تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه فصل اول:کلیات تحقیق. 1 1-1مقدمه 3 1-2 بیان مساله تحقیق. 3 1-3 اهمیت موضوع. 5 1-4 اهداف تحقیق. 5 1-5...
ادامه مطلب

بررسی تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه

فرضیه فرعی دوم: عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مقدار t مشاهده شده در سطح (01/0ɑ= ) معنادار است. بدین ترتیب فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین...
ادامه مطلب

بررسی تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

استقرار مدیریت استعداد، کارکنان را قادر می­سازد پیشرفت شغلی­شان را برنامه ریزی کرده و با روحیه بالا کار کنند. این سیستم همچنین با بررسی دقیق ویژگی­های کارکنان و پست­های سازمانی آنان، خلاءهای موجود در سازمان از حیث...
ادامه مطلب

حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه

سیستم مدیریت استعداد، پایگاه­های اطلاع رسانی روزآمد و قابل دسترسی را پیشنهاد می­کند که بانک­ها را قادر می­سازد به سرعت و به سهولت استعدادهای مورد نیاز را شناسایی کرده و به کار گیرند تا به مثابه سازمان­های مالی با عملکرد...
ادامه مطلب

بررسی تأثیر توسعه و بهسازی استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه

تحقیقات داخلی: نوع­پسند اصیل و همکاران (1393) در پژوهشی تحت عنوان « بررسي رابطه ي بين مديريت استعداد و عملكرد سازماني» به این نتایج رسیدند که بين فعاليت هاي مربوط به مديريت استعداد و كيفيت خدمات و نوآوري در ارايه ي خدمات...
ادامه مطلب

تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مقدمه: اين فصل شامل خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتايجي كه در راستاي اهداف تحقيق و با تجزيه و تحليل داده ها به دست آمده، مي باشد و اين نتايج با نتايج تحقيقات مشابه مقايسه شده اند. نكات...
ادامه مطلب

تعیین تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مقدمه: از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان...
ادامه مطلب

توسعه و بهسازی استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

تحقیقات خارجی: مديريت استعداد فرآيندى است كه در دهه 1990 پديدار و كماكان مسير تحول را مى پيمايد. در سال 1997 واژه « جنگ استعداد » براى اولين بار توسط شركت مشاوره اى مكنزى ارائه شد. در بررسى شركت مكنزى مشاهده شد كه سازمان هايى...
ادامه مطلب

تأثیر توسعه و بهسازی استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

ارزیابی عملکرد کارکنان: ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان یکی از وظایف اساسی مدیریت است که همه صاحب نظران علم مدیریت بر آن تاکید دارند. در ارزشیابی نوعی قضاوت، حقیقت و تصمیم گیری است که در نهایت، سودمندی و یا غیر سودمندی،...
ادامه مطلب

تعیین تأثیر کشف استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک

اهمیت و ضرورت عملكرد کارکنان: تلاش سازمان در جهت ارتقاي عملکرد کارکنان، امکان کشف استعدادهاي نهفته در آنان را ايجاد کرده و نيز توان مقابله آنان با مشکلات در شرايط بحراني را افزايش داده و براي اداره امور مربوطه آماده...
ادامه مطلب
بالا