تز و پایان نامه مقالات

3: نکته‌ها در کنترل پایان نامه رایگان روانشناسی : روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت

دانلود پایان نامه

3: نکته‌ها در کنترل

اعطای آزادی به فرزند مانع آن نشود که نتوانیم در مواردی جلوی او را بگیریم و راه خطایش را بر او سد کنیم و اشتباهاتش را به او تذکر دهیم. درست است که او به سن بلوغ رسیده ولی واقعیت این است که او هنوز بالغ نیست، نیاز دارد که تدریجاً آزموده شود، سرد و گرم جهان را بیشتر بشناسد و البته امر لازم بود که از دوران خردسالی او آغاز می‌شد تا در سنین بعدی دشواری پیش نیاید.

در عین اعطای آزادی اصل انضباط هم مهم است. زیرا کلاً انسان‌ها نمی‌توانند جز در چارچوب نظم و ضابطه‌ای ادامه حیات دهند. تکیه پدر بر کنترل غیرمستقیم فرزند و وارد شدن از در دوستی و تفاهم است تا او احساس سنگینی نکند، خود را در بند نبیند. و اندرز دادن،‌ موعظه کردن، بیان داستان‌ها، ارائه نمونه‌ها تا حدود زیادی می‌توانند او را وادارند که تن به ضوابط دهد و نظرات خیرخواهانه والدین را پذیرا گردد.

ما معتقدیم کنترل باید باشد ولی دهن‌بینی‌ها کمتر باشد. اینکه بخاطر سخنان بی‌اساس برخی از ناآگاهان  فرزندان خود را به قید و بند بکشیم خطاست. به میزان لیاقت و فهم و رشد فرزندان باید آزادشان گذاشت، با نوجوان و جوان باید معامله یک وزیر و مشاور را کرد. و البته در جائی که موجب وارد آمدن زیانی، داخل شدن در گناهی، وارد آمدن لطمه‌ای به شرف خانوادگی مطرح باشد می‌توان جلوی او را گرفت.

غرض ما این است که محدودیت‌ها بی‌حساب نباشد. موجب وارد آمدن لطمه‌ای به شخصیت آنها بشود. زیرا در غیر صورت جوان فکر می‌کند که والدینش به او اعتماد ندارند، یا هنوز او را چون بچه‌ای می‌پندارند، امری که برای او اهانت است و او می‌کوشد با آنان مبارزه کند. در همه حال اتحاد روش لطف و مسالمت را فراموش نکنید.

د: احترام والدین

1: احترام والدین

خوشبختانه در نسل نوجوان و جوان این عقیده وجود دارد که باید به پدر و مادر احترام کرد و در برابر فرمان‌شان مودب بود ولی این امر بدلایل متعددی عملی نمی‌شود. شاید برخی از والدین قابل قبول نباشند که به آنها بگوئیم از دلایل عملی نکردن آن یکی مساله خجلت و حیای آنهاست. ولی اگر نیکو بررسی کنید به همین نتیجه خواهید رسید.

آنها در آغاز مراحل حیات خویش هستند. در دنیائی از شرم و حیا غوطه‌ورند. از یکسو پدر و مادر را محرم اسرار خود و خودمانی می‌دانند و از سوی دیگر باب ملاحظاتی فیمابین آنها و والدین وجود دارد که بر اثر آن روی‌شان نمی‌شود به پدر و مادر زیاد نزدیک شوند و حتی با آنها روبوسی کنند.

نوجوان و جوان را باید شناخت و به دل او باید راه یافت. تنها در چنان صورتی است که می‌توان مسائل و مشکلات او را حل کرد و به یاری او پرداخت. اگر پدر و مادر بدانند که در دل او چه خبر است قطعاً به او بیشتر مهر می‌ورزند و در برابراو موضع خصمانه و یا تادیبی نمی‌گیرند.

1: سئوالی در ذهن جوان

گفتیم که نوجوان و جوان  قائل به احترام پدر و مادرند ولی برای‌شان این سئوال مطرح است که کدام پدر یا مادر قابل احترامند؟ واقعیت این است که دنیای‌شان دنیای قهرمان‌پرستی است. آنها پدر و مادری را می‌خواهند که برای‌شان قهرمان و از هر نظر الگو و نمونه باشد. آنها می‌خواهند پدر و مادرشان بگونه‌ای باشند که بتوان آنها را به رخ دیگران کشید. جوان می‌خواهد از طریق عرضه والدین نمونه اهمیت و عظمت خود را اثبات کند.

بدیهی است که اگر آنان پدر و مادر خود را خطاکار ببینند و یا احساس کنند که آنان رعایت عدالت، حق دوستی را نمی نمایند حرمت‌شان را نگه نمی‌دارند و یاموضعگیری‌های درستی در برابر امور ندارند طبعاً از آن ناراحتند. به خصوص از آن بابت که آنها حساسند و زودرنج، کمترین تبعیض، کمترین انحراف برای آنها غیرقابل تحمل است و احساسات او را جریحه‌دار می‌سازد.

گاهی آنها از این امر ناراحتند که والدین نمی‌توانند آنان را درک کنند و اصالت‌شان را بشناسند. طبعاً آنها چنین پدر و مادری را قابل احترام نمی‌دانند.

ج: نیکی به پدر و مادر

اسلام برای پی‌ریزی رابطه صحیح با پدر و مادر به انسان دستور نداده است که لزوماً از آنان اطاعت کند، زیرا اساس رابطه‌ای که پدر و مادر را به فرزند مرتبط می‌سازد مساله احسان والدین به اوست و «احسان» مساله‌ای نیست که شخصیت آدمی را در قبال اراده‌ آنها درهم بکوبد.

از این رو، پاسخگویی به احسان آنان اقتضاء می‌کند که فرزند نیز به آنان احسان و محبت کنند نه این که لزوماً از آنان فرمان ببرد. به همین خاطر خداوند متعال در این مورد می‌فرمایند «و پروردگارت مقرر کرده است که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید؛»[1] یعنی نوع رابطه‌ انسان با خدا، «عبادت و پرستش» را ایجاب می‌کند، چون رابطه‌ای است میان پرورش یافته با پروردگار، بنده با مالک و هستی یافته با سرچشمه هستی و چنین رابطه‌ای اساساً با عبادت و خضوع مناسب است، چه وجود آدمی در واقع بازتاب و انعکاس خواست اوست و از این رو، وجود او نیز باید مطیع اراده الهی باشد.[2]

4: رعایت حرمت فرزندان

فرزندتان را احترام کنید. این دستور پیامبر ماست. از موارد احترام یکی این است که آنها را به حساب آورید بخواهید و اصرار مورزید که به اصطلاح سرشان را شیره بمالید و کار ناقص خود را حق جلوه دهید.

فراموش نکنید که فرزندان ما در این سنین اهل منطق و استدلالند مسائلی که دروبرشان وجود دارد سبک و سنگین می‌کنند و اقل مساله این است که خود را اهل نظر می‌دانند. این احترام اگر در حضور دیگران انجام شود باعث آن می‌گردد که آنها شما را چون بتی بپرستند و هرگز در صدد مخالفت با شما برنیایند.[3]

بخش هفتم: نکته‌های مهم در روابط والدین و فرزندان

جبران خطای تربیتی

اگر پدران و مادران به خطای تربیتی خود پی نبرند و هرچه زودتر با احترام به شخصیت کودک و ابراز محبتهای بجا عقده‌های درونی اطفال را نگشایند و غرائز و تمایلاتشانرا براه صحیح هدایت نکنند، طولی نمی‌کشد که به انحراف و کج‌روی عادت می‌کنند و آن کارهای نادرست و بچه‌گانه را با شدت بیشتری در دوران جوانی و گاهی تا پایان عمر مرتکب می‌شوند.

بعضی از کودکان که مورد بی‌اعتنائی پدر و مادر هستند احساس می‌کنند که اگر تقاضای مشروعی داشته باشند و بطور عادی درخواست نمایند کسی به آنها اعتنا نمی‌کند و حاجتشان برآورده نمی‌شود. برای آنکه به مقصد برسند و ضمناً شخصیت خویش را به اثبات برسانند متوسل به زور می‌شوند، فریاد می‌کنند، خودرا به زمین می‌کوبند، شیشه را می‌شکنند، محیط رعب و وحشت بوجود می‌آورند، و خلاصه از راه خرابکاری و آسیب رساندن به این و آن به مقصد می‌رسند.

وظیفه والدین

در چنین مواردی وظیفه پدر و مادر این است که از طرفی به شخصیت کودک و تحنیات او توجه نمایند و هر وقت درخواست صحیح و بجائی دارد عملی نمایند و به وی مجال خرابکاری ندهند و از طرف دیگر به او بفهمانند که این اعمال ناپسندیده، راه پیروزی و موفقیت نیست.

