تز و پایان نامه مقالات

می، روانشناسی، آدم، وقتی، دیگران

درمی آیند،احساس دلسردی می کنم ومی خواهم آنهاراناتمام رهاکنم. 222- قبول مسئولیت اداره یارهبری یک موقعیت برای من آسان نیست. 223- اشیاءغیرعادی ازقبیل بعضی عطرها یااسامی مکانهای دورمی توانند احساسات وعواطف شدیدی درمن ایجادنماید. 224-من اگربتوانم به دیگران کمک کنم،به آسانی وبدون درخواست آنها کار رامی کنم. 225- من واقعاًبایدمریض باشم تایک روزسرکارنروم. 226- وقتی […]

تز و پایان نامه مقالات

درآمد، که، توزیع، می، فراوانی

شوند. جدول شماره 17- توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب تومان   Fi niی xi-xi 38% 23 40 هزار 32% 19 60-40 هزار 12% 7 80 -60 هزار 18% 11 80 هزار به بالا 100% 60 جمع     8/136 = 360 * 38% 2/115 = 360 * 32% 2/43 = […]

تز و پایان نامه مقالات

می، طلاق، ی، زن، این

مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مسأله نیز بر آسیبهای اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوتهای فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند. بهجت رحمانی […]

تز و پایان نامه مقالات

پایه، های، مدرسه، فضای، زیر

ر است؟ طول………………………                             عرض…………………………. 107- ابعاد فضای راههای ارتباطی در حیاط مدرسه چند متر است؟ طول…………………….                             عرض……………………… 108- ابعاد فضای تلف شده محوطه چند متر است ؟ طول ……………………                            عرض………………………….   109- ابعاد فضای محوطه، پیش بینی شده برای توسعه آتی مدرسه چند متر است؟ طول…………………………                                              عرض……………………….. 110- در رنگ آمیزی دیوارها وحیاط داخلی مدرسه […]

تز و پایان نامه مقالات

طبیعی، می، لامپ، مدرسه، حبابی

ل   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1 دیگر کارکنان………نفر      امور دفتری………            مربی بهداشت…………نفر               مربی ورزش………….نفر   هر کلاس درس چند دانش آموز دارد؟ کلاس اول ……نفر     کلاس دوم ……..نفر   کلاس سوم……..نفر    کلاس چهارم …….نفر     کلاس پنجم……..نفر نیمکت های مورد استفاده در کلاس درس چند نفره هستند؟ چهار نفره 1                […]

تز و پایان نامه مقالات

مدارس، می، مدرسه، های، که

مدارس وضعیت مدارس روبه شمال روبه جنوب روبه شرق روبه غرب فراوانی 8 5 4 3 فراوانی درصدی 40 25 20 15 تراکمی 40 65 85 100 همان طور که نتایج جدول نشان می دهد 40 درصد مدارس رو به شمال و 60 درصد مدارس در جهتی غیر از شمال ساخته شده اند در حالیکه […]

تز و پایان نامه مقالات

کند،، اختلال، فعالی، روانشناسی، کودکان

شاگردان عبارت است از: بی علاقگی، کندی یا عدم فعالیت مناسب، در خواب وخیال بودن، صحبت های نامفهوم، با اجسام صدا درآوردن، بازی با اسباب بازی در کلاس، خط خطی کردن میز و صندلی، عدم توانایی در تمام کردن تمرین های د رسی، این گونه رفتارها در دانش آموزان بزرگ تر احتمالاً تأخیر در رشد […]

تز و پایان نامه مقالات

مدارس، مدرسه، روانشناسی، تحصیلی، تهویه

تمیز، ساکت، راحت و از لحاظ بهداشتی مناسب نتایج تحصیلی دانش آموزان را بالا برده وآنها را در یادگیری موفق تر می کند  (اشنایدر،2002). محیط فیزیکی مدرسه باید طوری باشد که به دانش آموزان آسیب نرساند. بنابراین نکات ایمنی در ساخت وسازاین مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و محیط فیزیکی باید بر بهداشت روانی […]

تز و پایان نامه مقالات

فضای، برای، مدرسه، اداری، پشتیبانی

…………………………………………………………….         55   جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ……………………….        56   جدول (10-2) شعاع دسترسی……………………………………………………………………………………………………….                 58   جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی 87-1386…………………………………………………………………………………………………….. 68   جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها………………………………………………… 71   جدول (2-4) […]

تز و پایان نامه مقالات

).، of ، and ، in ، the 

نارساخوان تحولی در سایر مقاطع تحصیلی از جمله مقطع پیش دبستانی، مقطع ابتدایی پایه های اول و دوم و مقطع راهنمایی مورد بررسی قرار گیرد. 3) به مربیان اختلالهای یادگیری، پزشکان،روان شناسان و مشاوران پیشنهاد می گردد که با استفاده از شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان تحولی […]