18،، مي، سنی، پردیس، سرشماری

جنوبي ارتفاعات كوه سرخ به طرف دشت تهران امتداد مي ‌يابد و از منطقه 18 عبور مي كند و پس از منطقه 18 در حوالي كرج به گسل شمال تهران متصل مي ‌شود. علاوه بر گسل اصلي در منطقه 18، گسلهاي متعدد ديگري در جهات مختلف امتداد دارند. بطوريكه 616/ كيلومترمربع از منطقه 18 در محدوده حريم گسلها قرار دارند كه يكي از موانع عمده توسعه شهري در اين محدوده مي ‌باشند (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
8 خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه 18
8 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی
8 روند تحولات جمعیت منطقه 18
از ویژگیهای جمعیتی این منطقه در طی دهه 1360 مهاجر پذیری گسترده، از شهرستان های تهران، همچون اسلامشهر و رباط کریم و برخی از استان های غربی کشور می باشد که سبب رشد سریع جمعیت و به وجود آمدن اجتماعات خودرو در منطقه گردیده است. این مهاجرت گسترده، ناشی از کشش منطقه و جاذبه هائی همچون قیمت ارزان تر مسکن و نزدیکی به مراکز صنعتی منطقه، واقع در شمال آن می باشد اما در طی دهه 1370، این نرخ مهاجرت کاهش یافته و رشد جمعیت در آن متعادل تر می گردد (فرخی، 1388: 97). این منطقه در سرشماری سال 1355، 211606 نفر جمعیت، سال 1365، 296430 نفر ، سال 1375، 298600 نفر ، سال 1385، 317110 نفر و در سرشماری سال 1390، جمعیت منطقه به 391368 نفر رسیده است.
جدول جمعیت و نرخ رشد منطقه 18 طی دوره های 13901355
سال
توضیح
جمعیت
8 الگوی سنی جمعیت
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، گروه سنی 2925 سال، بیشترین جمعیت (13.42 درصد) را در منطقه 18 به خود اختصاص داده است و گروه سنی صد سال و بیشتر، کمترین جمعیت (0.009 درصد) را به خود اختصاص داده است. طبق داده های آماری سال 1390، هرم سنی منطقه حاکی از جمعیت جوان در منطقه را دارد.
جدول جمع و درصد جمعیت منطقه 18 در گروه های عمده سنی در سال 1390
مرد و زن
0 ساله
31751
8.11
16225
8.12
15526
9 ساله
27703
7.07
14244
7.13
13459
7.01
1410 ساله
26603
6.79
13714
6.86
12889
1915 ساله
28894
7.38
14419
7.22
14475
7.54
2420 ساله
43107
11.01
20482
.26
22625
11.79
2925 ساله
52541
13.42
25962
13.00
26579
13.86
3430 ساله
44551
11.38
23426
11.73
21125
3935 ساله
33321
8.51
17948
8.99
15373
8.01
4440 ساله
26248
6.70
14256
7.14
11992
8.25
4945 ساله
20467
10460
10007
.21
5450 ساله
17658
.51
8758
.38
8900
.64
5955 ساله
12936
.30
6412
6524
6460 ساله
8908
.27
4491
.24
4417
6965 ساله
6229
3282
2947
.53
7470 ساله
4421
.12
2446
7975 ساله
2976
1659
1317
8480 ساله
1779
802
977
8985 ساله
408
432
9490 ساله
9995 ساله
صد ساله و بیشتر
نامشخص
0.038
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1390
نمودار هرم سنی منطقه 18 در سال 1390
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1390، ترسیم نگارنده
8 خانوار و بعد خانوار
در سال 1390 تعداد خانوار منطقه 18، 115151 نفر و میانگین بعد خانوار .39 نفر می باشد.
جدول تعداد و بعد خانوار منطقه 18
منطقه 18
سال 1390
تعداد جمعیت
تعداد خانوار
بعد خانوار
115151
.39
8 مهاجرت
به استناد سرشماری سال 1390 جمعاً 17973 نفر از دیگر نقاط کشور و یا خارج از کشور وارد این منطقه شده اند. طبق نتایج سرشماری مهمترین علت مهاجرت به منطقه “پیروی از خانواده” و بعد از آن “دستیابی به مسکن” می باشد.