توقف رشد عقلی

اگر طفل والدین دانا و فهمیده داشته باشد، به وی حالی خواهند کرد که با این طریقه بچه‌گانه با موضوع روبرو نشود، ولی اگر والدین دانا و فهمیده نباشند و هر بار با وسائل غلط، حالت عدم اعتماد را در وی بیدارتر کنند رفته رفته این روش کودکانه در دماغ وی ثابت‌تر گشته و بدین ترتیب جلوی ترقی فکر کودک برای حل مسائل گرفته می‌شود و در نتیجه رشد و نمو عقلی وی متوقل می‌گردد» «اگر طفل با این روش پرورش یابد ممکن است در جوانی و حتی در سن چهل سالگی برای رسیدن به آنچه که می‌خواهد از راه غضب و عصبانیت و زدن زن و بچه و یا فحش دادن به زیردستان اقدام کند، اگر چنین فردی وارد سیاست باشد، بجای آنکه سعی کند راههای منطقی برای موفقیت خود بدست آورد می‌خواهد مخالفین خود را با خشونت‌ترین طرق، از بین ببرد.[4]

بعضی از کودکان محروم از تکریم و احترام، برای آنکه توجه اشخاص را به خود جلب کنند و شخصیت خویش را به دیگران بنمایانند، افراد را به باد مسخره می‌گیرند، مانند آنها حرف می‌زنند و مثل آنها راه می‌روند تا بدینوسیله مردم را بخندانند و از این راه، حقارت باطنی خود را جبران کنند و مورد توجه مردم قرار گیرند. چه بسا کودکانی که از این راه ناصحیح، موفقیتی به دست آورده و کم و بیش توجه مردم را به خود جلب کرده است.[5]

آسیبهای روحی

«اگر خوب فکر کنید می‌فهمید که علت بعضی از افکار و اعمال شما روان ناآگاه شماست، و در حقیقت شما نمی‌دانید که چرا دارای این افکار هستید و چرا آن اعمال از شما سر می‌زند زیرا عقل و اراده‌ شما هیچ دخالتی در آنها ندارد. این افکار و اعمال نتیجه آسیبهای کوچک و ناچیزی است که در کودکی به ذهن و روح شما وارد شده است، مانند پیش آمدها و خاطرات ناگوار که در آن هنگام روح حساس شما را سخت متأثر کرده است، مثلاً محرومیت از محبت و توجه اطرافیان، دیدن مناظر وحشت‌انگیز، مورد آزار و اذیت دیگران واقع شدن و غیره اگر شما به منشأ و علت این افکار و رفتار خود پی ببرید و آن خاطرات و پیش آمدهائی را که روح شما را متأثر کرده به یاد بیاورید یکقدم به سوی موفقیت و پیروزی بر نواقص روانی خود برداشته‌اید.»[6]

زیاده‌روی در محبت

ناگفته نماند که محبت بیش از اندازه نسبت به کودک نیز مانند بی‌مهری به کودک، عوارض نامطلوبی دربر دارد. بعبارت دیگر همانطور که تحقیر و توهین به کودک، بی‌احترامی به شخصیت کودک، توجه نکردن به عزت نفس و حب ذات کودک، در نهاد طفل اثر بد می‌گذارد و نتایج تلخ آن در جوانی آشکار می‌شود، زیاده‌روی در محبت و افراط در نوازش نیز روان طفل را زودرنج و نامتعادل می‌سازد و در جوانی مایه تیره‌روزی و بدبختی او می‌شود.

«اینان خود را لایق هر سعادتی می‌دانند و دنیا را فرمانبردار خود فرض می‌کنند، هر دفعه که با ناکامی و حرمان روبرو می‌شوند گرچه شاید از تدبیر و سعی و عمل، مبلغ مهمی خرج نکرده باشند زمین و زمان را مسئول نامرادی خویش می‌خوانند و خود را به سبب این نامرادی، بدبخت و محروم می‌بینند و باز مقداری از قوای روحی خود را از دست می‌دهند. اینگونه اشخاص غالباً به تصور اینکه دیگران در عدم موفقیت ایشان تقصیرکارند، در دل، از همه قهر می‌کنند و حتی در ظاهر نیز کدورت خود را به زبان می‌آورند و دوستان خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند.»[7]

بدترین پدران

امام باقر (ع) می‌فرمایند: «بدترین پدران، کسانی هستند که در اعمال محبت نسبت به فرزند خود زیاده‌روی و افراط می‌کنند.»[8]

«اینکه کودک نیاز فراوانی به محبت دارد اما نه از آن محبت‌های افراطی و مبالغه‌آمیزی که اشتها و تمایلات او را تحریک کند»

بخش هشتم: دومین کلاس تربیت «مدرسه»

بعد از خانه و پدر و مادر مدرسه و معلم تأثیر و رسالت بزرگی را در تربیت و پرورش طفل و نوجوان دارد. در شکل‌گیری و تشکیل عادت و کیفیت معلومات و تجربیات مدرسه و معلم از جهاتی مهمتر از خانه است. زیرا مدرسه محیط اجتماعی جدی‌تر و وسیعتر است کودک در این محیط می‌کوشد نیروهای خود را بیشتر به کار اندازد تا بتواند با محیط و دیگر بچه‌ها همگامی بهتر داشته باشد البته وقتی از مدرسه و تأثیر آن در کودک سخن می‌گوییم مرادمان همه جهات و جنبه‌هاست و همه افرادی است که در مدرسه به نوعی مشغول فعالیت هستند. یعنی مدیر و معاون و معلم و مستخدم و برخوردهای اولی آنها و نیز نظم کارها و برنامه ورودش. همه اینها در روح و در مغز دانش‌آموزی که اولین روز به مدرسه گام می‌نهد تاثیر فراوان می‌گذارد.

