بایگانی نویسنده: admin2

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، علوم پزشکی، دانشگاه شیراز

رسد فرهنگ حاکم بر جامعه و فشارهای اجتماعی تاثیر بسزایی در نارضایتی از وضعیت ظاهری داشته باشند. تحقیقات نشان داده‌اند در فرهنگ‌هایی که به ظاهر اهمیت بیشتری می‌دهند و در انتخاب همسر به جذابیت فیزیکی بیشتر بها داده می‌شود (باس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن، اضطراب اجتماعی، اختلال افسردگی

ue دارند ندارند مدت بیماری عصبی-روانی کمتر از ۶ ماه فراوانی درصد فراوانی درصد ۰/۰۲۵* ۳ ۸/۸ ۳۱ ۹۱/۲ ۶ ماه و بیشتر ۲۰ ۲۸/۶ ۵۰ ۷۱/۴ *: P۰/۰۵ برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان دختر، جراحی زیبایی

ای مورد نگرانی پسران دختران درصد درصد درصد درصد پوست ۱۶ ۱۸/۳۴ چشم ها ۴/۳ ۳ مو ۱۴/۹ ۱۰/۹ سینه ۱ ۲/۶ شکل و اندازه بینی ۱۳/۸ ۹/۲ لب ها ۰ ۲/۲ قد ۴/۳ ۱۰ بدشکلی دستها یا پاها ۵/۳ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، وسواس فکری، دانشجویان، افسردگی اساسی

ی ضعیف، ۱۱ نفر (۲۶/۸%)دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۸/۵% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند و از ۳۸ دانشجوی دارای وضعیت مالی عالی، ۴ نفر(۱۰/۵%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۳/۱% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، علوم پزشکی، دانشگاه شیراز

از میان گروه نمونه، ۵۵۵ نفر(۵۵/۵%) از دانشجویان ساکن مراکز استانها و ۴۴۵ نفر(۴۴/۵%) ساکن مراکز شهرستانها و توابع بودند. جدول۴-۵: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی مقطع تحصیلی فراوانی درصد کارشناسی ۵۵۰ ۵۵ کارشناسی ارشد ۳۵۷ ۳۵/۷ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد فوبی اجتماعی، وسواس فکری، دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن

هاجسون و راچمن۲۳۹ (۱۹۷۷) به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۳۰ ماده، نیمی با کلید درست و نیمی با کلید نادرست است و اجرای آن بسیار سریع و آسان است. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، وسواس فکری، پرسش نامه، دانشجویان

و انطباق را با آنان دارد و بر این نکته تاکید شد که برای هیچ یک از گویه‌های پرسشنامه‌ها پاسخی به عنوان غلط و صحیح وجود ندارد و احتیاجی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست و همچنین هیچ گونه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، علوم پزشکی، وسواس فکری

بیشتر مشاهده شده است. در مقابل، در زنان وسواس در مورد پوست، شکم، وزن، سینه / قفسه سینه، باسن، ران، ساق پا، پا، و موهای بیش از حد بدن / صورت، است(فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۶). در مطالعه ای با هدف … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، علوم پزشکی، افراد مبتلا

نفر) نشان دادند که در مجموع ۷۴/۳٪ از دانشجویان نگرانی‌هایی در مورد تصویر بدن داشتند که ۲۸/۷٪ از آن‌ها با این مساله اشتغال ذهنی و ۴٪ معیارهای DSM-IV را برای اختلال بدشکلی بدن داشتند و به طور کلی دریافتند که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، تصویر بدنی، عزت نفس

بنابراین یک زن ممکن است به طور افراطی چهره خود را بپوشاند و دیگری ممکن است از دیگران اجتناب بکند زیرا که معتقد است توجه آن‌ها متمرکز او باشد. رفتارهای ایمنی در اختلال بدشکلی بدن عموما با افراد منطبق می‌باشند، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: