درمی آیند،احساس دلسردی می کنم ومی خواهم آنهاراناتمام رهاکنم.

222- قبول مسئولیت اداره یارهبری یک موقعیت برای من آسان نیست.

223- اشیاءغیرعادی ازقبیل بعضی عطرها یااسامی مکانهای دورمی توانند احساسات وعواطف شدیدی درمن ایجادنماید.

224-من اگربتوانم به دیگران کمک کنم،به آسانی وبدون درخواست آنها کار رامی کنم.

225- من واقعاًبایدمریض باشم تایک روزسرکارنروم.

226- وقتی افرادآشنای من کاراحمقانه ای انجام می دهندبه جای آنهااحساس خجالت    می کنم.

227-من شخص بسیارفعالی هستم.

228- من وقتی به جایی می روم ازهمان مسیرهمیشگی استفاده می کنم.

229- من اغلب بااعضای خانواده وهمکارانم بگومگودارم.

230-من ازجمله افراد«معتادکار»هستم که نمی توانندهرگزبیکاربشینند.

231- من همیشه می توانم احساساتم راکنترل کنم.

232- درحوادث ورزشی،من دوست دارم جزیی ازجمعیت باشم ومثل بقیه رفتارکنم.

233-من علایق فکری وسیع ومتنوعی دارم.

234- من آدم مهم وبرتری هستم.

235- من آدم بسیارباانضباطی هستم ومی توانم خودراخوب کنترل کنم.

236-من ازلحاظ عاطفی آدم کاملاًباثبات ومتعادلی هستم.

237- من زود خنده ام می گیرد.

238- به عقیده من فلسفه جدید«آزادی فردی»فلسفه قابل قبولی نیست.

239-من ترجیح می دهم دیگران مرافرددلرحم وخطابخشی شناسندتاصرفاًطرفداراجرای عدالت.

240- من قبل ازپاسخ دادن به هرسئوال به دقت درباره آن فکرمی کنم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

شوند.

جدول شماره 17- توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب تومان

 

Fi niی xi-xi
38% 23 40 هزار
32% 19 60-40 هزار
12% 7 80 -60 هزار
18% 11 80 هزار به بالا
100% 60 جمع

 

 

8/136 = 360 * 38%

2/115 = 360 * 32%

2/43 = 360 * 12%

8/64 = 360 * 18%

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 17: توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد سرپرست خانواده بر حسب زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود 38% از افراد یعنی بیشترین آنها اظهار داشته اند که درآمد آنها حدود 40هزار تومان است و بعد از آن 32% گفته اند که درآمد آنها بین 60-40 هزار تومان بوده که کمی درآمد می تواند به خاطر نداشتن تحصیلات و مدرک بالا باشد که این کمی درآمد می تواند عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده شود.

جدول شماره 18- توزیع فراوانی بر حسب درآمد به مقدار کفایت

 

Fi niی xi-xi
06% 4 کاملاً کافی بود
15% 9 تا حدود زیادی کفایت می کرد
42% 25 خیلی کم بود
37% 22 اصلاً کافی نبود
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 18: توزیع فراوانی بر حسب درآمد به مقدار کفایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% افراد یعنی بیشترین آنها اظهار داشته اند که درآمد آنها از لحاظ کفایت خیلی کم بوده و 37% نیز گفته اند که درآمد آنها اصلاً کافی نبوده و همین امر منجر به طلاق شده، کفایت یا عدم کفایت درآمد ماهیانه خانواده بستگی به توقّعات زوجین دارد که چگونه با کمبود مسائل زندگیشان مواجه شوند و آنرا حل کنند.

جدول شماره 19- توزیع فراوانی بر حسب نوع منزل مسکونی

 

Fi niی xi-xi
39% 24 استیجاری
18% 11 شخصی
26% 15 رهن و اجاره
17% 10 منزل پدر یا مادر یکی از زوجین
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 19: توزیع فراوانی بر حسب نوع منزل مسکونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برطبق جدول و اظهارات وارد شده 38% و 37% افراد یعنی بیشترین آنها گفته اند که در منزل استیجاری و رهن و اجاره زندگی می کرده اند و تنها 6% یعنی کمترین آنها در منزل شخصی زندگی می کردند. علّت اینکه بیشتر افراد منزل شخصی ندارند می تواند به خاطر کمی درآمد و گران بودن مصالح ساختمانی باشد.

 

جدول شماره 20- توزیع فراوانی بر حسب طول در شبانه روز کنار خانواده بودن

 

Fi niی xi-xi
27% 16 اصلاً در منزل نبودند
20% 12 فقط چند ساعت
23% 14 فقط شبها
07% 4 فقط روزها
23% 14 بیشتر اوقات
100% 60 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ی 20: توزیع فراوانی بر حسب طول در شبانه روز در کنار خانواده بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه در جدول مشاهده می کنیم 27% یعنی بیشترین افراد اظهار داشته اند که سرپرست خانواده در طول شبانه روز اصلاً در منزل نبودند. چنانچه پدر خانواده در کل اوقات شبانه روز فقط یک سوم آن را کاملاً در کنار زن و فرزند خود در منزل باشد و به مسائل عاطفی و خانوادگی آنها رسیدگی کند هیچگاه و یا کمتر اتفاق می افتد که خانواده از هم پاشیده شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مسأله نیز بر آسیبهای اجتماعی می افزاید.

اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوتهای فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند.

بهجت رحمانی مشاور استاندار همدان می گوید: گرایش و رویکرد خانواده ها از سنّتی به مدرن موجب بروز نابسامانی های مختلف در جامعه شده است. زنان ما بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنّتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می دهد. نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود.

ایرج ندیمی نماینده ی مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که بیکاری نه تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون، افسردگی و بیماری های روانی، تنش های اجتماعی، فعّالیتهای ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان، روندی صعودی پیدا کنند.»

به عقیده ی کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن، یکی از مقوله های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته شده است.

محمّدرضا راه چمنی رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق بررسیها 20 درصد از ازدواج ها در تهران به طلاق می انجامد. وی یکی از آسیب های خانواده ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می داند و می افزاید: افزایش فقر در جامعه این آسیب ها را افزایش می دهد. وی عواملی مثل بیکاری، اعتیاد، فقر، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جزو پنج مورد عمده ی آسیب پذیری خانواده ها می داند. به گفته ی وی 25 نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه ی آنها «اعتیاد» است.

حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی وزیر اطلاعات نیز ریشه ی همه ی نابسامانیها و تخلّفات مانند قاچاق، طلاق، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می داند.

متأسّفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد، به طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ی ما، یکی منجر به طلاق می شود.

نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در بین 25 درصد خانواده های تهرانی «طلاق» رواج دارد و به همین خاطر استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است.

به گفته ی کارشناسان ازدواج هایی که در آنها هماهنگی بیشتری میان زوجین وجود دارد موفّق ترند و کمتر به طلاق می انجامند. تشابهاتی مانند: طبقه ی اجتماعی، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و…، یک ازدواج موفّق را رقم می زند. ازدواجی که با تشابه نژادی، زبانی، روانی و اجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیز است.

تفاوت طبقاتی یکی از عواملی است که با امکانات اجتماعی؛ معمولاً دیدگاه های مختلفی را بوجود می آورد. البتّه اگر دو نفر آن اندازه از آگاهی لازم برخوردار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان معنی ندارد.

دکتر آقاجانی، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله ی اجتماعی یکی از مهمترین پدیده های حیات انسانی است. می توان گفت کمتر پدیده ی اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود دارد. علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه های عمیق اجتماعی قرار دارند یا در لایه های ظاهری، امّا باید توجّه داشت که درک، فهم و تفسیر لایه های عمقی کار پیچیده ای است.»

از دیدگاه دکتر آقاجانی در میان طبقات مختلف اجتماعی (بالا، متوسط و پایین) تفاوتهای اساسی در علّت طلاق وجود دارد. به طور مثال، در طبقه ی پایین جامعه، مهمترین علت طلاق مشکلات مالی عنوان می شود و بیکاری و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت، و بداخلاقی و بدرفتاری از جمله دیگر علل طلاق است. تفاوتهای طلاق در میان دو طبقه ی بالا و متوسط نیز مختلف است. مثلاً مهمترین عامل طلاق در میان طبقه ی بالا، عدم تفاهم و توافق اخلاقی است، در حالی که در میان طبقه ی متوسط تفاوت های فرهنگی مهمترین عامل است.

دانشمند آمریکایی لوسون ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در آمریکا می نویسد: «قابل توجّه اینکه هشتاد درصد طلاق ها بنا به تقاضای زنان واقع شده است و راز افزایش طلاق را نیز اکثر در این باید دانست و آنرا محدود ساخت.»

خانم مونیکا دیکنس نویسنده ی انگلیسی ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می نویسد: دوام و استحکام هر ازدواجی در درجه ی اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است و با توجّه به این حقیقت تلخ ناگزیر اعتراف می کنم که آمارها و پرونده های دادگاه ها نشان می دهد که از هر یک صد ازدواجی که به جدایی منجر می شود در نود و نه آن زنان مقصّرند! باید چاره ی اساسی برای این امر پیدا کرد و در اختیارات و علل تقاضای بی مورد طلاق از طرف زنان بیشتر مطالعه نمود و با کمک قانون آنرا ترمیم نمود. (حقانی زنجانی، 1374، ص 99).

طلاق از دیدگاه اسلام:

در حقوق اسلام، مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نیز حق دارد در موارد خاص مانند غیبت طولانی و بی خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن یا شوهر می تواند به دلیل عیب یا تدلیس همسر خود نکاح را فسخ کند. یعنی موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعی است که قانون مدنی پیش از وضع قانون حمایت خانواده داشت.

شاید در بادی امر چنین به نظر آید که در جامعه ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای دفع شهوت و ارضای خودخواهی های مرد زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می سازد. ولی این توهم نابه جاست. حقوق هیچ ملّتی را جدای از عادت و رسوم و اخلاق حاکم بر آن نمی توان به درستی فهمید. در میان همه ی اقوام تجاوز به قانون و سوء استفاده از ظواهر آن کم و بیش وجود دارد. مسلمین نیز مصون از خطا نیستند ولی مسلمان در رها کردن همسر آزاد و خودسر نیست و حفظ خانواده نیز از نظر شارع اسلام دور نمانده است.

مرد مسلمانی که به راستگویی پیامبر و قدرت خداوند ایمان دارد و سعادت و ذلّت خویش را وابسته به اراده ی پروردگار می داند، وقتی دانست که شارع طلاق را مکروه می شمرد و خداوند کسانی را که خودسرانه و بی دلیل زن تازه می گیرند دوست ندارد، به آسانی از همسرش جدا نمی شود؛ وقتی شنید که عرش از طلاق می لرزد یا منافقان به طلاق سوگند می خورند، آن را بی اهمیت و ساده نمی پندارند؛ وقتی دستور خداوند را بر حسن معاشرت با زن خواند و هشدار قرآن را بر اینکه «اگر زنان خویش را نمی خواهید، چه بسا چیزها را که مکروه می شمارید و خداوند در آن نیکی بسیار قرار می دهد» شنید به اندک کدورت دامن صبر از دست نمی دهد.

هم چنین زن مسلمانی که توصیه های شارع در مهربانی کردن با شوهر و اطاعت از او را به یاد دارد با همسرش سازگاری نمی کند و از بیم مکافات خداوند دامن آلوده نمی سازد و به نامحرمان به دیده ی هوس نمی نگرد.

با اینکه آمار درستی از میزان طلاق نداریم، همه به خوبی می دانند که در خانواده های مذهبی به ندرت از جدایی سخن گفته می شود و بیشتر مردم طلاق را فاجعه ای ناگوار می دانند.

با وجود این باید اعتراف کرد که نظام اسلامی خانواده در اجتماعی نتایج دلخواه را به بار می آورد که مردم به اخلاق مذهبی معتقد باشند و اساس آن بر مبنای اسلامی استوار باشد. اگر اخلاق مذهبی از احکام طلاق جدا شود، سوء استفاده ها و زورگویی ها نیز آغاز می شود و این است دلیل اصلی شکایاتی که پیش از قانون حمایت خانواده، از گوشه و کنار در باب احکام قانون مدنی به گوش می رسید. (کاتوزیان، 1378، صص 306-308).

طلاق از دیدگاه قرآن:

اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن دیگران مشکل خود را حل کنند و علّت یا علل جدایی را از میانه بردارند چه بهتر اگر نتوانند، یک نفر انسان باوقار و با حوصله و تیزبین و متدین از جانب خانواده ی مرد و یک نفر از جانب خاندان زن جلسه ای تشکیل دهند، باشد که کار به طلاق نرسد. (انصاریان، 1375، ص 538).

«وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِهَ  وَ حَکَماً مِن اَهلِها اِن یریدآ اِصلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُمآ إنَّ اللهَ کانَ علیماً خَبیراً»

(چنانکه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها «میان زن و شوهر» پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینند که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن موفقیت ببخشد، البتّه خدا به همه چیز دانا و از همه ی اسرار خلق آگاه است.) (سوره ی نساء ، آیه ی 35)

قرآن مجید با صراحت در سوره ی نساء ضمن دو آیه تجاوز به حقوق زن را محکوم و شدیداً مردم را از این کار بازداشته است:

1- «یا اَیها الّذینَ آمَنوا لا تَحِلُّ لَکُم اَن تَرثُوا النّساءَ کَرهاً وَ لا تَعضِلوُ هُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما آتَیتِموهُنَّ اِلّا أن یأتین بِفاحِشَه مُبَینَهِ وَ عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ فَإن کَرِهتُموهُنَّ فَعَسی أن تُکرِهوا شَیئاً وَ یجعَل الله فیهِ خیراً کثیراً.» (سوره ی نساء، آیه ی 19).

خداوند در این دو آیه دو وظیفه ی اساسی را به مردها توصیه می کند:

1- هنگامیکه مردی زنی را به نکاخ خود درآورد بر او حرام است که او را بلاتکلیف نگاهدارد (نه او را طلاق بدهد تا آزاد باشد، نه با او خوش رفتاری کرده به وظایف زن و شوهری عمل نماید) (و نظرش ازاین کار این باشد) که مال وی را از مهر و غیر آن از چنگ او بیرون آورد و این نوع طلاق ظالمانه ی عصر جاهلیت را وسیله ی تعدّی به مال و ثروت همسرش قرار دهد.

2- دیگر اینکه مردها با همسران خود رفتار نیکو داشته باشند و احیاناً اگر از رفتار همسران خود (در مواردی) خوششان نمی آید آنرا تحمّل کنند زیرا چه بسا چیزی را ناپسند بدارند در حالیکه به نفع آنها است و سرانجام به خیر و رضایت تبدیل می شود و سود زیادی در باطن خود دارد و در استحکام بنیان خانواده موثّر است.

فقط در یک مورد به مردها حق می دهد که به زندگش مشترک تن ندهند و آن وقتی است که زنها با وجود داشتن شوهر راه انحراف را پیشه ی خود سازند و طریق فساد را انتخاب کنند.

واضح است که اسلام در این صورت به خاطر مصالح خانواده، حفظ نسل و فرزندان از فساد و تباهی، اختیارات خاصی به مرد داده تا همسر خود را بدین وسیله متوجّه کند و او را به راه مستقیم وارد سازد، مرد طبق این اختیارات می تواند از او کناره گیری کند و با او معاشرت نیکو نداشته باشد و این عمل در حقیقت تجاوز به حقوق زن نیست بلکه یک نوع وسیله احقاق حق است. (حقّانی، زنجانی، 1374، صص 40-41).

2- آیه ی دوم:

«وَ إن أرَدتُم إستَبدالَ زَوج وآتَیتُم اَحَداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذوا مِنهُنَّ شیئاً أتَأخُذونَهُ بُهتاناً وَاثماً مُبیناً» (سوره ی نسا، آیه ی 20).

اگر اراده ی طلاق همسر خود را کردید از مهر کثیری که به او داده اند بر خلاف تمایل آنان چیزی از آنها نگیرید زیرا آن تجاوز و ستم آشکار می باشد.

این دو آیه در اوائل هجرت رسول اکرم (ص) و مسلمان ها به مدینه نازل شده است، هنگامیکه اسلام مرحله ی خطر و نابودی خود را پشت سر گذرانده در جاده ی پیشرفت و نفوذ و تشکل و خودساختگی افتاده بود، اوّلین گام اصلاحی خود را در نظام خانواده و روابط زن و شوهری عصر جاهلیت برداشت و با نظام پوسیده و عقب مانده آن عصر به مبارزه برخاست و مطالعه ی روایات و احادیث وارده از امامان و پیشوایان مذهبی به خوبی نمایانگر این حقیقت می باشد. (همانجا، ص 41).