جدول 6 تعداد مهاجرین وارد شده طی ساله گذشته به منطقه 18 بر حسب علت مهاجرت
علت
جمع
جستجوی کار
جستجوی کار بهتر
انتقال شغلی
تحصیل
ادامه تحصیل
انجام یا پایان خدمت وظیفه
دستیابی به مسکن مناسب تر
پیروی از خانواده
اظهار نشده
17973
2295
912
524
2439
9336
1187
891
8 ویژگیهای اجتماعی جمعیت
میزان باسوادی منطقه 18 طبق سرشماری سال 1390، 57/88 درصد می باشد که از این میزان 91.59 درصد مردان و 85.43 درصد را زنان تشکیل می دهند. وضع زناشوئی شهروندان منطقه نیز در جدول 8 قابل مشاهده است.
جدول 7 وضع سواد شهروندان منطقه 18
باسواد
بی سواد
353397
313017
88.57
38729
10.95
180262
165106
91.59
14275
7.91
881
0.48
173135
147911
85.43
24454
0.44
جدول 8 وضع زناشویی شهروندان منطقه 18
حداقل یک بار ازدواج کرده
هرگز ازدواج نکرده
دارای همسر
بی همسر
به دلیل فوت همسر
به دلیل طلاق
169137
108128
105758
1229
1134
60968
331882
162745
117794
105970
9660
2160
44932
8 خصوصیات اقتصادی
به لحاظ اقتصادی منطقه 18 را می توان در سه بخش به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
صنایع بزرگ نظیر کارخانجات و مراکز تولیدی عمده، مراکز کشاورزی، دامپروری و باغداری اعم از سنتی، صنعتی و مکانیزه
مشاغل تولیدی و خدماتی و مجتمع های صنوف که به نوعی به عنوان محور عرضه و یا تولید محصولات خاص فعالیت نموده و بازار مصرف تهران و شهرستانها را تحت پوشش قرار داده اند مثل بازارهای آهن و محصولات چوبی و امثالهم
مشاغل کوچک و فعالیتهای اختصاصی بخش عمده ای از ساکنین که اغلب کارگر و کارمند می باشند (برنامه عمرانی پنجساله 8682 منطقه 18، 1381: 16).
8 وضع فعالیت
طبق آخرین سرشماری 39.14 درصد جمعیت منطقه 18 را جمعیت فعال تشکیل می دهد که از کل جمعیت فعال حدود 86.41 درصد شاغل می باشند (مرکز آمار ایران، 1390).
جدول 9 وضع فعالیت در منطقه 18
جمعیت فعال
جمعیت غیر فعال
بیکار
محصل
دارای درآمد بدون کار
129902
112252
17650
19856
55985
18680
16599
3324
114101
100591
13510
53450
27470
363
14816
10801
1586
15801
11661
4140
145206
28515
107029
3864
5798
8 وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت
از لحاظ گروه های عمده فعالیت، گروه های تولید صنعتی (ساخت) (29.58 درصد)، عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت (18.22 درصد) و همچنین حمل و نقل و انبارداری (11.65 درصد) بیشترین درصد شاغلین را به خود اختصاص داده اند (مرکز آمار ایران، 1390).
جدول 10 وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت در منطقه 18
کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
استخراج معدن
تولید صنعتی (ساخت)
کشت و صنعت
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه
ساختمان
عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقیله موتوری و موتور سیکلت
حمل و نقل و انبارداری
فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا
اطلاعات و ارتباطات
1227
33205
566
9050
20454
13078
1611
1894
1100591
1103
446
30420
514
541
8894
19498
12833
1478
1552
2785
342
فعالیتهای مالی و بیمه
فعالیتهای املاک و مستغلات
فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی
اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری
فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مدد کاری اجتماعی
هنر، سرگرمی و تفریح
سایر فعالیت های خدماتی
فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک ناپذیر تولید کالا و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفی
فعالیت های سازمان ها و هیئت های برون مرزی
فعالیت های نامشخص
2391
1629
958
9206
3851
3083
678
2221
5266
2115
641
1241
726
7976
517
1702
4576
388
1230
1896
519
8 خصوصیات صنعتی
بر اساس ساختار فضایی منطقه، بخش صنعتي شامل كارگاهها، صنايع و انبارهاي مرتبط با آن در قسمت شمال غربي منطقه شكل گرفته و در لبه جنوبي در جوار محور ساوه نيز كاربري هاي برون شهري مانند تعميرگاهها، انبارها و بعضاً صنايع پراكنده مستقر گرديده است. اكثر اراضي اين منطقه را در چند دهه پيش باغات و مزارع كشاورزي تشكيل ميداده است كه با توسعه تهران به طرف غرب بخشي از اراضي مذكور تحت پوشش توسعه شهري قرار گرفته است. منطقه 18 با داشتن 1000 هكتار اراضي كاربرد صنعتي رتبه اول را از لحاظ مساحت در كل سطح شهر تهران داراست. به نحوي كه بيش از 30 درصد منطقه را اراضي صنعتي تشكيل مي ‌دهند. بخش صنعت در قياس با ساير فعاليتها 43 درصد از كل شاغلين منطقه را تشكيل مي ‌دهد. منطقه 18 در مقايسه با ساير مناطق تهران از لحاظ تعداد شاغلين در بخش صنعت رتبه دوم را پس از منطقه 15 داراست (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
8 خصوصیات سیاسی
همجواری این منطقه با سه شهرستان کرج، شهریار و اسلامشهر و سه منطقه شهر تهران (9، 17 و 19) نشانگر حساسیت و اهمیت این منطقه به عنوان نقطه تلاقی و اصطکاک شهر تهران با نقاط مجاور از نظر مسائل سیاسی و شهری و قانونی است.
وجود راههای مهم ترانزیتی و مواصلاتی در این منطقه از جمله دو مسیر راه آهن (تهرانتبریز) و (تهراناهواز)، بزرگراه فتح، بزرگراه ساوه و جاده ترانزیتی کمربندی آزادگان و قرار گرفتن این منطقه بین دو فرودگاه بزرگ مهرآباد و فرودگاه بین المللی امام خمینی نشان دهنده اهمیت ارتباطی، اقتصادی و سیاسی این منطقه است و علاوه بر آن وجود مراکز مهم نظامی و اقتصادی از جمله اغلب کارخانجات مهم و عظیم در منطقه نقشی حساس و استراتژیک از نظر مسائل مرتبط با کل شهر تهران به منطقه 18 داده است (برنامه عمرانی پنجساله 8682 منطقه 18، 1381: 17).
8 خصوصیات خدماتی
فعاليتهاي خدماتي در سال 1385 در حدود 49 درصد از كل شاغلين منطقه را جذب نموده است. در مقابل كل شاغلين در فعاليتهاي خدماتي شهر تهران معادل 67 درصد مي ‌باشد. بدين ترتيب درصد شاغلين در فعاليتهاي خدماتي منطقه 18 به مراتب پايين‌تر از شهر تهران مي ‌باشد. به عبارت ديگر فعاليتهاي خدماتي از نظر درجه اهميت در ساختار اقتصادي شهر تهران به مراتب بيشتر از منطقه 18 بوده است (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
9 معرفی فضاهای مورد مطالعه در منطقه 18
9 پردیس تماشا
پردیس سینمایی تماشا، مجموعه ای فرهنگیهنری واقع در منطقه 18 شهر تهران می باشد که مجهز به سالن پخش فیلم، رستوران، کافی شاپ، تالار اسکیت در آخرین طبقه، خانه اسباب بازی، مجموعه خدماتیتجاری شامل 70 فروشگاه، پارکینگ و… است که در زمستان 1385 با حضور شهردار تهران افتتاح شده است. پردیس تماشا به لحاظ امکانات، فضا، فن آوری ساخت، معماری و تجهیزات به کار رفته در آن، دست کم در زمان گشایش، نمونه ای بی نظیر در میان فضاهای تفریحیفرهنگی بهره برداری شده در ایران بوده است و کیفیت منحصر به فرد تهویه، پخش صدا (فن آوری Dolby Stereo) و تصویر در سالن های سه گانه مجموعه، آن در ردیف ممتازترین سینماهای ایران و در زمره بروزترین اماکن عمومی کشور قرار می دهد.
مجموعه در چهار طبقه و در مساحتی معادل 4000 متر مربع و سطح زیربنای 7400 مترمربع (2500 مترمربع زمین) اجرا شده و دارای سه سالن با گنجایش 400 و دو سالن با گنجایش 200 نفر می باشد و از حیث وسعت در زمان گشایش بزرگترین مجتمع سینمایی ایران به شمار می رفته است. روند طراحی و ساخت مجموعه روی هم سه سال زمان و چهل میلیارد ریال هزینه در برداشته است. پردیس تماشا، اولین طرح افتتاح شده از زنجیره پردیس های پنجگانه سینمایی تهران، پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه و اجرا شده توسط «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی» وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران می باشد که با بهره برداری از مجموعه ها و اماکن دیگری چون پردیس های ملت، رازی، زندگی و… در اقصی نقاط شهر تهران پیگیری شده است. مجموعه در نقطه ای واقع شده است که محدوده وسیعی از جنوب غربی تهران به آن دسترسی دارند. در این میان محلات شمالی منطقه 18 شامل کوی فردوس و شهرک ولیعصر و نیز محلات جنوبی منطقه 9 از جمله مهرآباد جنوبی، از دسترسی مستقیم و بدون نیاز به وسیله نقلیه برخوردارند البته مجموعه، توان پذیرایی در مقیاس فرا محلی را داراست و در پاره ای اوقات در میزبانی برخی رویدادهای هنری شهر تهران نیز مشارکت دارد (http://wikipedia.org).
آدرس پردیس تماشا: میدان معلم، ابتدای بلوار مدائن
نقشه موقعیت پردیس تماشا در ناحیه یک منطقه 18
9 مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
مساحت این مجموعه در حدود 20000 متر مربع است که شامل استخر، سونا، جکوزی، زمین چمن (ظرفیت 5000 نفر)، ساختمان اداری و سالن های چند منظوره می باشد. هزینه این مجموعه در گزارش دوسالانه منطقه 18، 000/000/000/24 ریال برآورد شده است (گزارش دوسالانه فعالیتهای راهبردیاجرایی منطقه 18، 1384: 27).
آدرس مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی: میدان معلم، بلوار مدائن، نبش خیابان شهیدان اسماعیلی
نقشه موقعیت مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی در ناحیه یک منطقه 18
9 ورزشگاه امام رضا (ع)
ورزشگاه امام رضا در سال 1389، در زمینی به وسعت 42200 متر به عنوان بزرگترین مجموعه ورزشی ساخته شده در شهر تهران پس از انقلاب اسلامی، با حضور شهردار تهران در منطقه افتتاح شد. در کمتر از یک سال، ورزشگاه از دست شهروندان خارج و به محل تمرین یکی از تیم های فوتبال تهران تبدیل شد. به دنبال درخواست های متعدد شهروندان و پیگیری شهردار منطقه، ورزشگاه مجدداً در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
این ورزشگاه ظرفیت پذیرش 10 هزار نفر را دارد. زمین چمن اصلی در ابعاد 111 در 73. مترمربع، مطابق با استاندارد روز فیفا ساخته شده و زیرسازی آن به شکلی است که در مواقع لزوم می توان آن را جایگزین چمن طبیعی کرد. ابعاد زمین تمرین 38 در 18 متر مربع بوده و پیست دو میدانی جنس تارتان دارد و شامل 8 مسیر یک متر و 20 سانتی به طول 115 متر است و در نهایت از امکاناتی دیگر مانند پیست دوچرخه سواری و صخره نوردی و فضاهای جانبی مانند سالن بدن سازی برخوردار است (وبسایت شهرداری منطقه 18، 1393 http://region18.tehran.ir).
