فناوری اطلاعات در سازمان ها دارای کاربردهای متفاوتی است، بیشتر صاحب نظران این گونه کاربردها را به دو نوع طبقه بندی نموده اند:

2-3-1- کاربرد عملیاتی

در ابعاد تخصصی، استفاده از فناوری اطلاعات را کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات می نامند. تهیه لیست حقوق، صدور احکام کارگزینی، پیش بینی  موجودی، برنامه ریزی تولید و توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینه- یابی صنعتی، تهیه صورت های مالی و سود و زیان و دیگر وظایف تخصصی از جمله  زمینه های کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعاتی هستند. در این سطح فناوری اطلاعات و رایانه موجب گسترش خودکارشدن کارها و امور اداری شده و در نتیجه به انجام اقتصادی کارها و سرعت آن ها منتهی می شود. کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات در سازمان ها پیامدهای عمده زیر را در پی داشته است:

  1. افزایش بهره وری؛
  2. افزایش اثر بخشی از طریق کاهش هزینه های عملیاتی که این کاهش از چند جهت امکان پذیر می گردد. با ورود فناوری اطلاعات به سازمان نیاز به نیروی انسانی کاهش می یابد.

فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، سبب کاهش هزینه های عملیاتی شده، موجب کاهش سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید می گردد؛

  1. ارائه روش های کنترل فعالیت های منابع انسانی؛
  2. افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفت های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری؛

 

2-3-2- کاربرد اطلاعاتی

هرچند در ابتدا ابزار فناوری صرفا برای ماشینی کردن فرایندهای دفتری استفاده می شد، اما به سرعت این تفکر شکل گرفت که یک ابزار اطلاعاتی- ارتباطی ارزشمند است که می تواند به میزان زیادی بهره وری را افزایش دهد.

کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات سبب تسهیل جمع آوری، ذخیره، و انتشار اطلاعات می گردد. به عبارت دیگر اگر رایانه و دیگر فناوری های عملیاتی، در نقش کاربرد عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می کنند، در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر و عامل اصلی در جمع آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار می روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان کمک می کند. برنامه ریزی آموزش، تحقیقات بازاریابی، تحقیق در عملیات، پیش بینی فروش و… از جمله زمینه های کاربردی فناوری اطلاعات می باشند. این وظایف اغلب نقش ستادی و پشتیبانی وظایف تخصصی را دارا هستند.

کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات نیز نتایج زیر را به عهده دارد:

  1. کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان؛
  2. افزایش هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان؛
  3. دستیابی به سیستم های اطلاعات مدیریت استاندارد و پیشرفته؛
  4. تأمین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سریع و دقیق؛

مدیران به کمک این معلومات و بینش های اساسی و تجهیز به ابزار فناوری جدید تصمیم گیری و مهارت های کار با رایانه ها، لوح های فشرده، شبکه های تعامل اطلاعاتی و الکترونیکی، تصویری، و صوتی می توانند رفتار حرفه ای مناسب قرن بیست و یکم خود را برای افزایش اثر بخش کارایی و توسعه و بهسازی سازمان نشان دهند.

یکی از تأثیرات مهمی که فناوری اطلاعات در کتابخانه ها گذاشته تغییر در روش رهبری و مدیریت می باشد. روش رهبری و هدایت یکی از عناصری است که می تواند تأثیر مثبت و منفی بر تلاش های مدیریت تغییر ناشی از فناوری اطلاعات داشته باشد (بیات، 1389).

فناوری اطلاعات موجب تغییر در شیوه کسب و کار شده، به طوری که مدیریت این گونه سازمان ها با مسائل کاملا متفاوت در مقایسه با سازمان های عصر صنعتی مواجه شده اند. در نتیجه نحوه تصمیم گیری، منابع تصمیم، زمان و موضوعات مورد تصمیم گیری دگرگون شده و افراد تصمیم گیرنده در هر سطح از سازمان با مسائل خاص خود درگیر می باشند (مدهوشی، 1381).

فناوری اطلاعات موجب شده است که در مراحل تبدیل اطلاعات از شکلی به شکل دیگر تحولی رخ داده و اطلاعات تبلور یافته در اختیار مصرف کنندگان آن قرار گیرد. در واقع فناوری اطلاعات با تغییراتی که در روند ذخیره، بازیابی، و مدیریت اطلاعات ایجاد کرده نقش کتابداران و شکل های مختلف خدمات کتابخانه ها را نیز تغییر داده و آن ها را از بافت سنتی خود خارج نموده است. کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اسناد به هر شکل و اندازه اساسا به سه عامل سخت افزار، نرم افزار، و نیروی انسانی بستگی دارد و مفهوم این جمله در برگیرنده انواع ابزارهای ارتباطی از قبیل رایانه، ماهواره، رادیو، تلویزیون، لوح های فشرده، تلفن، تلکس، نمابر، و بزرگراه های اطلاعاتی است. فناوری اطلاعات در بهسازی خدمات کتابخانه ها و تسریع در ارائه آن تأثیر چشمگیری داشته موجب تسهیل و سرعت در ارتباط و تصمیم گیری های بین مدیران و کتابداران شده است.

2-4- ابزارهای فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات شامل مجموعه ای از ابزارهای اطلاعاتی، اعم از وسایل ارتباط از راه دور، ابزارهای دیداری و شنیداری و ماشین های مربوط، توام با دانش، مهارت و شیوه استفاده از آن ها در تولید، پردازش، و دبیزش اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات به جامعه استفاده کننده می باشد که در ادامه به برخی از این ابزارها اشاره می شود.

2-4-1- پست الکترونیک [1]

هدف از پست الکترونیکی آن است که به جای مبادله پیام های کاغذی (در داخل یا خارج سازمان) از مبادله الکترونیکی اطلاعات به صورت متن یا نمودار استفاده شود (صرافی زاده، 1388). در این سیستم ارتباطی، شخص می­تواند پیام الکترونیکی را به صورت خودکار به تمامی شرکت کنندگان یا اعضای گروه خاصی ارسال نماید (شیری، 1378). این رسانه تبادل جدی اطلاعات را برای تحقیق مشارکتی و گفتگوهای مهم میسر می­سازد (عطاران، 1383). از اینترنت و پست الکترونیک می­توان برای تسریع انتشار اطلاعات و ارسال و دریافت آن، دستیابی به اطلاعات و منابع گوناگون علمی در اینترنت و هزینه نسبتاً کم برقراری ارتباط استفاده کرد (ابراهیمی، 1380).

این فناوری می تواند پیام ها را در کسری از دقیقه به هر مقصد ممکن روی شبکه رسانیده، این سرعت نقل و انتقال یک امتیاز بسیار عمده محسوب می شود. امکان دیگر این فناوری ذخیره سازی پیام برای طرف مقابل است. یعنی ارسال پیام منوط به حضور طرف مقابل بر روی شبکه نیست بلکه می توان پیام را در صندوق پستی گذاشت و ضبط کرد و به محض اینکه کاربر با شبکه تماس بگیرد، از وجود نامه جدید در صندوق پستی خود مطلع شده و در صورت تمایل نامه را می خواند.

2-4-2- دورنگار (فاکس مایل)[2]

با کمک فاکس می توان تصویر دقیقی از یک نسخه اصلی را (با بهره گرفتن از بی سیم یا شبکه تلفنی) ارسال نمود به طوری که توسط گیرنده قابل دریافت و ترکیب باشد. در یک برگ کاغذ A4 در حدود 75000 بیت رمز وجود دارد که فرآیند تبدیل فاکس را کند و خسته کننده می سازد، لذا ممکن است یک خط تلفن برای ارسال فاکس مدت طولانی اشغال شود.

2-4-3- کنفرانس از راه دور[3]

تله کنفرانس فناوری دیگری است که در سایه فناوری اطلاعات بوجود آمده است. در این فناوری امکان این کار وجود دارد که چند کاربر به طور همزمان از طریق کامپیوتر خود با سایر کاربران در شبکه در ارتباط باشند. کاربرانی که در این محیط قرار گرفته، مطالبی را ارسال می کنند و دیگر کاربران به طور همزمان در جریان قرار می گیرند. در این حالت دیگر فاصله جغرافیایی معنا و مفهومی ندارد و هرکس در هر مکانی می تواند به طور همزمان با دیگر کاربران شبکه ارتباط برقرار کند. امکانات و تسهیلات ویژه ای در این فناوری وجود دارد. به طور مثال می توان پیامی را برای یکی از کاربران ارسال کرد به گونه ای که دیگر کاربران که در حالت گفتگوی مشترک هستند از آن مطلع نشوند.

با بهره گرفتن از این امکان می توان از انجام بسیاری از سفرهای کاری خودداری کرد، و در حالاتی که مسئله با یک گفتگوی ساده قابل حل و فصل است دیگر ضرورت ندارد که افراد مختلف از جاهای مختلف به نقطه خاصی رفته و باهم مذاکره کنند. هرچند مذاکره رودررو دارای مزایا و ویژگی های خاص خود می باشد. به عبارت دیگر این امکانات تمامی سفرهای کاری را نفی نمی کند بلکه تنها برخی از سفرهای کاری از برنامه حذف خواهند شد.

این فناوری نمونه بارزی است از تبدیل جهان به دهکده ارتباطات و ابزاری است که استراتژی استفاده از سازمان های مجازی را ممکن می سازد، طراحی محصولات و بحث بر مسائل مختلف کاری در پرتو این فناوری به راحتی و سرعت امکان پذیر شده است. کنفرانس از راه دور این امکان را فراهم ساخته که افرادی در نقاط دور دست از یکدیگر بتوانند در اتاق هایی که به وسایل ویژه ای مجهزند نشسته و با دیدن و شنیدن سخنان یکدیگر، به کار بپردازند.

2-4-4- کنفرانس صوتی (شنیداری)

در کنفرانس صوتی از رسانه ارتباطی صوتی برای برقراری ارتباط بین افرادی استفاده می شود که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، اما مایل اند برای حل مسأله ای مشترک یک گردهمایی داشته باشند. ارتباط کنفرانس که توسط آن دو یا چند نفر می توانند در یک مکالمه تلفنی شرکت نمایند، اولین شکل کنفرانس صوتی بوده و هنوز هم قابل استفاده می باشد. اما سیستم های دقیق تری نیز وجود دارد. بدین ترتیب که سازمان ها غالبا مدارهای ارتباطی- صوتی خصوصی با کیفیت بالا را بین واحدهای شرکت کننده در کنفرانس قرار می دهند، به طوری که هر سایت با روشن کردن یک کلید می تواند در کنفرانس حضور پیدا کند.

کنفرانس صوتی برای سازمان هایی قابل توجه است که در یک منطقه جغرافیایی گسترده پراکنده می باشند و گروه می تواند با بهره گرفتن از ارتباطات صوتی به مبادله اطلاعات و هماهنگ نمودن فعالیت های خود بپردازد.

2-4-5- کنفرانس ویدیویی (صوتی-تصویری)

در کنفرانس ویدیویی، علایم صوتی با علایم تصویری همراه می باشد. در کنفرانس ویدیویی نیز مانند کنفرانس صوتی از رایانه استفاده نمی شود و ابزار دریافت و ارسال علایم صوتی و تصویری تلویزیون می باشد. بدین ترتیب افرادی که در یک محل قرار دارند در حالی که کنفرانس اجرا می شود می توانند ضمن دیدن تصویر افرادی که در محل دیگر قرار دارند، صدای آن ها را نیز بشنوند.

کنفرانس ویدیویی سال ها است که در کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته و بسیار با صرفه است. ارتباط صوتی-تصویری دو طرفه می باشد، و دقیقا مانند آن است که افراد در یک اطاق حضور دارند. افرادی که در حال دریافت پیام یا سخنرانی هستند، می توانند در گفتگو با افراد دیگر که در حال دریافت پیام یا سخنرانی هستند، ارتباط برقرار کنند (صرافی زاده، 1388).

2-4-6- کنفرانس رایانه ای

در کنفرانس رایانه ای از شبکه ای استفاده می شود که به یک رایانه متصل می باشد به طوری که افراد بتوانند در خلال اجرای کنفرانس به مبادله اطلاعات بپردازند. نحوه کار کاملا شبیه پست الکترونیکی می باشد. در واقع در هر دو طرف از نرم افزار و سخت افزار مشابهی استفاده می شود.

تفاوت کنفرانس رایانه ای و پست الکترونیکی این است که شرکت در کنفرانس رایانه ای محدود به یک گروه خاص و تخصصی می شود، لذا اطلاعات مبادله شده محدود به فعالیت مربوط به همان گروه خاص می شود.

در کنفرانس رایانه ای برای مبادله اطلاعات لزومی به حضور هم زمان شرکت کنندگان نیست، در حالی که در کنفرانس ویدیویی شرکت کنندگان باید در یک زمان مشخص در کنفرانس حضور داشته باشند.

2-4-7- پست صوتی[4]

سیستم های پست صوتی یا (VMS) نظیر تماس های تلفنی غیر همزمان می باشند. این سیستم ها به فرستنده پیام این امکان را می دهد تا صدا را (معمولا روی دیسک یا سرور) به شکل دیجیتالی ذخیره نماید تا در فرصت مناسب، مخاطب (یا گیرنده) از تلفن خود استفاده نماید (صرافی زاده، 1388).

سیستم پست صوتی پیام های گفتاری فرستنده را به شکل داده های رقومی تبدیل می کند، آن را از طریق شبکه ها انتقال داده و برای بازیابی و استفاده بعدی بر روی دیسک ذخیره می کند. هنگامی که دریافت کننده آماده گوش دادن به پیام باشد آن را به شکل شنیداری تبدیل می کند. دریافت کننده می تواند از گزینه های مختلفی استفاده کند: پیام را برای استفاده بعدی ذخیره کند، آن را حذف کند، یا برای افراد دیگری ارسال کند (لاودن و لاودن، 1380).

2-4-8- ویدیوتکس یا پیام نما[5]

در ویدیوتکس از رایانه برای نمایش اطلاعات بر روی صفحه نمایش استفاده می شود. اطلاعات می تواند به صورت متن، نمودار، و جدول در حافظه جانبی کامپیوتر ذخیره شود.

سیستم های پیام نما را می توان بر اساس رسانه مورد استفاده به دو گروه زیر طبقه بندی نمود:

  1. ویو دیتا[6] ؛
  2. تله تکست[7] ؛

در ویو دیتا از تلفن یا شبکه تلویزیونی کابلی استفاده می شود، و تعامل محدودی بین کاربر و رایانه (از طریق صفحه کلید) وجود دارد، در حالی که در تله تکست از کانال های معمولی تلویزیون استفاده می شود و ارتباط یک طرفه می باشد.

2-4-9- پایگاه داده های عمومی

از ویو دیتا و تله تکست بدین منظور استفاده می شود که اطلاعات واقعی در اختیار کاربران قرار گیرد. اما به خاطر محدودیتی که در کار تعامل آن ها وجود دارد، استفاده از دو سیستم توسط محیط تجاری آن ها محدود می شود و نمی توان از قابلیت هایی که برای کار با داده ها و جستجوهای پیچیده که برای یک سیستم استاندارد پایگاه داده ها وجود دارد، استفاده نمود. این خدمات توسط نهادهای دولتی، بین المللی و سازمان های تجاری به شکل پایگاه داده های عمومی ارائه می شود که انبوه اطلاعات برای دسترسی پیوسته از طریق شبکه های بزرگ یا جستجوی گروهی به صورت ذخیره شده وجود دارد.

2-4-10- شبکه گسترده جهانی[8]

شبکه گسترده جهانی منبعی اطلاعاتی است که استفاده تجاری و دانشگاهی آن روز به روز بیشتر می شود. این شبکه بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد و آدرس  URLدسترسی به آن از طریق آدرس[9] انجام می شود. این شبکه در سال 1996 در حدود 8/12 میلیون استفاده کننده داشته است و در سال 2003 بیش از 110 میلیون کاربر در شبکه وجود داشته است (صرافی زاده، 1388). از سال 1990، به دنبال اختراع وب، متن کامل مقاله های منتشر شده در مجله­های علمی به صورت الکترونیکی و دسترسی آزاد در اختیار پژوهشگران قرار می­گیرد، به صورتی که وب به یکی از مجراهای اصلی ارتباط علمی میان پژوهشگران تبدیل شده­است (نوروزی، 1385).

 

2-4-11- چت (گفتگو)[10]

گفتگوی زنده[11] یکی از خدمات اینترنت است که افراد از طریق رایانه های خود در هر کشوری که باشند با یکدیگر به طور هم­زمان متصل شده و از طریق تایپ متون و انتقال صدا و تصویر به گفتگو می­پردازند. فضایی که گفتگو در آن انجام می­شود اتاق گفتگو نام دارد. در اکثر اتاق های گفتگو مکالمات حول یک موضوع از قبل تعیین شده انجام می­شود (اسنل[12]، 1379).

دو یا چند نفری که به طور همزمان به اینترنت وصل شده اند به طور زنده، محاوره ای و نوشتاری با یکدیگر گفت و گو می کنند. IRC[13] نرم افزار عمومی برای گفت و گو در اینترنت می باشد. گروه های گفت و گو به کانال های تقسیم می شوند که به هر کدام از آن ها موضوعات محاوره خودشان اختصاص داده می شود. اگر افرادی که از آن استفاده می کنند زمان خاصی را برای “ملاقات” و “صحبت” در موضوع به خصوصی انتخاب کنند، گفت و گو ابزار بازرگانی و ارتباطی مؤثر خواهد بود (لاودن و لاودن، 1380).

2-4-12- اتوماسیون اداری

رواج ریز کامپیوتر در ادارات، با انتشار روزافزون محصولات جدید ارتباطی، رایانه ای و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است. در ابتدای کار از سیستم های رایانه ای برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد اما به مرور زمان رایانه ها به یکدیگر مرتبط گردیدند. این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایل های مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند، بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال کنند. امروزه انواع مختلفی از سیستم های اتوماسیون اداری وجود دارد.

ابزارهای مذکور می تواند به مسئولین سازمان ها و کتابخانه ها در تصمیم گیری هایی در تمامی زمینه ها از جمله مجموعه سازی، خدمات فنی، مرجع و … کمک کند. البته استفاده از این ابزارها در کتابخانه های گوناگون متفاوت بوده، مثلاَ در کتابخانه های تخصصی ارتباط بین مسئولین سازمان و کتابداران می تواند از طریق پست الکترونیکی، فاکس، کنفرانس صوتی، اتوماسیون، شبکه گسترده جهانی و یا حتی در برخی موارد کنفرانس ویدیویی باشد. اما در زمینه استفاده از این فناوری ها مدیران باید توجه نمایند که فناوری اطلاعات هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف، هر چند که نوآوری و خلاقیت را برانگیخته و در بهبود کیفیت و حتی کمیت خدمات کتابخانه ها تأثیر دارد اما مهم تر از آن، انسان کارگزار و کاربر است که نباید در معرض هجوم این پدیده قرار گیرد و به جای بهسازی از بیماری انزوا و خود انفعالی برخوردار شود. ارائه خدمات در کتابخانه ها، در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این اندیشه برنامه ریزی و ارائه می شود که حریم حرمت انسانی همیشه حفظ شود و با استفاده اصولی از این ابزار مفید همراه با آموزش صحیح، جریان ارتباط میان کتابخانه و جامعه را خوش آهنگ و ثمر بخش کند. فناوری اطلاعات هم می تواند جایگزین مهارت و کوشش افراد شود و هم مهارت آن ها را تکمیل نموده و افزایش دهد که هردو حالت برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه ها تأثیر گذار است. مسلما کاربرد صحیح فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به معنای سازگار ی آن با برنامه های پژوهشی و اطلاع رسانی جامعه است که دائما در حال توسعه و گسترش می باشد و به خط مشی صحیحی بستگی دارد که آگاهانه تهیه و تدوین شده تا ضمن قوام بخشیدن به فعالیت های جاری، آینده نیز ترسیم گردد.

[1] E-mail

[2] Fax. mile

[3] Teleconfrencing

[4] Voice mail

[5] Video text

[6] View data

[7] Teletext

[8] World wide web (www)

[9] Universal remote locator (URL)

[10] Chatting

[11] Internet Relay chat

[12] Sniele

[13] Internet Relay Chat(IRC)