طلاق از دیدگاه مسیحیت:

مذاهب سه گانه ی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان که اکثریت قریب به اتفاق پیروان دین مسیح از این سه مذهب خارج نیستند، دید خاصی در این مسأله ی مهم خانوادگی دارند.

مذهب کاتولیک طلاق را به طور جزم حرام می داند و تحت هیچ عنوانی حتّی در صورت خیانت زن و شوهر پیوند زناشویی را قابل انحلال نمی داند و تنها راهی را که اصحاب کلیسا در صورت خیانت در پیمان زناشویی پیشنهاد می کند، این است که می تواند «تفرقه ی جسمانی» بین آن دو برقرار شود یعنی جدا از یکدیگر زندگی کنند و آن دو از قیام به واجبات زوجیت مورد عفو قرار می گیرند، در حالیکه قانوناً زن و شوهر باشند و آثار زوجیت بر آن دو بار است، مثلاً زن نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند و نیز مرد با زن دیگر نمی تواند عقد ازدواج ببندد زیرا مسیحیت تعدد همسر را به هیچ عنوانی قانونی نمی داند!

امّا دو مذهب ارتدوکس و پروتستان طلاق را در موارد نادری جایز می دانند از جمله خیانت در زناشویی و لکن بعد از وقوع طلاق زن و شوهر هر دو از ازدواج حتّی با افراد بیگانه محروم می باشند!

امّا جواز طلاق در صورت خیانت مستند است. حتّی این دو مذهب پا را فراتر گذاشته، مرد طلاق دهنده و زن طلاق گیرنده را از ازدواج مجدّد با زن و مرد دیگری ممنوع می سازد.

چنانچه ملاحظه کنید کشیشان چه مشکلات طاقت فرسایی برای پیروان خود ایجاد کرده اند و چه طور آنان را به سوی زنا و فحشاء سوق داده، بر دامنه ی اختلافات خانوادگی و آمار جنایت و خیانت و انتحار افزوده اند و در گسترش فساد سهم بسزایی دارند. (حقّانی زنجانی، 1374، صص 13-15).

«ولتر» نویسنده و شاعر شوخ طبع و طنز گوی فرانسوی، در سخنان اعتراض آمیز خود به قوانین کلیسا و سایر کشورهای ظالمانه ی آنها چنین می گوید: «ازدواج و طلاق در این جهان تقریباً با هم متولّد شده اند جز اینکه شاید چند روزی ازدواج جلوتر متولّد گردید! بدین معنی که پس از زناشویی و گذشت چند روز کار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق کشید.»!!

«این حقیقت است که ازدواج و طلاق با هم به دنیا آمده اند و هر دو از قدیم بوده اند و هر دو برای بشر لازم و ضروری اند.»

از این رو در تمام قوانین و تواریخ ملل قدیم یونان، ایران باستان و آیین یهود و قوانین حمورابی، مسأله ی طلاق وجود داشته و غالباً به دست مرد بوده است و زن اختیاری در آن نداشت. در یونان قدیم به نقل مورّخ معروف «هرودت» «طلاق» در میان جامعه ی یونانی معمول و اختیار آن با مرد بوده است و در صورت نازائی زن و یا انحراف و خیانت در زناشویی، به صورت جدّی تر مورد عمل بوده است. جریان طلاق دادن شاهان «اسپارت» همسر خود را به جهت نازائی، ماجرایی معروف دارد و گفته ی هرودت را کاملاً تأکید می کند.

در آیین برهما، طلاق جایز و به عهده ی مرد بوده، در مواردی مانند نازایی امری لازم شمرده می شود.

در ایران باستان نیز طلاق در دست مردان بوده، در موارد خاصّی از قبیل انحراف از جادّه ی عفت و اشتغال به جادوگری و سوء خلق و یا هنگامی که زن عادت و قاعدگی خود را از همسر خویش مخفی می داشتند طلاق ضروری و لازم بوده و هم چنین در قوانین «حمورابی» که قرنها پیش از این یهود رواج داشت به مرد این حق داده شده بود که به مجرد مشاهده ی اندک خلاف میلی از همسر خویش او را طلاق بدهد. (همانجا، صص 16-17).

قوانین ممالک اروپایی در اجرای طلاق تشریفات خاصّی را پیش ینی کرده است، تقاضا کننده ی طلاق باید شخصاً نزد رئیس دادگاه حاضر شده موضوع را به آگاهی او برساند. رئیس دادگاه نیز آنها را به سازگاری با یکدیگر دعوت می کند، اگر پذیرفته نشد اجازه نامه را تقاضا کننده ی طلاق می دهد، پس از تقاضای کتبی، باز طرفین برای سازش با یکدیگر به دادگاه دعوت می شوند و اگر در این مرتبه سازش ممکن نشد، دادگاه حکم به طلاق می دهد و از هنگامیکه طلاق در شناسنامه ی طرفین قید شد، طلاق رسمیت پیدا کرده، عقد زوجیت منحل می شود و هر یک از طرفین آزادانه می توانند با دیگری ازدواج کنند و لکن زن باید تا نه ماه عده نگه دارد و دادگاه مقرر می دارد که تقاضا کننده ی طلاق مبلغی کمک خرجی با در نظرگرفتن وضع زندگی و عادات طرفین، به گیرنده ی طلاق بدهد و کودک صغیر نیز به تقاضاکننده ی طلاق واگذار می شود. (همانجا، صص 18-19).

تاریخچه ی طلاق:

تاریخچه ی طلاق به تاریخچه ی ازدواج برمی گردد، به همان علّت که بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همانگونه هم ممکن است که بنا به دلایلی از ادامه ی زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. «ولتر» می گوید: طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمده، قدر مسلّم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیرالهی پیش از اسلام هم وجود داشته است. (الجمری, ص 156).

طلاق و انواع آن:

تعریف طلاق: طلاق در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای (از اله قید النکاح بصیغه مخصوصه) یعنی گسترش پیوند ازدواج لفظی مخصوص. بنابراین می توان گفت طلاق نوعی گسست و جدایی اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی همراه لوازم آن می شود. (گراهی، 1376، ص 84)

انواع طلاق: در بررسی متون اسلامی و قوانین مدنی ایران که بیشتر منبعث از اسلام هستند به این نتیجه می توان رسید که طلاق در اسلام یا رجعی است یا بائن و یا عدی.

طلاق رجعی: طلاقی است که به درخواست مرد جاری می گردد و در آن مرد موظّف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، مهر، نفقه، پوشاک و مسکن برای مدّت صد روز تأمین نماید.

طلاق باین: طلاقی است که در آن مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد، یعنی مانند طلاق رجعی نمی تواند بدون اجرای عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح نماید.

طلاق باین انواعی دارد که عبارتند از:

1- طلاق دختر صغیر

2- طلاق زن یائسه

3- طلاق در دوران نامزدی

4- طلاق زن س

ر است؟

طول………………………                             عرض………………………….

107- ابعاد فضای راههای ارتباطی در حیاط مدرسه چند متر است؟

طول…………………….                             عرض………………………

108- ابعاد فضای تلف شده محوطه چند متر است ؟

طول ……………………                            عرض………………………….

 

109- ابعاد فضای محوطه، پیش بینی شده برای توسعه آتی مدرسه چند متر است؟

طول…………………………                                              عرض………………………..

110- در رنگ آمیزی دیوارها وحیاط داخلی مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ…………………و…………………..و…………………و……………….

111- دمای فضای کلاس ، راهرو وهال در فصل گرما به چند درجه می رسد؟

کلاس ها………………………..                            هال وراهرو……………………………

112- دمای فضای کلاس، راهرو وهال در سرما به چند درجه می رسد؟

کلاس ها ………………………….                       هال وراهرو……………………………

113- مدرسه با کدامیک از کاربری های زیر سازگار زیر همجوار است؟

کاربری های مسکونی 1             کاربری های فرهنگی 1          کاربری های آموزشی 1

فضای سبز وپارک 1             هیچکدام1

114- مدرسه با کدام یک از کاربریهای زیر همجوار است؟

آلاینده های هوا شامل: صنایع ، پایانه های مسافربری 1

آلاینده های صوتی شامل : بزرگ راهها، فرودگاه ها، مسیر راه آهن، مراکز تجاری پررفت وآمدو….1

آلاینده های محیط مثل: فاضلاب های شهری، کشتار گاه ها، دامداری ها، مراکز درمانی، گورستان ها1

هیچکدام 1

115- مدرسه از نظر مکانی در چه موقعیتی  قراردارد؟

روبه شمال 1                    روبه جنوب 1         روبه شرق 1            روبه غرب 1

116- آیا ساختمان های مدرسه قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جدید آموزشی دارد؟

بلی 1                                                                       خیر1

117- آیا در مدرسه آزمایشگاه ومرکز مواد وسایل آموزشی وجود دارد؟   بلی 1         خیر 1

در صورت داشتن آزمایشگاه ومرکز مواد آموزشی به سوالات زیر پاسخ دهید

118- ابعاد آزمایشگاه ومرکز مواد آموزشی چند متر است؟    طول…………………..                 عرض…………………

119- نور آزمایشگاه از چه منبعی تأ مین می گردد

نور طبیعی 1          نورطبیعی+ نور مهتابی 1    نورطبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

120- در رنگ آمیزی آزمایشگاه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                            رنگ سقف ……………..

121- آیا مدرسه دارای انجمن اولیاء ومربیان می باشد ؟   بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن انجمن اولیاء ومربیان به سوالات زیر پاسخ دهید

 

122- اعضای اصلی چند نفراند؟    …………………نفر

123- اعضای علی البدل چند نفراند؟…………………….نفر

124- در جلسات انجمن اولیاء ومربیان چه مباحثی مطرح می گردد

آموزشی 1         پرورشی وفوق برنامه 1         عمرانی وتجهیزاتی 1                    سایر موارد 1

125- تعداد دانش آموزانی که در سال تحصیلی 86-1385 ترک تحصیل نموده اند چند نفر است؟

پایه اول…….نفر     پایه دوم…………نفر       پایه سوم………….نفر  پایه چهارم ………نفر        پایه پنجم ………….نفر

 

126- تعداد قبول شدگان در خرداد ماه 1386 چند نفراست ؟

پایه اول ……….نفر     پایه دوم …………….نفر   پایه سوم …………..نفر      پایه چهارم ……………نفر    پایه پنجم ………….نفر

 

127- تعداد دانش آموزان تجدیدی در خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول…………..نفر    پایه دوم ………نفر    پایه سوم ………………نفر    پایه چهارم …………….نفر      پایه پنجم …………..نفر

 

128- تعداد دانش آموزان مردودی در امتحانات خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول ……………نفر    پایه دوم ……………نفر   پایه سوم  …………..نفر  پایه چهارم …………… نفر     پایه پنجم…………….نفر

 

129- تعداد تکرار کنندگان پایه در سال تحصیلی 87-1386 چند نفر است ؟

پایه اول ………..نفر    پایه دوم ……………نفر     پایه سوم ………………نفر  پایه چهارم  …………….نفر    پایه پنجم ………..نفر

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

ل   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1

دیگر کارکنان………نفر      امور دفتری………            مربی بهداشت…………نفر               مربی ورزش………….نفر

 

 • هر کلاس درس چند دانش آموز دارد؟

کلاس اول ……نفر     کلاس دوم ……..نفر   کلاس سوم……..نفر    کلاس چهارم …….نفر     کلاس پنجم……..نفر

 • نیمکت های مورد استفاده در کلاس درس چند نفره هستند؟

چهار نفره 1                سه نفره1             دو نفره 1              صندلی یک نفره 1

 • نیمکت های کلاس از چه جنسی ساخته شده اند؟

چوب  1                       فلز 1                 ترکیبی از هر دو1

4- ابعاد هر کلاس درس نظری چند متر است؟   طول……………                    عرض………………

5- نور کلاس درس از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی +نور مهتابی 1     نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

6- در رنگ آمیزی داخل کلاس های دروس نظری از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………………..                                      رنگ سقف……………….

7- آیا مدرسه دارای کلاس دروس تجربسی می باشد؟   بلی 1                      خیر 1

در صورت داشتن کلاس دروس تجربی به سوالات زیر پاسخ دهید

8- مدرسه دارای چند واحد کلاس تجربی می باشد؟           ……………….واحد

9- ابعاد هر کلاس درس تجربی چند متر است؟   طول…………….                          عرض………………

10- نور کلاس های دروس تجربی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1            نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

11- در رنگ آمیزی داخل کلاس های دروس تجربی از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………..                                 رنگ سقف…………………

12- آیا مدرسه دارای اتاق سمعی وبصری می باشد ؟    بلی  1                         خیر 1

در صورت داشتن اتق سمعی وبصری به سوالات زیر پاسخ دهید

13- ابعاد اتاق سمعی وبصری چند متر است؟     طول …………….                  عرض………………..

14- نور اتاق سمعی وبصری ازچه منبعی تأمین می گردد؟11

نور طبیعی 1   نور طبیعی + نورمهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی  1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

15- چه رنگی در رنگ آمیزی داخل اتاق سمعی وبصری بکار رفته است ؟

رنگ دیوارها …………….                                        رنگ سقف……………………

16- مدرسه دارای کدامیک از وسایل آموزشی زیر می باشد؟

نقشه وکره 1   ویدیو 1     تلوزیون 1        اوپک 1       اورهد 1  رادیو ضبط 1

17- آیا مدرسه شما دارای اتاق کامپیوتر برای دانش آموزان می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن اتاق کامپیوتر به سوالات زیر پاسخ دهید

18- چند دستگاه کامپیوتر در اتاق کامپیوتر وجود دارد؟  ………………..دستگاه

19- ابعاد اتاق کامپیوتر چند متر است ؟   طول…………….                 عرض …………………

20- آیا مدرسه دارای سالن چند منظوره می باشد؟    بلی 1                       خیر 1

در صورت داشتن سالن چند منظوره ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

21- ابعاد سالن چند منظوره چند متر است؟   طول………………..                       عرض……………………….

22- برای کدامیک از موارد زیر از سالن چند منظوره استفاده می شود؟  ورزش 1      برگزاری نماز جماعت 1

تشکیل جلسات اولیاء ومربیان1          جشن ونمایش 1        سخنرانی 1      همه موارد1

23- نور سالن چند منظوره از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی1    نور طبیعی + نور مهتابی 1          نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

24- در رنگ آمیزی داخل سالن چند منظوره از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………..                          رنگ سقف…………………….

25- آیا مدرسه دارای کتابخانه می باشد؟   بلی 1                 خیر 1

در صورت داشتن کتابخانه ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

26- ابعاد کتابخانه چند متر است؟     طول……………                         عرض ………………………

27- کتابخانه دادای چند جلد کتاب است؟.  ………………جلد

28- نور کتابخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی  1           نور طبیعی +نور مهتابی1         نور طبیعی +لامپ حبابی 1    نور طبیعی یا لامپ حبابی 1

29- در رنگ آمیزی داخل کتابخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………….                                  رنگ سقف……………………..

30- آیا مدرسه دارای اتاق فعالیت های پرورشی می باشد؟   بلی 1                          خیر 1

در صورت داشتن اتاق فعالیت های پرورشی به سوالات زیر پاسخ دهید

31- ابعاد اتاق های پرورشی چند متر است؟    طول…………                     عرض………………..

32- نور اتاق فعالیت های پرورشی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

33- از چه رنگی برای رنگ آمیزی اتاق فعالیت های پرورشی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                                        رنگ سقف……………………

34- آیا مدرسه دارای نماز خانه می باشد؟      بلی 1                      خیر  1

در صورت داشتن نماز خانه به سوالات زیر پاسخ دهید

35- ابعاد نماز خانه چند متر است؟     طول………………….                        عرض………………………

36- نور نماز خانه از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1   نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

37- در رنگ آمیزی داخل نماز خانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………………                                   رنگ سقف…………………………

38- آیا مدرسه دارای اتاق بهداشت وکمک های اولیه می باشد؟   بلی  1              خیر 1

39- ابعاد اتاق بهداشت وکمک های اولیه چند متر است ؟   طول ……………………                  عرض……………….

40- نور اتاق بهداشت وکمک های اولیه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1     نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

41- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق بهداشت وکمک های اولیه استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                                         رنگ سقف………………….

42- آیا مدرسه دارای دفتر مدیر می باشد؟    بلی 1                خیر 1

در صورت داشتن دفتر مدیر به سوالات زیر پاسخ دهید

43 – ابعاد دفتر مدیر چند متر است؟    طول…………………….                 عرض………………..

44- نور دفتر مدیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1    نور طبیعی +نور مهتابی1           نور طبیعی + لامپ حبابی 1  نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

45- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق مدیر استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                         رنگ سقف…………………….

46- آیا مدرسه دارای دفتر معاون یا معاونان می باشد؟   بلی 1                   خیر1

در صورت داشتن دفتر معاون یا معاونان به سوالات زیر پاسخ دهید

47- ابعاد دفتر معاون یا معاونان چند متر است؟   طول ………………………                     عرض……………………

48- نور طبیعی دفتر معاون یا معاونان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

49- در رنگ آمیزی اتاق دفتر معاون یا معاونان از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها …………………                                  رنگ سقف………………

50- آیا مدرسه دارای اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر می باشد     بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر به سوالات زیر پاسخ دهید

51- ابعاد اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر چند متر است؟   طول…………………              عرض ……………..

52- نور اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

53- در رنگ آمیزی اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                     رنگ سقف…………………….

54- آیا مدرسه دارای انبار بخش اداری می باشد   بلی 1                            خیر 1

در صورت داشتن انبار اداری به سوالات زیر پاسخ دهید

55-ابعاد انبار بخش اداری چند متر است ؟   طول………………………..                                عرض…………………

56- نور انبار بخش اداری از چه منبعی تأمین می شود

نورطبیعی 1         نور طبیعی +نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نورمهتابی یا لامپ حبابی1

57- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل انبار بخش اداری استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                                رنگ سقف…………………………

58- آیا مدرسه دارای اتاق استراحت معلمان می باشد؟    بلی 1                     خیر1

در صورت داشتن اتاق استراحت معلمان به سوالات زیر پاسخ دهید

59- مدرسه دارای چند واحد اتاق استراحت معلمان می باشد؟  ……………………واحد

60- ابعاد هر اتاق استراحت معلمان چند متر است

طول  …………………                                        عرض………………….

61- نور اتاق استراحت معلمان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1                      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

62- در رنگ آمیزی اتاق استراحت معلمان از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………….                          رنگ سقف………………………..

63- آیا مدرسه دارای دفتر کار معلمان وملاقات با اولیاء می باشد ؟   بلی 1             خیر 1

در صورت داشتن اتق کار معلمان با اولیاء به سوالات زیر پاسخ دهید

64- ابعاد دفتر کار معلمان واولیاء چند متر است ؟   طول……………………..                 عرض………………

65- نور اتاق دفتر کار معلمان  وملاقات با اولیا ء از چه منبعی تأمین میشود

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1     فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

66- در رنگ آمیزی اتاق کار معلمان وملاقات با اولیاء از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                   رنگ سقف…………………….

67- آیا مدرسه دارای توالت ودستشویی مخصوص کارکنان مدرسه می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن توالت مخصوص کارکنان ، به سوالات زیر پاسخ دهید

68- مدرسه دارای چند واحد توالت مخصوص کارکنان می باشد ؟   ………………..واحد

69- ابعاد هر واحد توالت مخصوص کارکنان چند متر است؟  طول………………….                  عرض………………….

70- نوع رنگ داخل توالت های مخصوص کارکنان چه رنگی می باشد ؟   رنگ……………………

71- مدرسه دارای چند توالت برای دانش آموزان می باشد   …………………..واحد

72- ابعاد هر واحد توالت مخصوص دانش آموزان چند متر است؟   طول………………..         عرض……………………….

73- چه نوع رنگی در داخل توالت های مخصوص دانش آموزان به کار رفته است؟

رنگ دیوارها …………………..                                  رنگ سقف…………………….

74-مدرسه دارای چند آبخوری برای دانش آموزان می باشد؟   ……………………عدد

75- ابعاد هر آبخوری چند متر است؟     طول…………………….                   عرض……………………

76- آیا مدرسه دارای انبار وسایل نظافت وشستشو می باشد؟    بلی 1        خیر 1

در صورت داشتن انبار وسایل نظافت وشستشو ، به سوالات زیر پاسخ دهید

77- چند واحد انبار وسایل نظافت وشستشو در مدرسه وجود دارد؟     …………………واحد

78- ابعاد هر واحد انبار وسایل نظافت وشستشو چند متر است؟     طول …………………        عرض …………………

79- نور اتاق انبار وسایل نظافت وشستشو از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1   نورطبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

80- در رنگ آمیزی داخل انبار وسایل نظافت وشستشو از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                          رنگ سقف…………………

81- آیا مدرسه دارای سالن غذاخوری می باشد؟   بلی 1                     خیر 1

در صورت داشتن سالن غذاخوری ، به سوالات زیر پاسخ دهید

82- ابعاد سالن غذاخوری چند متر است؟   طول…………………..                       عرض ………………………

83- نور سالن غذاخوری از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1       نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

84- در رنگ آمیزی داخل سالن غذاخوری از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها…………………                                      رنگ سقف………………….

85- آیا مدرسه دارای بوفه است ؟    بلی 1                                           خیر 1

در صورت داشتن بوفه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

86- ابعاد بوفه چند متر است؟   طول……………….                         عرض …………………..

87- نور بوفه از چه منبعی تأمین می گردد

نورطبیعی 1        نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

88- چه رنگی در رنگ آمیزی بوفه بکاررفته است؟    .رنگ…………………..

 

89- آیا مدرسه دارای آبدارخانه می باشد؟    بلی 1                               خیر 1

در صورت داشتن آبدارخانه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

90- چند واحد آبدارخانه در مدرسه وجود دارد؟   ………………….واحد

91- ابعاد هر آبدارخانه چند متر است؟   طول ………………………..                            عرض…………………

92- نور آبدارخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نورطبیعی 1      نور طبیعی + نورمهتابی 1      نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

93- در رنگ آمیزی داخل آبدارخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                          رنگ سقف……………………

94- ابعاد هال وراهرو ساختمان مدرسه چند متر است ؟    طول ………………….           عرض…………………….

95- نور هال وراهرو ساختمان مدرسه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

96- دررنگ آمیزی هال وراهرو مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………….                        رنگ سقف……………………

97- ورودی در هال وراهرو چند متراست؟

طول ……………………….                      عرض……………………..

اگر مدرسه دو طبقه یا بیشتر است به سوالات زیر پاسخ دهید

98- عرض راه پله ها چند متر است؟   ………………..متر

99- راه پله ی هر طبقه چند متر است؟   …………………………….متر

100- ابعاد سطوح زیر ساخت دیوارها وستون ها چند متر است؟

طول…………………………………..           عرض………………………

101- ابعاد فضای صف جمع وتفریح (زمین های ورزش ) چند متر است؟     طول…………………….        عرض……………….

102- ابعاد فضای سبز مدرسه چند متر است؟     طول …………………       عرض ………………….

103- آیا در فضای سبز مدرسه باغچه وگل وگیاه وجود دارد ؟    بلی 1                                                                     خیر 1

در صورت داشتن باغچه وگل وگیاه به سوالات زیر پاسخ دهید

104-ابعادی که برای  باغچه وگل وگیاه در نظر گرفته شده است چند متر است؟

طول……………………………….                              عرض…………………………

105- چند اصله درخت در حیاط مدرسه وجود دارد ؟ ……………………………اصله

106- ابعاد فضای راههایتوقف وسایل نقلیه مدرسه وپارکینگ چند مت

مدارس

وضعیت مدارس روبه شمال روبه جنوب روبه شرق روبه غرب
فراوانی 8 5 4 3
فراوانی درصدی 40 25 20 15
تراکمی 40 65 85 100

همان طور که نتایج جدول نشان می دهد 40 درصد مدارس رو به شمال و 60 درصد مدارس در جهتی غیر از شمال ساخته شده اند در حالیکه مدارس برای تابش نور خورشید باید رو به شمال ساخته شوند.

                                  جدول(22-4) مربوط به همجواری با کاربری های  سازگار

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
کاربری مسکونی 7 35 35
آموزشی 4 20 55
فرهنگی 2 10 65
فضای سبز 7 35 100

همان طور که نتایج جدول نشان می دهد مدارس از لحاظ همجوار بودن با کابری های سازگار در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

جدول(23-4) مربوط به همجواری با کاربری های نا سازگار

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
آلاینده های صوتی 1 5 5
آلاینده های محیطی 1 5 10
هیچکدام 18 90 100

همانطورکه نتایج جدول نشان می دهد تنها 10 درصد مدارس با کاربری های ناسازگار که در اینجا شامل آلاینده های صوتی و آلاینده های محیطی می باشند همجوار بوده اند.

سوال 11- آیا ساختمانهای مدارس ابتدایی روستایی قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جدید آموزشی را دارد؟

              جدول(24-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی           شاخصها

پاسخ ها

45 45 9 خیر
100 55 11 بله
100 100 20 جمع

 

 

 

 

                  نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراددر مورد قابلیت گسترده شدن

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود بیشترمدارس بالغ بر 55% مدارس ابتدایی قابلیت گسترده شدن را دارند. که از بیست مدرسه نمونه 9 مدرسه قابلیت گسترده شدن را ندارند اما 11 مدرسه قابلیت گسترده شدن را دارند. که نتایج در نمودار نیز نشان داده شده است.

سوال12- آیا در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی وجود دارد؟

             جدول (25-4)  مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس

 فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آزمایشگاه           شاخصها

مدرسه

95/0 95/0 19 0 1
100 5/0 1 6 2
100 100 20 31/0 3

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود 95% از مدارس مناطق روستایی فریدون شهر فاقد داشتن آزمایشگاه و وسایل کمک آزمایشی می باشد. و تنها  1 مدرسه از 20 مدرسه مورد بررسی دارای آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی می باشد.

سوال13- وضعیت انجمن و اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

در کل مدارس انتخاب شده و مورد بررسی 11 مدرسه دارای انجمن اولیا و مربیان بوده است که 55 درصد از مدارس را شامل می شود انجمن اولیاء و مربیان همه این مدارس  دارای 4 عضو اصلی و 3 عضو فرعی بوده که وضعیت آنها در جدول (26-4) نشان داده شده است.

جدول (26-4) وضعیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

شاخصها

   ردیف

تعدا اعضا اعضای اصلی اعضای فرعی
1 7 4 3
2 7 4 3
3 7 4 3
4 7 4 3
5 7 4 3
6 7 4 3
7 7 4 3
8 7 4 3
9 7 4 3
10 7 4 3
11 7 4 3

 

سوال14- کارائی داخلی مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

جدول صفحه بعد  مربوط به کارائی داخلی مدارس ابتدائی روستائی شهرستان فریدون شهر می باشد. که این شاخص برای هر کدام از مدارس و نیز به صورت مجموع برای کل مدارس روستائی شهرستان فریدن شهر به دست آمده است.

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدائی روستائی شهرستان فریدون شهر

ردیف تعداد ثبت نام شدگان تعداد قبولی کارائی داخلی مدرسه
1 25 25 100%
2 24 24 100%
3 20 20 100%
4 10 8 80%
5 29 29 100%
6 15 15 100%
7 65 61 8/93%
8 4 4 100%
9 5 5 100%
10 10 10 100%
11 20 18 90%
12 10 7 70%
13 28 28 100%
14 15 15 100%
16 7 5 4/71%
17 4 4 100%
18 8 8 100%
19 4 4 100%
20 18 18 100%
کل 321 308 96%

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد از تعداد 321 دانش آموز ثبت نام شده در سال تحصیلی 86-1385 تعداد 308 نفر در امتحانات خردادماه قبول شده اند و در کل کارائی داخلی مدارس در حدود  96%  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

شاگردان عبارت است از: بی علاقگی، کندی یا عدم فعالیت مناسب، در خواب وخیال بودن، صحبت های نامفهوم، با اجسام صدا درآوردن، بازی با اسباب بازی در کلاس، خط خطی کردن میز و صندلی، عدم توانایی در تمام کردن تمرین های د رسی، این گونه رفتارها در دانش آموزان بزرگ تر احتمالاً تأخیر در رشد رفتاری را نشان می دهد(سیف نراقی و نادری،1380).

5-10-2 بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD)1

این اختلال عبارت است از، اختلال رشدی در توجه، کنترل تکانش، بی قراری و هدایت رفتار که به طور طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختلال های عصب شناختی بزرگ حسی- حرکتی یا هیجانی است (بارکلی2 ،1982؛ به نقل از علیزاده،1383). این اختلال باعث پر فعالیتی، کم توجهی و رفتارهای تکانشی بیشتر و شدیدتر از معمول در کودکان مبتلا می شود. این بیماری نسبت‍‍اً شایع بین کودکان است و بین 3تا5 درصد از کودکان به آن مبتلا هستند (هاشمیان،1386).

این اختلال مجموعه ای از علایم است که با محدودیت میدان توجه که به ضعف تمرکز، رفتار خلق الساعه و بیش فعالی منجر می شود، مشخص می گردد (پور افکاری، 1385). این اختلال به سه صورت عمدتاً بی توجه، عمدتاً بیش فعال – تکانشی و نوع ترکیبی خود را نشان می دهد.

 • بی توجهی حداقل شش نشانه زیر را در بر دارد ودست کم به مدت شش ماه طول می کشد: نمی تواند به جزئیات توجه کند، درحفظ کردن توجه مشکل دارد، وقتی با او صحبت می کنند گوش نمی کند، از دستورات پیروی نمی کند، در سازمان دادن تکالیف مشکل دارد.

 

1.Attention-Dificit/ Hyper Activity

2.Barkley

 

از انجام دادن تکالیفی که به تلاش ذهنی مداوم نیاز دارند خودداری می کند، وسایل لازم برای تکالیف را گم می کند، به راحتی حواسش پرت می شود، اغلب فراموش کار است.

 • بیش فعالی- تکانشگری با حداقل شش نشانه زیر که دست کم به مدت شش ماه ادامه یافته باشد ودر خرده گروه بیش فعالی یا خرده گروه تکانشگری جای می گیرد. نشانه های بیش فعالی عبارتنداز: اغلب بی قرار است و وول می خورد، اغلب به طور نامناسبی صندلی اش را ترک می کند، اغلب در شرایط نامناسب به اطراف می دود یا با شدت جست و خیز می کند، اغلب در بازی کردن یا پرداختن به فعالیتهای اوقات فراغت مشکل دارد، اغلب در حالت جنب وجوش است، پرحرفی می کند. نشانه های تکانشگری عبارتند از: اغلب قبل از اینکه سوالها به اتمام برسند، پاسخ ها را می پراند،درمنتظر ماندن برای نوبت، مشکل دارد، اغلب برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند(به نقل از سیدمحمدی، 1385).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

تمیز، ساکت، راحت و از لحاظ بهداشتی مناسب نتایج تحصیلی دانش آموزان را بالا برده وآنها را در یادگیری موفق تر می کند  (اشنایدر،2002). محیط فیزیکی مدرسه باید طوری باشد که به دانش آموزان آسیب نرساند. بنابراین نکات ایمنی در ساخت وسازاین مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و محیط فیزیکی باید بر بهداشت روانی دانش آموزان  تأثیر مثبت بگذارد (حاتمی و دیگران،1383). بسیاری از مدارس قدیمی با ساختمان های کوچک و غیر بهداشتی، موجب مشکلات فراوانی می شوند به دلیل فقدان پنجره کافی، نور طبیعی به مقدار کافی وارد  کلاس نمی شود. تهویه مناسب صورت نمی گیرد تعداد توالت و دستشویی کمتر از حد معمول بوده و فضای  کافی برای بازی شاگردان ندارد، مسلماً دانش آموزان در این مکان ها موفقیت چندانی کسب نمی کنند (حلم سرشت ودل پیشه،1383). فضای فیزیکی مدرسه در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی حامل پیام برای دانش آموزان می باشد و بر میزان یادگیری

1.Ainley

 

ورشد شخصیت فردی و اجتماعی ونیز تأمین بهداشت روانی آنان تأثیر می گذارد (نوید ادهم،1382). تحقیقات گلن1 در سال (2002) نشان داد که شرایط تسهیلات مدرسه تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گذارد. در این بررسی دمای کلاس وصدا نقش مهمتری داشتند وعامل مهم دیگر قدمت ساختمان مدرسه بود. ریچارد سون و روسن2درسال (1999) ارتباط معنی داری بین افزایش کیفیت سیستم تهویه وکاهش غیبت دانش آموزان از مدرسه یافتند. تحقیق آنها که بر روی مراکز مراقبت روزانه صورت گرفت نشان داد زمانی که مدارس قدیمی از لحاظ تهویه تعمیر می شوند نرخ غیبت در سال اول به 31/8 درصد و در سال دوم به94/7 درصد و در سال سوم به 75/3 درصد کاهش می یابد.

