پایان نامه ارشد : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق …

دانشگاه آزاد اسلامی                   واحد ساری   پایان­نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A» رشته تحصیلی: حقوق گرایش: خصوصی   عنوان: تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران...
ادامه مطلب

دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق "M. A" گرایش: حقوق    عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی   استاد راهنما: دکتر هوشنگ شامبیاتی   پاییز...
ادامه مطلب
بالا