دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها

عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها  وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

عنوان : رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشكده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری   عنوان: رابطه مسئولیت...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

گرایش : M.A عنوان : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته:حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت …

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات مركزی-اراك پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  گرایش: حسابداری عنوان: رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

  گرایش : حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )   رشته: حسابداری   عنوان : رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری  ...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

عنوان :رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات مركزی-اراك پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  گرایش:...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس …

          دانشگاه آزاد اسلامی              واحد تهران مرکزی       دانشکده اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری عنوان : رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و  ریسک اعتباری...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات …

عنوان :رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران   موسسه آموزش عالی رجاء گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابرسی عنوان رابطه بین بهبود در...
ادامه مطلب

دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه …

عنوان : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی...
ادامه مطلب
بالا