آدرس ورزشگاه امام رضا: شهید رجایی، خیابان منصور عمرانی
نقشه 6 موقعیت ورزشگاه امام رضا (ع) در ناحیه دو منطقه 18
9 مجموعه ورزشی بدر
مساحت این مجموعه در حدود 17000 متر مربع است که شامل: استخر، سونا، جکوزی، سالن چند منظوره، زمین چمن (ظرفیت 5000 نفر)، مدرسه فوتبال و ساختمان اداری می باشد. هزینه این مجموعه در گزارش دوسالانه منطقه 18، 000/000/000/15 ریال برآورد شده است (گزارش دوسالانه فعالیتهای راهبردیاجرایی منطقه 18، 1384: 27).
آدرس مجموعه ورزشی بدر: بزرگراه سعیدی (جاده ساوه)، خیابان پژاند
نقشه 7 موقعیت مجموعه ورزشی بدر در ناحیه دو منطقه 18
9 مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی
مساحت این مجموعه، 16650 مترمربع است. این مجموعه شامل تالار اجتماعات، کتابخانه، سالن های ورزشی تخصصی و سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 400 نفر با صرف هزینه / میلیارد ریال می باشد (وبسایت محله شادآباد، 1393 http://shadabad.mytehran.ir).
آدرس: شادآباد، میدان جانبازان مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی
نقشه 8 موقعیت مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی در ناحیه چهار منطقه18
در این فصل از پژوهش به بررسی خصوصیات مختلف منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. ویژگی های جغرافیایی و اجتماعیاقتصادی به ما در کوچک کردن و خرد کردن اهداف کلان کمک می کند. منطقه 18 یکی از مناطق حاشیه ای تهران است و به همین لحاظ بخش بزرگی از حریم شهر تهران در محدوده این منطقه قرار گرفته است. این منطقه در منتهی الیه جنوب غربی شهر تهران از شمال به خیابان آذری (45 متری زرند) و بزرگراه فتح (مناطق 9 و 21) ؛ از جنوب به چهاردانگه و شهرستان اسلامشهر؛ از شرق به بزرگراه آیت ا… سعیدی (مناطق 17 و 19) و از غرب به شهریار، شهر قدس و کرج محدود می شود. نوع آب وهواي منطقه نيمه صحرايي است و اختلاف دماي متوسط اين منطقه بين 15 تا 20 درجه سانتي‌گراد مي ‌باشد. از ویژگیهای جمعیتی این منطقه در طی دهه 1360 مهاجر پذیری گسترده، از شهرستان های تهران، همچون اسلامشهر و رباط کریم و برخی از استان های غربی کشور می باشد که سبب رشد سریع جمعیت و به وجود آمدن اجتماعات خودرو در منطقه گردیده است. این مهاجرت گسترده، ناشی از کشش منطقه و جاذبه هائی همچون قیمت ارزان تر مسکن و نزدیکی به مراکز صنعتی منطقه، واقع در شمال آن می باشد اما در طی دهه 1370، این نرخ مهاجرت کاهش یافته و رشد جمعیت در آن متعادل تر می گردد. در سرشماری سال 1390، جمعیت منطقه به 391368 نفر رسیده است. گروه سنی 2925 سال، بیشترین جمعیت (13.42 درصد) را در منطقه 18 به خود اختصاص داده است. تعداد خانوار 115151 نفر و میانگین بعد خانوار 39/ نفر می باشد. در انتهای فصل به معرفی مراکز مورد مطالعه (پردیس تماشا، شهید سلیمانی، بدر، شهیدان اسماعیلی و امام رضا) که در ناحیه یک، دو و چهار منطقه 18 واقع شده اند، پرداخته شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای گردآوری اطلاعات در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدگذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباطات بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیندها داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه های تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. اگرچه فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به موضوع تحقیق و مسئله، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه پردازی، ابزارهای بکار گرفته شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *