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره شهر تهران، عقب ماندگی، روشنفکران، دسته بندی

آغاز نوسازی حکومت بود که حکومت هرچه بیشتر به تاریخ پر افتخاری نیازمند شد که گذشته افتخار آمیز ایران باستان را به دوران پهلوی با نمودهای زندگی مدرن، تأسیس کارخانهها، دانشگاهها و نهادهای اداری پیوند زند. در دوران رضاشاه...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره ناسیونالیسم، ایران باستان، قرن نوزدهم، ملی گرایی

باستانگرایی در دوره پهلوی4-1- مفهوم ملی گراییهر چند میتوان ریشههای مفهوم ملیگرایی را پیش از انقلاب فرانسه در انگلستان، اوایل قرن هجدهم میلادی و در قالب صفت Nationist مشاهده کرد، اما عمدتاً پس از انقلاب کبیر 1789م فرانسه ظاهر شد...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره تخت جمشید، هخامنشیان، دیوارنگاره، نقش برجسته

فرش را در هخامنشی نمیتوان نادیده گرفت. در تخت جمشید نیز به کار رفته است.2-4-4-گاودر اساطیر کهن ایران گاو نمادی از منبع رویش و بالندگی گیاهان بود که از استخوانهایش کوهها، از خونش جویها و از سایر اعضایش پدیدههای دیگر خلق شدند....
ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره دوره پهلوی، مدرنیزاسیون، هنر و معماری، وزارت امور خارجه

فصل اول: کلیات تحقیق1-1- اهداف تحقیق 41-2- پیشینه تحقیق 41-3- روش تحقیق 51-4- سازماندهی تحقیق 51-5- نقد و بررسی منابع 61-6- موانع و مشکلات 71-7- اهمیت و ضرورت 71-8- سوالات و فرضیات 71-9- بیان مسئله 8فصل دوم: معماری دوره هخامنشیان و ساسانیان2-1-...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه درباره دارایی ها، قیمت گذاری، بازده دارایی، بازده سهام

که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده، به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به بیان دیگر، دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی قیمت گذاری می شوند. بنابراین، قیمت ها زمانی که ظهور پیدا می کنند، حرکت ها...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه درباره ارزش دفتری، اندازه شرکت، دارایی ها، بازده مورد انتظار

در این روش مقدار حساب سهام عادی پرداخت شده و سود انباشته تغییر نمی کند. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق با خرد کردن سهام، تغییر می کند. برای محاسبه بازده مزایای ناشی از تجزیه سهام...
ادامه مطلب

منبع پایان نامه درباره ارزش بازار، دارایی ها، ارزش دفتری، بازده سهام

تهران كسب مي شود.بازده دارايي عبارت است از نسبت تغييرات قيمت آن دارايي در يك دوره به قيمت ابتداي آن دوره. (آمیهود، 2002، ص 34).مازاد بازده سهامعبارت است از تفاوت بين بازده سهام و بازده مورد انتظار سهام .(CAPM)مقدار بیشتر بازده...
ادامه مطلب
بالا