دانلود پایان نامه

کشف وهضم

درا ین مرحله به قسمتهایی که قبلا خوانده اید و نفهمیده اید مراجعه کنید  و به یادگیری آنها بپردازید. به این منظور، آنچه را که جا گذاشته اید یا غلط فهمیده اید کشف کنید و نیز به کشف سازمان مطالب بپردازید.

این بار از راهبردهای دیگری بجز آنچه قبلا به کار بستید استفاده کنید. مطالب پیجیده را به اجزای ساده تجزیه کنید و از منابع معتبر، مانند لغت نامه، کتابهای دیگر، و معلمان کمک بگیرید.

بسط و گسترش

مطالبی را که می خوانید بسط وگسترش دهید؛ یعنی به آنها شاخ  وبرگ دهید و آنها را  به مطالبی که قبلا آموخته اید ربط دهید. بدین منظور، سئوالهایی نظیر سئوالهای زیر را از خود بپرسید.

– اگر به نویسنده دسترسی داشتید چه سئوالهایی از او می پرسیدید ؟ چه انتقادهایی از او به عمل می آوردید چگونه می‌توانید از اطلاعاتی که کسب می‌کنید درعمل استفاده نمایید ؟

– چگونه می‌توانید مطالبی را که میخوانید برای کسانی دیگر قابل فهم تر و قابل توجه تر سازید؟

مرورکردن و پاسخ دادن

فعالیت اصلی مرور کردن به یاد آوردن آموخته‌ها، توجه به نکات مهم، وسعی در پاسخ دادن به سئوالهای قبلا طرح شده، و تمرکز کردن به هدفهای یادگیری است. هدف عمده این مرحله از یادگیری رفع نواقص راهبردهای مطالعه برای کاربردهای آتی است. در این مرحله همچنین سعی کنید تا اشتباههایی را که در امتحان مرتکب شده اید را تحلیل کنید و برای یادگیری آنها راهبردهای دیگری برگزینید.

 

 

 

2-2-14-4 روش آموزش دو جانبه

روش آموزش دوجانبه یا روش آموزش متقابل تدبیر دیگری است که برای کسب مهارتهای شناختی و فراشناختی مربوط به خواندن و فهمیدن ابداع شده، پالینکسار و براون (1984) که پدید آورندگان اصلی این روش هستند بر این باورند که با استفاده از آن می‌توان به دانش‌آموزان دارای مشکلات خواندن و فهمیدن کمک کرد تا بر مشکلات خود فایق آیند. به کمک روش آموزش دو جانبه می‌توان چهار راهبرد یا استراتژی را آموزش داد :  سئوال کردن، خلاصه کردن، توضیح دادن و روشن ساختن نکات پیچیده  وپیش بینی رویدادهای آینده.

روش آموزش دو جانبه به صورت گروهی اجرا می‌شود.  در این روش معلم و 2 تا 4 دانش‌آموز یک گروه یادگیری را تشکیل می‌دهند. فعالیتهای گروه به این صورت انجام میگیرد که نخست معلم و دانش‌آموزان قسمتی از یک متن را بی صدا برای خود میخوانند. بعد معلم راهبردهای خلاصه کردن، سئوال کردن، توضیح دادن، و پیش بینی کردن را درباره متنی که خوانده است پیاده می‌کند. سپس معلم و دانش‌آموزان قسمتی دیگر از موضوع را مطالعه می‌کنند و این بار یکی از دانش‌آموزان نقش معلم را ایفا می‌کند. این جریان تا جایی که لازم  باشد ادامه می یابد. احتمال دارد که دانش‌آموزان در آغاز کار نتوانند از راهبردهای مورد نظر به خوبی استفاده کنند در این شرایط، نقش معلم ارائه سرنخ‌ها و راهنماییها ودادن تشویقهای لازم است.

لازم به ذکر است که روش آموزش دو جانبه مستقیما از اندیشه‌های ویگوتسکی مشتق شده است. طبق نظریه ویگوتسکی کودکانی که به مرحله‌ای از رشد نرسیده‌اند که بتوانند در پیش خود موضوعی را بیاموزند می‌توانند به کمک معلم یا کودکان آگاهتر از خود در یادگیری آن موضوع توفیق حاصل کنند.

 

2-2-14-5 روش مطالعه مشارکتی

از دیرباز روش با هم مطالعه کردن یکی از روشهای شناخته شده وموثر یادگیری در میان  دانش‌آموزان و دانشجویان بوده است.