تحقیقات نشان داده اند هنگامی که دیوارهای مدارس با رنگ ملایم روشن رنگ آمیزی می شوند عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد(کش3،1993).موقعیت ساختمانی مدارس وامکانات وتجهیزات برروی رفتار دانش آموزان اثر می گذارد و کمبود تجهیزات منجر به رفتارهای ناهنجار4در مدارس می گردد(ارث من5،2002). فضای فیزیکی نامناسب به ترک تحصیل زود هنگام، غیبت، اخراج، بی انضباطی، پرخاشگری، دیرآمدن، برخوردهای نژادی و کشیدن سیگار منجر می گردد(استریچرز6،2000). تحقیقات نشان می دهند که  دانش آموزان مدارسی که از نور کافی  و مناسب برخوردارند 20درصد در درس ریاضی و 26درصد در درس، خواندن نسبت به دانش آموزان مدارسی که از نور کافی و طبیعی برخوردار نیستند پیشرفت بهتری دارند (اپستین7،2000). مدارس کوچکتر به دلیل اینکه دانش آموزان را به گروه های کوچکتر و صمیمی تر تقسیم می کنند و به آنها باز خورد می دهند فرایند یادگیری را

1.Glen

2.Richaardson & Rosen

3.Cash

4.Abnormal Behavior

5.Earthman

6.Stricherz

7.Epstein

تسهیل می کنند. و گوشه گیری و انزوا طلبی دانش آموزان را کاهش می دهند، و معلمان را برای استفاده از مهارتها و توانایی هایشان تشویق می کند. والدین را برای مشارکت در فعالیت های آموزشی ترغیب می کنند (وسلی و دیگران1 ،2000).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

…………………………………………………………….         55

 

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ……………………….        56

 

جدول (10-2) شعاع دسترسی……………………………………………………………………………………………………….                 58

 

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی

87-1386…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها………………………………………………… 71

 

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها………………………………………………………… 72

 

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………………… 75

 

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………   76

 

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل……………………………………………………………………………………………….. 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل 79

 

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل……………………………. 80

 

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو………………………………………………………………………………….. 82

 

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………………………. 82

 

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه……………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل……… 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل……………………………….. 86

 

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب……… 88

 

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل………….. 89

 

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل……………………. 91

 

جدول (17-4) نور کلاس………………………………………………………………………………. 92

 

جدول (18-4) رنگ کلاس …………………………………………………………………………….. 92

 

جدول (19-4) رنگ اداری ……………………………………………………………………………… 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها…………………………………………………………………………. 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس……………………………………………………………. 94

 

جدول (22-4) مربوط به کاربری های سازگار…………………………………………………. 94

 

جدول ( 23-4) مربوط به کاربری های ناسازگار……………………………………………….. 94

 

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن   95

 

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس……. 96

 

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر………………………………………………………………………………………..   97

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر.. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                             صفحه

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن………………………………………………………………….72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….73

 

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه …………………………………………………………74

 

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ………………………………………………………75

 

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………77

 

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..78

 

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ………………………………………………………….79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه ………………………………………84

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه……………………………………………………….86

 

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل …………………………………….89

 

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ…………………………………………………………….90

 

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن………………………….94

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

 • 2

نارساخوان تحولی در سایر مقاطع تحصیلی از جمله مقطع پیش دبستانی، مقطع ابتدایی پایه های اول و دوم و مقطع راهنمایی مورد بررسی قرار گیرد.

3) به مربیان اختلالهای یادگیری، پزشکان،روان شناسان و مشاوران پیشنهاد می گردد که با استفاده از شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان تحولی بکوشند.

4) با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان نارساخوان در مقاطع ابتدایی، به مسئولین وزارت آموزش و پرورش بویژه به مدیران مقاطع ابتدایی توصیه می شود که بابهره گیری از متخصصان اختلالهای یادگیری به تشخیص و درمان دانش آموزان نارساخوان بپردازند.

5) به دانش پژوهان و پژوهشگران توصیه می گردد با استفاده از روشهای بالینی دقیق، براساس مدل خواندن بیکر به طبقه بندی و درمان دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی بپردازند.

4- کاربردهای آموزشی و پرورشی

با توجه به این امر مهم که یافته های هر پژوهشی، علاوه بر بعد نظری، از لحاظ عملی نیز حائز اهمیت است و ارزش و اهمیت این بعد عملی، زمانی مشخص خواهد شد که در جایگاه اصلی آن، یعنی نظام آموزشی و پرورشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اینک، قطع نظر از محدودیت هایی که به آنها اشاره گردید و نیز با توجه به پیشنهاداتی که رعایت آنها، حرکت این پژوهش را در جهت یافته های کامل تری سوق خواهند داد، می توان از نکات زیر به عنوان بهره گیری های آموزشی و پرورشی صحبت کرد:

1) کاربرد شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر می تواند به عنوان یک روش آموزشی موثر، در جهت افزایش میزان دقت، درک و سیالی خواندن دانش آموزان نارساخوان تحولی در ایران به کار گرفته شود.

2) چنانچه شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر به دانش آموزان نارساخوان به صورت دقیق ارائه شود و علاقه و انگیزه دانش آموزان نارساخوان را برای دریافت این شیوه های درمانی افزایش دهد، نه فقط میزان کارآمدی خواندن این دانش آموزان افزایش خواهد یافت، بلکه قادر به حفظ و استمرار این آموخته ها نیز خواهند بود.

3) برای اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بیکر در ایران ضروری است که این شیوه ها به صورت کاربردی به معلمان مراکز اختلالهای یادگیری تدریس شود. به این جهت لازم است که سازمان آموزش و پرورش استثنایی در دوره آماده سازی معلمان مراکز اختلالهای یادگیری، آموزش این شیوه های درمانی را جزء برنامه آموزش خود قرار دهد.

منابع

1) منابع فارسی

– احدی، حسن. کاکاوند، علیرضا ( 1382 ). اختلالهای یادگیری ( از نظریه تا عمل ) تهران. انتشارات ارسباران.

– تقوی، سعید ( 1380 ). مقایسه مهارتهای حرکتی دانش آموزان عادی و نارسا خوان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی شهر تهران با استفاده از مقیاس رشد حرکتی لینکلن ـ اورزتسکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

– خیرالدین، جلیل باباپور. قراملکی، ناصر صبحی ( 1380 ). اختلالات یادگیری: رویکرد تشخیصی و درمانی. تهران. انتشارات سروش.

– دادستان، پریرخ ( 1379 ). اختلالهای زبان: روشهای تشخیص و بازپروری ( روان شناسی مرضی تحولی 3 ). تهران. انتشارات سمت.

– دلاکاتو، کارل. هـ . ( 1368 ). شیوه ای نو در درمان کودکان مبتلا به اختلال در خواندن. ترجمه فاطمه سرحدی زاده. تهران. انتشارات اطلس

– دلاور، علی ( 1378 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی تهران انتشارات رشد.

– دلاور، علی. نقشبندی، سیامک( 1380 ). تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران. انتشارات ارسباران.

– سیف، سوسن ( 1375 ). ناتوانیهای یادگیری. تهران. انتشارات نورکاظم.

– سادوک، بنیامین جیمز. سادوک. ویرجینیا الگوت ( 2003 ). خلاصه روانپزشکی. ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضایی ( 1383 ). تهران. انتشارات ارجمند.

– شهیم، سیما ( 1373 ). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان. شیراز. انتشارات دانشگاه شیراز.

– شیولون، ریچارد ( 1368 ). استدلال آماری در علوم رفتاری. ترجمه علیرضا کیامنش، تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.

– کریمی، یوسف ( 1380 ). اختلالات یادگیری. تهران. انتشارات ساولان.

– محمد اسماعیل، الهه ( 1383 ). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (GSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. تهران انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی .

– معظمی، داود ( 1378 ). مقدمات نوروسایکولوژی. تهران. انتشارات سمت.

– نصفت، مرتضی، همکاران (80 13). آزمون تشخیصی اختلال خواندن. گزارش نهایی طرح پژوهشی. تهران.

– والاس، جرالد. مک لافلین، جیمز. ( 1376 ). ناتوانیهای یادگیری: مفاهیم و ویژگیها. ترجمه تقی منشی طوسی، مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی.

 

 

 

2) منابع انگلیسی

 

– Bakker,D.J. ( 1990 ).Neuropsychological  treatment  of  Dyslexia.New  york: oxford  university  press.

 

– Bakker,D.J., Bouma,A.,&Gardien, c.J.( 1990 ).Hemisphere – specific treatment   of   dyslexic   subtypes: A   Field   experiment.  Journal  of  learning  disabilities,vol. 23,No.3,pp.433-438.

 

– Bakker, D.J.,& licht,R. (1986 ) learning  to  read: changing  horses  in  midstream.. New  york: wiley.

 

– Bakker, D.J.,moerland, R., & Goekoop- Hoefkens,M. ( 1981 ). Effects  of  hemisphere specific  stimulation  on   the  reading   performance   of  dyslexic  boys: A  pilot  study. Journal  of  clinical  Neuropsychology,vol3,No.5,pp.155-159.

 

– Bakker, D.J.,& vinke,j. ( 1985 ).Effects  of  hemisphere – specific  stimulation  on  brain   activity  and  reading  in  dyslexics. Journal  of   clinical  and  Experimental   Neuropsychology,vol.7,No.4,pp. 505 – 525.

 

– Bakker, D.J. ( 2002 ). Teaching  the  brain.  In A.y.springer, E.L. cooley, & A.L. christensen ( Eds ), pathways  to  prominence  in   Neuropsychology: Reflections  of  20 th  century  pioneers. Philadelphia,pA: psychology  press.

 

– Bakker, D.j. ( 1992 ). Neuropsychological  classification  and  treatment  of  Dyslexia.  Journal  of  learning Disabilities. Vol. 25, No.2,pp. 102 – 109.

 

– Bakker, D.J. ( 2004). Treatment     of   Developmental  dyslexia: A  Review. Pediatric  Rehabilitation, in  press.

 

– Bodien,p. ( 1996 ). Using   scrambled  text  with   an  L-type   dyslexic: A  teaching    case   study. Dyslexia  Review,vol.7,No.7,pp.7,20-23.

 

– Byrnes,J.p ( 2001). Minds, Brains,  and  learning . New york  London. The  Guilford   Rress.

 

– cohen, B.H ( 2001 ). Explaining  psychological  statistics. ( second  Edition ). New york  university. John   wiley  &  sons, Inc publisher.

 

– Debray – Ritzen,p.& Debray, F.J. ( 1979 ).Comment  depister  une  dyslexia  chez  unpetit  ecolier. Paris: Nathan.

 

– Dryer,R.,Beale,J.,& lambert, A.. ( 1999 ). The  Balance   model  of  dyslexia  and  Remedial  training: An  evaluative  study. Journal  of  learning  Disabilities, vol.32, No.2,pp.174-186.

 

 

 

 

 

– Goldstein  B. H.& obrzut, J.E.(2001). Neuropsychological treatment  of  dyslexia   in   the  classroom  setting.  Journal  of  learning  Disabilities, vol. 34, No.3 ,pp.276-285.

 

– Grace, G.m. ( 1990). Effects   of  hemisphere – specific   stimulation   on  academic  performance  and  eventrelated   potentials  in  dyslexic   children. Unpublished  doctoral   dissertation, Victoria    university, Victoria, Canada.

 

– Hunt, N. & marshall, k ( 2002 ). Exceptional  children  and  youth.  Houghton  Mifflin  compary. Boston. New york.

 

— kappers, E.J. ( 1988 ). Neuropsychological   treatment   of   initial  dyslexia. In  A. vander  leij   &  J.  Hamers ( Eds ), Dyslexce 1988 ( pp. 57 – 68 ). Lisse. The  Netherlands : swets     &     zeitlinge.

 

– kappers,E.J. ( 1994 ). Neuropsychological  treatment   of   dyslexia   in  clinical  practice.  In    k.p.  van   den  Bos,l.s.  siegel   D.J.  Bakker, &   D. share  ( Eds. ), current    directions  in  dyslexia   Research ( pp. 235 – 250 ). Amsterdam / lisse, The  Netherlands: swets  zeitlinger.

 

– kapper, E.J.,Bos,w.N. (1991).Effecten   van   neuropscholgische   behandeling   van  dyslexieen. In  A, vander   leiJ   & E.J kappers ( Eds.), dyslexic. Lees  en  spellingproblemen: diagnostiek  en   interventie (pp.91 -114).

Leuven, Belgium: Acco.

 

— kappers, E. J., & Hamburger, H.B. ( 1994 ). Neuropsychological  treatment  of  dyslexia   in   outpatients. In R.  lict  &  G.  spyer ( Eds ), the  Balance  model    of   dyslexia: theoretical  and  clinical  progress (pp. 101 – 133 ).Assen,the  Netherlands: van   Gorcum.

 

– kappers, E.J. &  Dekker,M. ( 1995 ).Bilingual  effects   of  unilingual  neuropsychological  treatment   of  dyslexic  adolescents: A  pilt  study. Journal  of  the  international  Neuropsychological  society, vol.1,No.5,pp.494-500.

 

– kappers, E.J. (1997). Out  patient  treatment   of  dyslexia   through  stimulation  of  the  cerebral  hemispheres. Journal   of  learning  Disabilites, vol30,pp. No.1,100-125.

 

– lerner,J.W. (1997 ). Children  with  learning  disabilities: theories, diagnosis  and  teaching  strategies. Boston: Houghton  Mifflin.

 

– Lorusso. M.L ( 2004 ). The time  course  of  attentional  Focusing  in  dyslexic  and  normally  reading  children.  Journal of  Brain   and   cognition. Vol 53. 181-184.

 

– lorusso,M. l ( 2004 ). Hemispheric, attentional,  and  processing  speed  Factors  in  the  treatment  of  Developmental  dyslexia, Journal  of  Bran  and  cognition, vol. 55,No.5,pp.341-348.

 

– martin, G.N. ( 1998 ). Human  Neuropsychology. Prentice  Hall Europe

 

– Mash,E.J.& Barkley, R.A.( 1996 ). Child  psychopathology. New york: GuilFord  press.

 

– osman, B.B. ( 2000 ) learning  Disabilities  and  the  Risk of  psychiatric  Disorders  in  children  and  Adoleseents..American  psychiatric  press, Inc.

 

– Reid, G. ( 2003 ). Dyslexia: A  practitioner,s  Handbook. Third   Edition. John  wiley  &  sons  ltd,

 

– Robertson, J. ( 2000 a ). Neuropsychological  intervention  in  dyslexia: two  studies  on  British  pupils.  Journal  of  learning  Disabilities,vol.33,No.2pp.137-148.

 

– Robertson,J  and  D. J. Bakker ( 2002 ). The Balance model   of  Reading   and  Dyslexia.  Wiley, J  &  sons,ltd  publisher.

 

– Robertson,J. ( 2000 ). Dyslexia  and  Reading : A  Neuropsy  chological  Approach.  whuRR  publishers. London  and  philaDelphia.

 

– Russo, A.E. ( 1993 ). Effects  of  the  presence  of  pathological  left  handedness  indications  on  the  efficiency  of  a  neuropsychological   intervention  with  low achieving   Readers. Unpublished   doctoral  dissertation,university   of  Pennsylvania, Harrisburg.

 

– shapiro, J  &  Rich,R ( 1999 ). Facing   learning   Disabilities  in  the  Adult  years. New  york. oxford, university  press.

 

– smith,D.D.( 1998 ).Introduction  to  special  Education. Allyn  and  Bacon. University  of  New  mexico.

 

– smythe, I & Everatt, J and  salter, R ( 2004 ). International  book  of  Dyslexia  a  cross – language   comparison   and  practich  Guide. John  wiley   &   sons  ltd. The Atrium, southern   Gate,  chichester, west   Sussex  po19  Bsa , England.

 

– van  strien, J.w. Bakker, D.J., Bouma,A.  &  koops, w. ( 1990 ). Familial  resemblance  for  cognitive   abilities  in  Familis  with   p-type  dyslexic, L   type  dyslexic, or normal  reading  boys. Journal  of  clinical  and  Experimental  Neuropsychology, vol.12,No.5,pp. 843-856.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

 • 2