حتی شکل ظاهری مدرسه و کلاسها و وسائل کار و نظم و نظافت مدرسه دانش‌آموزان را در درون به  قضاوت وا می‌دارد. اینجاست که اگر مدرسه و اولیای محترم آن از همان ابتدا محیط مدرسه را آنچنان بسازند که دانش‌آموز را تحت تأثیر محبت و رفتار خویش قرار دهند و عقیده و اطمینان او را به نحو شایسته‌ای به خودشان جلب نمایند هم کار تعلیم و تربیت را از آغاز آسان کرده‌اند و هم دانش‌آموز را نسبت به محیطی که باید سالها در آن کار و فعالیت کند علاقه‌مند و جذاب ساخته‌اند و این خود عامل مهم و نیرومندی است که اولیاء آگاه و مسئول مدرسه به آن توجه فراوان دارند.[9]

چه زیبا و باشکوه است، آن زمان که معلم و شاگردان قبل از حضور در مدرسه و کلاس وضو می‌گیرند و به قصد قربت در کلاس درس حضور می‌یابند و معلم با نام خدا، یاد خدا و برای خدا درسش را آغاز می‌کند. مسلماً شاگردان این کلاس در مقایسه با دانش‌آموزان مشابه صرفاً بدلیل همین نیت و حرکت عبادی محسوس، پیشرفت تحصیلی شایان توجهی خواهند داشت. نیت مخلصانه و عابدانه، انگیزه اندیشه و عمل را قوی و غنی می‌کند و دامنه‌ توجه و قدرت ادراک را افزون می‌سازد. «وضو» به مثابه یک تطهیر و پالایش جسمی – روانی، رفتار و یکپارچگی شخصیت انسان را تحت تأثیر قرار داده، موجبات سرزندگی، نشاط و آمادگی بیشتری را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، آن‌گاه که دانش‌آموزان از نگرشی هدفمند و جهت‌دار و احساس خوشایند نسبت به حضور در کلاس درس برخوردار می‌شوند، به شهادت یافته‌های روان‌شناسی تربیتی بدور از هرگونه اضطراب و بی‌اشتهایی‌های تحصیلی، به قدرت یادگیری بیشتری دست می‌یابند.[10]

الحق که کارگزاران نظام آموزشی، اولیای مدارس، بویژه معلمان وارسته و متعهد در تبین قداست مدرسه و کلاس و قرابت و شباهت آن با مسجد و محراب بیشترین، حساسترین و خداپسندانه‌ترین مسئولیتها را بر دوش دارند.

در دنیای متمدن امروز، بالاخص در کشورهای غربی، یکی از دلایل عمده لجام گسیختگی‌های فرهنگی،‌ بی‌بند و باریها، سرکشی و عصیان نوجوان و جوان‌ها و فساد روزافزون اخلاقی اکثریت قریب به اتفاق دانش‌آموزان، ناشی از آن است که کودکان و نوجوانان و آموزش دهندگان ایشان هیچ گونه حرمت و قداستی برای نهاد مدرسه و کلاس درس قائل نیستند. این است که هر قدر دانش آنها نسبت به علوم و فنون بیشتر می‌شود به همان میزان از تهذیب و خویشتن داریها دور می‌شوند. و این در حالی است که در مکتب تربیتی اسلام چگونگی حضور و جلوس آمیخته با نزاکت و ادب معلم در کلاس مور توجه است، چه رسد به نحوه حضور و جلوس متعلمان.

[1] . آیه 23 سوره مبارکه اسراء

[2] . دریچه‌ای به دنیای جوانان آیت ا… سید محمد حسین فضل ا… ص 80

[3] . خانواده و ماسئل نوجوان و جوان – دکتر علی قائمی

[4] . عقل کامل – ص 23

[5] . جوان از نظر عقل و احساسات – هیئت نشر معارف اسلامی – ص 283

[6] . رشد و زندگی – ص 171

[7] . سلامت روح، ص 55

[8] . تاریخ یعقوبی، 3، ص 53

[9] . راه و روش تربیت – محمدحسین ادیب – ص 23

[10] . روان‌شناسی تربیتی – دکتر غلامعلی افروز – ص 110

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت 78صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

92