در روش مطالعه مشارکتی یادگیرندگان به صورت دو نفری با هم کار می‌کنند وبه نوبت خلاصه مطالبی را که می خوانند برای هم می‌گویند. ابتدا یکی از دو نفر یادگیرنده نقش توضیح دهنده را به عهده می‌گیرد و نفر دوم وظیفه اش گوش دادن است؛ و در نوبت بعد نفر دوم توضیح میدهد ونفر اول گوش می‌کند. ولفلک (2004) برای روش مطالعه مشارکتی تعریف زیر را داده است. ” یک روش یادگیری که در آن دو دانش‌آموز به نوبت مطالب را خلاصه می‌کنند و آن خلاصه رانقد می‌کنند “.( سیف، 1386، 308).

 

2-2-15 نظراتی در باب ارتقا ء فراشناخت

به دلیل اهمیت مهارتهای فراشناختی در عملکرد یادگیری، سئوالاتی مانند اینکه تفکر فراشناختی از چه سنی در کودکان ایجاد می‌شود و می‌توان آموزش مهارتها را آغاز کرد، و اینکه چه روشها و شرایطی جهت ارتقا این مهارتها مناسب است، نزد نظریه پردازان و محققین این حیطه، پر اهمیت جلوه گر شده است.

چنانکه  کلوولی[1] و همکارانش دریافتند، بچه‌ها در سنین  کودکستان به هنگام کنترل مهارتهای سطح پایین تر شناختی  به احتمال زیادی از تفکر فراشناختی برخوردارند (گی، 2005).

اسکراو گزارش میدهد، بچه‌ها ازحدود چهار سالگی از دانش فراشناختی برخوردارند ؛ البته افراد بطور وسیعتر در ماهیت و گسترش تئوریهای فراشناختی شان متفاوتند.  همچنین تحقیقات دیگر نشان داده‌اند که دانش و مهارتهای فراشناختی در نوجوانان نسبت به کودکان و در بزرگسالان نسبت به کوچکترها قویتر میباشد ؛ اما همچنان که گفته شد با کیفیات بسیار متفاوت. بهر حال دانش و مهارت فراشناختی نیاز به شرایط مناسب برای رشد و توسعه دارد؛ چنانکه بررسی‌ها اینگونه نشان داده‌اند  (اسکراو، 1995). نظریه‌هایی چند در باب روشها و شرایط ارتقا ء فراشناخت ارائه شده است، با مروری بر ادبیات این موضوع می‌توان به چند نظریه اساسی و متفاوت اشاره کرد :

 

2-2-15-1  آموزش مستقیم استراتژیهای فراشناختی

بسیاری از تحقیقات اخیر از جمله پاریس و وینوگارد (1990)، هارتمن (1998) و هاکر و همکاران (1998) نحوه استفاده از نظریه فراشناخت را در آموزش و پرورش بررسی کرده‌اند؛ محور اساسی تحقیقات این بوده است که « آیا آموزش فرایند‌های فراشناختی میتواند یادگیری را تسهیل نماید ؟ » نتایج تحقیقات نشان دهنده نمونه موفق این نوع آموزشهاست. بعنوان مثال، الیون الیوت  (1993) در یک بررسی از تاثیر آموزش استراتژیک فراشناختی ریاضی بر نتایج یادگیری، دریافت  بچه‌هایی که در جلسات آموزشی فراشناختی ریاضی شرکت داشته‌اند پیشرفت تحصیلی بالاتری بدست آورده‌اند  (الیوت، 1993).

پاریس و وینوگرا  (1990) استدلال می‌کنند که دانش‌آموزان می‌توانند از طریق آگاه شدن به تفکرشان به هنگام حل مساله، یادگیریشان را افزایش دهند و این معلمان هستند که می‌توانند این آگاهی را از طریق آگاه کردن مستقیم دانش‌آموزان از استراتژیهای  اثربخش حل مساله و بحث کردن درباره ویژگیهای تفکر شناختی ارتقا دهند. این استراتژیها می‌تواند فراشناخت را مستقل از پایه تحصیلی و رشته افزایش دهد، اگر چه سطح تواناییهای فراشناختی بسته به سن وبلوغ متفاوت می‌شود (الینورا، 2003). بهرحال پیش فرض این نظرات این است که آموزش کاربرد استراتژیهای فراشناختی به دانش‌آموزان سبب رشد مهارتهای فراشناختی آنان در اثر خودکار شدن تدریجی کاربرد استراتژیها می‌شود و بدین وسیله عملکرد  یادگیری بهبود می یابد؛ استراتژیهای  مختلفی در این باب توصیه میشود :

[1] – Clowely

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه